عسر و حرج زن – وکیل خانواده

عسر و حرج زن - وکیل خانواده

عسر و حرج زن – وکیل خانواده

فهرست مطالب

عسر و حرج زن از مواردی است که با اثبات آن در دادگاه حکم به طلاق زوجه می دهد در این نوشته به عسر حرج زوجه در قانون، موارد عسر و حرج زن و نحوه اثبات آن می پردازیم، عسر و حرج زوجه برای طلاق یعنی بوجود آمدن شرایطی که برای زن غیر قابل تحمل باشد ودادگاه اجازه طلاق دهد.

عسر و حرج زن
عسر و حرج زن

 

 ارتباط با وکلای پایه یک کلبک نمایید

 

عسر و حرج زن

 

قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است. قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است اما هرگاه دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی زن میتواند از حاکم تقاضای طلاق کند.

حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند

و اگر شوهر علی‌رغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند

حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را  طلاق میدهد

تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین

که ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است با قاضی است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شهر مراجعه و تقاضای طلاق کند. وکیل دادگستری در مشهد عسر و حرج باید در محکمه ثابت شود. دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود

 

موارد عسر و حرج زن

 

در مورد اینکه چه چیزهایی باعث تحقق عسر وحرج می شود مختلف است. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد دادگاه هر مورد را با توجه به شرایط و اوضاع بررسی نماید و در واقع هم نوعی است هم شخصی است. به طور کلی هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد.

۱. ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ماه متناوب بدون عذر موجه.

۲. اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی ” وکیل مشروبات الکی در مشهد

و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن

در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳. محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴. ضرب و جرح یا  توهین ” وکیل توهین در مشهد ” یا هرگونه سوء‌ رفتار مستمر زوج

که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

۵.ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا

هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

از نظر وکیل در مشهد علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.بنابر این مصادیق عسر و حرج زن می تواند به غیر از موارد بالا باشد.

 

اثبات عسر و حرج زن برای طلاق

 

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند.

یکی از این موارد عسر و حرج زن  است که به شرایط سخت

و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است

و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟

بنابراین آنچه که باید در دادگاه توسط وکیل پایه یک خانواده در مشهد اثبات شود،

تحقق مصداق و موردی است

که باعث به وجود آمدن عسر و حرج برای زوجه شده است،

اما غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود

برای زوجه که بیشتر احساسی و روانی است،

ضرورتی به اثبات ندارد و از طرفی به لحاظ نسبی بودن میزان تحمل مشکلات زندگی مشترک،

قاضی نباید با نگاه خود به تحمل مشکل زندگی مشترک زوجه بنگرد، بلکه برای تشخیص عسر و حرج ناشی از تحمل وضعیت زوج و زندگی مشترک، عرف جامعه و خانواده زوجه و وضعیت و شرایط و توانایی روحی زوجه را مد نظر قرار دهد.

 

 رای عسر و حرج زن

 

در خصوص این نوشته وکیل خانواده در مشهد نمونه ای از رای حسر و حرج زن را در ادامه می آورد که دادگاه چهار سال جدایی زوجین را از موجبات عسر و حرج زوجه دانسته است و بذل بخشی از مهریه  “وکیل مهریه در مشهد ” در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.  نمونه از آرای قضایی که به استناد عسر و حرج زن به طلاق داده اند.

 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ر.ع.) فرزند (غ.) متولد ۱۳۵۳ با وکالت وکیل دادگستری آقای (ح.الف.) فرزند (ر.) به طرفیت همسرش آقای (م.الف.) فرزند (م.) متولد ۱۳۵۰ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق

به علت مفارقت زوجین قریب چهار سال

و پرداخت نشدن نفقه وی توسط خوانده با وصف جلب و بازداشت

توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی

از جمله سند نکاح شماره ۳۸۱۹ مورخ ۷۳ / ۲ / ۲۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۴۶۱ حوزه ثبت تهران

و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و تصویر دادنامه ها و اجرائیه های پیوست

و سایر قرائن و امارات موجود و اینکه چهار سال مفارقت زوجین از موجبات عسر و حرج خواهان است

ضمن اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مؤثری نداشته

و هیچ گونه دلیل و مدارکی دال بر پرداخت نفقه زوجه ” وکیل نفقه در مشهد ” در این مدت ارائه نشده

و بذل تعداد یکصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق

حکایت از صحت ادعای خواهان و عسر و حرج وی دارد

و ادامه اختلافات نیز بیش از این به صلحت زوجین نیست

و داوران منتخب نیز توفیق در اصلاح ذات البین نداشته اند

و خواسته به نظر دادگاه موجه است.

علیهذا، استناد به مواد ۱۲۸۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ از قانون مدنی  و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ گواهی عدم امکان سازش و طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می نماید.

 

رای عسر و حرج

 

 رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل پایه یک دادگستری آقای (م.الف.) به طرفیت خانم (ر.ع.) از دادنامه شماره ۰۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/ ۸ / ۲۹ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفرق زوجین از همدیگر در پرونده کلاسه ۹۱/ ۲۳۳ / ۰۱۰۸۸ صادر گردیده وارد نیست؛

زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است

و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست

و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات ان صحیح است

و وکیل تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده؛

لذا بنا به مراتب دادگاه مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/ ۱ / ۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق الذکر در مرجع محترم دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی “ وکیل فرجام خواهی در مشهد ” است.

 

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت