وکیل خلع ید در مشهد

وکیل خلع ید درمشهد

وکیل خلع ید در مشهد

فهرست مطالب

وکیل خلع ید در مشهد دعوی خلع ید زمانی مطرح می شود که ملک در تصرف کسی غیر از مالک رسمی باشد. «خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول یا وکیل دعاوی ملکی مشهد به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه حقوقی رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می کند. رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص خلع ید

خلع ید به معنای این می‌باشد که مالک یک مال غیر منقول مانند خانه ، مغازه ، باغ ، زمین ، آپارتمان و … بر علیه شخص غاصب غیر قانونی مال خود شکایت تنظیم کرده و از دادگاه در خواست اتمام ادامه تصرف را دارد. بنابراین اولین شرط  این است که خواهان مالک رسمی باشد در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلائل و مدارک کافی برای اثبات بیع خود نداشته باشد . وکیل اثبات بیع در مشهد در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قابل رد می باشد؛ چرا که خواهان ادعایی را مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

از آنجایی که دعوی خلع ید جز اموال غیرمنقول می‌باشد، طرح دعوی حقوقی بوده و طبق صلاح دید زیر مجموعه دادگاه و محکمه بررسی می شود. شرط اصلی برای طرح دعوی خلع ید داشتن سند مالکیت می‌باشد. مالک ملک٫ قائم مقام ٫ وکیل و نماینده حقوقی از افرادی می‌باشند که می‌توانند برای تنظیم دادخواست دعوی خلع ید اقدام نمایند.

دعوی خلع ید ملک مشاع

در مقاله ی قبل در باره مال مشاع (مالی که بین چند نفر به اشترک گذاشته شود) توضیح داده ایم. خلع ید مشاعی زمانی رخ می دهد که یک یا چندین نفر از شرکا در مال مشترک خود به طور غیر قانونی و بدون اذن سایرین تصرف ورزند. در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید مشاعی شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مقررات املاک مشاعی عمدتا در مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن است.بنابراین محکوم له  یا وکیل خلع ید مشاعی در مشهد در دعوای خلع ید در ملک مشاعی هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

دعوای تخلیه در ملک مشاع

در ملک مشاع حق هر شریک در تمام ملک منتشر است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاعی را نداشته باشد (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م) نتیجه این اذن اختلال سهام. آن خواهد بود که تخلیه ملک سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته است.

بررسی ارکان خلع ید توسط وکیل ملکی در مشهد

 ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از:

الف) مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف: اولین شرط دعوای خلع ید این است خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت یا وکالت داشته باشد؛ بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند و پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع در نماید؛ چرا که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

ب) تصرف غیرقانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا: باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم مقام وی باشد

در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجه با ایراد قانونی است.

ج) مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا: باید موضوع دعوا خلع ید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ ق.م. مقرر می دارد: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوای خلع ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

تفاوت در ارکان دعوا:

منشأ دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ اما در تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد؛ ولی چون اجاره پایان یافته است، مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست و از سوی دیگر در این دعوا (تخلیه) مالکیت “عین ملک نیز شرط نمی باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می کند.

به عبارتی ساده تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است؛ وکیل حقوقی در مشهد یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است؛ لیکن در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است.

ب) تفاوت در موضوع دعوا:

موضوع دعوای خلع ید الزامأ مال غیرمنقول می باشد؛ لیکن موضوع دعوای تخلیه ید ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد.

ج) تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا:

دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب میشود. وکیل خلع ید در مشهد ، هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول بر اساس قیمت منطقه ای املاک می باشد

در تصرف عدوانی  تشریفات دادرسی لازم نبوده ولی در خلع ید این تشریفات واجب هستند. در خلع ید حکم قطعی برای قابل اجرا بودن نیاز است ولی در تصرف عدوانی لزومی برای  حکم قطعی نیست و بلافاصله قابل اجراست. وکیل برای خلع ید در مشهد در نظر داشته باشین هر دوی این دعاوی  قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند در تصرف عدوانی هرکسی  به نمایندگی و امانت می تواند درخواست دهد ولی در دعوای خلع ید تنها صاحب ملک می‌تواند دادخواست دهد.

بررسی مسائل حقوقی خلع ید توسط وکیل مشهد

مالکی که سند رسمی ندارد برای طرح دعوی چه اقدامی باید انجام دهد؟  اگر سند رسمی ملک خود را ندارید شما ابتدا باید به دادگاه مراجعه کنید و دعوی اثبات مالکیت را مطرح کنید و پس از دریافت حکم قطعی برای خلع ید اقدام کنید.

انواع دعاوی خلع ید در مشهد

به طور کلی بر سه قسم می‌باشد:

دعوی خلع ید مالکیت :

همان خلع ید مشاعی بوده و مالک بر علیه تصرف دیگری در ملکی که سهم چندین نفر است دادخواست تنظیم می نماید.

دعوی خلع ید غیر قانونی بودن تصرف :

 این نوع دعوی بر حسب اثبات غیر قانونی بودن تصرف دیگری بر مال مورد نزاع مطرح می‌شود .

دعوی خلع ید تصرف :

 این نوع خلع ید٫ جزو  دعاوی تصرف می باشد که خود شامل تصرف عدوانی  و مزاحمت و ممانعت از حق است و ممکن است به صورت کیفری  توسط  وکیل کیفری خوب در مشهد یا حقوقی توسط وکیل امور حقوقی مشهد مطرح شود .

چند نکته در رابطه با خلع ید :

  • خلع ید تنها از لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود
  • در مورد املاک مشاع طرح دعوی بر علیه همه ی شرکا ضروری نمی باشد
  • در مورد املاک مشاع طرح دعوی بر علیه تمامی متعرضین ضروری نمی باشد.

خلع ید ملک ورثه ای

تازمانی که حصر وراثت صادر و افراد ورثه مشخص نشوند، اجرای هر دادخواستی منوط به تعداد ورثه و احراز  سمت آنان تحت عنوان وارث و همچنین ماترک باقی مانده از متوفی می باشد.جهت درخواست وکیل حصر وراثت

ملکی خریداری شده و مستاجر از تخلیه ی ملک سر باز می‌زند

در هنگام خرید ملک توجه داشته باشید که قرار داد اجاره را  از مالک قبلی دریافت کرده باشید تا با چنین مشکلاتی روبرو نشوید ولی در صورت عدم دسترسی به قرارداد می‌توان با دریافت مشاوره ا خلع ید و تخلیه ید و وکیل تامین دلیل مشهد  وضعیت شخص متصرف در ملک را برای دادگاه روشن نمایید .

نحوه ارائه دادخواست خلع ید

شرط اصلی برای طرح دادخواست اثبات داشتن مالکیت بلا مانع است به این معنا که مالک باید سندی مبتنی بر ادعای مالکیت خود داشته باشد . اگر شخص نتواند این موضوع را ثابت کند و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد شما باید ابتدا  دعوی اثبات مالکیت را مطرح نموده و پس از صدور حکم قطعی اثبات مالکیت ، دادخواست خلع ید را مطرح نمایید. در صورتی که شخصی بجز مالک  در مال مورد نظر  ( خانه ، مغازه ، باغ ) تصرف کرده  و یا اقدام به احداث بنایی در آن نموده  در اولین قدم اظهار نامه تخلیه فرستاده می‌شود و اگر متصرف از تخلیه سر باز زند می توان دادخواست توسط وکیل برای گرفتن حکم خلع ید را مطرح نمود.

مدارک لازم جهت تحویل به وکیل خلع ید

  • سند مالکیت
  • کپی کارت ملی
  • کپی سند نامه کپی
  • اظهار نامه ی قانونی بعلاوه ی گواهی ابلاغ ،
  • استشهادیه ی شهود
  • استعلام ثبتی در خواست ارجاع به کارشناس و معاینه ی محل

نمونه ی دادخواست وکیل خلع ید

خواهان ……..  خوانده …… وکیل خلع یدخواهان ……..

تعیین خواسته و بهای آن :  خلع ید مقوم به …… ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات : کپی سند بعلاوه ی معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس رسمیه دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضائیه  شهر یا شهرستان …… ( محل وقوع ملک )

با سلام و احترام به عرض می‌رساند به موجب سند مالکیت …… دانگ پلاک ثبتی ….. بخش شهرستان و شماره …… واقع در نشانی …… متعلق به این  جانب بوده و نظر به این که خوانده بدون اذن اقدام به تصرف غاصبانه گرفته و با وصف مراجع مکرر از رفع تصرف غاصبانه خود امتناع ورزیده با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۸۰۳ و ۱۱۳ قانون مدنی صدور حکم خلع ید خوانده به انضمام  کلیه خسارات و هزینه ی دادرسی مورد استدعاست.

 خواهان برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی به همراه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری(وکیل پایه یک دادگستری) استناد مینماید. دعوی خلع ید به صورت خارج از نوبت رسیدگی میشود و مشمول هزینه های دادگاه است در این بین امکان طرح دعوی دیگر نیز وجود دارد که هزینه هر کدام به صورت جدا پرداخت می شود. از آنجایی که خلع ید جز دعوی مالی می‌باشد هزینه ی مشخصی ندارد و بر پایه قیمت ملک و محل وقوع آن تنظیم می شود.

اهمیت وکیل خوب در دعوی خلع ید ملک

این موضوع را به خاطر داشته باشید که دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است و طرح این دادخواست هزینه ی دادرسی کمتری نسبت به خلع ید دارد. اگر ملکی خریداری شده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشود موضوع دادخواست تحت عنوان الزام تحویل مطرح می‌شود.

با داشتن وکیل خوب خلع ید در مشهد  می‌توانید زمان طرح دعوی را کاهش دهید و همچنین  هنگام اجرای حکم، حضور مالک نیازی نیست و در نهایت امکان دریافت خسارات و اجرت المثل نیز وجود دارد. در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب کنیم منجرب رد دعوا شده و از دست رفتن هزینه های دادرسی را در پی دارد. وظیفه ی یک وکیل خلع ید خوب انتخاب درست عنوان و انتخاب بهترین راه ممکن برای حل پرونده می باشد.

 ثبت زمان ملاقات حضوری

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت