نوشته‌ها

سفته بهتر است یا چک

از سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر از سال ۱۳۱۱ استفاده می شد در پاسخ به سوال که سفته بهتر است یا چک ؟ این سند تجاری که امروزه به وفور در دسترس است و مشکلات گرفتن چک از بانک ها را نداشته است یکی از برترین ضمانت ها برای قراردادهای موسسات با افراد به حساب می آید.

مشاوره با وکیل خوب

عمده ترین تفاوت سفته با چک در نحوه صدور این دو سند با اعتبار میباشد. قانون تجارت در ماده ی ۲۳۰  بیان میدارد که سفته سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در زمان مشخصی در وجه شخص معین یا حامل سفته حواله کند. همچنین سفته از اسناد عندالمطالبه به حساب می آید .

سفته بهتره یا چک

امروزه سفته به نوعی تضمین برای انجام تعهد به حساب می آید و یا پرداخت دینی که بین امضا کننده و طلب دارنده رد و بدل شده است. وکیل سفته  این سند معتبر یکی از اسنادی است که از گذشته برای معاملات و تجارت مورد استفاده قرار میگرفته است. اما آیا از سفته چیزی بیشتر میدانیم؟ تفاوت سفته با چک در مبلغ نوشته شده در آن است؟ مبلغ مندرج روی سفته نشان چیست؟ ئر آخر اینکه سفته بهتر است یا چک ؟

تفاوت چک و سفته

در اکثر موارد از مزایای قانونی سفته به عنوان یک سند تجاری مطلع نیستیم. اما باید بدانیم که سقف خاصی برای تعهد کردن هر برگ سفته موجود است. رقم درج شده بر روی سفته حداکثر سقف تعهدی است که با امضای سفته متعهد شده ایم.

برای تهیه سفته باید به باجه های بانکی مراجعه کنیم اگرچه که افرادی نیز هستند که در سایر مراکز سفته می فروشند و شما ممکن است این سند را از یک مرکز پست، کافی نت و هر جای دیگر بتوانید تهیه کنید.

اما در خصوص چک باید بدانیم که چک را آنرا الزاما باید از بانک تهیه نمود و این موضوع از دیگر موارد تفاوت سفته و چک محسوب میشود. خرید سفته از مراکزی به جز بانک ریسک اینکه این سند به روش های متعدد جعل شده باشد و معتبر نباشد را دارد، ضمن اینکه این سفته ها با قیمتی بیش از هزینه واقعی آن در این مراکز عرضه میشود.

قواعد حاکم بر سفته در قانون تجارت

در سفته باید تاریخ و مشخصات ضمانت کننده درج شده باشد. همچنین مبلغ سفته و نام گیرنده وجه باید در آن درج شود. تاریخ پرداخت همراه با مهر یا امضا بر روی سفته تعیین شده باشد. مشخص کردن  مبلغ به حروف بر روی سفته الزامی میباشد.

نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و صادر کننده سفته حتما باید در جای خود و بر روی سفته درج شده باشد. محل اقامت و محل پرداخت سفته باید به طور کامل و واضح مشخص شود.

این نکته در خصوص چک الزامی نمیباشد. مقرراتی که در مورد چک و سفته وجود دارد در بسیاری موارد مشترک است و تنها نکته این است که سفته به عنوان سند تجاری مهلت دار و وعده دار تنها برای یک ماه و یا یک سال بعد صادر خواهد شد، اما چک سندی برای معاملات به روز است.

قواعد حاکم بر چک

مثالی از برگ های تعهد و اسناد رایج در تجارت، چک است که انواع مختلفی دارد. از جمله این نمونه ها چک عادی است که اشخاص بر اساس حساب جاری خود آن را به امضا میرسانند و در واقع تضمین میزان معتبر بودن چک تنها فرد صادر کننده ی آن است اما در سفته تضمین ضمانت بر عهده امضا کننده یا ظهرنویس می باشد و از موارد دیگر تفاوت سفته با چک تضمین ضمانت این دو سند میباشد

 انواع چک شامل:

 • چک تایید شده : شخص چک را امضا و بانک پرداخت وجه را از هر حسابی از شخص تایید می کند.
 • چک تضمین شده: که پرداخت وجه از سوی بانک با درخواست مشتری صادر و پرداخت تضمین خواهد شد.
 • چک مسافرتی: که در یکی از شعب بانک ها توسط کارگزاران و نمایندگان پرداخت خواهد شد.
 • سفته انواع متععدی ندارد و تنها ارقام ثبت شده بر روی آن این سند را از لحاظ ارزش وجهی متفاوت کرده ا چک در حکم سندی لازم اجرا است و به نوعی سند انتقال وجه محسوب می شود که سه نفر در آن دخیل هستند. کسی که چک به نام او صادر شود، بانکی که چک را صادر می کند، ذینفعی که چک را دریافت می کند.
 • چک های آزاد یا امنیبوس هم وجود دارند که در صورتی دارنده حساب دسته چک همراه نداشت می تواند از بانک تقاضای یک برگ عمومی چک آزاد نماید و در واقع این چک انتقال نخواهد پذیرفت و ظهرنویسی نیز نخواهد شد.
 • هر چک دارای اجزای تشکیل دهنده ای از قبیل کلمه چک در متن، محل صدور، تاریخ صدور، بانک محال علیه، شماره ردیف چک، مبلغ چک، ذینفع چک، شماره حساب و نام و نام خانوادگی صاحب حساب و محل امضای صاحب حساب را داراست.

تفاوت های دو سند تجاری چک و سفته

مسئولیت کیفری سفته به کل منتفی است: یک تفاوت آن با چک در این است که مسئولیت حقوقی در مورد صادرکننده سفته به وجود نمی آید. این از مزایایی است که برای چک میتوان نام برد اما برای صادر کننده سفته چنین مزایایی درنظر گرفته نشده اند.

اگرچه پرداخت نکردن سفته باعث می شود دریافت کننده ی آن حق دعوی داشته باشد ولی مهم ترین تفاوت  آن در این است که چک وسیله ای با هدف ضمانت کردن نیست و در واقع کاملا به هدف پرداخت نقدی صادر خواهد شد. حتی در مناقصه ها و مزایده های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمینی مطمئن استفاده می شود.

طریقه ی واخواهی سفته

 • فرد دریافت کننده ی سفته باید بعد از پایان مهلت مقرر به صادر کننده مراجعه نماید و اگر وجه پرداخت نشد این امکان را دارد که طبق قوانین طلب خود را واخواست نماید. واخواست در اینجا یعنی اقدام قانونی برای خودداری از پرداخت وجه گواهی و معادل عدم پرداخت چک به حساب می آید. واخواهی اصطلاحی است که برای سفته و سند تجاری  کاربرد دارد و اگر متعهد از پرداخت وجه در سر رسید خودداری کند به مدت ۱۰ روز زمان صبر میکند و پس از آن باید سفته را واخواست نماید.
 • بعد از ۱۰ روز اگر واخواست رخ نداد، فردی که سفته در دست اوست از برخی مزایای سند تجاری محروم خواهد شد. اکثر این مزایا این صدور قرار تامین خواسته است و معنای آن این است که خسارت احتمالی پرداخت شود. دارنده ی چک برای وصول پول به بانک می رود و از بانک درخواست پرداخت وجه چک را می نماید. نحوه وصول این دو سند از موارد تفاوت این دو محسوب خواهند شد.

تفاوت در ضمانت اجرای چک و سفته

بیشترین پرسشی که مطرح است این است که ضمانت اجرایی چک مطمئن تر است یا سفته ؟ خلاف تصور بسیاری که گمان می برند بدهکار در صورت دادن سفته از وصول بدهی آنها خودداری مینماید، باید اذعان داشت که سفته سند معتبر تری نسبت به چک و ضمانت اجرای قانونی آن به مراتب معتبرتر میباشد. این یکی از موارد مهم تفاوت سفته با چک است.

چک سندی است که برای معاملات حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد و سفته برای موارد مدت دار مورد استفاده دارد. طلبکار بابت چک تسهیلات قانونی بیشتری دریافت خواهد نمود و این تفاوت همان ضمانت اجرایی بیشتری است که برای چک در نظر گرفته میشود. برای چک به علاوه ی ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت کیفری نیز برقرار شده است. مجازات های کیفری سقف و با توجه به سقف بدهی مبلغ از ۶ ماه حبس به بالا است که در ارقام بالا فرد محکوم به ۲ سال ممنوعیت از استفاده از چک خواهد شد.

مزایا و معایب چک

در مواد مختلف قانون چک و سفته دو سند مشابه به حساب می آیند اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. ابتدا اینکه در بین عوام چک همان پول نقد به حساب می آید اما سفته فقط حاکی از این موضوع است که صادر کننده آن تعهدی به دارنده دارد تا در زمان معین به دارنده آن تعهد را بپردازد.

این که کدام سند بهتر است بسته به شرایط موجود دارد.  وکیل چک در مشهد چک های تضمینی، مشروط و سفید امضا و امانی و چک های وعده دار در دسته حقوقی قرار گرفته اند  مشمول ضمانت کیفری نمیشوند. نحوه ی وصول وجه می تواند در نتیجه گیری اینکه کدام گزینه بهتر است شما را یاری نماید.

اینکه چک جنبه کیفری دارد و صدور چک بی محل جرم به حساب می آید اما  سفته حقوقی است و عدم پرداخت وجه سفته در رسید جرم محسوب نخواهد شد از دیگر وجوه تفاوت سفته با چک است. اگرچه طرح دعوی سفته منجر به صدور حکم جلب خواهد شد اما آثار حکم کیفری چک را به بار نخواهد آورد، بنابراین دارنده چک زودتر به پول خواهد رسید.

گواهی عدم پرداخت چک از بانک باید صادر شود تا قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه باشد و این گواهی ضمیمه دادخواست خواهد شد اما  سفته بدون واخواست و نیاز به برگشت زدن در دادگاه قابل طرح است. اگرچه گواهی عدم پرداخت وجه چک کار پیچیده ای نمیباشد و واخواست سفته یا اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه ای برابر با ۲ درصد مبلغ سفته دارد ولی گواهی عدم پرداخت وجه چک رایگان از سوی بانک اجرا خواهد شد.

امکان انتقال چک

در مقررات سفته اینطور ذکر شده است که قابل انتقال به غیر بوده و تنها با یک عبارت، سفته به ظهرنویسی های مختلف به اشخاص متعددی منتقل میشود. ظهرنویسی به معنای این است که دارنده سفته هدف از دریافت یا انتقال سفته را در پشت سفته خواهد نوشت و با امضا یا مهر تایید می نماید. با این ظهرنویسی دریافت کننده جدید سفته صاحب کلیه حقوق و مزایای سند مذکور میشود.

در این موقع تمامی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی نموده اند در قبال پرداخت سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این موضوع به این معناست که دارنده می تواند به همه آنها برای پرداخت وجه مراجعه کند. پرداخت وجه سفته را نیز می توان ضمانت کرد.

این قابلیت در چک نیز موجود است با این فرق که نیاز به پشت نویسی وجود ندارد و چک حامل است و اینطور می تواند از اختیارات چک بهره مند شد اما انتقال چک به دیگری به این معنی نمیباشد که تمام مسئولیت چک مربوط به شخص حامل باشد بلکه تمام مسئولیت پرداخت چک در صورت خرج شدن آن بر عهده دارنده ی حساب خواهد بود .

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی مشهد ، تصرف به معنای آن است که مالی در اختیار کسی باشد و بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند. این تصمیم ممکن است در حدود قانون باشد و یا نباشد. در این مطلب به مسایل پیرامون آن از دیدگاه حقوقی خواهیم پرداخت. در صورت نیاز به وکیل برای رفع تصرف اعم از حقوقی یا کیفری ( وکیل کیفری در مشهد ) در شهر مشهد می توانید با ما در ارتباط باشید.

وکیل رفع تصرف در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل رفع تصرف در مشهد

از آنجا که دعاوی رفغ تصرف اختصاص به اموال غیر منقول دارد ابتدا در نوشته وکیل رفع تصرف در مشهد به این موضوع می پردازیم به طور کلی اموال را می توان در دو دسته اموال منقول و اموال غیر منقول تعریف کرد.
اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که اساسا قابل لمس بوده و بتوان از جایی به جای دیگر منتقلش کرد. بعضی از اموال ذاتا حکم اموال منقول داشته مانند اثاثیه منزل، ماشین ، کشتی و … همچنین اموالی که در حکم اموال منقول بوده مانند حق وثیقه، حق مخترع و یا حقوق افراد در شرکت ها و در رابطه با سهام شرکت.
اموال غیر منقول در لغت به معنای اموالی است که قابل حمل نیست. برخی از اموال ذاتا اموال غیرمنقول هستند مانند معدن، سنگ، خاک ، زمین و از این دست از اموال. برخی از اموال نیز به واسطه فعالیت های انسان در حکم غیر منقول خواهند بود مانند بناها، نهال ها و درختان و … که با مراجعه به وکیل خوب در مشهد می توانید از جزییات این مورد مطلع شوید.

انواع دعاوی تصرف

هرگونه مالی اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول اگر در تصرف فردی باشد بیانگر این است که آن شخص صاحب آن مال است. حال اگر شخصی به زور و بدون رضایت صاحب مال ، آن را تصرف کند این عمل را تصرف عدوانی گویند. وکیل ملکی در مشهد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را بر سه نوع کلی بیان نمود.

دعوای تصرف عدوانی

دعوای مزاحمت

و همچنین دعاوی ممانعت از حق.

وکیل تصرف عدوانی

تصرف عدوانی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی به دو صورت می تواند باشد. تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی کیفری 
اگر چنانچه فردی با اطلاع از مالکیت مالی که در اختیار صاحبش باشد در آن تصرف کند، عمل آن فرد مصداق تصرف عدوانی از نوع کیفری خواهد بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده ۶۹۰، قانون گذار برای این جرم مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته است.
برای پیگیری دعاوی تصرف عدوانی کیفری مراجعی چون دادسراها و دادگاه های محل وقوع مال غیرمنقول مناسب هستند. پس پیگیری آنها در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نمی باشد.

وکیل تصرف عدوانی حقوقی 
تصرف عدوانی از نوع حقوقی آن فقط منتسب به اموال غیر منقول است. بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او اموال غیر منقول وی را از تصرف او خارخ نموده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

تفاوت های تصرفات عدوانی کیفری و حقوقی

در خصوص تصرفات عدوانی نکات مهم زیر را باید در نظر داشت:
۱- مهمترین رکن برای قاضی این است که متصرف عدوان میدانسته مال متعلق به مالک بوده است یا نه. وکیل خوب برای تصرف عدوانی در مشهد اثبات این موضوع اولین و مهمترین قدم در پرونده های تصرف عدوانی محسوب می شود.
۲- در دعوی تصرف عدوانی حقوقی تنظیم دادخواست حقوقی نیاز است. اما برای رفع تصرف کیفری تنها شکایت کیفری برای قرار تعقیب کفایت می کند.
۳- در قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت برای رفع تصرف نیاز است اما در قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.
۴- در نظر داشته باشید معمولا روند پیگیری تصرفات عدوانی حقوقی زمانبر تر است نسبت به تصرفات عدوانی کیفری
۵- دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و در بسیاری مواقع برای احقاق حق نیاز به وکیل تصرف عدوانی در مشهد است.

تصرف عدوانی در مال مشاع

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که که بیش از یک نفر در آن مال مالکیت دارند. در اینگونه اموال تصرف یکی از شرکا در مال هم می تواند حکم تصرف عدوانی باشد. زیرا تمام آن مال در اختیار یک فرد نیست.

خلع ید چیست و تفاوت آن با تصرف عدوانی

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیر منقول است. مانند خانه، زمین و باغ و امکان شکایت کیفری در آن وجو ندارد. وکیل خلع ید در مشهد بطور ساده تر می توان عنوان کرد که خلع ید زمانی مطرح می شود که فردی به طور غیرقانونی در مالی غیر منقول که متعلق به دیگری است تصرف نماید و مالک آن مال بخواهد که آن مال را از دست متصرف خارج نماید.

سه شرط اساسی برای طرح دعاوی خلع ید وجود دارد.

یک آنکه مالکیت مالک بر اساس سند معتبر و رسمی مورد نیاز است.

دوم تصرف خوانده است.

و شرط آخر غیر قانونی و غصبی بودن تصرف می باشد که هر سه شرط باید از سوی دادگاه احراز شود.
مهمترین تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی در مالکیت بر اساس سند معتبر و رسمی می باشد. در تصرف عدوانی مقدم بودن مالکیت افراد نسبت به هم به تنهایی کفایت می کند و نیاز به ارئه سند لزوما وجود ندارد.
دعاوی خلع ید نیازمند تشریفات دادرسی می باشد و پروسه ای گاها طولانی تر نسبت به تصرفات عدوانی دارد در صورتی که در تصرف عدوانی نیازی به تشریفات دادرسی نیست و دادرسی خارج از نوبت انجام می گیرد.
در دعاوی خلع ید باید حتما رای قطعی شود و پس از آن درخواست اجرا شود. در صورتی که در پرونده های تصرف عدوانی نیازی به قطعی شدن رای وجود ندارد و حکم بلافاصله قابل اجراست.
هزینه های دادرسی در خصوص پرونده های خلع ید متناسب با ارزش مالی مال بوده و بر اساس ارزش معاملاتی املاک در زمان و منطقه مورد دعوا محاسبه می گردد. در صورتی که برای دعاوی تصرف عدوانی اینگونه نبوده و هزینه دادرسی بر اساس شاخص های غیر مالی محاسبه می گردد.

وکیل تصرف در مشهد

در بسیاری از پرونده ها اثبات مالکیت مال، امری پیچیده در روند دادرسی محسوب می شود. معمولا پرونده های تصرف عدوانی از جمله پرونده های گاها زمانبر بوده و خسارات مالی زیادی را می تواند برای صاحب مال به همراه آورد. به همین دلیل داشتن وکیل پرونده های تصرف عدوانی می تواند روند احقاق حقوق از دست دهدنگان مال را تسریع کند.
اگر چنانچه در ابتدای روند دادرسی دعاوی بدوا به صورت درست مطرح نشوند یا از وکیل تصرف عدوانی در مشهد کمک نگیرید؛ این امر می تواند بر طولانی تر شدن روند دادرسی و عدم موفقیت در آنها نقش بسزایی داشته باشد.
در بسیاری از پرونده های تصرف عدوانی، ورود برخی از نهادهای حقوقی محتمل است. از طرفی برای بسیاری از پرونده ها مهلت های زمانی مشخصی وجود دارد که اگر در همان بازه مشخص فرایند دادرسی انجام نشود عملا مال از بین می رود و خسارات زیادی متوجه مالک می شود. پس داشتن وکیل حقوقی مشهد در اینگونه پرونده ها امری ضروری محسوب می شود.

 نکات مهم دعوی رفع تصرف

در اینجا به متداولترین مسائل مرتبط با تصرف عدوانی توسط وکیل در مشهد پرداخته ایم. با آرزوی این که مورد توجه شما قرار گیرد:
 در دعاوی تصرف عدوانی کیفری مساله مالکیت مورد توجه است. پس انجام امور مرتبط با دادرسی باید توسط خود مالک یا وکیل قانونی آن انجام شود.
 در خصوص اموال منقول، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال همچنان با ماده یک از قانون اصلاح ثانوی جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسیدگی و پیگیری می باشد.
 در خصوص اموال مشاع بر اساس ماده ۱۶۷ قانون دادرسی مدنی، اگر در مالی که مشاع است بعضی از شرکا مانع تصرف یا استفاده از مال شوند یا در خصوص استفاده دیگر شرکا ایجاد مزاحمت نمایند، این موارد نیز در حکم تصرف عدوانی بوده و از مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی و پیگیری می باشند.
 مدت زمان تصرف بدون داشتن سند مالکیت هیچ گونه حقی برای متصرف ایجاد نمی کند. در مواردی دیده شده که تصرف سالیان سال انجام گرفته است. در صورت اثبات مالکیت می توان از طریق بحث های مرتبط با تصرف عدوانی یا خلع ید موضوع را پیگیری کرد.

ویژگی های یک وکیل خوب در پرونده های تصرف عدوانی مشهد چیست؟

معمولا بسیاری از پرونده های تصرف عدوانی دارای قوانین بسیاری است و تشخیص اینکه احقاق حق از چه طریقی بهتر است انجام شود ، نیازمند تسلط یک وکیل پایه یک مجرب بر موضوع است. هرچه تسلط یک وکیل در این زمینه بیشتر باشد امکان پیروزی در پرونده ها در زمان کوتاهتر میسر است.
از طرفی بسیاری از پرونده ها با نهاد های مختلفی مرتبط می شود. داشتن ارتباطات و آشنایی با امور و قوانین بسیاری از سازمان ها و نهاد ها امکان پیروزی در یک پرونده را بیشتر می کند. سازمان هایی نظیر حفظ محیط زیست، شهرداری ها، سازمان های مسکن و اداره های مرتبط با آن. پس تجربه کاری یک وکیل خوب در پرونده های تصرف عدوانی بیانگر آشنایی یک وکیل در خصوص دستورالعمل ها و مراتب کاری این نهاد ها محسوس می شود.

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به وکیل تصرف عدوانی

در هنگام مراجعه به وکیل تصرف عدوانی در مشهد ، جهت تسهیل در انجام امور بهتر است موارد زیر را به همراه داشته باشید:
۱- کارت ملی یا شناسنامه
۲- هرگونه مدرکی که سبق تصرف را اثبات می کند.
۳- اصول اسناد مالکیت

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت 

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

قرار نهایی صادر شد یعنی چه؟

قرار نهایی صادر شد یعنی چه؟ سوالی که از یک وکیل متخصص کیفری مشهد بارها پرسیده می شود در این نوشته برای شما ببان می نماییم. ابتدا قرار نهایی را تعریف می نماییم قراری است که باعث می شود پرونده از آن مرجع خارج گردد. مانند قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار توقف تحقیقات، قرار ترک تعقیب، بایگانی پرونده،  قرار تعلیق تعقیب و قرار عدم صلاحیت می باشد به عبارت دیگر هنگامی قرار نهایی صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق و سپس از انجام تحقیقات نسبت به اقدامات انجام شده قضاوت می کند.

تفاوت قرار نهایی یا قرار اعدادی

اقرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی و خارج شدن پرونده از مرجع رسیدگی میباشد.
قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازی پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود. قرار نهایی صادر شد یعنی چه؟

وکیل کلاهبرداری ، وکیل سرقت  در مشهد ، وکیل آدم ربایی

هدف از صدور قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را آماده برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن نتیجه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.

اظهار نظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی

قرارهای نهایی که توسط بازبرس صادر می گردد بایستی جهت اظهار نظر نزد داستان فرستاده شود، با توجه به اینکه قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب جزء قرارهای نهایی هستند و قرارهای نهایی بازپرس جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود بنابراین این قرارها در حالت منع تعقیب و جلب به دادرسی بررسی می نمایم.

اول: در صورتی که نظر بازپرس بر تقصیر متهم باشد:

بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را جهت اظهار نظر نزد دادستان می‌فرستاد، دادستان بایستی ظرف ۳ روز از تاریخ وصول پرونده را ملاحظه نموده و به طور کتبی اظهار نظر نماید.
در رویه قضایی حجم کار بالای دادستان ها، اظهارنظر در خصوص قرارهای نهایی بازپرس به یکی از دادیاران ‏تفویض می شود که دادیار مذکور به دادیار اظهارنظر ملقب است.

دستور دادستان بر تکمیل تحقیقات در قرار نهایی

وقتی قرار نهایی جهت اظهار نظر دادستان یا دادیار اظهارنظر ارسال میشود امکان دارد دادستان یا یا دادیار تحقیقات بازپرس را ناقص بداند که در این صورت می تواند تکمیل آن را از بازپرس بخواهند و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان و تکمیل تحقیقات است.

موافقت دادستان با قرار نهایی جلب به دادرسی

همانطور که گفته شد قرارهای نهایی صادر شده توسط بازپرس بایستی به نزذ دادستان ارسال گردد تا نظر خود را اعلام نماید. در صورت موافقت دادستان با قرار جلب دادرسی صادره از سوی بازپرس، دادستان کیفرخواست صادر می نماید. صدور کیفرخواست توسط دادستان یا دادیار اظهارنظر وی می‌گیرد ولی  قرار نهایی جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می شود.

با صدور قرار نهایی جلب به دادراسی و موافقت دادستان کیفرخواست صادر و پیامکی مبنی براینکه قرار نهایی صادر شد برای شاکی و متهم ارسال می گردد و سپس پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد.

صادر شدن قرار نهایی به معنای صدور کیفرخواست است؟

در نوشته قرار نهایی صادر شد یعنی چه؟ برای تببین دقیق موضوع ابتداکیفرخواست را تعریف می نماییم. کیفرخواست یک سند قضایی است که در انتهای مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار و صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت  دادستان با قرار جلب به دادرسی صادر می گردد و سپس پرونده به دادگاه صالح کیفری ارسال تا رسیدگی گردد.

تصور خیلی از افراد که پرونده در دادسرا دارند بر این است که دریافت پیامک قرار نهایی صادر شد به معنای محکوم شدن متهم می باشد در صورتی که این چنین نیست و قرارنهایی صادر شده اعم از محکومیت و تبرئه است که بایستی به سامانه خدمات قضایی مراجعه نمود.

مخالف بودن دادستان با قرار نهایی جلب به دادرسی

در صورتی که دادستان یا دادیار اظهارنظر قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس مخالفت نمایند و بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده میشود. همانطور که گفته شد ارسال پرونده به دادگاه صالح جهت حل حل اختلاف در فرضی است که بازپرس به نظر خود اصرار داشته باشد بنابراین بازپرپس می تواند پسی از اظهار نظر دادستان و مخالفت با قرار صادره،می تواند از تصمیم قبلی خود عدول کند و قرار جدیدی موافق با نظر دادستان صادر نماید.

ب) در صورتی که بازپرس نظرش مبنی بر عدم تقصیر متهم باشد:

در چنین مواقعی قرار نهایی منع تعقیب صادر می گردد با توجه به اینکه یکی از قرارهای نهایی است بنابراین جهت اظهار نظر بایستی به نزد دادستان فرستاده شود امکان دارد دادستان با قرار منع تعقیب صادر موافق یا مخالف باشد وکیل مشهد در دو حالت بررسی می نمایید.

ا. موافقت دادستان به قرار منع تعقیب
در صورت موافقت دادستان با قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس و دادیار از طریق شعبه بازپرسی یا دادیاری قرارنهایی صادر شده به طرفین ابلاغ می شود و طرفین اگر اعتراضی نسبت به قرار منع تعقیب دارند اعلام نمایند. قرار نهایی صادر شد یعنی چه؟

۲. مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب

در صورتی که داستان با قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس و دادیار مخالف باشد و بازپرس از نظر خود اصرار داشته باشد موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده میشود. دادستان جهت اظهار نظر در مورد قرار نهایی منع تعقیب سه روز مهلت دارد.

جایگاه و نقش بازپرس در دادسرا و قرار نهایی

برای بازپرس در دادسرا باید قائل به دو جایگاه شد یکی جایگاه اداری که در این مورد مکلف به تبعیت از نظر دادستان است زیرا ریاست بر دادسرا بر عهده داستان است و  بازپرس مکلف به تبعیت است. دیگری جایگاه قضایی که در این مورد بازپرس الزامی به تبعیت از نظر دادستان ندارد استثناهاتی وجود دارد که استثنا نیاز به تصریح دارد این موارد در قانونگذار در ماده ۲۲۱ و ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده است این موارد عبارتند از احراز ملائت کفیل و تکمیل نقص تحقیقات می‌باشد که در این موارد بازپرس به تبعیت از نظر دادستان می باشد.

ثبت زمان مشاوره و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل خانواده در مشهد

تعداد بسیار زیاد پرونده در امور دعاوی و اختلافات خانوادگی در مشهد لزوم مشاوره با یک وکیل خانواده در مشهد را توجیه می کند. جهت درخواست وکیل مجرب و متخصص می توانید با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

وکیل خانواده در مشهد

فرهاد حسینی مقدم

متخصص دعاوی خانواده مشهد

وکیل خانواده

وکیل خانواده در دو معنا به کار می رود :

۱. وکیل خانواده وکیلی است که با تخصص در زمینه دعاوی خانواده و کسب تجارب و توانایی لازم می تواند در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به همسر و فرزندان و دعاوی مالی ناشی از نکاح، علی الخصوص مطالبات زوجه اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل، طلاق توافقی  و … به کمک به شهروندان بیاید.

۲ . در معنای « وکیل خانوادگی » استفاده می شود و به این معناست که شهروندان با انعقاد توافق نامه ای با یک وکیل خوب دادگستری ، تمام امور حقوقی که برای خانواده خود مطرح می شود را با در میان گذارده و از مشاوره ها و عنداللزوم وکالت وی استفاده و نظاره گر موفقیت های خود در آینده ای نزدیک خواهند بود.

این نوع وکالت خانواده بیشتر در کشورهای پیشرفته بیشتر مرسوم است. در شهر مشهد نیز بعضی از خانواده ها که جایگاه اجتماعی و فرهنگی بالایی دارند از وکیل خانوادگی بهره می برند تا از بروز مشکلات در وکیل حقوقی تا حد امکان جلوگیری شود.

تشریفات دعاوی خانواده در شهر مشهد

در نوشته وکیل خانواده در مشهد به بررسی دادگاه خانواده می پردازیم، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است. به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. وکیل خانواده خوب در مشهد در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد مجتمع قضایی جداگانه با عنوان دادگاه خانواده که از چندین شعبه تشکیل شده است، به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند.

ویژگی های خاص دادگاه خانواده 

تابع تشریفات نبودن

شروع رسیدگی به دعاوی و ادامه یافتن آن در این دادگاه خانواده مشهد با تقدیم دادخواست می‌باشد، ولی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. تشریفات و نحوه ابلاغ در این دادگاه‌ها مطابق قواعد عام آیین دادرسی مدنی است رعایت اصول دادرسی از نظر وکیل مشهد الزامی است.

حضور قاضی مشاور زن

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخاف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بر اساس نظریه اداره حقوقی ، حضور قاضی مشاوره در دادگاه تجدیدنظر الزامی نیست.

ارجاع به مراکز مشاوره خانواده

به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، بر اساس قانون حمایت خانواده، زوچیت ابتدا باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند .. سپس در صورتی که این تلاش به نتیجه منجر نشد، طرح دعوا در دادگاه خانواده صورت می‌گیرد.

وکیل خانواده در مشهد

دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده مشهد

دادگاه های خانواده طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ صرفا به دعاوی رسیدگی می کنند که بر اساس قانون در صلاحیت ذاتی آنها قرار دارد. که در ادامه دعاوی که در صلاحیت این دادگاه می باشد بیان می شود. از نظر وکیل متخصص خانواده این دعاوی را صرفا دادگاه خانواده رسیدگی می نماید:

۱.نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
۲.نکاح دائم ،موقت و إذن در نکاح
۳.شروط ضمن عقد نکاح
۴.ازدواج مجدد
۵.جهیزیه
۶.مهریه
۷.نفقه زوجه و أجرت المثل ایام تصرف
۸.تمکین و نشوز
۹. وکیل دعاوی طلاق ،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح،بذل مدت و انقضای آن
۱۰.حضانت و ملاقات طفل
۱۱.نسب
۱۲.رشد،حجر و رفع آن
۱۳.ولایت قهری،قیومیت،امور مربوط به ناظرو امین اموال محجوران،امور حسبی و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴.نفقه اقارب
۱۵.امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷.اهدای جنین
۱۸.تغییر جنسیت

آدرس دادگاه خانواده مشهد

سوالی که موکلین و افراد دیگر باهار از وکیل پایه یک دادگستری می پرسند این است که آدرس دادگاه خانواده در مشهد کجاست وکیل خانواده مجرب به این سوال نیز پاسخ می دهد: یک مجتمع  قضایی (شهید مطهری) صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی می نماید که در اصطلاح عموم به دادگاه خانواده معروف است.

آدرس: مشهد، بلوار شفا ، نبش شفای ۳۰

نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده در مشهد

در اصلاح حقوق کسی که قصد طرح دعو ا دارد خواهان می گویند و طرف دیگر را خوانده ، که خواهان در دعاوی خانواده می تواند زوج باشد یا زوجه به عنوان مثال در دعوی نفقه ، زوجه خواهان است و در دعوی تمکین خواهان زوج است.

برای مطرح نمودن دعاوی خانواده توصیه می گردد ابتدا از چند وکیل دادگستری مشورت گرفته و تا حد امکان یک وکیل پایه یک خانواده برای پرونده انتخاب نمایید چراکه در مواردی امکان طرح اشتباه دعوا از طرف غیر وکیل وجود دارد.

طرح دعوی خانواده همانند دعاوی دیگر به موجب دادخوا ست می باشد برای تقدیم دادخواست دعاوی خانواده بایستی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمود تا دادخواست تنظیم و به دادگاه ارسال گردد.

وکیل خانواده مشهد

دعاوی خانواده که در مشهد نیاز به مشاوره دارند

بعضی دعاوی خانواده در مشهد بدون انجام مشاوره امکان ثبت دادخواست در دفاتر قضایی وجود ندارد، به عبارتی در این دعاوی انجام مشاوره الزامی است حتی اگر بهترین وکیل خانواده مشهد نیز داشته باشید بایستی مشاوره را شخصا انجام دهید.

این دعاوی عبارتنداز:

 • طلاق اعم از یکطرفه و توافقی
 •  دعوی مطالبه نفقه جاریه
 • دعوی الزام به تمکین عام و خاص. وکیل تمکین مشهد
 • در صورتی که نفقه جاریه یا الزام به تمکین بعنوان دعوی تقابل مطرح گردد نیاز به انجام مشاوره نیست.

در دعاوی خانواده دادگاه محل سکونت زوجه صالح به رسیدگی است بعنوان مثال اگر زوجه ساکن مشهد باشد و زوج ساکن بجنورد باشد دادگاه خانواده مشهد صالح به رسیدگی است که در صورت داشتن وکیل خانواده این موضوع در جلسه اول بعنوان ایراد عدم صلاحیت دادگاه مطرح می گردد.

وکیل خانواده در مشهد کیست؟

یکی از رشته های مهم حقوق، حقوق خانواده و مسائل مرتبط با آن است. که دعاوی مربوط به آن توسط وکیل مجرب خانواده انجام می شود که با تخصص در زمینه دعاوی خانواده و کسب تجارب و توانایی لازم می تواند در دعاوی مهریه ، نفقه،  وکیل برای طلاق ، وکیل اثبات نسب ، جهیزیه، حضانت و … انجام وکالت نماید.

در موقعیتی که بنیان خانواده ها به سستی و سردی گرویده و درصد نسبتا زیادی از زوجین، مدتی پس از عقد، به دلایل مختلف با همسر خود به اختلاف رسیده و احساس می نمایند که تنها پناهگاه خود در زندگی را از دست داده اند، لذا این حق مسلم ایشان است که امکان مراجعه بهترین وکیل خانواده در مشهد را برای خود هموار نموده و از راهنمایی های صادقانه و پشتیبانی های بی دریغ وکلای مجرب و موفق خود بهره مند گردند.

برای طرح دعاوی خانواده الزامی به داشتن وکیل دادگستری نیست ولی عدم اطلاع از حقوق و قانون خانواده و  از طرفی کوتاه بودن فرصت های پیش آمده آن هم در جلسه دادگاه خانواده که بسیار کوتاه و حیاتی است و ممکن است توسط خود فرد از دست برود و کار به دشواری برخورد میکند.حتی اگر قصد محول نمودن پرونده خانواده خود به وکیل پایه یک دادگستری در مشهد را ندارید از مشاوره وکیل خانواده در مشهد بهره مند شوید ..

نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانواده

وکیل خانواده حق پذیرش وکالت تمام دعوای را دارد، بنا براین هر وکیلی می تواند در دعاوی و امور خانواده وکالت نماید اما وکیل مجرب امور خانواده فردی است که در امور مربوط به  دادگاه خانواده تجربه و تخصص دارد و بیشترین پرونده های وی اختلافات خانوادگی می باشد. و در هر شهری لیست و اسامی از وکیل ها در حیطه خانواده کار می کنند که معروف به وکلای خانواده نیز هستند، اما وظایف وکیل :

وکیل متخصص ابتدا در دفتر خود جلسه مشاوره حضوری تعیین می نماید، این جلسه باهماهنگی قبل از طریق شماره موبایل وکیل انجام می شود. در ملاقات حضوری توضیحات کامل و مدارک لازم را از موکل اخذ و سپس پرونده موکل را اگر سابقا در دادگاه طرح نموده مطالعه و تمام جوانب آن را سنجیده و توصیه های لازم را نیز به موکل می گوید. وکیل خانواده حسب وظایف حرفه ای از طرح دعاوی مختلف به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر اجتناب می نماید.

وکیل خانواده درمشهد

چطور در مشهد بهترین وکیل خانواده را پیدا کنم؟

 اولین موضوعی که بعد از بروز اختلاف به ذهن زوجین خطور می نماید این است که پطور شکاره و آدرس بهترین وکیل خانوادگی را در شهر خود پیدا نمایند تا بتوانند مشاوره دریافت نمایند و در صورت لزوم وکالت پرونده خود را نیز واگذار نمایند راهای زیادی وجود دارد از جمله پرسیدن از ذوستان و آشنایان و همچنین سرچ در اینترنت و  دیدن کامنت هایی که در مورد وکیل نوشته شده است می تواند کمک بسیار زیادی نماید تا بتواند بهترین انتخاب را از میان وکلای خانواده داشته باشید.

افراد در جستجو وکیل در مشهد به دنبال آدرس و دفتر وکالت یکی از بهترین وکلای خانواده در مشهد یا خراسان جهت طرح دعوای خود یا دفاع پرونده خانواده هستند ما در نوشته وکیل خانواده در مشهد برای انتخاب بهتر بعضی از ویژگی های وکیل خوب  را بیان می نماییم امیداوریم که با مدنظر قرار دادن این خصوصیات بتوانید انتخاب بسیار عالی را برای وکالت پرونده خانوادگی خود داشته باشید.

ویژگی های یک وکیل خوب خانواده

 • توصیه به سازش توسط بهترین وکیل خانواده
 • در صورت عدم سازش توصیه به طلاق توافقی
 • عدم طرح دعاوی متعدد توسط وکیل خانواده
 • سعی بر جلوگیری از تنش بین زوجین
 • بهترین وکیل خانواده محرم اسرار موکل است
 • صداقت داشتن و گفتن واقعیت ها به موکل
 • پیگیری مداوم وکیل و گزارش کار به موکل
 •  به دنبال حصول بهترین نتیجه بودن

عنوان بهترین وکیل خانواده در مشهد کیست یا چه کسی است نشان از حساسیت در انتخاب وکیل برای موضوع پرونده است که با در نظر گرفتن معیارهای گفته شده می توانید یکی از بهترین وکیل های خانواده در مشهد برای پرونده خود انتخاب نمایید.

بهترین وکیل دعاوی خانواده با داشتن اخلاق حرفه ای و اشراف کافی به مسائل و با سابق داشتن تخصص لازم در پرونده های خانواده در تنگناهای دادرسی موکل خود را به نحو احسنت مشاوره می نماید و هیچ گاه بخاطر حق الوکاله موکل را به بیراهه نمی کشد.

اهمیت داشتن وکیل در دعاوی خانواده

با توجه به تغییرات قانونی از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگاهی کامل از قوانین ذکر شده و همچنین رویه قضایی برای احقاق حقوق قانونی از نظر وکیل خانواده در مشهد ، لازم و ضروری است. داشتن وکیل خانواده مزیت هایی نیز دارد.

 • عدم نیاز به حضور موکل در دادگاه
 • طرح درست دعوی توسط وکیل خانواده
 • فراهم نمودن مقدمات دفاع
 • آشنا بودن وکیل مشهد به رویه قضایی
 • تحصیل دلیل و حفظ آن

از آنجایی که  مام افراد اطلاعات کامل و کافی از قوانین و روند رسیدگی به پرونده ها ندارند، با یک اظهار یا طرح دعوا اشتباه یا ناقص پرونده ای که امکان پیروزی در آن دارند را از دست می دهند. دفاع از دعوی صرف داشتن اطلاعات حقوقی در محاکم خانواده نیست، کسب تچربه در دعاوی متعدد خانواده و اقدامات درست و به موقع ، آشنایی با رویه دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و … در پیروزی نقش زیادی دارد. برای دفاع بهتر و موفق تمام مواد قانونی مرتبط ، آراِء و نظریات حقوقی را بررسی می کند.

توصیه ما این است قبل از اقدام ، موضوع خود را با لیست وکلای ما در مشهد ( وکیل خانواده خانم و وکیل آقا ) در میان گذاشته و نظرات آنها را بخواهید و در نهایت وکالت خود را به وکیلی که زمینه امور خانوادگی صورت تخصصی کار می کند محول نمایید . هرچند که ممکن است وکلای زیادی در این زمینه وجود داشته باشند ولیکن پیدا نمودن یک وکیل خانواده خوب کار دشواری نیست.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۲۵۳ ۲۰ ۳۶۰  ۰۵۱ 

۳۴۱۷ ۵۰۰ ۰۹۱۵ 

وکیل حقوقی در مشهد

پرونده های حقوقی آنچنان که از اسمش پیداست از حقوق و حق نشات میگیرد و بیشتر بار مالی دارد، وکیل حقوقی به دنبال باز پس گرداندن حقوق یا اعاده ملک و زمین به وضع سابق است جهت وکالت و مشاوره با وکیل خوب حقوقی در مشهد می توانید با تیم وکلای ما ارتباط برقرار نمایید.

وکیل حقوفی

وکیل حسینی مقدم

وکیل پایه یک مجرب و متخصص امور حقوقی

حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

چرا باید از وکیل حقوقی کمک بگیریم؟

در دعاوی حقوقی ، خواهان خواستار باز پس گرفتن حق خود از وجه یا املاک مورد مناقشه از فرد خوانده میباشد و از پیچیدگی های زیادی برخورد است طوری که کوچک ترین اشتباه در مسائل شکلی یا ماهوی فرد را برای همیشه از رساندن به حقوق قانونی خود محروم میکند.

همین موضوع لزوم استفاده از یک وکیل حقوقی با تجربه که به قوانین تسلط کامل داشته باشد و به رویه قضایی دادگاه ها نیز آشنا باشد را توجیه و نشان می دهد. عقل انسان نیز حکم می نماید که در هر کاری مخصوصا بروز مشکل حقوقی به اهل آن و خبره در آن کار که وکیل پایه یک دادگستری است مراجعه نماییم و از اقدامات خودسرانه که باعث اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های زیادی می گردد اجتناب گردد.

وکلای پایه یک متخصص در امور حقوقی

مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی

بررسی حقوق عمومی و خصوصی

حقوق عمومی، شامل حق و حقوقی است که بین ادارات و نهاد های دولتی یا موسسات عمومی در انجام وظیفه و خدمت متقابل به مردم وجود دارد و باید اجرا گردد. همچنین چگونگی نحوه ی اجرای آن نیز در حقوق عمومی شرح داده شده است.

حقوق خصوصی تنظیم کننده روابط بین افردا است.  مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانواده و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر مورد استفاده قرار می‌­­گیرد و حاکم است

 

وکیل حقوقی در مشهد

تفاوت وکیل دادگستری با نماینده حقوقی جیست؟

شخصی را وکیل دادگستری حقوقی گویند که دارای پروانه ی وکالت است و می تواند با تأسیس دفتر وکالت در حوزه ای که در آزمون وکالت آنجا پذیرفته شده است به امر مهم وکالت بپردازد.

تنها وکلای دادگستری می توانند به نمایندگی از افراد در دادگاه حاضر شوند ولی در یک موارد استثناء و جود دارد ، بعضی اشخاص حقوقی البته به تجویز قانون می توانند علاوه بر امکان بهره مندی از خدمت حقوقی وکلای دادگستری، اشخاصی را به عنوان نماینده یا نماینده حقوقی معرفی نمایند.

موجب ماده ی ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانک ها می تواند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعوای مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتنز شرایط به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

فرق بین یک وکیل با مشاور حقوقی در مشهد

وکالت یک عقد جایز است ودر چارچوب قانون منعقد شود طرفین در عقد وکالت، وکیل و موکل شناخته می شوند. در حالی که مشاور حقوقی چنین نیست. بهترین وکیل میتواند از جانب شخص حقیقی و حقوقی تعیین شود.

وکیل الزام به اخذ مجوز های خاص توسط کانون وکلا و گذراندن دوره های کارآموزی می باشد و برای ارائه خدمات حقوقی مشاوره و وکالت بایستی دفتر وکالت دا باشدولی مشاوره حقوقی نیاز به مجوز خاصی ندارد و  افراد تنها کافیست نسب به قوانین اطلاعات و دانش کافی داشته باشند و می توانند در ادارات، سازمان ها، یا حتی شرکت های تجاری به راحتی مشغول به فعالیت شوند.

یک وکیل در مشهد می تواند وکالت تمام دعاوی را در محکام حقوقی و کیفری قبول نماید ولی مشاوره مجوز وکالت در محاکم را به هیچ عنوان ندارد با توضیحاتی که دادیکم در صورت تمایل به اخذ وکیل بهتر است از وکیل حقوقی مشاوره بگیرید نا از مشاور حقوقی که پروانه وکالت و تجربه دعاوی ندارد.

 وکیل حقوق به چه مسائل باید تسلط داشته باشد

♦ تسلط کامل بر پرونده حقوقی موکل

♦ احاطه و اشراف به قانون آیین دادرسی مدنی

♦  محاسبه و نحوه پرداخت هزینه‌ های مربوط به دادرسی حقوقی

♦ اگاهی از مهلت‌های قانونی برای حضور در دادگاه و انجام دفاعیات

♦  آشنایی کامل با انواع  قرارهای مختلف در دادگاه‌ها و موارد صدور

♦  اطلاع از مهلت‌های  قانونی برای اعتراض به آراء دادگاه حقوقی

♦ آشنایی درباره چگونگی انجام مراحل تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و واخواهی از آراء

 

وکیل حقوقی در مشهد

دعاوی مهم حقوقی در دادگستری مشهد

وکیل امور ملکی ، مطالبه وجه چک و سفته ، ثبتی ، شهرداری ، ارث ، وصیت ، تقسیم ترکه ، تابعیت ، ثبت احوال ، ابطال سند رهنی ، تنفیذ صلح نامه ، الزام به تنظیم سند ، الزام به فروش ملک مشاع ،

 انحصار وراثت ، تخلیه مورد اجاره ،خلع ید ، وکیل ارث و میراث مشهد تصرف عدوانی ، ابطال شرکت ، فسخ معامله ، الزام به تنظیم سند ، اثبات بیع ، ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند ،

مطالبه خسارت ، وجه التزام ، الزام به تعهدات حقوقی ، مهاجرت ، تغییر سن ، شرکت تجاری ، تنطیم قرارداد توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ، مشارکت ،

مراحل رسیدگی به دعوی حقوقی در مشهد

برای اینکه بتوانید حقوق خود را باز گردانید بایستی ابتدا موضوع خود را نزد وکیل مطرح و در صورتی که از نتیجه گیری تا حدودی مطمئن شدید مراحلی را طی نماید که در ادامه توسط وکیل به صورت مختصر ارائه می گردد.

• مشاوره با وکیل و تنطیم دادخواست

• مراجعه به یکی از ذفاتر خدمات قضایی مشهد

• باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی

• ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه حقوقی و ارجاع آن به شعب

• ثبت پرونده در دفتر شعبه حقوقی و تعیین وقت رسیدگی

•  تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین یا وکلای آنها

• جلسات دادرسی و ارائه دفاعیات

• انشاء رای  (حکم – قرار )

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در دادگاه عمومی حقوقی مشهد رسیدگی می گردد و نیازی به مراجعه با دادسرا یا وکیل دادگاه کیفری نیست. در صورت داشتن وکیل نیازی به حضور شما در مراحل دادرسی نیست.

چطور یک وکیل خوب حقوقی در مشهد پیدا کنم؟

انتخاب یک وکیل خوب برای پرونده می تواند در نتیجه بسیار موثرباشد برای این کار می توانید از دوستان و آشنایان خود در مشهد که مراجعه به یک وکیل حقوقی داشته  و رضایت داشته اند، کمک بگیرید همچنین مراجعه به سایت های حقوقی وکالت و مطالعه رزومه و سوابق کاری وکیل و نظراتی که دیگران در مورد وی داده اند بهترین وکیل حقوقی خود را انتخاب نماید.

وکیل شما بهتر است این ویژگی ها را داشته باشد:

 • منصف بودن در دریافت حق الوکاله
 • متخصص بودن در موضوع شما
 • سماجت در پیگیری پرونده

وکیل شما باید پروانه وکالت معتبر دادگستری کانون وکلای مشهد یا سایر شهرها را داشته باشد و حواستان به افراد وکیل نما باشد که ادعای وکیل و مشاور حقوقی بودن می نمایند، از نظر قانون فقط وکیل می تواند مشاوره دهد و پرونده حقوقی مردم را در دادگاه ها وکالت و پیگیری نماید.

ثبت زمان ملاقات مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۳۶۰۲۰۲۵۳

بهترین وکیل ارث در مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد ، پیچیدگی دعاوی و پرونده های مربوط به ارث در مشهد مستلزم دخالت وکیل حقوقی است جهت درخواست و گرفتن وکیل متخصص ارث که تجربه بهترین نتیجه در دعاوی ارث را دارد با شماره تلفن های اعلامی در سایت وکیل مشهد نسبت به تعیین وقت اقدام نمایید.

واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی به کار رفته به گونه ای که گاهی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد و گاهی به معنی استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی اوست و باید بدانیم موجبات ارث دو امر است یکی نسب و دیگری سبب.و می توان عبارت قانون را چنین تعبیر کرد که آنچه سبب استحقاق وارثان می شود نسب و سبب است. وکیل تقسیم ترکه در مشهد مفهوم ترکه عبارت است از دارایی به جا مانده از از مورث که حاوی دو بخش منفی و مثبت است .

بهترین وکیل ارث

ارث یکی از اسباب تملک است . وکیل ارث در مشهد پیش از آنکه وراثت و ارث بردن اتفاق بیافتد لازم است چندین شرط محقق شود بنابراین  شرایط تحقق ارث عبارت اند از:

 1. فوت
 2. زنذه بودن وراث در حین فوت مورث
 3. وجود ترکه

فوت

ارث با موت حقیقی یا موت فرضی یعنی صدور حکم موت فرضی برای غایب مفقودالاثر محقق می شود. موت فرضی از حیث آثار در حکم موت حقیقی است. بهترین وکیل  ارث در مشهد بنابر این زوجه غایب بعد از نگه داشتن عده فوت رابطه زوجیتش منحل می شود ثالثا اموال غایب بین وراث که در زمان صدور قطعی وکیل حکم موث فرضی وراث محسوب می شوند ، تقسیم می گردد.

وجود خویشاوندی

ماده ۸۶۱ مقرر می دارد موجب ارث دو امر است: نسب و سبب گفته شده که طبق اصل وراثت بر اساس نزدیکتر بودن به متوفی اموال به جا مانده از میت قهرا به خویشاوندان او انتقال می یاب.

بنابراین می توان گفت که به طور کلی خویشاوندی به معنی اعم کلمه ی مبنای توارث است. خویشاوندی خود بر اساس منشاء به دو گونه ی خویشاوندی نسبی و سببی یا به اختصار نسب و سبب تقسیم می شود که هریک از آن دو یک موجب ارث معرفی شده است.

حویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی ، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد. هریک از این دو نوع خویشاوندی در دو بخش جداگانه مطرح می شود : وکیل خوب در مشهد نقش زیادی در موفقیت پرونده  ارث دارد.

بهترین وکیل ارث در مشهد

بیان ارث و موجبات آن توسط وکیل مشهد

ارث از طریق نسب

مقصود از نسب پیوستگی طبیعی بین افراد انسان است که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندی نسبی، خویشاوندی خونی هم گفته می شود. خویشاوندی نسبی به دو گونه خویشاوندی طولی یا عمودی و خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف تقسیم می گردد.

الف) خویشاوندی طولی یا عمودیداین خویشاوندی بین دو شخصی که یکی از دیگری یا با واسطه تولد یافته باشد، وجود دارد، مانند خویشاوندی پدر و فرزند.

ب) خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر  با واسطه یا بدون واسطه متولد شده باشند برقرار می شود. بهترین وکیل  ارث مشهد همچنین است خویشاوندی عمو با برادر زاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده اند.

ارث از طریق سبب

سبب در معنی اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ماده ۴۹۰ ق.م مقرر می دارد زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر طبق وصیت ارث می برند.

سبب در معنی اعم شامل عقد نکاح دائم و ولاء است در اصطلاح مربوط به ارث رابطه ی حقوقی خاصی است که بر اثر تحقق یک عمل حقوقی یا به حکم قانون بین دو شخص برقرار می گردد و سبب می شود که یکی از آن دو مولی نامیده شود در نتیجه فوت دیگری در صورتی که برای متوفی وارث نسبی یا نسبی و سببی نباشد از او ارث ببرد.

شرظ وجود ترکه برای گرفتن وکیل ارث

وجود ترکه، یعنی وجود مال و ملک تا بتوان ملکیت را به وجود آورد.  وکیل ملکی مشهد زیرا مالکیت عبارت از رابطه ای است که شخص با مال دارد. بنابراین، وجود مال برای ملکیت و مالکیت لازم و ضروری است و در نتیجه باید ترکه مثبتی وجود داشته باشد. بهترین وکیل ارث در مشهد بنابراین در صورتی که ترکه صفر یا منفی باشد ملکیت به علت فقدان عنصر مال به علت فقدان عنصر مال به وجود نمی آید.

وجود ترکه یعنی دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او، یکی دیگر از شرایط تحقق ارث است؛ زیرا ارث انتقال اموال به جا مانده از متوفی به وارث او است. دارایی شامل اموال عینی ، منفعت طلب و کلیه حقوق مالی دیگر است.

دیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال پیدا نمی کند مگر به تبع اموال متوفی،بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، بهترین وکیل برای ارث در مشهد در این باره ماده ۲۲۶ ا.ح مقرر می دارد:

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران.

طبقه در ارث

برای تعلق ارث علاوه بر زنده بودن وراث این است که تا زمانی که از طبفه بالاتر فردی وجود داشته باشد نوبت به طبقه بعدی برای تعلق ارث نمی رسد بهترین وکیل ارث در مشهد برای مشاوره و وکالت در خدمت شماست.

در صورتی که فرزندی پیش از پدر خود فوت کند، از ارث هیچ سهمی نمی برد  و این بدان معناست که فرزندان شخص فوت شده نیز حق هیچگونه بردن مال از پدر بزرگ خود را ندارند تنها امکان آنکه نوه ها از پدر بزرگ خود ارث برند آن استکه هیچ فردی از طبقات تعریف شده برای بهره گیری  از ارث وجود نداشته باشد و در آن صورت است می توانند از ارثیه سهمی داشته باشند.

سهم الارث زن از شوهر

در خصوص حق الارث زن از اموال شوهر صحبت بسیار است. در اینجا به بحث حق الارث زن از شوهر پرداخته ایم و مهمترین مسایل مرتبط با آن را بررسی می کنیم. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن به شرطی پس از فوت همسرش سهم الارث از اموال او خواهد داشت که در عقد دائم شوهر در زمان حیاتش بوده باشد. اما سهم الارث زن از اموال شوهرش به چه میزانی است؟

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی از همسر خود نداشته باشد آن زن به میزان یک چهارم از اموال مرحوم را به ارث خواهد برد. در غیر این صورت (داشتن فرزند از متوفی) یک هشتم از اموال متوفی حق الارث همسر ایشان خواهد بود.

تا قبل از تصویب قانون ارث همسر در مجلس هشتم شورای اسلامی، زن تنها می توانست یک هشتم از اموال منقول شوهر مرحومش را در صورت داشتن فرزند از او به ارث ببرد. لازم به ذکر است که اموال منقول به اموالی از شوهر می گویند که پس از مرگش از او باقی مانده باشد. مثلا زمین، باغ و ساختمان ها جزو این دسته نخواهد بود. پس از اصلاح قانون، زن صاحب حق الارث به میزان یک هشتم از اموال غیر منقول شوهر متوفی خود خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت نداشتن فرزند، حق الارث زن به میزان یک چهارم از تمام اموال شوهر خواهد بود. زنی که همسر خود را به قتل رسانیده باشد از ارث از اموال او محروم خواهد بود. در صورت متارکه و طلاق ” وکیل طلاق در مشهد ” چناچه همسر در زمان عده خود به سر ببرد ارث به او تعلق خواهد گرفت.

ارث فرزندان دختر و پسر

اگر فردی هیچ وارثی از زندگی خود نداشته باشد تمام اموال او به نفع دولت ثبت و ضبط می شود. اما اگر دارای وارث باشد، هرکدام بنا به قانون حقی مشخص از مال متوفی خواهند داشت. در خصوص فرزندان، اگر فرزندان متوفی همگی پسر و یا همگی دختر باشند، اموال به شکل یکسان میان آنها تقسیم می شود.

چنانچه متوفی صاحب هر دو نوع فرزند پسر و دختر باشد، پسر دو برابر دختر از اموال متوفی ارث خواهد برد. در این میان تفاوتی ندارد که فرد متوفی زن (مادر) باشد یا مرد(پدر).

بهترین وکیل ارث درمشهد

بهترین روند مطالبات مربوط به ارث در مشهد

پس از آنکه فرد مرحوم می شود، جهت دخل و تصرف در اموال او ابتدا لازم است مشخص شود که وراث او چه کسانی هستند و هرکدام چه حق الارثی را دارند. برای انجام این کار شورای حل اختلاف مرجع رسمی رسیدگی به مطالبات ارث خواهد بود که توسط ش. به اینگونه که با صدور گواهی تحت عنوان تصدیق انحصار وراثت، از تمامی افراد مطلع و مرتبط با متوفی می خواهد که هرگونه وصیت و توصیه ای از متوفی دارند را ارائه نمایند. این وصیت ها می تواند رسمی و یا سری و مخفی باشد. شورای حل اختلاف پس از آن و با بررسی وصیت متوفی گواهی انحصار وراثت را صادر می نماید.

میزان مالیت بر ارث

یکی از مواردی که برای گرفتن حکم انحصار وراثت لازم است، مشخص شدن مالیت و پرداخت آن توسط وراث می باشد. در صورت داشتن بهترین وکیل ارث و میراث ، تمام مراحل از جمله اخذ گواهی مالیات براث توسط وی انجام می شود. میزان مالیت بر ارث بر اساس نوع مال (منقول یا غیر منقول بودن مال) و همچنین به اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند تعیین می شود. میزان مالیات بر ارث برای اموال منقول متوفی ۲درصد و برای اموال غیر منقول متوفی ۵ درصد می باشد.

وصیت نامه جعلی در ارتباط با ارث

 تا قبل از صدور گواهی انحصار وراثت، هیچ یک از وراث حق این را نخواهند داشت تا مالی را به طور قانونی به نام خود بزنند. در این میان بسیار پرونده هایی پیش می آید که یکی از وراث با تنظیم سندی جعلیو ” بهترین وکیل جعل در مشهد ” مدعی این می شود که فرد متوفی که پدرش هست، مالی را به او واگذار گرده است. این دست اتفاقات گاها پرونده های مرتبط با مسائل ارث را پیچیده می کند.

از همین رو، نیاز به داشتن یک وکیل خوب ارث یا یک مشاور حقوقی برای به سرعت انداختن تعیین سهم الارث افراد دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که بهترین وکیل گرفتن ارث در مشهد چه وکیلی است؟ وکیل خانوادگی یا وکیل ارث چه خصوصیاتی باشد داشته باشد. بهترین زمان مراجعه به وکیل ارث چه زمانیست؟ در بخش های بعدی به این سوالات بیشتر خواهیم پرداخت.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

 ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل خلع ید در مشهد

وکیل خلع ید در مشهد دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که ملک در تصرف کسی غیر از مالک رسمی باشد. «خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول یا وکیل دعاوی ملکی مشهد به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه حقوقی رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می کند. رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص خلع ید

خلع ید به معنای این می‌باشد که مالک یک مال غیر منقول مانند خانه ، مغازه ، باغ ، زمین ، آپارتمان و … بر علیه شخص غاصب غیر قانونی مال خود شکایت تنظیم کرده و از دادگاه در خواست اتمام ادامه تصرف را دارد. بنابراین اولین شرط  این است که خواهان مالک رسمی باشد در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلائل و مدارک کافی برای اثبات بیع خود نداشته باشد . وکیل اثبات بیع در مشهد در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قابل رد می باشد؛ چرا که خواهان ادعایی را مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

از آنجایی که دعوی خلع ید جز اموال غیرمنقول می‌باشد، طرح دعوی حقوقی بوده و طبق صلاح دید زیر مجموعه دادگاه و محکمه بررسی می شود. شرط اصلی برای طرح دعوی خلع ید داشتن سند مالکیت می‌باشد. مالک ملک٫ قائم مقام ٫ وکیل و نماینده حقوقی از افرادی می‌باشند که می‌توانند برای تنظیم دادخواست دعوی خلع ید اقدام نمایند.

دعوی خلع ید ملک مشاع

در مقاله ی قبل در باره مال مشاع (مالی که بین چند نفر به اشترک گذاشته شود) توضیح داده ایم. خلع ید مشاعی زمانی رخ می دهد که یک یا چندین نفر از شرکا در مال مشترک خود به طور غیر قانونی و بدون اذن سایرین تصرف ورزند. در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید مشاعی شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مقررات املاک مشاعی عمدتا در مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن است.بنابراین محکوم له  یا وکیل خلع ید مشاعی در مشهد در دعوای خلع ید در ملک مشاعی هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

دعوای تخلیه در ملک مشاع

در ملک مشاع حق هر شریک در تمام ملک منتشر است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاعی را نداشته باشد (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م) نتیجه این اذن اختلال سهام. آن خواهد بود که تخلیه ملک سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته است.

بررسی ارکان خلع ید توسط وکیل ملکی در مشهد

 ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از:

الف) مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف: اولین شرط دعوای خلع ید این است خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت یا وکالت داشته باشد؛ بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند و پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع در نماید؛ چرا که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

ب) تصرف غیرقانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا: باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم مقام وی باشد

در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجه با ایراد قانونی است.

ج) مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا: باید موضوع دعوا خلع ید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ ق.م. مقرر می دارد: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوای خلع ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

تفاوت در ارکان دعوا:

منشأ دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ اما در تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد؛ ولی چون اجاره پایان یافته است، مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست و از سوی دیگر در این دعوا (تخلیه) مالکیت “عین ملک نیز شرط نمی باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می کند.

به عبارتی ساده تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است؛ وکیل حقوقی در مشهد یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است؛ لیکن در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است.

ب) تفاوت در موضوع دعوا:

موضوع دعوای خلع ید الزامأ مال غیرمنقول می باشد؛ لیکن موضوع دعوای تخلیه ید ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد.

ج) تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا:

دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب میشود. وکیل خلع ید در مشهد ، هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول بر اساس قیمت منطقه ای املاک می باشد

در تصرف عدوانی  تشریفات دادرسی لازم نبوده ولی در خلع ید این تشریفات واجب هستند. در خلع ید حکم قطعی برای قابل اجرا بودن نیاز است ولی در تصرف عدوانی لزومی برای  حکم قطعی نیست و بلافاصله قابل اجراست. وکیل برای خلع ید در مشهد در نظر داشته باشین هر دوی این دعاوی  قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند در تصرف عدوانی هرکسی  به نمایندگی و امانت می تواند درخواست دهد ولی در دعوای خلع ید تنها صاحب ملک می‌تواند دادخواست دهد.

بررسی مسائل حقوقی خلع ید توسط وکیل مشهد

مالکی که سند رسمی ندارد برای طرح دعوی چه اقدامی باید انجام دهد؟  اگر سند رسمی ملک خود را ندارید شما ابتدا باید به دادگاه مراجعه کنید و دعوی اثبات مالکیت را مطرح کنید و پس از دریافت حکم قطعی برای خلع ید اقدام کنید.

انواع دعاوی خلع ید در مشهد

به طور کلی بر سه قسم می‌باشد:

دعوی خلع ید مالکیت :

همان خلع ید مشاعی بوده و مالک بر علیه تصرف دیگری در ملکی که سهم چندین نفر است دادخواست تنظیم می نماید.

دعوی خلع ید غیر قانونی بودن تصرف :

 این نوع دعوی بر حسب اثبات غیر قانونی بودن تصرف دیگری بر مال مورد نزاع مطرح می‌شود .

دعوی خلع ید تصرف :

 این نوع خلع ید٫ جزو  دعاوی تصرف می باشد که خود شامل تصرف عدوانی  و مزاحمت و ممانعت از حق است و ممکن است به صورت کیفری  توسط  وکیل کیفری خوب در مشهد یا حقوقی توسط وکیل امور حقوقی مشهد مطرح شود .

چند نکته در رابطه با خلع ید :

 • خلع ید تنها از لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود
 • در مورد املاک مشاع طرح دعوی بر علیه همه ی شرکا ضروری نمی باشد
 • در مورد املاک مشاع طرح دعوی بر علیه تمامی متعرضین ضروری نمی باشد.

خلع ید ملک ورثه ای

تازمانی که حصر وراثت صادر و افراد ورثه مشخص نشوند، اجرای هر دادخواستی منوط به تعداد ورثه و احراز  سمت آنان تحت عنوان وارث و همچنین ماترک باقی مانده از متوفی می باشد.جهت درخواست وکیل حصر وراثت

ملکی خریداری شده و مستاجر از تخلیه ی ملک سر باز می‌زند

در هنگام خرید ملک توجه داشته باشید که قرار داد اجاره را  از مالک قبلی دریافت کرده باشید تا با چنین مشکلاتی روبرو نشوید ولی در صورت عدم دسترسی به قرارداد می‌توان با دریافت مشاوره ا خلع ید و تخلیه ید و وکیل تامین دلیل مشهد  وضعیت شخص متصرف در ملک را برای دادگاه روشن نمایید .

نحوه ارائه دادخواست خلع ید

شرط اصلی برای طرح دادخواست اثبات داشتن مالکیت بلا مانع است به این معنا که مالک باید سندی مبتنی بر ادعای مالکیت خود داشته باشد . اگر شخص نتواند این موضوع را ثابت کند و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد شما باید ابتدا  دعوی اثبات مالکیت را مطرح نموده و پس از صدور حکم قطعی اثبات مالکیت ، دادخواست خلع ید را مطرح نمایید. در صورتی که شخصی بجز مالک  در مال مورد نظر  ( خانه ، مغازه ، باغ ) تصرف کرده  و یا اقدام به احداث بنایی در آن نموده  در اولین قدم اظهار نامه تخلیه فرستاده می‌شود و اگر متصرف از تخلیه سر باز زند می توان دادخواست توسط وکیل برای گرفتن حکم خلع ید را مطرح نمود.

مدارک لازم جهت تحویل به وکیل خلع ید

 • سند مالکیت
 • کپی کارت ملی
 • کپی سند نامه کپی
 • اظهار نامه ی قانونی بعلاوه ی گواهی ابلاغ ،
 • استشهادیه ی شهود
 • استعلام ثبتی در خواست ارجاع به کارشناس و معاینه ی محل

نمونه ی دادخواست وکیل خلع ید

خواهان ……..  خوانده …… وکیل خلع یدخواهان ……..

تعیین خواسته و بهای آن :  خلع ید مقوم به …… ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات : کپی سند بعلاوه ی معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس رسمیه دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضائیه  شهر یا شهرستان …… ( محل وقوع ملک )

با سلام و احترام به عرض می‌رساند به موجب سند مالکیت …… دانگ پلاک ثبتی ….. بخش شهرستان و شماره …… واقع در نشانی …… متعلق به این  جانب بوده و نظر به این که خوانده بدون اذن اقدام به تصرف غاصبانه گرفته و با وصف مراجع مکرر از رفع تصرف غاصبانه خود امتناع ورزیده با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۸۰۳ و ۱۱۳ قانون مدنی صدور حکم خلع ید خوانده به انضمام  کلیه خسارات و هزینه ی دادرسی مورد استدعاست.

 خواهان برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی به همراه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری(وکیل پایه یک دادگستری) استناد مینماید. دعوی خلع ید به صورت خارج از نوبت رسیدگی میشود و مشمول هزینه های دادگاه است در این بین امکان طرح دعوی دیگر نیز وجود دارد که هزینه هر کدام به صورت جدا پرداخت می شود. از آنجایی که خلع ید جز دعوی مالی می‌باشد هزینه ی مشخصی ندارد و بر پایه قیمت ملک و محل وقوع آن تنظیم می شود.

اهمیت وکیل خوب در دعوی خلع ید ملک

این موضوع را به خاطر داشته باشید که دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است و طرح این دادخواست هزینه ی دادرسی کمتری نسبت به خلع ید دارد. اگر ملکی خریداری شده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشود موضوع دادخواست تحت عنوان الزام تحویل مطرح می‌شود.

با داشتن وکیل خوب خلع ید در مشهد  می‌توانید زمان طرح دعوی را کاهش دهید و همچنین  هنگام اجرای حکم، حضور مالک نیازی نیست و در نهایت امکان دریافت خسارات و اجرت المثل نیز وجود دارد. در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب کنیم منجرب رد دعوا شده و از دست رفتن هزینه های دادرسی را در پی دارد. وظیفه ی یک وکیل خلع ید خوب انتخاب درست عنوان و انتخاب بهترین راه ممکن برای حل پرونده می باشد.

 ثبت زمان ملاقات حضوری

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد ؛ دعاوی مربوط به ارث و میراث از دعاوی شایع در دادگاه حقوقی مشهد می باشد و از پیچیدگی زیادی برخوردار است، در صورت بروز مشکل در هر کدام از مراحل تعیین وراث و تعیین سهم الارث ، نحوه شناسایی و توقیف اموال متوفی ، وکیل ارث می تواند با ارائه مدارک و ادله کافی به این پروسه کمک نماید. جهت مشاوره و درخواست وکیل خوب و متخصص ارث در شهر مشهد می توانید از طریق شماره تلفن با دفتر وکیل پایه یک دادگستری در امور ارث و میراث ارتباط برقرار نمایید.

وکیل ارث و میراث در مشهد

یکی از نهادهای حقوقی مطابق قانون ایران ، ارث می باشد. با توجه به پیچیدگی قواعد ارث، برای پرونده تقسیم ترکه و ارث شما در مشهد نیاز به وکیل دادگستری خوب ارث هست. بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . در خصوص تعریف ارث ، وکیل برای ارث در مشهد باید گفت که معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است .

ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیردبه عبارتی ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او . این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه نیز می باشد .

واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر«سبب و نسب » معرفی کرده است. وکیل حقوقی ارث در مشهد بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛ لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.

موجبات ارث چیست؟

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند:

۱.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

٣. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در مورد ترتیب طبقات ارث، از نظر وکیل ارث در مشهد وارثین طبقه بعد وقتی ارث برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

طبقات ارث

ارث بر دو صورت میان افراد تقسیم می شود. افراد یا به واسته رابطه سببی ارث میبرند. مانند زن و شوهر؛ یا به موجب رابطه نسبی. رابطه نسبی در تقسیم بندی طبقات ارث به سه صورت است:

 • طبقه اول را والدین، اولاد متوفی و نوادگان او تشکیل می دهند.
 • طبقه دوم از وارثین را اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها را در بر می گیرند.
 • طبقه سوم از وارثین؛ عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها هستند.

برای تقسیم سهم الارث افراد و بازماندگان متوفی را همانگونه که اشاره شد در سه طبقه تحت عنوان طبقات ارث تقسیم بندی می کنند. نحوه تقسیم سهم الارث میان طبقات ارث به اینگونه است که اگر افراد در طبقه اول حضور داشته باشند، نفرات حاضر در طبقات دوم و سوم حق الارثی از اموال متوفی نخواهند داشت.

میزان سهم الارث

میزان سهم الارث والدین و فرزندان از نظر وکیل مشهد به شرح ذیل است: اگر پدر یا مادر تنها وارث باشند کلیه اموال متوفی را ارث می برند. بهترین وکیل ارث در صورتی که پدر و مادر تنها ورثه باشند،سهم مادر یک سوم اموال و پدر و پدر دو سوم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است و باقی اموال بین فرزندان تقسیم می گردد. اگر فرزندان متوفی چندین دختر باشند سهم دختران دو سوم و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم  است و اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد سهم دختر نصف و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال و باقی اموال به پس می رسد. شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است وکیل ارث در مشهد مثلا اگر ابتدا فرزند فوت مورث است و سپس پدر یا مادر فوت کنند دیگر ارثیه به فرزند نمی رسد.

اشخاصی که با علم به وارث نبودن خویش و یا علم به وجود وراث دیگری غیر خودشان اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف حقیقت می نمایند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر محکوم می شوند.که این موضوع در تخصص وکیل کلاهبرداری در مشهد است.

وکیل ارث درمشهد

وکیل خوب برای گرفتن ارث در مشهد

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» وکیل ارث در مشهد با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.»

متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»

مراحل دریافت سهم الارث توسط وکیل

از جمله مراحل دریافت ارث توسط وراث یا وکیل ارث ، اثبات وارثیت و تعیین سهم الارث هر یک از وراث است که برای اثبات آن بایستی درخواست گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف دارد و حصر وراثت اخذ نمود. مرحله دوم تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه حقوقی مشهد است که توسط وکیل تقسیم ترکه در مشهد انجام می شود.

در درخواست دادرسی از سوی وراث و به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری یا وکیل ارث می‌نماید.

اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند،آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند.اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد تا در صورت قابل تقسیم بوذن یا نبودن اظهار نظر نماید که وکیل ارث درمشهد می تواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید.

بهترین وکیل ارث

بعد از فوت معمولا از افراد اموال و دارایی هایی می ماند که وارث شخص متوفی، صاحب آن مال می شود. در این بین مسایل زیادی مطرح است. در این مطلب به مسایل پیرامون ارث، تعیین وارثین نحوه تقسیم سهم الارث بین وارثین، اقدامات لازم برای گرفتن سهم الارث و چگونگی اختیار بهترین وکیل برای گرفتن ارث و… خواهیم پرداخت.

محروم نمودن از ارث

شنیدن جمله از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله وجاهت قانونی ندارد و نمی توان کسی را از ارث محروم کرد. وکیل ارث در مشهد ، قواعد مربوط به ارث امرانه است یعنی بر خلاف آن نمی توان عمل نمود. هرگاه کسی وصیت کند ” وکیل وصیت در مشهد ” که به فلان وارث ارث او داده نشود یا فرد، وارث او نیست، وصیت مزبور موجب محرومیت او از ارث نخواهد شد.

خرید ملک ورثه ای

اگر ملک ورثه ای می خرید دقت کنید ورثه، گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث داشته باشند. و از وکیل املاک در مشهد کمک گرفته تا دچار مشکلات حقوقی نشوید که هزینه زیاد برای دادرسی و  وکیل متحمل شوید.

ارث فرزند نامشروع

فرزند نامشروع از کلیه حقوق فرزندان طبیعی جز ارث برخوردار است و از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد و پدر و مادرش هم از او ارث نمی برند وکیل ارث در مشهد زیرا یکی از شرایط توارث نسبت مشروع است نه رابطه نامشروع اما اگر خود ازدواج نماید فرزندانش از او ارث می برند.

سهم الارث زوجه

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، وکیل ارث زن در مشهد زن از دارایی‌های او ارث می‌برد. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛

به شرط این که در عقد دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به قتل عمد” وکیل جرم قتل در مشهد ” رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.

بر اساس ماده ۹۴۲ قانون مدنی محاسبه ارث در صورت فوت مردی که دارای تعدد زوجات است اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود.

زوجه می توان علاوه بر گرفتن ارث ، مهریه خود را از طریق بهترین وکیل مهریه در مشهد وصول نماید سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. وکیل خیلی خوب ارث در مشهد مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ارث زن مطلقه چگونه است؟

اگر دو نفر زن و شوهر بوده اند و از هم طلاق بگیرند دو حالت پیش می اید: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی (یعنی طلاقی که مرد تا پایان عده حق رجوع به زنش را دارد) هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن ( مرد حق رجوع به زن را ندارد) باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

وکیل_ارث در مشهد

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ارث مشهد

ارث یک  مبحث تخصصی است بنابراین مشاوره یا حضور یک وکیل ارث در مشهد با دانش حقوقی و تبحر خاصی که در زمینه وصیت ، ارث و تقسیم ترکه  دارد می تواند در مورد مطالبه سهم الارث شما بسیار کار گشا باشد . در ادامه این نوشتار وکیل مطالبه سهم الارث به بعضی از موضوعات بسیار مهم ارث می پردازد.

بعد از فوت فرد، اخذ گواهی انحصار وراثت از اقدامات لازم برای بازماندگان محسوب می شود. وارثان نیاز دارند برای اخد گواهی انحصار وراثت معمولا روند طولانی و پردردسری را طی کنند. از طرفی برای بسیاری از افراد دخل و تصرف برای فرد عزیز از دست دادشان، کاری سهل و خوشایند نیست. در اینجا برای راهنمایی های بیشتر یا کوتاه تر شدن پروسه انجام کار می توانند به دنبال یک وکیل خوب ارث باشند.

بسیاری از افراد هستند که قبل از فوت به دلیل جلوگیری از مشکلات و پیچیدگی های مرتبط با ارث ، خود اقدام به تعیین وضعیت مال و اموال خود می کنند. بسیاری ترجیح می دهند با اخذ یک وکیل خوب مشهد آشنا به ارث و مسائل مرتبط با آن، وصیت نامه ای رسمی و قانونی را در اختیار وکیل قرار داده که پس از فوتشان به طور مشخص وضعیت سهم الارث وارثان خود مشخص باشد.

در این بین دیده شده است که بسیاری افراد بدون مشورت با وکیل ارث اقدام به تعیین سهم الارث می کنند. شدیدا توصیه می شود قبل از انجام این کار با یک وکیل خوب ارث مشورت نمایید.حتی شرایط بسیار راحتی امروزه محیا شده است که افراد می توانند بصورت غیر حضوری و تلفنی از طریق شماره وکیل مشهد در مورد ارث و مسائل مرتبط با آن با وکیل ارث صحبت و مشورت نمایند. در خصوص گرفتن ارث از وراث دیگر، به دلیل اینکه این کار نیازمند تنظیم دادخواست است، با یک وکیل خوب و آشنا به مسائل ارث مشورت کنید.

هنگام مراجعه به دفتر وکیل ارث چه مدارکی به همراه داشته باشیم؟

هنگام مراجعه به دفتر وکالت برای ارث بهتر است جهت تسریع در انجام امور اسناد و مدارک مرتب با ارث را به همراه داشته باشید. این مدارک عبارتند از:

 • گواهی فوت متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت
 • هرگونه دست نوشته یا وصیت نامه رسمی و غیر رسمی از متوفی

کلام آخر

امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم در خصوص ارث و مطالب حقوقی مرتبط با آن اطلاعات سودمندی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. توجه فرمایید که پرونده های مربوط به ارث یکی از متداول ترین پرونده هایی است که همه افراد به هر حال با آن مواجه خواهند شد. لذا توصیه می شود جهت جلوگیری از مشکلات عدیده ای که بسیاری از افراد آن مواجه هستند، در یک زمان خوب با وکیل آشنا به مسائل ارث مشورت کرده و توصیه های آن را دریافت نمایید. چنانچه در جستجوی بهترین وکیل ارث در مشهد هستید، با ما در ارتباط باشید.

 ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد ؛ دعاوی مربوط به ملک و املاک تعداد زیادی از پرونده های دادگستری مشهد را به خود اختصاص داده است نحوه صحیح طرح دعوی ملکی و ایرادات شکلی و ماهوی از ابزار بهترین وکیل ملکی است. یک وکیل خوب ملک مشهد آشنا به تمام قوانین و مقررات مربوط به اموال غیرمنقول ، آرای وحدت رویه ، رویه قضایی و نظریات دکترین حقوقی است.

وکیل ملکی در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی املاک

وکیل ملک در مشهد

تخصص وکیل ملک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول ( اموالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند مانند زمین ، خانه و … ) است. تمام دارایی های غیر منقول، در ردیف ملک قرار می گیرند.

انواع ملک

ملک مشاعی:

به ملکی گفته می شود که دو نفر یا بیشتر، در تمامی جزء جزء ملک، به نسبت سهم خود دارای مالکیت می باشند.

ملک مفروز:

ملکی است که در مالکیت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد.

ممکن است مالکیت یک شخص در ملک خود هم به نحو مشاع باشد و هم به نحو مفروز، مانند مالکیت آپارتمان، که قسمت اختصاصی در مالکیت اختصاصی  و مفروز و قسمت مشاعی مانند راه پله ها و حیاط، در مالکیت مشاعی، قرار دارد.

یک وکیل ملک خوب در مشهد قبل از هر چیز باید نسبت به اصل و معنا و مفهوم موضوع ملک آشنایی داشته باشد.

متداولترین دعاوی وکلای ملکی مشهد

علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت در تمامی پروندهای ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده را دارند، اما تجربه یک وکیل ملکی خبره در زمینه امور مرتبط با املاک و اراضی باعث می شود تا بتواند با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی قبول وکالت کند.

ذر شهر مشهد و سایر شهرها وکلای ملکی، تاحدودی شناخته شده و معروف هستند جرا که این وکلا تمرکز خود را بر امور مربوط ملک و املاک گذاشته و بیشترین تجربه را کسب نموده است. یک وکیل پایه یک به عنوان وکیل ملکی مجرب بیشتر با دعاوی و پرونده های زیر سرو کار دارد:

الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک ، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند. در این صورت خریدار یا وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

حکم تخلیه

 اگر پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر بدون تمدید قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند صاحب ملک می تواند برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع نماید.

خلع ید

 در دعاوی خلع ید ” وکیل خلع ید در مشهد “، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از باز پس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهد.

بنابراین حتما پیشنهاد می شود با یک متخصص در امور ملک و اراضی به عنوان یک وکیل ملکی در مشهد مشورت کنید.

تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی از جمله دعاوی ملکی متداول است.

الزام به تحویل ملک در مشهد

در هنگام بروز این مشکل خریدار می تواند با کمک یکی از بهترین وکلای در زمینه املاک مشهد ، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و‌ از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

وکیل ملکی درمشهد

وکیل متخصص املاک

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن خرید انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته شده باشد . در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی بین دو طرف تنظیم و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه محسوب می شود.

در تعریف  قولنامه باید گفت که گاه افراد قصد فروش مال را دارند  مقدمات آن فراهم نیست مثلاً خریدار پول کافی ندارند یا فروشنده باید برای دریافت برگه مفاصا حساب شهرداری،  دارایی و غیره اقدام کند.  در این حالت دو طرف قرارداد تنظیم آن متعهد می شوند که در زمان و مکان مشخص( دفتر اسناد رسمی )حضور پیدا کنند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را انجام دهند به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

در قراردادهای قدیمی،  برای نوشتن مبایعه نامه از کاربن استفاده می‌شد. وکیل ملک خوب در مشهد اما امروزه در قراردادهای جدید به صورت پرینتی و یکسان تنظیم می شود از سه نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار و یک نسخه برای فروشنده اند و نسخه اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می شود که به همراه کپی مدارک باید تا ۵ سال در دفتر وکیل ملک ی در مشهد نگهداری شود و در صورت لزوم به آن مراجعه کنند.

وکیل املاک در مشهد

تخصص وکیل املاک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول است حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ملکی در مشهد که گاهی پیچیدگی دارد وکیل املاک به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که داردتمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از امور ملکی موکل می نماید.

اوصاف مالکیت املاک

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد.

دعاوی مربوط به املاک در شهر مشهد

وکیل املاک، امور اراضی، متخصص املاک و اراضی، متخصص اراضی، وکیل امور اراضی متخصص املاک، وکیل خوب در مشهد ، خسارت مستاجر به ملک، قانون خسارت ودیعه به مستاجر، نحوه پراخت پول رهن به مستاجر، ، قوانین موجر و مستاجر ، وکیل موجر و مستاجر، مشاور حقوقی ملک و مستاجر،قانون اجاره مغازه

وکیل متخصص ملکی، امور ملکی، دعاوی ملکی، وکیل سند ملکی ، وکلای ملکی مشهد ، مشکلات ملکی، بهترین وکلای ملکی، وکیل متخصص دعاوی ملک ، تخلیه پیش از موعد، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر، خسارت به عین مستاجر خسارت تاخیر در تخلیه ملک، وکیل خوب املاک در مشهد ، شکایت از مستاجر،

قوانین رهن، قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره، نوشتن قرارداد ملک ، تخلیه ملک استیجاری، هزینه دادرسی دستور تخلیه ، حکم تخلیه منزل خریداری شده، صورتجلسه وکیل تخلیه ملک، عدول از دستور تخلیه، صورتجلسه تخلیه ملک خرید و فروش ملک، مشاوره خرید املاک، مشاور فروش املاک، مشاورین خرید ملک، وکیل  خرید و فروش خانه و اراضی

وکیل املاک در مشهد

اهمیت وکیل خوب در دعاوی املاک

دعاوی ملکی در شهر مشهد ، گستره وسیعی از موضوعات حقوقی و دعاوی حقوقی و کیفری را در بر می گیرد که از قوانین گسترده ای نشأت گرفته و متأسفانه موجب انباشت پرونده های قضایی در محاکم دادگستری شده است که عمده دلایل آن را می توان در خصوص عدم اطلاع افراد از نحوه نوشتن متن قرارداد های خرید و فروش املاک ، تعهدات قراردادی ، عقد قرارداد و مبایعه نامه در برخی بنگاه های املاک که متأسفانه جهت تسریع در انعقاد قرارداد و اخذ کمیسیون از طرفین قرارداد به معضلات حقوقی و پیچیدگی های دعاوی املاک دامن می زنند.

با توجه به تنوع موضوعات و دعاوی مربوط املاک کمک گرفتن از وکیل برای خرید ملک در شهر مشهد باعث پیشگیری از مشکلات می گردد و در صورت بروز اختلاف، با تجربه و تخصصی که دارد در روند پرونده و موفقیت هر چه سریعتر تاثیر زیادی دارد. اما این دسته موضوعات، حقوقی بوده از این رو داشتن وکیل املاک تاثیر به سزایی در این پرونده‌ها دارد.

یک وکیل املاک می تواند در تمامی مسائل حقوقی و کیفری که مربوط به املاک در شهر مشهد می شود، از  ناحیه موکل خود اختیار تام گرفته، تا آن ها را با موفقیت به مرحله نهایی برساند. این نوع از پرونده ها جز مهم ترین و سخت ترین پرونده هایی حقوقی هستند که نیاز به وکیل مجرب املاک پیدا می کنند.

چگونه پرونده را به بهترین وکیل املاک در مشهد بسپاریم ؟

بهترین وکلای پرونده های ملکی مشهد آنهایی هستند که تخصص در این زمینه دارند و تمرکز خود را در حوزه وکالت در مشهد در امور ملک گذاشته و به تمام چم وخم کار تسلط داشته و به موفقیت های بسیاری دست یافته اند ظوری که به وکیل ملکی معروف هستند برای انتخاب بسیار خوب وکیل ملکی موارد ذیل توصیه می گردد.

 1. به دنبال وکیل در مشهد باشید
 2. به دنبال وکیل متخصص ملکی باشید
 3. اخذ مشاوره حضوری با چنذ وکیلدادگستری
 4. نظرات موکلین یا کاربران در مورد وکیل معرفی شده

گاهی بعضی از پرونده ها، بسیار پیچیده می شوند و فقط دانش کافی وکیل می تواند چنین پرونده هایی را به موفقیت برساند. در نتیجه توصیه می شود برای گرفتن نتیجه مناسب در کمترین زمان ممکن و پیشگیری از فوت وقت در امور ملک، خرید آپارتمان، اراضی و… قبل از اقدام به طرح دعوی کیفری در دادگستری در  مورد موضوعات مربوطه با وکیل حرفه ای املاک در مشهد که باتجربه و دارای دانش کافی می باشد، مشورت نمایید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳