وکیل تعیین قیم در مشهد

وکیل تعیین قیم در مشهد

وکیل تعیین قیم در مشهد ، قیم به شخصی گفته می‌شود که در صورت نبودن پدر یا جدپدری یا وصی، از طرف مقامات صالح قضایی برای اداره امور «محجوران» تعیین می‌شود. منظور از شخص محجور کسی است که دچار یکی از عارضه‌های جنون، سفه یا صغر باشد. دادگاه ممکن است ناظری هم تعیین کند تا بر کارهای وی نظارت شود. بنابراین در موارد زیر قیم تعیین می‌شود.

وکیل تعیین قیم در مشهد

وکیل تعیین قیم در مشهد

 

 مشاوره و وکالت

دعاوی و امور مربوط به قیم و قیمومیت

 

وکیل تعیین قیم در مشهد

 

 

در محاکم قضایی به کسی گفته می‌شود که توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاکم گفته می‌شود، وکیل تعیین قیم در مشهد ،  قیم باید عاقل ، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مدنظر باشد قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد،

 

چه کسانی نباید قیم شوند

همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت  ( مرتبط با نوشته وکیل سرقت در مشهد )

خیانت در امانت

کلاهبرداری

اختلاس

هتک ناموس یا منافیات عفت ( مرتبط با نوشته وکیل رابطه نامشروع در مشهد )

جنحه نسبت به اطفال-

ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، وکیل پایه یک در مشهد  در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».  وکیل خانواده در مشهد عزل و نصب قیم  در صلاحیت دادگاه خانواده است.

 

وکیل قیمومیت در مشهد

 

وظایف قیم

طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول ”  باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد

و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد

که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند

ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند

ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.

یک حقوقدان با اشاره به ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

 

وکیل قیم در مشهد

 

وظایف:

۱- یکی از وظایف قیم از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است

که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد

و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری

یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است

که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد.

وکیل در مشهد ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند:

قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه ” وکیل نفقه در مشهد

او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره

و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است

که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان،

در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست

در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، وکیل تعیین قیم در مشهد

از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد

و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد،

به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) پ

به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

 

وکیل قیم در مشهد

 

معاملات قیم از سوی مولی‌علیه

قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله‌ قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. وکیل دادگستری در مشهد علاوه بر این قیم نمی‌تواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.

برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد،

باید با اجازه‌ دادستان باشد، از جمله:

۱- فروش اموال غیر منقول ” وکیل املاک در مشهد ”
۲- رهن اموال غیرمنقول محجور
۳- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ آن قیم مدیون مولی‌علیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه‌ دادستان است.
۴- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
۵- صلح

 

 وکیل قیمومیت 

 

نظارت بر قیم 

دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. وکیل در مشهد طبق ماده‌ ۱۲۴۷ قانون مدنی: ((مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.))

شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده

در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.

 اجرت قیم

تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است

و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. همچنین در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:

کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور

وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد

درآمد محجور.

 

عزل قیم 

تعیین قیم برای رعایت مصلحت شخص محجور است، بنابراین به محض اینکه عملکرد قیم از دایره مصلحت خارج شد، دادگاه دست بکار تعویض و تغییر وی می‌شود. به عنوان مثال به محض اینکه معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت را داشته ولی از وی سلب شده است، از قیمومت عزل می‌شود. هرگاه قیم مرتکب یکی از جرایم سرقت، خیانت درامانت، اختلاس ” وکیل اختلاس در مشهد ، هتک ناموس، منافیات عفت، جرم نسبت به کودکان یا ورشکستگی شود یا اگر به هر دلیل قیم محکوم به حبس شود و نتواند امور محجور را اداره کند، یا اگر عدم لیاقت و توانایی قیم در اداره امور اموال محجور معلوم شود یا زنی بدون اجازه شوهر به قیمومت تعیین شده باشد، وی عزل می‌شود.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

تیم وکلای پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *