نوشته‌ها

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد ؛ دعاوی مربوط به ارث و میراث از دعاوی شایع در دادگاه حقوقی مشهد می باشد و از پیچیدگی زیادی برخوردار است، در صورت بروز مشکل در هر کدام از مراحل تعیین وراث و تعیین سهم الارث ، نحوه شناسایی و توقیف اموال متوفی ، وکیل ارث می تواند با ارائه مدارک و ادله کافی به این پروسه کمک نماید. جهت مشاوره و درخواست وکیل خوب و متخصص ارث در شهر مشهد می توانید از طریق شماره تلفن با دفتر وکیل پایه یک دادگستری در امور ارث و میراث ارتباط برقرار نمایید.

وکیل ارث و میراث در مشهد

یکی از نهادهای حقوقی مطابق قانون ایران ، ارث می باشد. با توجه به پیچیدگی قواعد ارث، برای پرونده تقسیم ترکه و ارث شما در مشهد نیاز به وکیل دادگستری خوب ارث هست. بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . در خصوص تعریف ارث ، وکیل برای ارث در مشهد باید گفت که معنای حقوقی ارث به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است .

ارث مالی است که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد که البته در این خصوص مقررات و قواعد تقسیم ارث باید مورد رعایت قرار بگیردبه عبارتی ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه او . این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه نیز می باشد .

واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر«سبب و نسب » معرفی کرده است. وکیل حقوقی ارث در مشهد بعضی از صاحب نظران ارث را مال یا حقی میدانند که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد؛ لیکن این تعریف به «ارثیه یا ماترک» نزدیک است نه ارث، برای همین جمعی از استادان حقوق، ارث را به معنی «انتقال قهری ترکه به وارثان» تعریف کرده اند.

موجبات ارث چیست؟

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند:

۱.پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

٢. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

٣. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

در مورد ترتیب طبقات ارث، از نظر وکیل ارث در مشهد وارثین طبقه بعد وقتی ارث برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

طبقات ارث

ارث بر دو صورت میان افراد تقسیم می شود. افراد یا به واسته رابطه سببی ارث میبرند. مانند زن و شوهر؛ یا به موجب رابطه نسبی. رابطه نسبی در تقسیم بندی طبقات ارث به سه صورت است:

 • طبقه اول را والدین، اولاد متوفی و نوادگان او تشکیل می دهند.
 • طبقه دوم از وارثین را اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آنها را در بر می گیرند.
 • طبقه سوم از وارثین؛ عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها هستند.

برای تقسیم سهم الارث افراد و بازماندگان متوفی را همانگونه که اشاره شد در سه طبقه تحت عنوان طبقات ارث تقسیم بندی می کنند. نحوه تقسیم سهم الارث میان طبقات ارث به اینگونه است که اگر افراد در طبقه اول حضور داشته باشند، نفرات حاضر در طبقات دوم و سوم حق الارثی از اموال متوفی نخواهند داشت.

میزان سهم الارث

میزان سهم الارث والدین و فرزندان از نظر وکیل مشهد به شرح ذیل است: اگر پدر یا مادر تنها وارث باشند کلیه اموال متوفی را ارث می برند. بهترین وکیل ارث در صورتی که پدر و مادر تنها ورثه باشند،سهم مادر یک سوم اموال و پدر و پدر دو سوم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است و باقی اموال بین فرزندان تقسیم می گردد. اگر فرزندان متوفی چندین دختر باشند سهم دختران دو سوم و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم  است و اگر متوفی دارای یک فرزند دختر باشد سهم دختر نصف و سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال است.

اگر متوفی دارای فرزند پسر باشد سهم هریک از پدر و مادر یک ششم اموال و باقی اموال به پس می رسد. شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است وکیل ارث در مشهد مثلا اگر ابتدا فرزند فوت مورث است و سپس پدر یا مادر فوت کنند دیگر ارثیه به فرزند نمی رسد.

اشخاصی که با علم به وارث نبودن خویش و یا علم به وجود وراث دیگری غیر خودشان اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف حقیقت می نمایند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر محکوم می شوند.که این موضوع در تخصص وکیل کلاهبرداری در مشهد است.

وکیل ارث درمشهد

وکیل خوب برای گرفتن ارث در مشهد

تا زمانی که شخص زنده و دارایی دارد همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود ولی این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می رود و ناچار دارایی به جا مانده باید به بازماندگان انتقال یابد. در این خصوص ماده ۸۶۷ قانون مدنی اشعار می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.» وکیل ارث در مشهد با استنباط از ماده فوق الذکر در می یابیم که سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست بلکه یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید و با حکم دادگاه اثر می یابد؛

لیکن سبب تحقق ارث به صورت فرضی ناشی از حکم دادگاه، تاب برابری با دلیل را نداشته و با کشف حقیقت از بین می رود.

در این مورد ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:

«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.»

متعاقبأ ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی در تأیید حکم مندرج در ماده ۱۰۲۷ چنین تکلیف نموده است: «در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.»

مراحل دریافت سهم الارث توسط وکیل

از جمله مراحل دریافت ارث توسط وراث یا وکیل ارث ، اثبات وارثیت و تعیین سهم الارث هر یک از وراث است که برای اثبات آن بایستی درخواست گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف دارد و حصر وراثت اخذ نمود. مرحله دوم تقدیم دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه حقوقی مشهد است که توسط وکیل تقسیم ترکه در مشهد انجام می شود.

در درخواست دادرسی از سوی وراث و به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری یا وکیل ارث می‌نماید.

اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند،آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند.اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد تا در صورت قابل تقسیم بوذن یا نبودن اظهار نظر نماید که وکیل ارث درمشهد می تواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید.

بهترین وکیل ارث

بعد از فوت معمولا از افراد اموال و دارایی هایی می ماند که وارث شخص متوفی، صاحب آن مال می شود. در این بین مسایل زیادی مطرح است. در این مطلب به مسایل پیرامون ارث، تعیین وارثین نحوه تقسیم سهم الارث بین وارثین، اقدامات لازم برای گرفتن سهم الارث و چگونگی اختیار بهترین وکیل برای گرفتن ارث و… خواهیم پرداخت.

محروم نمودن از ارث

شنیدن جمله از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از جوانان ترسناک و گاها دلهره آور است اما به نوعی می توان عنوان کرد که این جمله وجاهت قانونی ندارد و نمی توان کسی را از ارث محروم کرد. وکیل ارث در مشهد ، قواعد مربوط به ارث امرانه است یعنی بر خلاف آن نمی توان عمل نمود. هرگاه کسی وصیت کند ” وکیل وصیت در مشهد ” که به فلان وارث ارث او داده نشود یا فرد، وارث او نیست، وصیت مزبور موجب محرومیت او از ارث نخواهد شد.

خرید ملک ورثه ای

اگر ملک ورثه ای می خرید دقت کنید ورثه، گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث داشته باشند. و از وکیل املاک در مشهد کمک گرفته تا دچار مشکلات حقوقی نشوید که هزینه زیاد برای دادرسی و  وکیل متحمل شوید.

ارث فرزند نامشروع

فرزند نامشروع از کلیه حقوق فرزندان طبیعی جز ارث برخوردار است و از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد و پدر و مادرش هم از او ارث نمی برند وکیل ارث در مشهد زیرا یکی از شرایط توارث نسبت مشروع است نه رابطه نامشروع اما اگر خود ازدواج نماید فرزندانش از او ارث می برند.

سهم الارث زوجه

در صورتی که زن، در عقد دایمی شوهرش باشد و شوهر فوت کند، وکیل ارث زن در مشهد زن از دارایی‌های او ارث می‌برد. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد؛

به شرط این که در عقد دایم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد، ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید که اگر زن که وارث شوهر است، او را به قتل عمد” وکیل جرم قتل در مشهد ” رسانده باشد، ارث نخواهدبرد.

بر اساس ماده ۹۴۲ قانون مدنی محاسبه ارث در صورت فوت مردی که دارای تعدد زوجات است اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود.

زوجه می توان علاوه بر گرفتن ارث ، مهریه خود را از طریق بهترین وکیل مهریه در مشهد وصول نماید سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در تمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. وکیل خیلی خوب ارث در مشهد مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ارث زن مطلقه چگونه است؟

اگر دو نفر زن و شوهر بوده اند و از هم طلاق بگیرند دو حالت پیش می اید: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی (یعنی طلاقی که مرد تا پایان عده حق رجوع به زنش را دارد) هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن ( مرد حق رجوع به زن را ندارد) باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه ی او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

وکیل_ارث در مشهد

مزایای داشتن وکیل در دعاوی ارث مشهد

ارث یک  مبحث تخصصی است بنابراین مشاوره یا حضور یک وکیل ارث در مشهد با دانش حقوقی و تبحر خاصی که در زمینه وصیت ، ارث و تقسیم ترکه  دارد می تواند در مورد مطالبه سهم الارث شما بسیار کار گشا باشد . در ادامه این نوشتار وکیل مطالبه سهم الارث به بعضی از موضوعات بسیار مهم ارث می پردازد.

بعد از فوت فرد، اخذ گواهی انحصار وراثت از اقدامات لازم برای بازماندگان محسوب می شود. وارثان نیاز دارند برای اخد گواهی انحصار وراثت معمولا روند طولانی و پردردسری را طی کنند. از طرفی برای بسیاری از افراد دخل و تصرف برای فرد عزیز از دست دادشان، کاری سهل و خوشایند نیست. در اینجا برای راهنمایی های بیشتر یا کوتاه تر شدن پروسه انجام کار می توانند به دنبال یک وکیل خوب ارث باشند.

بسیاری از افراد هستند که قبل از فوت به دلیل جلوگیری از مشکلات و پیچیدگی های مرتبط با ارث ، خود اقدام به تعیین وضعیت مال و اموال خود می کنند. بسیاری ترجیح می دهند با اخذ یک وکیل خوب مشهد آشنا به ارث و مسائل مرتبط با آن، وصیت نامه ای رسمی و قانونی را در اختیار وکیل قرار داده که پس از فوتشان به طور مشخص وضعیت سهم الارث وارثان خود مشخص باشد.

در این بین دیده شده است که بسیاری افراد بدون مشورت با وکیل ارث اقدام به تعیین سهم الارث می کنند. شدیدا توصیه می شود قبل از انجام این کار با یک وکیل خوب ارث مشورت نمایید.حتی شرایط بسیار راحتی امروزه محیا شده است که افراد می توانند بصورت غیر حضوری و تلفنی از طریق شماره وکیل مشهد در مورد ارث و مسائل مرتبط با آن با وکیل ارث صحبت و مشورت نمایند. در خصوص گرفتن ارث از وراث دیگر، به دلیل اینکه این کار نیازمند تنظیم دادخواست است، با یک وکیل خوب و آشنا به مسائل ارث مشورت کنید.

هنگام مراجعه به دفتر وکیل ارث چه مدارکی به همراه داشته باشیم؟

هنگام مراجعه به دفتر وکالت برای ارث بهتر است جهت تسریع در انجام امور اسناد و مدارک مرتب با ارث را به همراه داشته باشید. این مدارک عبارتند از:

 • گواهی فوت متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت
 • هرگونه دست نوشته یا وصیت نامه رسمی و غیر رسمی از متوفی

کلام آخر

امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم در خصوص ارث و مطالب حقوقی مرتبط با آن اطلاعات سودمندی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم. توجه فرمایید که پرونده های مربوط به ارث یکی از متداول ترین پرونده هایی است که همه افراد به هر حال با آن مواجه خواهند شد. لذا توصیه می شود جهت جلوگیری از مشکلات عدیده ای که بسیاری از افراد آن مواجه هستند، در یک زمان خوب با وکیل آشنا به مسائل ارث مشورت کرده و توصیه های آن را دریافت نمایید. چنانچه در جستجوی بهترین وکیل ارث در مشهد هستید، با ما در ارتباط باشید.

 ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد : دعاوی مربوط به مهر بیشترین موارد مطرح شده در دعاوی توسط وکیل خانواده است. در زندگی مشترک زن ها معمولاً زمانی مطالبه مهریه می‌نمایند که به اختلاف می خورند و قصد طلاق دارند البته در بعضی مواقع نیز، صرفا قصد تنبیه شوهر را دارند، در این مواقع زن به دنبال وکیل خوب مهریه برای توقیف فوری و گرفتن اموال شوهر و مرد نیز در پی راهکاری برای انتقال اموال خود هست تا زنش نتواند توقیف نماید که راهکارها و حضور یک وکیل می تواند کارساز باشد.

فرهاد حسینی مقدم

بهترین وکیل مهریه

مهریه مالی است که به دنبال نکاحی که بین زن و مرد جاری می شود به‌ عنوان یک حق برای زن منظور می‌گردد، و مرد ملزم به پرداخت مهریه از زمان جاری شدن عقد می باشد. از نظر بهترین وکیل پرونده های مهریه مشهد از مهم ترین حقوق مالی زن مهر هست مطابق قانون مدنی ایران به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن به نماید مفهوم این ماده این است که زن در زندگی مشترک هر موقع بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

بسیاری از زنان به دلیل اختلاف پیش آمده با همسران اقدام به مطالبه و  مراجعه به وکیل خوب برای گرفتن مهریه می کنند و به دنبال آدرس و شماره تلفن وکیل مهریه خوب هستند. از این رو بسیار مهم است که اطلاعاتی درباره مهریه و نحوه درخواست آن داشته باشیم، توصیه می شود در صورت تصمیم به اجرا گذاشتن مهر، از یک وکیل آقا یا خانم و متخصص در امور مهریه کمک بگیرید.

مدارک لازم اجرا مهریه توسط وکیل

قبل از همه چیز، برای اقدام مهریه، توصیه ما استفاده از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده می باشد. مدارکی که باید به وکیل دعاوی مهریه تحویل داده شود را در ادامه بیان می نماییم:

 1. اصل یا رونوشت سند ازدواح
 2. شناسنامه
 3. پرینت ثبت نام ثنا
 4. وکالت نامه وکیل دادگستری

در صورتی که زوجه به دلایلی به سند ازدواج دسترسی نداشته باشد می توان با مراجعه به دفتری که ازدواج را ثبت نموده تقاضای رونوشت نمود که اعتبار اصل را دارد. در صورت نداشت وقت برای دریافت رونوشت، خود وکیل مشهد مهریه، رونوشت را از دفتر محل ثبت ازدواح در مشهد تقاضا و اخذ می نماید.

مراحل اجرا مهریه در مشهد

مراحل مطالبه مهریه در مشهد

برای مطالبه مهریه با توجه به اینکه سند ازداوج رسمی باشد یا غیر رسمی، متوان از طری زیر اقدام کرد که هرکدام در جایگاه خود، دارای محاسن و معایبی هستند کعه در ادامه مراحل کرفتن مهریه را کامل بیان می نماییم.

با توجه به حساسیت بالای در سرعت بخشی به پرونده مهریه بهتر است وکالت خود را به وکیل با ترجبه بسپارید تا در اولین فرصت نسبت به استعلام اموال مرد و توقیف آن اقدام نماید تا بتوانید به راحتی به حقوق مالی خود دست یابید.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مشهد

اولین مرحله مطالبه و وصول مهریه در شهر مشهد و سایر شهرها، تقاضای صدور اجراییه از طریق دفتر ازدواجی است که عقد ازدواج در آن واقع شده است، در صورتی که ازدواج رسمی باشد به عبارتی ازدواج در دفترخانه ثبت شده باشد و دفتر محل ثبت ازدواج شهر مشهد باشد، زوجه یا وکیل دادگستری، به دفترخانه ازدواج مراجعه، تقاضای صدور اجراییه می نماید.

اجراییه توسط دفتر ازدواج صادر و به همراه تقاضای استعلام، به صورت الترونکی به اداره ثبت مشهد واحد مهریه ارسال می گردد، اداره مذکور ابتدا استعلام و توقیف لازم را انجام می دهد سپس جراییه را به زوج ابلاغ می نماید.تا اگر ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکرد، بتوان درخواست مزایده توقیف اموال توقیف شده را نمود. داشتن بهترین وکیل مهریه در مشهد می تواند می تواند مانع انتقال اموال توسط شوهر گردد.

وصول مهریه از طریق دادگاه خانواده مشهد

در صورتی که ازدواج ثبت رسمی نشده باشد برای اجراء آن الزاما بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نمود. که با توجه به الکترونیکی شدن دادخواست های قضایی، بایستی زوجه یا وکیل مهریه در مشهد وی، به یکی از دفاتر قضایی مشهد مراجعه نماید و دادخواست مطالبه مهریه به هر تعداد سکه که می خواهند را تنظیم، امضاء و به دادگاه خانواده مشهد ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که ارزش سکه های مطالبه شده در این روش، اگر بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد دادخواست به دادگاه خانواده ارسال می گردد و اگر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد به شورای حل اختلاف ارسال می گردد.

مزایای مطالبه مهریه از این طریق، می تواند بازداشت و زندانی شدن همسر در صورت عدم پرداخت مهریه تا صد و ده سکه و عدم اثبات اعسار زوج، توقیف سریع اموال زوج، امکان اثبات معامله صوری همسر به قصد فرار از پرداخت مهریه و مطالبه حق الوکاله وکیل برای مهریه  و خسارات تاخیر در پرداخت وجه نقد مهریه و همچنین مطالبه هزینه دادرسی است.

گرفتن مهریه از طریق شورای حل اختلاف مشهد

بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی به ارزش کم تر از بیست میلیون تومان در صلاحیت شورا است و بیش از بیست میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است، بنابراین در صورتی که مبلغ مهریه کمتر یا مساوی بیست میلیون تومان برآورد شود، دادخواست مطالبه مهریه به شورای حل اختلاف محل سکونت زوجه تقدیم می شود و معمولا مدت زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ویژه خانواده کمتر از دادگاه خانواده است.

تمامی مزایایی که جهت مطالبه مهریه از دادگاه ذکر شد، برای مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف نیز مصداق دارد. با توجه به حسایت دعاوی از بهترین وکیل مهریه در مشهد مشاوره دریافت نمایید تا بتوانید به حقوق خویش یرسید.

 وکیل مهریه در مشهد

اهمیت وکیل خوب در گرفتن مهریه

داشتن یک وکیل خوب برای گرفتن مهریه در مشهد بسیار اهمیت دارد چرا که یک وکیل حرفهای و مجرب مهریه، اقدامات قانونی لازم را در اسرع وقت انجام می دهد و مانع انتقال اموال توسط زوج می گردد.

 • وکیل در کمترین زمان ممکن می تواند مهریه زن را وصول کند.
 • نیازی به حضور زن در دادگاه نمی باشد.
 • در صورتی که مرد اموالی داشته باشد وکیل مهریه سریعا آنها را توقیف می کند.
 • وکیل مهریه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
 • وکیل مهریه نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

با توجه به این که قوانین و راهکارها را به‌ خوبی می‌داند و نسبت به آن ها اشراف دارد، می تواند در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند. به همین منظور پیشنهاد می شود برای رسیدگی به پرونده ی خانواده از یک وکیل برای گرفتن مهریه در مشهد که با تجربه نیز است، کمک بگیرید.

 

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت 

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل نفقه در مشهد


وکیل نفقه در مشهد

Reviewed by
رحیم حسینی مقدم
on

Nov 20
Rating:
۵.۰
وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد درخدمت شماست وکیل خوب و متخص دعاوی مطالبه نفقه جاریه معوقه و فرزند برایرونده شما در شهر مشهد و مشاوره با بهترین وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد

Reviewed by
رحیم حسینی مقدم
on

Nov 20
Rating:
۵.۰
وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد درخدمت شماست وکیل خوب و متخص دعاوی مطالبه نفقه جاریه معوقه و فرزند برایرونده شما در شهر مشهد و مشاوره با بهترین وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد که مجرب و متخصص باشد جهت دریافت نفقه، موضوعی است که ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که به دنبال طرح دعوی مطالب نفقه جاریه، معوقه و فرزند هستند را به خود مشغول کرده باشد. خیلی از اشخاص نمی دانند چگونه در هنگام مواجهه با مشکل دریافت نفقه با حضور یک وکیل برای گرفتن نفقه، حق خود را مطالبه نمایند.

وکیل نفقه در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب دعاوی خانواده

وکیل نفقه در مشهد

نفقه از جمله مساِئل بحث برانگیز در حوزه خانواده است و  برای افرادی که به دنبال گرفتن نفقه هستند ممکن است سوالاتی زیادی مطرح گردد که به دنبال یافتن پاسخ آن از وکلای متخصص باشند ما سعی گردیم مطالب تکمیلی مهم نفقه را توسط وکیل نفقه بیان نماییم.

وکیل نفقه جاریه در مشهد

نفقه جاریه همان هزینه های متعارف ماهیانه است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاق واقع نشده است. که شامل تهیه مسکن و اثاث البیت و سایر هزینه های متعارف زندگی از قبیل خوراک و پوشاک و … می باشد. نفقه اصولا نمی تواند پول نقد باشد، همینکه زوج ،مسکن ، اثاث ، خوراک و … را تامین بکند در واقع نفقه را پرداخت نموده است البته در مواردی امکان مطالبه نفقه به صورت پول یا وجه نقد وجود دارد که در این زمینه می توانید از وکیل پایه یک نفقه راهنمایی بگیرید.

دعوی مطالبه نفقه جاریه

در قانون مدنی ایران نسبت به پرداخت  نفقه زن تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میباشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد زوجه یا وکیل خوب نفقه در مشهد می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه جاریه اقدام نماید این دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مبلغ نفقه جاریه چقدر است؟

در دعوی نفقه جاریه، مبلغ نفقه اصولا همان است که در دادخواست تقدیمی قید می گرد به شرط اینکه متعارف نیز باشد. البته در صورتی که زوج یا وکیل او در جلسه دادگاه نفقه به مبلغ تقویمی در دادخواست اعتراض نماید و برای مبلغ  به توافق نیز نرسند، دادگاه موضوع را به کارشناس نفقه ارجاع می دهد و  میزان نفقه جاریه زوجه بر اساس نظر کارشناس تعیین می گردد .

کارشناس مبلغ نفقه را بر چه اساس تعیین می کند؟

همانطور که گفته شد در صورت عدم توافق زوجین یا وکلای نفقه، دادگاه تعیین نفقه را به کارشناس واگذار می کند، نحوه محاسبه بدین صورت است که یک بخش نفقه مربوط به مسکن و اثاث البیت است و بخش دیگر شامل هزینه های متعارف دیگر زن می باشد و کارشناس مبلغ نفقه را براساس شئون خانوادگی زن ، تحصیلات ، اشتغال ، تمکن مالی مرد و … تعیین می نماید

ابتدا کارشناسی نفقه، توسط کارشناس یک نفره انجام می شود و در صورتی که هر یک از طرفین یا وکلای پرونده نفقه، اعتراض داشته باشند ارجاع به هیات کارشناسی ۳ نفره می شود. 

 

وکیل نفقه در مشهد

مراحل مطالبه نفقه جاریه در مشهد

در صورتی که مرد، نفقه جاریه زن را علی رغم تمکین پرداخت نکند. زن می تواند دعوی مطالبه نفقه جاریه علیه زوج را شخصا یا توسط وکیل خوب نفقه مطرح نماید. برای طرح دعوای نفقه، ابتدا بایستی زوجه یا وکیل دادگستری زوجه به یکی از دفاتر خدمات قضایی مشهد مراجعه نماید و نامه معرفی به مشاوره جهت نفقه را دریافت نمایند و پس از انجام مشاوره نفقه از طریق همان دفتر خدمات قضایی که نامه را دریافت نمودند اقدام به تنظیم و ارسال دادخواست نفقه به دادگاه خانواده نمایند.

وکیل نفقه معوقه در مشهد

نفقه معوقه نفقه ای است که در گذشته به زن تعلق می گرفته است و پرداخت نیز نشده است مثلا مرد در ۳ ماه گذشته نفقه ای به زن پرداخت ننموده باشد که در اینصورت زوجه یا وکیل نفقه اقدام به طرح دعوی می نماید، در صورتیی دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه می دهد که مرد زندگی مشترک را ترک کند و گرنه در جایی که زن و شوهر باهم زندگی می کنند. از نظر وکیل نفقه مشهد ظاهر امر، در پرداخت نفقه زن است. مگر اینکه زن ثابت کند که مرد هزینه های زندگی را متعارف پرداخت نکرده است یا خود شخصا پرداخت نموده است.

دعوی مطالبه نفقه معوقه

در دعوی مطالبه نفقه معوقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید و رسیدگی به این موضوع نیازی به تکلیف زوجه ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه به نفع زوجه حکم بر پرداخت نفقه معوقه صادر می کند. البته همانطور که قبلا گفته شد در صورتی مشخص شود که زوج و زوجه زندگی مشترک داشته و باهم زندگی  می کرند ، ظاهر بر پرداخت نفقه هست. در دعوی مطالبه نفقه زوجه یا وکیل دادگستری زوجه، مبلغی مورد ادعای نفقه را بایستی در دادخواست نفقه قید نمایند.

مبلغ نفقه معوقه چقدر است؟

نفقه معوقه نیز همانند نفقه جاریه اصولا همان مبلغی است که در دادخواست نفقه توسط زن یا وکیل طلاق در مشهد اعلام می گردد صورتی که نفقه از جانب زوجه در گذشته پرداخت نشده باشد زوجه می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه نماید و فرقی نمی کند که در دوران عقد باشد یا در زندگی مشترک ، مهم عدم پرداخت نفقه می باشد همانطور که وکیل نفقه در مشهد در مطالب بالا نیز بیان نمودند مبلغ نفقه باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص باشد به عبارتی زوجه یا وکیل نفقه او باید در دادخواست قید نمایند که زوج چند ماه نفقه معوقه را پرداخت نکرده و برای هر ماه مبلغ متعارفی را قید نماید. البته زوجه می تواند در جلسه رسیدگی به مبلغ اعلامی زوجه اعتراض و در خواست ارجاع تعیین نفقه معوقه را به کارشناس نماید.

مراحل مطالبه نفقه معوقه در مشهد

مطالبه نفقه معوقه برخلاف نفقه جاریه نیاز به انجام مشاوره ندارد. دعوی نفقه معوقه در رویه قضایی مشهد با توجه به مبلغ مورد ادعای زوجه در دادخواست نفقه، ممکن است در صلاحیت دادگاه خانواده قرار بگیرد یا شوراهای حل اختلاف، با این توضیح که در صورتی که مبلغ خواسته تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا است و بیش تر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 دعوی نفقه معوقه را در رویه قضایی به سختی رای می دهند چرا که زوجه باید ثابت کند علی رغم زندگی مشترک نفقه را پرداخت نکرده است البته اگر مرد زندگی مشترک را ترک و زن را رها نموده باشد مدعی مرد است و بار اثبات بر عهده مرد است.

وکیل نفقه درمشهد

 

تفاوت (فرق) نفقه جاریه و معوقه چیست؟

نفقه جاریه تفاوت هایی با نفقه معوقه دارد از جمله اینکه نفقه معوقه مربوط به گدشته است که پرداخت نشده و نفقه جاریه مربوط به آینده است و مقابل هم قرار دارند فرق دیگر این است که برای طرح نفقه معوقه در شهر مشهد نیاز به انجام مشاوره نیست ولی برای نفقه جاریه بایستی ابتدا مشاوره انجام شود.

فرق دیگر نفقه جاریه با معوقه این است که به دعوی نفقه جاریه در هر صورت در دادگاه خانواده رسیدگی می گردد ولی  نفقه معوقه بسته به مبلغ نفقه مورد مطالبه ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده قرار بگیرد، مطلب دیگر اینکه فقط نفقه معوقه زن قابل مطالبه است و نفقه معوقه فرزندان قابل مطالبه نیست که این نیز از تفاوت نفقه معوقه فرزند و زوجه است.

 رابطه نفقه و تمکین چیست؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید.بنابراین اگر زوجه بدون دلیل موجه یا خوف ضرر و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند؛ در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست. البته اگر بودن با شوهر در یک منزلم تضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن على حده ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. جهت مشاوره با وکیل تمکین در مشهد کلیک نمایید.

آیا نفقه در دوران عقد به زوجه تعلق می گیرد؟

سوالی که بارها از وکیل نفقه در مشهد پرسیده می شود این است وضعیت نفقه در دوران عقد و تا زمانی که دختر در منزل پدری است و هنوز مراسم عروسی نگرفته چگونه است؟ قانون مدنی به این سوال پاسخ داده است: همین که عقد نکاح جاری شد و زوجین در دفتر ازدواج سند ازدواج را امضاء نمودند حقوق و تکالیف قانونی ایشان حاکم و برقرار می گردد بنابر این برخلاف عرف موجود در جامعه قانون گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می داند.

 برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد و استدلال این گروه بر این است که در زمان عقد نه تمکن عام صورت می گیرد و نه تمکین خاص. اما چنین نکته ای قابل پذیرش نیست . چرا که بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون همینکه نکاح به طور صحیح واقع شود تکالیف زوجیت از جمله پرداخت نفقه لازم است. در رویه قضایی نیز مطالبه نفقه در زمان عقد قابل پذیرش است.

وضعیت نفقه زن در زمان اعمال حق حبس چگونه است؟

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نیست، به صراحت ماده قانونی در زمان اعمال حق حبس زن مجاز به تمکین عام و خاص از شوهر نیست ولی کماکان مرد ملزم به پرداخت نفقه است.

برای اعمال حق حبس مهریه باید حال باشد و همچنین زن قبلا از شوهر تمکین خاص نکرده باشد بنابراین اگر قبلا ولو یک بار تمکین نموده باشد حق حبس زن ثبوتا زایل می گردد. رای وحدت رویه در این خصوص است که تمکین عام موجب سقوط حق حبس و نفقه نیست و حتی نپرداختن نفقه ذر زمان حق حبس واجد جنبه کیفری نیز است.

آیا نفقه در ازدواج موقت به زن تعلق می گیرد؟

ازدواج موقت یعنی ازدواجی که مدت دار باشد، در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همانطوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن واقع شده باشد از نظر بهترین وکیل نفقه شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائم، باطل است.

 

نفقه زن در زمان عده چکونه است؟

نفقه در عده طلاق : در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد .

نفقه در عده وفات در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین می گردد.

شکایت کیفری ترک انفاق

عدم پرداخت نفقه، علاوه بر اینکه قابل طرح و رسیدگی در دادگاه خانواده هست، جرم نیز هست و مجازات دارد. از نظر وکیل نفقه برای شکایت کیفری ترک انفاق بهتر است قبلا اظهارنامه برای مرد فرستاده شود. لازم به ذکر است محکومیت زوج به جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه  و استطاعت مالی زوج است.

در ترک انفاق زوج محکوم به مجازت می شود ولی الزامی به پرداخت نفقه ندارد ولی پرداخت آن می تواند باعث تخفیف جرم ترک انفاق و در مواردی موجب معافیت از مجازات گردد.

مقدم بودن نفقه زن

تقدم نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب:  ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. مطابق این ماده اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. و مطلب دیگر اینکه ، طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

نپرداختن نفقه و تحقق شرط وکیل در طلاق

یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج این است و در صورتی که زوج ۶ ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام مرد ممکن نباشد برای زن وکالت در طلاق محقق شود که از نطر وکیل خوب طلاق بسیاری از طلاق هایی که به درخواست زوج هست مستند به همین شرط می باشد.

در اینصورت زن بعد از طلاق نیز می تواند از وکیل متخصص نفقه در مشهد کمک گرفته و نفقه خود را وصول نماید از نظر ما بهترین نوع جدایی توافقی و استفاده از وکیل طلاق توافقی می باشد.

وکیل خوب نفقه و اهمیت آن در پرونده

دعاوی نفقه در حین سادگی بسیار پیچیده است و ممکن است برای رسیدن به حق خود دچار مشکلات بسیاری شده و در نهایت پس از تلاش بسیار نتوانید حق خود را دریافت نماید، در چنین مواردی بهترین راه این است که از وکیل نفقه کمک گرفته شود تا عدم پرداخت نفقه را در صورت نیاز اثبات نماید. در دعاوی نفقه اصولا دعوی تقابل تمکین نیز مطرح می گردد و  و نداشتن وکیل ممکن است منجر به رد دعوی نفقه شما گردد و کار شما را برای همیشه سخت نماید.

در صورت نیاز به درخواست وکیل خوب برای نفقه در مشهد می توانید از طریق شماره تلفن های مندرج در سایت تماس گرفته و نوبت حضوری اخذ نمایید و با تحویل مدارک به دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری مشهد روند پرونده شما هر چه سریع تر و بهتر انجام شود.

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت پرونده

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد ؛ فریب در ازدواج جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات نظر گرفته شده است. چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود و این موارد شامل هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده، باشد که طرف واجد آن نیست، مشمول قانون می گردد.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل حسینی مقذم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل فریب در ازدواج مشهد

متخصص و مجرب در دعاوی کیفری و خانواده

وکیل فریب در ازدواج

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت است از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله ‌گرانه ‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن طرف مقابل، خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با مخفی کرد‌ن عیوب، معرفی می‌کند.

مواردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می شود:
اگر هر یک عیوب زیر حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• ناتوانی جنسی به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
• مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

اگر هر یک از عیوب زیر حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• بیماری پوستی
• بیماری جنسی
• زمین گیری
• نابینایی از هر دو چشم
د‌ر صورتی که زوجه ازد‌واج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد‌ و د‌ر ازد‌واج بعد‌ی موضوع را مخفی کند‌، از جمله موارد‌ فریب د‌ر ازد‌واج تلقی می‌شود‌.
اگر با استناد به این عیوب خواستار طلاق هستید با وکیل فریب در ازدواج با تجربه مشورت نمایید.

نحوه تحقق جرم فریب در نکاح

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد بر آن واقع شده باشد:
1- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضه قلبی.
2- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب در ازدواج لحاظ شده باشد. مثلا اگر فرد نسبت به نقص خویش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.

اجزاء جرم فریب در ازدواج

این جرم، جرمی مرکب بود‌ه و از سه جزء تشکیل می‌شود‌:
اول: متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است.
د‌وم: فریب خورد‌ن طرف مقابل.
سوم: منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد‌ ازد‌واج.
بنابراین جرم مذکور د‌ر عین حال جرمی مقید‌ بود‌ه و د‌ر صورتی که به ازد‌واج ختم نشود‌، برای مرتکب مسؤلیت کیفری نخواهد‌ د‌اشت. بهترین وکیل طلاق مشهد ؛ جرم فریب د‌ر ازد‌واج اختصاص به قبل از ازد‌واج د‌ارد‌ و اگر مرد‌ی بخواهد‌ بعد‌ از ازد‌واج زن خود‌ را طلاق د‌هد اما زن با توسل به اعمال و گفتار متقلبانه و امور واهی مرد‌ را از طلاق د‌اد‌ن منصرف کند‌، از شمول ماد‌ه قانونی خارج است.

سوءنیت عام فریب در ازدواج:
یعنی اینکه مرتکب خود‌، آگاه به غیر واقعی بود‌ن آنچه که وسیله فریب د‌اد‌ن طرف عقد‌ قرارد‌اد‌ه می باشد.

سوءنیت خاص فریب در ازدواج:
با عنایت به مقید‌ بود‌ن این جرم، عبارت است از خواستن و حصول نتیجه یعنی وقوع ازد‌واج.
د‌ر صورتی که اعمال حیله ‌گرانه و اقد‌امات مکارانه مرتکب‌، موجب اغفال طرف مقابل شود‌ از مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج بود‌ه و د‌ر این خصوص زیرک و باهوش بود‌ن یا ساد‌ه ‌اند‌یشی و زود‌ باوری فریب خورد‌ه تأثیری د‌ر نتیجه کار نخواهد‌ د‌اشت.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد.

۱. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین می شود.

۲. فرد فریب خورده می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند. وکیل فسخ نکاح مشهد فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

ضمانت اجرای حقوقی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌ کننده مطالبه خسارت کند، اعم از اینکه تدلیس‌ کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

فسخ در تخصص وکیل خانواده مشهد می باشد. اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده بسته به نظر عرف است.

مهریه در فریب ازدواج

• هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌ تواند تفاوت بین مهرِ باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس ‌کننده بگیرد. بهترین وکیل مهریه و اگر تدلیس ‌کننده خود زن باشد و تفاوت مهر را ندهد می‌تواند مابه ‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

• د‌ر صورتی که مرتکب فریب، زن باشد‌، مرد‌ قبل از نزد‌یکی،هیچ تکلیفی برای پرد‌اخت مهریه ند‌ارد‌ و اگر تمام یا قسمتی از مهریه را پرد‌اخت کرد‌ه باشد‌، به د‌لیل د‌ارا شد‌ن بلا جهت زن و منشأ باطل این د‌ریافت، قابل پس گرفتن و استرد‌اد‌ است.

• اگر مرد‌ پس از نزد‌یکی از عیوب زن مطلع شود‌، د‌ر صورتی که از حق فسخ فوری، استفاد‌ه نکند،‌ زن استحقاق د‌ریافت تمام مهریه را د‌ارد‌، اگر‌، از این حق استفاد‌ه و عقد‌ ازد‌واج منحل شود‌، زن مستحق د‌ریافت مهریه نیست.
• اگر فسخ ازد‌واج ناشی از‌ ناتوانی جنسی مرد‌ باشد‌، طبق ماد‌ه۱۱۰۱ قانون مد‌نی زن استحقاق د‌ریافت نصف مهریه را خواهد‌ د‌اشت. د‌ر صورتی که فریب د‌هند‌ه مرد‌ باشد‌، زن می‌تواند‌ حقوق قانونی خود‌ از جمله مهریه را د‌ریافت کند‌.

مجازات فریب در ازدواج

دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند اما می تواند با توجه به این که اگر فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد.
این جرم ازجمله جرائم غیر قابل گذشت بود‌ه و د‌رصورتی که فریب خورد‌ه از جرم گذشت کند‌، د‌اد‌گاه رسید‌گی کنند‌ه می‌تواند‌ بر اساس ماد‌ه ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیف د‌هد.
اگر درگیر پرونده فریب در ازدواج هستید برای اطلاع دقیق تر از مجازات، با وکیل فریب در ازدواج با تجربه در ارتباط باشید.

فریب ازدواج علیه ثالث

 قانونگذار از کلمه زوجین استفاد‌ه کرد‌ه است بنابراین حکم، فقط شامل زوج و زوجه است. د‌ر صورتی که یکی از نزد‌یکان مانند‌ پد‌ر و یا ماد‌ر یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج، طرف مقابل را با همد‌ستی و تبانی زوج یا زوجه فریب د‌اد‌ه یا نحوه و طریق فریب د‌اد‌ن را به مرتکب ارایه کند‌ و یا به هر شکلی امکان گول خورد‌ن طرف مقابل را تسهیل و ایجاد‌ کند‌، معاون د‌ر جرم بود‌ه و از این جهت قابل تعقیب هستند‌.
اما رویه مشخصی موجود نمی باشد. به عنوان مثال زوج با فریب زوجه مبنی بر اینکه دارای تحصیلات عالیه می باشد، ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از این امر، وی علیه زوج و پدر وی اقدام به شکایت نموده و مدعی می گردد که پدر زوج از این امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهیل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نیت پدر زوج اثبات گردد می توان با عنوان تبانی یا مباشر معنوی از نامبرده اقدام به شکایت نمود.
بعضی، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل می دانند. وکیل کیفری در مشهد تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل خوب در مشهد مشورت نمایید.

شکایت فریب در ازدواج

استفاده از حق شکایت فریب در ازدواج، با توجه به فوری از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج است. لازم به ذکر است با توجه به قانون مجازات مهلت یکسال در نظر گرفته شده است. جهت طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، دادسرای محل وقوع جرم ( دادسرای محل وقوع عقد نکاح) صالح می باشد. طرح دادخواست حقوقی فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج نیز در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده، امکان پذیر است.

مدارک لازم برای فریب ادرواج

• شناسنامه و کارت ملی.
• سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج از دفتر ازدواج.
• استشهادیه شهود.
• فیلم عقد یا خواستگاری در صورت وجود.
• وکالتنامه ی وکیل فریب در ازدواج.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل فروش مال غیر در مشهد

جامعه امروزه و ارتباطات وسیع نیازمند آشنایی با حق و حقوق افراد متقابل با هم دیگر و قانون است. انسان همواره در معرض کلاهبرداران و سودجویان قرار دارد پس برای داشتن برخورد صحیح با آنان باید با حقوق خود آشنا باشد. در این مقاله با عنوان وکیل فروش مال غیر در مشهد به بررسی این جرم می‌پردازیم.

وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک  مشهد

وکیل برای جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد وکیل خوب در مشهدبرای شکایت فروش مال غیر بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

مثال برای جرم

فرض کنید کسی خانه ی شما را بفروشد و یا ماشینی که متعلق به شخص دیگری است به شما بفروشد به این عمل فروش مال غیر می گویند. انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر (اعم از خود مال و منفعت آن ) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگری با سو نیت و محیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

فروش مال غیر مصداق کلاهبرداری حساب می شود و علاوه بر مجازات خصوصی به علت مخدوش کردن آرامش جامعه شامل جزای عمومی نیز می شود  و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. وکیل کیفری در مشهد به طور خلاصه انتقال اموال فردی بدون اطلاع را فروش مال غیر می‌نامند.

منظور از انتقال چیست؟

واژه ی انتقال به معنی زوال (از بین رفتن) مالکیت شخص نسبت به مال و اموال مشخص به نفع مالک جدید می‌باشد. در بحث فروش مال غیر انتقال مال به معنی این است که خود یا مزایا و منفعت مال به شخص دیگری واگذار شود. منفعت مال را با مثال زیر روشن می کنیم. وکیل املاک در مشهد فرض کنید خانه ای بدون اذن صاحب ملک به کسی اجاره داده شود. در این مثال مرتکب از منفعت مال استفاده کرده است.

ارکان جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر نیز مانند همه جرایم از سه عنصر قانونی مادی و روانی تشکیل شده است.

عنصر قانونی

ماده ی ۱ قانون مجازات در رابطه با انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی را تشکیل می دهد و در قانون مدنی در موارد ۲۴۷الی۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن فروش مال غیر است پرداخته است.

عنصر مادی

هر چند که فروش مال غیر زیر مجموعه کلاهبرداری می‌باشد اما احتیاجی به استفاده از وسایل متقلبانه, اغفال مال باخته و تسلیم مال خود به فروشنده ندارد بلکه صرفاً انتقال مال غیر کافی می‌باشد.

عنصر روانی

از اصول حقوق کیفری این است که لازمه ی  تحقق جرم وجود قصد مجرمانه است که به معنای تعلق فعل و انفعالات ذهنی مرتکب بر عمل مجرمانه است و لازم است رفتار مرتکب همراه با علم و اراده باشد.

آیا فروش مال غیر جرم عمدی است؟

بنا به دلایل زیر می توان اعلام کرد که این جرمی عمدی است.

 • از آنجایی که جرم غیر عمد از جمله جرایم استثنا و خلاف اصل است. درصورتیکه مقنن به غیر عمد بودن آن تصریح نورزد بنا به اصل بالا جرم را عمدی تلقی می کنیم.
 • انتقال مال غیر از جمله جرایم علیه اموال است و چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرم عمدی باشد.
 • خود مقنن در قانون مجازات مال غیر مصوب ۱۳۰۸ اشاراتی بر عمدی بودن این جرم نموده.

در  فروش مال غیر چه کسی مجازات خواهد شد، فروشنده، خریدار یا مالک؟

در مجرم بودن و مجازات فروشنده که شکی نیست اما در مواردی ممکن است خریدار و یا حتی مال باخته نیز مجازات شوند. در عمل فروش مال غیر آگاهی و عدم آگاهی خریدار می‌تواند در مجازات و یا تبرعه شدن شخص موثر باشد. البته در هر صورت مال باید به مالک اصلی برگردانده شود.

درصورت آگاه بودن خریدار از این موضوع که مال خریداری شده متعلق به شخص دیگری بوده، خریدار با عنوان معاون جرم خوانده شده و مجازات می شود. علاوه بر این مالک نیز امکان دریافت مجازات دارد.

هنگامی که دارایی و ملک شخص بدون رضایت و آگاهی او انتقال داده شود دادگاه به مالک فرصت یک ماهه بابت ارسال اظهارنامه برای خریدار و مطلع کردن او نسبت به مالکیت خود می دهد.

اگر این زمان تمام شود و مالک اقدامی در این رابطه انجام نداده باشد؛ مالک معاون جرم محسوب می‌شود زیرا در این دست از موارد این امکان وجود دارد که مالک و فروشنده با هم تبانی کرده و قصد کلاهبرداری از خریدار را داشته باشند.

آیا مجازات مجرم در انتقال مال منقول و غیرمنقول تفاوت دارد؟

به طور کلی اموال را می توان در دو دسته اموال منقول و اموال غیر منقول تعریف کرد. نوشته وکیل تصرف عدوانی در مشهد نیز به اموال منقول و غیر منقول پرداخته شده است

اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که اساسا قابل لمس بوده و بتوان از جایی به جای دیگر منتقلش کرد. بعضی از اموال ذاتا حکم اموال منقول دارد؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین.همچنین اموالی که در حکم اموال منقول بوده مانند حق وثیقه، حق مخترع و یا حقوق افراد در شرکت ها و در رابطه با سهام شرکت.

اموال غیر منقول در لغت به معنای اموالی است که قابل حمل نیست. برخی از اموال ذاتا اموال غیرمنقول هستند مانند معدن، سنگ، خاک ، زمین و از این دست از اموال. برخی از اموال نیز به واسطه فعالیت های انسان در حکم غیر منقول خواهند بود مانند بناها، نهال ها و درختان.

وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود برای اصل جرم تفاوتی ندارد که مال جزو کدام دسته است و مجازات برای هر دو یکسان می‌باشد.

وکیل فروش مال مشاع در مشهد

در رابطه با تعریف مال مشاع(شراکتی) در مقالات گذشته توضیح داده ایم. مال مشاء به اموالی گفته می شود که بیش از یک نفر در آن مال سهم دارند. اگر شریک به اندازه ی سهم خود مالی را انتقال دهد جرم محسوب نمی شود. ولی اگر این شخص علاوه بر سهم خود درصدی از سهم شریک یا شرکای دیگر خود را نیز انتقال دهد مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. اینکه تصرف مالک آیا در حدود مالکیت خود بوده یا نه گاهی تبدیل به مسئله پیچیده ای می شود. در این موارد و موارد مشابه آن بهتر است با یک وکیل آشنا به مسائل فروش مال غیر مشورت نمایید.

مجازات فروش مال غیر

این جرم همانطور که پیش تر گفتیم به علت بر هم زدن آرامش جامعه شامل دو بخش مجازات به صورت زیر می‌باشد.

 • حبس به مدت ۱ الی ۷ سال
 • پرداخت جزای نقدی معادل مال گرفته شده
 • بازگشت مال به مالک

تفاوت جرم فروش مال غیر با عناوین مجرمانه ی مشابه

 • کلاهبرداری:

فروش مال غیر هم خانواده با کلاهبرداری بوده ولی در مواردی مانند استفاده از وسایل متقلبانه با هم تفاوت دارند.

 • معامله معارض:

درواقع در قانون تعریف مشخصی برای معامله ی معارض عنوان نشده بلکه رویه قضایی مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت را (ملک یا مالی که توسط مالک بیش از یک بار معامله شود) معامله معارض می‌نامیم و مرتکب به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در این معامله واقعیت این است که از معامله دوم شخص مالک محسوب نمی‌شود و آن را به دیگری انتقال میدهد و سمت مالک بودن را اختیار کرده که کلاهبرداری محسوب می‌شود.

 • معامله فضولی:

تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی در این است که در معامله فضولی فروشنده قصد ایجاد ضرر به مالک را نداشته و گاهی به دنبال سود بیشتر مالک نیز هست ولی در انتقال مال غیر فروشنده با سو نیت و به ضرر مالک عمل میکند.

رد مال (بازگشت مال)

پس گرفتن مال شامل پروسه طولانی و نیازمند صبر و بردباری می‌باشد .

اگر مال بوسیله سند رسمی به فرد دیگری انتقال داده شود مالک باید بعد اثبات جرم در دادگاه کیفری، دادخواست خلع ید “ وکیل خلع ید در مشهد ”  و ابطال اسناد جعلی را در محکمه حقوقی عنوان کند.

در این زمینه ها به همراه داشتن   وکیل فروش مال غیر در مشهد  می تواند کمک شایانی به شما عزیزان کند. برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد با ما در ارتباط باشید.

بخشش شاکی

بعضی جرم ها قابل گذشت می‌باشند و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مرتکب مجازات نخواهد شد.

اما جرم فروش مال غیر از دسته جرم های غیر قابل بخشش می‌باشد

و درصورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مجرم همچنان به حداقل یک سال حبس محکوم می‌شود.

اما اگر شاکی به اصطلاح از خیر مال خود بگذرد قاضی نیز برای ارسال حکم رد مال اصراری ندارد.

مزایای استفاده از وکیل در پرونده فروش مال غیر مشهد

همانطور که پیشتر اشاره کردیم پروسه رد مال نیازمند زمان زیاد و کار ملال آوری است. با داشتن وکیل فروش مال غیر شما می توانید از بهترین و سریعترین راه برای رسیدن به مال خود اقدام کنید.

همچنین با داشتن وکیل فروش مال غیر نیازی به حضور موکل در محکمه نخواهد بود.

درصورتیکه که فروش مال غیر به وسیله دلال باشد، وکیل فروش مال غیر می تواند اموال دلال را نیز توقیف نماید.

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک  فروش مال غیر در مشهد با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

دادسرای صالح برای شکایت فروش مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای شکایت کیفری این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی طرقبه باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی  مشهد صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد در صورتی که متهم متواری باشد،دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کندو اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته یا وکیل کیفری انتقال مال غیر می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت
از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد در خدمت شماست، مشاوره با بهترین وکلای کیفری در امور جزایی و انجام وکالت توسط وکیل متخصص کیفری در مشهد برای پرونده های جنایی، از نظر وکیل خوب در مشهد برای پرونده های کیفری نقش و عملکرد وی و استفاده از تجارب ایشان در اقناع وجدان دادگاه تاثیر زیادی دارد.

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی مهم کیفری 

وکیل کیفری مشهد

وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، اکثرا در زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند. و تمرکز تجربه حرفه ای شغل وکالت خود را،در امور کیفری و جزایی قرار داده است. که به وکیل کیفری کار هم معروف می شود.

حقوق کیفری

حقوق کیفری مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازاتها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند، قوانین کیفری ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است. در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است، بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

 انواع مجازات ها 

در قانون مجازات اسلامی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده اند برای آنشنایی با نوشته وکیل کیفری مشهد همراه باشید:

حدود
قصاص
تعزیرات
دیات
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

حد مجازاتی است که شارع آن راتعیین کرده است وقصاص مجازات فردی می باشد که مرتکب جنایت منجربه قتل یا صدمات بدنی گردیده است و دیه جایگزین قصاص درجنایات عمدی یا غیر عمدی میباشد و تعزیر مجازاتهای جرایمی است که خارج از موارد فوق میباشند. وکلای خوب کیفری مجازات بازدارنده مجازاتی است که از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات ازمقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.

وکیل کیفری درمشهد

انواع وکیل در پرونده های کیفری مشهد

وکیل تعیینی : یا وکالت قراردادی آن است که هریک از اصحاب دعوا برای اقامه و تعقیب آن و دفاع از حق، از طریق شماره  به آدرس و دفتر وکیل ککیفری مراجعه و با وی قرارداد وکالت می‌بندند. وکیل دادگستری شخصی است که به‌غیر از داشتن تحصیلات حقوقی باید پروانه‌ی وکالت کردن را از قوه قضاییه یا از کانون وکلا در پی قبولی در امتحان، اخذ کرده باشد.

وکیل  تسخیری : در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است،چنانچه متهم شخصاً وکیل جنایی معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او سوی مقام قضایی الزامی است. مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

عرفا هر کدام از وکلای کیفری و غیر کیفری موظف هستند سالانه ۳ مورد وکالت تسخیری را بپذیرند درخصوص حق‌الزحمه وکلای کیفری تسخیری، متهم تکلیفی ندارد و در این‌گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف‌های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می‌کند. وکیل کیفری تعینی به مراتب از وکیل تسخیری دلسوزتر و متعهد تر است و با انتخاب وکیل پایه یک کیفری در مشهد وکیل تسخیری از بین می رود.

وکیل خوب در پرونده جزایی چقدر اهمیت دارد؟

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبروو مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

پرونده های کیفری از دشواری خاصی برخوردار هستند. با اعطاء وکالت می توانید بیشترین اطمینان را از موفقیت پرونده کیفری خود در مشهد اعم از طرح و دفاع کسب نمود.

در هر پرونده کیفری مشهد چند وکیل می توانیم انتخاب نماییم؟

طرفین می توانند برای شکایت یا دفاع، وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند در صورت تعداد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 دادسرا:

در این مرحله شاکی یا متهم می‌توانند دو نفر وکیل خوب دادگستری معرفی کنند لازم به ذکر است حسب ظاهر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا متهم یک نفر وکیل دادگستری را همراه خود داشته باشد.

دادگاه کیفری۲: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. صرفا حضور یکی از وکلا برای تشکیل جلسه کافی است.

دادگاه کیفری یک: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد هر یک از طرفین می توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کند.

دادگاه انقلاب ؛ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب باید قائل به تفکیک شد چنانچه موضوع اتهام از جرایم مذکور بندهای الف، ب، پ ،ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد تعداد وکلای پایه یک دادگستری هر یک از طرفین حداکثر سه نفر و در سایر موارد حداکثر دو نفر می باشد.

وکیل کیفری در مشهد

حق دسترسی به وکیل در جرایم کیفری

ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با اطلاعات و تجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون کشف جرم به طور اعم و بازجویی ها به طور اخص الزامی می کند چرا که ضابطین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و حضور وکیل مشهد متهم نه تنها از سوء استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیر اصولی علیه متهم بی گناه و نا آگاه از قانون جلوگیری می کند. بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به جرم می شود.

حق معرفی وکیل در مرحله دادسرا

بخش عمده پرونده‌های کیفری در مشهد مربوط به مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده تکمیل می شود، امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکلای جنایی نه تنها حق دارد پرونده کیفری را مطالبه کند و همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس اعلام و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید.

حق معرفی وکیل در دادگاه کیفری

حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود. این مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی چنین آمده است که: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

در دادگاه کیفری تمام دلایل له و علیه متهم با حضور طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه متهم موثر باشد. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود.

حق الوکاله وکیل کیفری مشهد چقدر است؟

مبلغ حق الوکاله بر حسب نوع اتهام، اینکه در مرحله بدوی است یا تجدیدنظر و اینکه در همان شهر یا شهر دیگری باشد متفاوت است مثلا هزینه حق الوکاله یک وکیل در مشهد که به دادگاه بجنورد سفر می کند فرق دارد. مطابق قانون هزینه سفر وکیل کیفری نیز بر عهد موکل است. وکیل حداقل رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید می نماید و بر اساس آن تمبر باطل می نماید.

اخیرا آیین نامه حق الوکاله تصویب شده است که مبلغ آن حسب نوع درجه جرم و مرحله متغییر است و وکلای دادگستری مشهد بایستی بر اساس آن تمبر وکالتی خود را باطل نمایند تا دفتر دادگاه ،وکالت را ثبت نماید،

بهترین وکلای کیفری مشهد را چگونه پیدا کنم ؟

بهترین وکلای کیفری و حقوقی(وکیل حقوقی در مشهد) برای پرونده شما در مشهد برای شما کسانی هستند که تخصص کیفری دارند.البته بهترین وکیل دادگستری کیفری علاوه بر متخصص بودن باید داری تعهد، صداقت و امانتداری نیز باشد تا نتیجه بسیار خوب و عالی حاصل شود.

برای انتخاب بهترین وکیل کیفری سایت وکیل مشهد شرایط دارد از جمله:

 •  مشاوره حضوری جهت ارزیابی وکیل
 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلای کیفری

بهترین وکیل کیفری از کرامت انسانی متهم دفاع می نماید و به اتهام موکل خود نگاه نمی کند همواره احترام مقامات قضایی در دادگاه های کیفری مشهد را رعایت می نماید و برای کشف واقعیت و برقرای عدالت به مقام قضایی کمک می نماید ولی اولویت او در هر صورت دفاع از حقوق موکلش است.

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳