فرهاد حسینی مقدم

 ۱۱ سال سابقه کار حرفه ای

و انجام یش از ۵۰۰۰ در دعاوی کیفری، حقوقی و خانواده

وکیل مشهد
وکیل مشهد — فرهاد حسینی مقدم

بعنوان وکیل دادگستری رسالت اصلی خود را در گام اول در جهت صلح و سازش و جلوگیری از ایجاد تنش بیشتر بین اصحاب دعوی می دانم و در گام بعدی تمام تلاش و توان خود را برای احقاق حقوق موکلین انجام می دهم.

همانطور که می دانید وکالت همانند پزشکی تعهد به وسیله است نه نتیجه و  وکیل از حداکثر توان علمی و فنی خود برای به نتیجه رساندن پرونده موکل انجام می دهد ولی در نهایت تصمیم نهایی را مرجع قضایی اتخاذ می نماید که دفاع خوب یک وکیل می تواند بسیار موثر در نتیجه پرونده باشد.

وکیل اخذ گواهی ولادت در مشهد
  • ۱۱ سال وکالت حرفه ای با انجام حدود ۵۰۰۰ پرونده در زمینه حقوقی،کیفری و خانواده
  • منصف در گرفتن حق الوکاله
  •  متعهد در کار و داشتن اخلاق حرفه ای 
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت