بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد در جهت وکالت و مشاوره پرونده های کیفری مهم از جمله جرایم کلاهبرداری در خدمت شماست، جهت ثبت زمان ملاقات و اعطای وکالت به وکیل متخصص و مجرب می توانید با شماره دفتر یا همراه  وکیل پایه یک دادگستری  تماس برقرار نمایید.

وکیل حسینی مقدم
وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

ممکن است از اطرافیان خود این جمله را شنیده باشید (از من کلاهبرداری شده) هر آدمی در طول زندگی خود حداقل یک بار با عمل کلاهبرداری مواجه می شود پس بر ما واجب است تا در رابطه با این مقوله اطلاعات کافی داشته باشیم تا در صورت اتفاق عمل کلاهبرداری بتوانیم عکس العمل مناسبی داشته باشیم.
هرچند که امیدواریم این اتفاق برای هیچ یک از شما عزیزان رخ ندهد. در این مقاله سایت وکیل مشهد تا اطلاعات کافی در رابطه با کلاهبرداری و بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد را در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم.

وکیل کلاهبرداری در مشهد

در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است:«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال بصاحبش به حبساز یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده استمحکوم می شود.»

 ارکان کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداریگفتار اول: عنصر قانونی رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ق.ت.م.م.آ.آ.ک. می باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه برآن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

عنصر مادی
هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزه کار جهت مجرمانه بودن عمل می باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه دیده را می برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت  بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرمتحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می توان در حد شروعبه جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد ، از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به نتیجه (بردن مال غیر) می باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است .

الف) توسل به وسیله متقلبانه: در جرم کلاهبرداری وسیله ای که مورد استفاده قرار می گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال فروش سکه بدلی به عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی: مهم ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه دیده می باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود،  اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی علیه می باشد هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعا آن وسیله را  متقلبانه نداند.

پ) تحصیل اموال:

اموالی که قانون گذار بیان داشته دامنه وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن میباشد و در کل توسل به هر وسیله ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

 عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیرمی باشد. مشاوره با وکیل کیفری مشهد در پرونده های کلاهبرداری توصیه می گردد.

 

وکیل شروع به کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛ مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانهای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛اما به واسطه عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ ق.ت.م.م.آ.آ.ک. مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود وکیل مجرب کلاهبرداری البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد،

به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند.

وکیل معاونت در کلاهبرداری

قانون گذار مصادیق معاونت را در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق آن از جمله«وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب» را اعلام نموده است. در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم، شخصی است که جهت ارتکاب کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می نماید.

وکیل مشارکت در کلاهبرداری

هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم «مستند به رفتار همه آنها» باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است.

به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمین متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمان کلاهبرداری خواهد بود منوط به اینکه قصد نامبردگان نیز بر ارتکاب بزه باشد.

دادگاه صالح در کلاهبرداری

الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبسهای درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردند؛ وکیل کلاهبرداری مشهد بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد.

بهترین وکیل_کلاهبرداری در مشهد

 

وکیل متخصص و مجرب کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بردن مال یا اسناد مالی شخصی دیگر با استفاده و توسل به وسایل تقلبی با نیت سواستفاده می‌باشد. طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کسی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد و یا به امور غیر واقعی امیدوار کرده یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقعی بترساند و یا اسم و عنوان غیر واقعی اختیار کرده و با استفاده از وسایل تقلبی اموال مردم را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.
جرم کلاهبرداری نیز مانند جرم سرقت (مقید) بوده وکیل سرقت در مشهد و شرط تحقق عمل کلاهبرداری بردن مال دیگری است و بدین معنا می‌باشد که تا زمانی که مالی از شخص گرفته نشود جرم مرتکب قبول واقع نمیشود.
بردن مال دیگران نیز لازم به دو شرط زیر است:
۱. ورود ضرر مالی به قربانی
۲. انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
با پیشرفت تکنولوژی جرم کلاهبرداری نیز وسیع تر شده که در ادامه روش های محافظتی در برابر کلاهبرداران را در اختیار شما قرار خواهیم داد اما در حال حاضر تصمیم داریم بخش های مختلف این جرم را توضیح دهیم.

شروط اصلی اثبات جرم کلاهبرداری

سه شرط اصلی اثبات جرم موارد زیر هستند.
۱- تقلبی بودن وسایل کلاهبرداری
۲- فریب خوردن قربانی با شرط عدم آگاهی از وسایل متقلبانه (در غیر اینصورت عمل کلاهبرداری جرم محسوب نخواهد شد)
۳- مال برده شده متعلق به غیر باشد .
درصورت نقض هر کدام از این موارد نمی توان شخص مرتکب را محکوم به کلاهبرداری کرد.
به طور مثال اگر کسی با عوام فریبی خود را صاحب مال غیر نشان دهد و صاحب ملک اجاره خود را ببخشد این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود.
و یا دادن وعده دروغین ازدواج کلاهبرداری نیست.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با بهترین وکیل کلاهبرداری مشهد تماس بگیرید.
مهمترین بخش کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه می‌باشد و کار یک وکیل خوب شناسایی این وسایل است.
از جمله مواردی که وسایل متقلبانه محسوب می‌شوند گزینه های زیر است.
۱- فریب دادن مردم به وجود سازمان و شرکت های غیر واقعی “ وکیل شرکت ها در مشهد
۲- فریب دادن مردم به اموال غیر واقعی
۳- ترساندن مردم از وقایع غیر واقعی
۴- امید دادن مردم به وقایع غیر واقعی
۵- استفاده از اسم یا سمت جعلی
در صورت مواجهه با کلاهبرداری در مشهد با بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد تماس بگیرید.

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری به طور خلاصه به دو بخش ساده و مشدد تقسیم می شود.
کلاهبرداری مشدد منوط به یکی از سه حالت زیر می‌باشد.
۱- شخص مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی باشد.
۲- شخص مرتکب خود را کارمند دولت یا موسسات عمومی معرفی کند.
۳- شخص مرتکب برای فریب مردم از رسانه های عمومی نظیر رادیو و تلویزیون استفاده نماید.

تفاوت مجازات در کلاهبرداری ساده و مشدد

در کلاهبرداری ساده مرتکب علاوه بر رد مال به شخص و جزای نقدی معادل مال گرفته شده به ۱ الی ۷ سال حبس محکوم می‌شود. وکیل متخصص کلاهبرداری ولی در کلاهبرداری مشدد مرتکب علاوه بر رد مال به شخص قربانی و جزای نقدی معادل مال گرفته شده به ۲ الی ۱۰ سال حبس و همچنین به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
درصورت عدم پرداخت مال مسترد شده مال باخته می تواند به استناد به ماده ۶۹۶ بخش تعذیرات قانونی مجازات اسلامی با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجرا و یا تا تحقق حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد .

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد

 

مصداق های کلاهبرداری

مثال هایی که مصداق کلاهبرداری دارند:
۱- تبانی برای بردن اموال شخصی دیگر
۲- معرفی مال غیر به عنوان اموال خود.
۳- تقاضای ثبت ملک توسط شخص امین وکیل ملک در مشهد
۴- ادعای وجود شرکت و فروش نقدی سهم الشرکت و تسلیم سهم الشرکت غیر نقدی در اوراق جعلی
۵- فروختن ارز دولتی در بازار سیاه
۶- مصرف ارز دولتی برای خرید غیر کالا
۷- جعل عنوان نمایندگی ها
در مقاله قبل ویژگی‌های وکیل خوب گفته شد. درصورتی که در رابطه با جرم کلاهبرداری سوالی دارید می توانید با بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد تماس حاصل فرمایید

کلاهبرداری در مشهد

همانطور که آگاه هستید مشهد قطب زیارتی کشور اسلامی ایران می‌باشد و هر ساله زواران و مسافران مختلفی را در خود جای می دهد. رفت و آمد های افراد مختلف با سنین و شغل های متفاوت در هر مرحله ای از سال باعث شده که شرایط کلاهبرداری در مشهد نسبت به سایر شهر ها بیشتر باشد.

ما هرگز از وجود یا عدم وجود کلاهبرداران در اطراف خود با خبر نخواهیم بود؛ فلذا داشتن یک وکیل خوب کلاهبرداری  می تواند به شما کمک کند . پس اگر به دنبال بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد هستید با ما شماره تلفن وکیل مشهد تماس بگیرید.

ثبت زمان ملاقات حضوری ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تماس مستقیم