قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

مجازات اسیدپاشی

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه ‌دیدگان ناشی از آن در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ شد. این قانون به‌ منظور تشدید مجازات مرتکبان جرم اسیدپاشی […]

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری

تجدیدنظر خواهی به عنوان یکی از طرق اعتراض به آراء از جمله حقوق طرفین دعوا در امور حقوقی و کیفری می باشد که موجب قانون، می توانند پس از صدور حکم بدوی از دادگاه، به حکم صادره اعتراض نمایند. اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعاوی کیفری به موجب ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری، آرای […]

وکیل جرم تخریب در مشهد

وکیل جرم تخریب در مشهد

از جمله رفتار های که قانونگذار محترم آن را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است بحث تخریب به اموال بوده که جز جرایم تعزیری است و در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. وکیل جرم تخریب در مشهد یکی از شایع ترین جرایم حاشیه […]

وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

وکیل جرایم اینترنتی در مشهد

وکیل جرایم اینترنتی در مشهدد در واقع یک وکیل پایه یک دادگستری است که به امور و فعالیت در زمینه جرایم اینترنتی مشغول می باشد. با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی، فضای رایانه و اینترنت بسیار گسترده شده است. در نتیجه راه های ارتکاب جرم برای افراد مسلط به این حوزه نیز مشخصا افزایش پیدا […]

تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت