نوشته‌ها

وکیل شناسنامه جعلی در مشهد

شناسنامه معرف هویت اشخاص می باشد که با آن پدر، مادر، فرزند، محل تولد، سن، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و تاریخ وفات هر شخص مشخص می گردد. داشتن شناسنامه برای دولت نیز فوایدی دارد مثلاً هویت و جنسیت مردم کشور ،تعداد زن و مرد و همچنین سن مردم و حیات و مرگ افراد را تعیین می کند و مسلماً با داشتن این اطلاعات مسئولان کشور بهتر می توانند اهداف و برنامه های اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، نظامی و … را بطور دقیق تری اجرا نمایند.

وکیل جرم جعل شناسنامه

به دلیل اهمیت موضوع و برقراری نظم در کشور، به طور قانونی تنظیم و تشخیص مندرجات مدارک هویتی مردم به دست مسئولان حکومتی انجام می گیرد و شناسنامه هر فرد با ارائه گواهی تولد به اداره ثبت احوال محل تولد تنظیم و صادر می شود

پس هیچ کس حق ندارد مندرجات آن را دستکاری و تغییر دهد  البته ممکن است افراد با انجام اقدامات متقلبانه و با هدف غیرقانونی و مجرمانه دست به تغییر دادن و حتی ساختن مدارک شناسایی جعلی بزنند.

قانونگذار پیرو این امر قوانینی وضع نموده و این اقدام را جرم اعلام کرده است. وکیل شناسنامه جعلی در مشهد لازم به ذکر است که شناسنامه به عنوان یک سند هویتی به این دلیل اکه توسط کارمندان و مسئولان دولتی تنظیم می شود سند رسمی است. این اسناد که مربوط به احوال شخصیه افراد هستند اسناد ثبت احوال، اسناد هویتی یا اسناد سجلی نامیده می‌شوند. بنابراین احوال شخصیه هر شخص مانند ولادت، نسب ، ازدواج ، طلاق و وفات در شناسنامه درج می گردد. به همین جهت نیز بسیار حائز اهمیت است.

تشخیص شناسنامه جعلی 

عمل جعل به منزله ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سندی با هدف ارتکاب جرم و عمل غیر قانونی می باشد.

مسلماً جعل شناسنامه با ارتکاب اعمال حرفه ای بر روی آن انجام می گیرد و با اصل آن شباهت زیادی دارد و به آسانی قابل تشخیص نیست لذا در صورتی که در جعلی بودن شناسنامه‌ای تردید کردید لازم است اقدام به طرح دعوای کیفری کنید و پس از طی مراحل دادرسی کارشناس رسمی دادگستری که متخصص در این حوزه است با اعمال روشهای تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد ، قضیه را برای شما و دادگاه روشن می نماید.

همانطور که در نوشته وکیل شناسنامه جعلی در مشهد اشاره کردیم شناسنامه سندی رسمی است بر اساس اصول و قواعد حقوقی نسبت به اسناد رسمی در دعاوی و دادگاه نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد؛ تنها راه اعلام مخالفت با شناسنامه، ادعای جعل است. جعل شناسنامه به دلیل تاثیر منفی آن در روابط حقوقی اشخاص و همچنین تاثیر آن در امنیت و نظم کشور، هم جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی دارد لذا نسبت به این جرم هم مدعی خصوصی می تواند شکایت کند و هم مدعی عمومی یعنی دادستان یا مسئولان اداره ثبت احوال.

مجازات جرم جعل شناسنامه و سایر اسناد هویتی

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم جعل تزویر و استفاده از سند مجعول اختصاص دارد. استفاده از تجربیات وکیل جعل شناسنامه در مشهد می تواند به حل مشکل شما کمک نماید.

ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده است:

«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جعل شناسنامه توسط کارمندان دولت

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که در ارتکاب جرم جعل شناسنامه قصد و انگیزه مرتکب اهمیت زیادی دارد به طوری که اگر تنها عمل تغییر (خراشیدن تراشیدن قلم بردن الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) بر روی شناسنامه انجام شود بدون این که مرتکب قصد و انگیزه مجرمانه داشته باشد تنها محکوم به جزای نقدی از ۱۰۰هزار تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد شد

ولی اگر با هدف ارتکاب جرم و با سوءنیت این عمل انجام شود مورد از موارد جعل اسناد تلقی می شود و مرتکب به مجازات قانونی جعل شناسنامه محکوم خواهد شد.مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند شما را از نگرانی در بیارد.

وکیل شناسنامه جعلی در مشهد

جعل شناسنامه مستقل از جرم استفاده از شناسنامه جعلی است. وکیل جعل در مشهد لذا هرکس علاوه بر جعل شناسنامه از آن استفاده هم بکند مرتکب دو جرم شده و محکوم به مجازات هر دو جرم خواهد شد.

مطابق قانون هرکس اسناد سجلی را با علم به تزویر و تقلبی بودن آن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

آیا درخواست صدور شناسنامه المثنی در صورت موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است؟

وکیل شناسنامه در مشهد باید خاطر نشان نمود که حفظ اسناد سجلی و شناسنامه به منظور حفظ نظم و مختل نشدن امور از الزامات اولیه افراد در جامعه است اما در صورتی که فردی با هدف مجرمانه بر خلاف واقع و با ادعای دروغین مفقودی شناسنامه، اقدام به درخواست شناسنامه المثنی کند مسلماً مرتکب جرم شده است.(جرم استفاده از شناسنامه مکرر)

بند به ماده ۲ قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ،مجازات این جرم را حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات بیان کرده است.

استفاده از کپی شناسنامه به جای اصل آن

در بسیاری از سازمانها و ادارات در صورت نیاز به اسناد هویتی از افراد کپی شناسنامه و سایر اسناد را درخواست می کنند؛ دقت داشته باشید استفاده از کپی شناسنامه جرم نیست و عملی قانونی است اما اگر شناسنامه به طوری کپی شده باشد که با ظاهر آن شباهت زیادی داشته و قابل تشخیص از اصل آن نباشد یا به جای اصل شناسنامه به مراکز مربوطه ارائه شود مسلماً جرم تحقق یافته است.

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود

و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

 

در صورت نیاز به وکالت یا مشاوره در امور مربوط به شناسنامه و ثبت احوال اع از دعاوی حقوقی یا کیفری می توانید از طریق شماره وکیل دادگستری مشهد با ما در ارتباط باشید.

آدرس و تلفن کلانتری های مشهد

قانونگذار نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه را به عنوان ضابط پیش بینی نموده که در ادامه به تعریف آن می پردازیم. شما همچنین می توانید در پایان این مطلب لیست کامل آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد را مشاهده نمایید.

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد

اداره راهنمایی و رانندگی
آدرس: میدان راهنمایی
شماره تماس: ۱۴-۸۴۱۰۰۱۲

 

پاسگاه ۱
آدرس: خیابان مدرس
شماره تماس: ۳۲۲۵۱۰۰۰

 

پاسگاه ۲
آدرس: خیابان امام رضا – میدان بیت المقدس – جنب بازار امام رضا
شماره تماس: ۳۶۴۲۰۰۰۳

 

پاسگاه ۳
آدرس: میدان شهداء
شماره تماس:  ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۴
آدرس: چهارراه شهداء
شماره تماس: ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۵
آدرس: خیابان تقی آباد
شماره تماس: ۳۸۵۴۸۰۰۰

 

پلیس راه امام هادی(ع)
آدرس: ابتدای جاده قوچان
شماره تماس: ۳۶۶۱۰۰۰۰

 

پلیس راه طرق
آدرس: طرق اول ج نیشابور
شماره تماس: ۳۴۱۲۴۰۰

 

پاسگاه ۳۴  ]ترمینال]
آدرس: خیابان امام رضا پایانه مسافربری شهر مشهد
شماره تماس: ۳۸۵۹۲۰۸۹

 

ستاد فرماندهی انتظامی مشهد
آدرس: بولوار وحدت مقابل پارک
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۱۱۸

 

سر کلانتری جنوب
آدرس: میدان عدل خمینی
شماره تماس: ۳۸۰۰۴۴۳۶

 

سر کلانتری شرق
آدرس: گلشهر اول بولوار شهید آوینی
شماره تماس: ۳۲۵۱۰۹۰۰-۳۲۵۱۶۰۰

 

سر کلانتری شمال
آدرس: بولوار شفا بین شفا ۳۰-۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۳۳۰۴۱

 

سر کلانتری غرب
آدرس: بولوار آزادی ۱۳
شماره تماس: ۳۶۰۵۵۹۲۳

 

فرماندهی انتظامی ثامن
آدرس: میدان بیت المقدس کوچه عید گاه
شماره تماس: ۳۲۱۸۷۶۲۳

 

فرماندهی بخش احمد آباد رضویه
آدرس: ابتدای شهرک طرق ، حاشیه بلوار ساعی
شماره تماس: ۳۹۲۱۷۱۸-۳۹۲۱۰۸۴

 

پاسگاه ۵۲ [الهیه]
آدرس: بلوار الهیه
شماره تماس: ۳۵۳۱۰۵۰۰-۲

 

پاسگاه انداد
آدرس: خراسان رضوی مشهد کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس جاده اختصاصی روستای انداد
شماره تماس: ۳۲۶۸۳۳۶۰

 

پاسگاه آبروان [کد۰۵۱۲]
آدرس: کیلومتر ۳۵ جاده سرخس روستای آبروان
شماره تماس: ۳۲۳۳۵۳۳۵

 

پاسگاه حصارگلستان [کد۰۵۱۲]
آدرس: حصار
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۲۸

 

پاسگاه سدکارده
آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۸۰۰۵

 

پاسگاه سلطان آباد
آدرس: کیلومتر ۳۰ جاده مشهد – قوچان
شماره تماس: ۳۲۴۶۳۳۲۳

 

پاسگاه شاندیز
آدرس: شاندیز
شماره تماس: ۳۲۴۲۸۲۵۵

 

پاسگاه طرقبه
آدرس: طرقبه
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۸۸

 

پاسگاه فردوسی
آدرس: کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس – آرامگاه فردوسی
شماره تماس: ۳۲۶۶۳۸۳۴

 

پاسگاه فرودگاه
آدرس: فرودگاه قدیم
شماره تماس: ۳۴۰۰۰۹۶-۹

 

پاسگاه گوجگی
آدرس: کیلومتر ۵۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۶۷۱۴۷۹۴

 

پاسگاه میدان بیت المقدس
آدرس: میدان بیت المقدس
شماره تماس: ۳۶۹۳۰۱۹

 

پاسگاه هلالی
آدرس: انتهای پنجتن – التیمور کیلومتر ۱۵ جاده روستای هلالی
شماره تماس: ۳۶۷۱۸۳۹۲

 

کلانتری احمدآباد
آدرس: سی متری اول احمد آباد – ابوذر غفاری نبش غفاری ۳۱
شماره تماس: ۳۸۴۱۴۹۴۴

 

کلانتری امام رضا[ع ]
آدرس: میدان طبرسی نوغان۴
شماره تماس: ۳۲۲۸۵۱۲۰

 

کلانتری آبکوه
آدرس: کارخانه قندآبکوه
شماره تماس: ۳۷۶۱۲۰۹۳

 

کلانتری آستانه پرست
آدرس: روگذر طبرسی حرم مطهر – کوچه شهید آستانه پرست
شماره تماس: ۳۲۲۲۲۰۰۶

 

کلانتری بانوان
آدرس: حاشیه میدان عدالت مستقر در کلانتری مصلی
شماره تماس: ۳۶۸۸۸۲۵

 

کلانتری شهید باهنر
آدرس: جاده سرخس – شهرک شهید باهنر – جنب شرکت مخابرات
شماره تماس: ۳۹۶۰۵۵۵

 

کلانتری خلق آباد
آدرس: بعد از آرامگاه خواجه ربیع به طرف جاده کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۵۱۱۰

 

کلانتری خواجه ربیع
آدرس: خیابان خواجه ربیع
شماره تماس: ۷۳۳۱۰۰۰-۱

 

کلانتری راه آهن
آدرس: راه آهن
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۳۲۶

 

کلانتری رجایی
آدرس: جاده سرخس – ابتدای شهرک شهید رجایی
شماره تماس: ۳۷۱۰۵۲۲

 

کلانتری زندان مشهد
آدرس: بلوار تربیت
شماره تماس: ۳۸۶۷۹۰۱۱

 

کلانتری سجاد
آدرس: بلوار آزادی – نبش آزادی ۱۳ – مقابل درب شرقی پارک ملت
شماره تماس: ۳۶۰۶۳۶۳۱

 

کلانتری سناباد
آدرس: خیابان راهنمایی – نرسیده به میدان راهنمایی
شماره تماس: ۳۸۴۱۵۵۵۵

 

کلانتری سیدی
آدرس: سیدی – ابتدای شهرک بهارستان
شماره تماس: ۳۳۸۶۱۶۴۲

 

کلانتری شفا
آدرس: بلوار شفا – شفا ۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۱۱۰۴۰

 

کلانتری شهرک ناجا
آدرس: بلوار وکیل آباد – جنب پادگان شهید برونسی
شماره تماس: ۳۵۰۱۵۷۰۰-۱

 

کلانتری طبرسی جنوبی[صحرایی]
آدرس: خیابان رسالت – نبش رسالت ۵۶
شماره تماس: ۳۲۷۰۰۷۰۰

 

کلانتری طبرسی شمالی
آدرس: طبرسی
شماره تماس: ۳۲۱۷۸۴۶۳-۴

 

کلانتری طرق
آدرس: شهرک طرق
شماره تماس: ۳۹۲۲۲۲۲

 

کلانتری فیاض بخش
آدرس: میدان عدل خمینی – خیابان فیاض بخش
شماره تماس: ۳۸۵۹۱۵۴۲

 

کلانتری قاسم آباد
آدرس: قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه
شماره تماس: ۳۶۲۲۲۶۰۰

 

کلانتری کاظم آباد
آدرس: جاده قدیم قوچان – نرسیده به سه راه فردوسی
شماره تماس: ۳۶۷۷۶۴۴۰

 

کلانتری کوی پلیس
آدرس: بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان ارم
شماره تماس: ۳۴۱۷۶۶۳۳

 

کلانتری ۲۶ گلشهر
آدرس: ابتدای شهرک گلشهر
شماره تماس: ۳۲۵۹۲۲۷۹

 

کلانتری مصلی
آدرس: بلوار مصلی ۱
شماره تماس: ۳۶۶۱۱۰۲

 

کلانتری میدان جهاد [بهشتی]
آدرس: جاده آسیایی سنتو – میدان جهاد مقابل مرکز آموزش ثامن الائمه
شماره تماس: ۳۸۴۰۰۵۵۵

 

کلانتری نجفی
آدرس: بلوار پیروزی بلوار سرافرازان پشت میدان بازار روز
شماره تماس: ۳۸۲۳۰۲۰۰

 

کلانتری نواب صفوی
آدرس: بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت
شماره تماس: ۳۶۸۸۰۲۷

 

کلانتری هاشمی نژاد
آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد – نبش چهارراه هاشمی نژاد
شماره تماس: ۳۲۲۲۴۴۴۴

اضطرار در قانون مجازات

هر کس مرتکب رفتار مجرمانه می شود باید پاسخگوی اعمال خود باشد موارد دفع مجازات از مرتکب جرم مواردی نادرند، اضطرارو به طور کلی عوامل و اسبابی که مانع مجازات مرتکب است عوامل استثنایی اند و محتاج ارائه دلیل  است اضطرار در قانون مجازات نیز امری استثنایی است  که مدعی باید آن را ثابت نماید.

شرایط اضطرار در قانون مجازات 

الف) شرایط خطر

خطری که مضطر با آن مواجه می گردد باید دارای شرایطی باشد که بتواند برای رهایی از آن مرتکب رفتار مجرمانه ای شود. شرایط خطر به شرح ذیل می باشند:

۱- خطر شدید

برخلاف دفاع مشروع که قانونگذار از لفظ تجاوز استفاده نموده در اضطرار از لفظ خطر که رفتار مجرمانه مهاجم نیست استفاده گردیده است خطری که مضطر با آن مواجه شود باید شدید باشد.

منظور از ایت عبارت آن است که خطر یا حادثه ای که مضطر با آن روبرو گردد باید نسبت به رفتار مجرمانه ای که برای رهایی از خطر مرتکب می شود شدیدتر باشد شدید نمی تواند معیاری برای آن ارائه داد شدید بودن خطر را می توان به غیر قابل تحمل بودن اکراه تشبیه نمود که در آن مضطر اختیار در انتخاب را از دست می دهد بنابراین چنانچه مال کسی در خطر تلف قرار دارد فرد نمی تواند برای نجات مال خود دیگری را به قتل برساند.

چرا که از بین رفتن مال خفیف تر از قتل دیگری خواهد بود و مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در خطراتی همانند سیل ویرانگر که جان انسان و یا دیگری را در معرض اتلاف قرار دهد می تواند با دفع آن به منزل دیگری که تنها موجب خسارت به ساختمان او خواهد شد اقدام نماید و از عمل توجیه اضطرار  برای دفع مجازات مرتکب استفاده نماید چرا که جان انسان مهمتر و بارزش تر از مال دیگری است به همین ترتیب باید با توجه به نوع خطر که با رفتاری ارتکابی سنجیده شود که معیار عقل و عرف می تواند ملاک تشخیص آن قرار گیرد

۲- فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر

در مورد این خصوصیت از شرایط در مبحث مربوط به دفاع مشروع بیان گردد و از این نظر تفاوتی بین آنها نیست خوانندگان در این خصوص به مبحث مذکور مراجعه نمایند. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که نباید وضعیت مضطر را با مدافع در برابر حمله متجاوز اقدام به دفاع از خطر فعلی یا قریب الوقوع می نماید در اضطرار اساسا مهاجمی وجود ندارد که مضطر در برابر آن به دفاع بپردازد در اضطرار مضطر با اوضاع و شرایطی مواجه است که عموما ناشی ازعوامل طبیعی و حوادث غیر عمدی است در دفاع مشروع مهاجم با حمله و تجاوز عمدی حقوق مدافع را مورد تجاوز قرار می دهد در اضطرار مضطر با دو انتخاب ناخواسته مواجه است که انتخاب ارزش کمتری را برمی گزیند

۳- عدم دخالت عمدی مضطر در ایجاد خطر

مضطر نباید در ایجاد خطر به وجود امده عمدا دخالت داشته باشد چنانچه مضطر خود عمدا اقدام به ایجاد خطر نموده باشد نمی تواند برای دفع خطر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود و سپس به اسناد به قاعده اضطرار از مجازات رهایی باید.

بنابراین اگر متصدی پمپ بنزین اقدام به اتش زدن انبار سوخت پمپ بنزین نماید نمی تواند به استناد به حادثه پیش آمده اقدام به شکستن شیشه خودرو دیگری که در آن حوالی است نمود و سواربر آن شود تا نجات یابد یا برای دریافت وجه از بیمه عمدا اقد ام به آتش زدن منزل دیگری که در آن مستاجر است نماید و سپس به اضطرار متوسل شود.

در این صورت او نمی تواند به استناد اضطرار معاف از مجازات گردد بلکه او به جرم تخریب خودرو و یا منزل دیگری قابل مجازات است اضطرار در قانون مجازات قید عمدا در ماده ۱۵۲ مفهم این امر است که در صورتی که حوادثی همانند مثالی که بیان شد به صورت غیر عمد و یا در اثر بی احتیاتی یا بی مبالاتی واقع کردد فرد می تواند معاف از مجازت  گردد

۴- متعلق خطر

شرط دیگر اضطرار آن استد که خطر در حال وقوع متوجه جان یا مال انسان یا دیگری باشد جان به معنای تمامیت جسمانی و روانی انسان است و شانل جسم و روح و روان، حیثیت و شرف انسان می گردد این که قانون مشروع با آوردن عرض ناموس و آزادی تن به حمایت از آنها تصریح نمود و در اضطرار به آنها اشاره ننموده است دلالتی بر عدم تعلق حکم اضطرار در این موارد ندارد کیست که نداند ناموس و عرض و آزادی افراد مهمتر از اموال آنها نمی باشد.

هرچند قانونگذار از ذکر موارد مذکور غافل شده است اما عدم تصریح به آنها با توجه به قوتعد عقلی و منطقی دلیل بر عدم شمول اضطرار در این موارد نیست مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و قابل تملک باشد.

اموال شامل اموال منقول و غیر منقول است بنابراین برخلاف برخی که معتقدند اموال مورد استعمال منحصر به اموال منقول است به نظر می رسد هرگاه اموال غیرمنقول افراد در معرض خطر به عنوان نمونه اتلاف قرار گیرد مضطر همانند دفاع از اموال منقول می تواند با احراز شرایط پیش گفته اقدام به دفع آن نماید و از این جهت تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد.

۵-خطر غیر مشروع و غیرقانونی

این شرایط همانند دفاع مشروع باید برای مضطر محقق شود منظور این است که خطر غیر قانونی و برخلاف مقررات قانونی اضطرار در قانون مجازات باشد در مواردی که حمله یا اقدامی علیه شخص به صورت قانونی انجام می گیرد عنوان تجاوز نخواهد داشت

بنابراین اگر ماموری که دنبال دستگیری فردی است و وی برای فرار از دست مامور خود را از بالای بر روی شخص دیگری پرتاب کند و او را بکشد نمی تواند بر استناد اضطرار از مجازات رهایی یابد زیرا خطر دستگیری وی از جانب مامور خطری غیرمشروع و غیرقانونی نبوده است.

وکیل در گلبهار

افرادی که در شهر گلبهار درگیر پرونده قضایی هستند در مرحله اول به دنبال پیدا کردن یک وکیل خوب برای موضوع دعوی خود می باشند و راههای زیادی برای پیدا کردن یک وکیل دادگستری در گلبهار وجود دارداز جمله معرفی از طریق دوستان و آشنایان و … ما در این نوشته معیارهایی برای یک انتخاب شایسته ارائه می نماییم امید است که بتوانیم به حل مشکل حقوقی شما کمک نماییم.

وکالت و مشاوره در امور حقوقی ، کیفری و خانواده

شماره تلفن ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

امروزه خصوصیات زیادی را می توانیم برای یک وکیل خوب ذکر کنیم. اما لازم به ذکر است که برخورداری از بعضی از خصوصیات برای یک موکل بسیار ارزشمندتر نسبت به دیگر خصوصیات می باشد. بنابراین در ادامه شما را با خصوصیات وکلای خوب دادگستری آشنا خواهیم کرد.

ویژگی های یک وکیل خوب

خبره بودن و داشتن تخصص کافی در کار یک وکیل پایه یک دادگستری سبب می شود که آگاهی زیادی نسبت به پرونده داشته باشد و هرچه وکیل تخصص بیشتری در کار خود داشته باشد صرفا راهنمایی های بهتری را هم عرضه خواهد کرد. پس نتیجه می گیریم داشتن تخصص در کار یک وکیل از ویژگی های مهمی است که می توان یک وکیل خوب را از یک وکیل بی تجربه تشخیص داد.

خصوصیاتی که در بالا برای یک وکیل خوب ذکر کردیم می تواند یک وکیل معمولی را به یک وکیل کار کشته و باتجربه تبدیل کند. هریک از افراد برای انتخاب بهترین وکیل ها برای پرونده خود، می بایست تحقیقات لازم را انجام داده تا کارهایشان به نحو احسنت پیش برود.

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است :« که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» و رابطه وکیل و موکل بر اساس اعتماد می باشد.

داشتن خلق و خوی خوب:
وجود خلق و خوی خوب در یک وکیل و همچنین متعهد بودن آن در امور موکل خود یک امر ضروری محسوب می شود. یک وکیل با اخلاق و مهربان می تواند تاثیر زیادی در موکل خود و همچنین یافتن راه حل درسخت ترین مراحل داشته باشد.

بهتر است بگوییم اسامی یا لیست وکلای دادگستری خوب به هیچ عنوان پشت موکل خود را خالی نکرده و تا پایان راه پا به پای او خواهند آمد. وکیل با اخلاق به وکیلی گفته می شود که تا حد امکان از تمامی راه ها برای حل مشکل موکل خود نیز بهره بگیرد.

داشتن روابط عمومی بالا:
وکیلی که توانایی این را داشته باشد در کمترین زمان با موکل خود ارتباط برقرار کند از بهترین وکلا به حساب می آید. همه ما این را به خوبی می دانیم وکیلی که از روابط عمومی بالایی برخوردار باشد با افراد زیادی هم در ارتباط خواهد بود که این امر باعث می شود که برای حل مشکل شما با چندین نفر که در حوزه وکالت سررشته دارند نیز مشورت کند و در جهت موفقیت پرونده موکل خود گام بردارد.

دلیر و شجاع بود در انجام امور موکل:
یک وکیل باکفایت می بایست علاوه بر ویژگی های ذکر شده، از شجاعت خود در هدایت پرونده موکل کمک بگیرد تا به راحتی بتواند از موکل خود در شرایط سخت دفاع کند.

وکیل شجاع در هنگام وقوع اتفاق می تواند مشکل را به شکل صریح به قاضی پرونده گزارش دهد و منطقی کار خود را پیش ببرد به یاد داشته باشید که پرونده های موکلین در شهرستان گلبهار با دقت و حساسیت زیادی مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی شهر گلبهار

شهر گلبهار مرکز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهرستان گلبهار ، یکی از شهرهای جدید ایران و استان خراسان رضوی که در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غربی کلان شهر مشهد قرار دارد. مطالعات و طراحی شهر جدید گلبهار در سال ۱۳۶۶ آغاز گردید. این مطالعات بر پایه موقعیت مکانی شهر مشهد و همچنین دورنمای توسعه این مناطق استوار گردید. با توجه به هویت پیش‌بینی شده برای شهر جدید گلبهار با عملکردی فرهنگی – علمی و تحقیقاتی، طراحی نواحی مختلف آن براین پایه استوار گردیده‌است.

برای اتصال این شهر به مشهد مقدس توسط قطار برقی،اقداماتی صورت گرفته و در حال انجام می‌باشد. لازم به ذکر است در آبان سال ۱۳۹۹ شهرستان گلبهار ایجاد شد که دارای دو بخش مرکزی و گلمکان می باشد و دادگاه بخش گلبهار به دادگستری شهرستان گلبهار تغییر نام پیدا کرد که در قاعدتا شعبات حقوقی و کیفری آن افزایش پیدا خواهد کرد.

چگونه وکالت خود را به یک وکیل خوب در گلبهار بسپاریم؟

از آنجایی که هر یک از ما برای حل مشکلاتمان از علم و توانایی زیادی در زمینه وکالت برخوردار نیستیم بهتر است در انجام چنین کارهایی با یک وکیل خوب مشورت کنیم تا کمک بسیاری در هدایت ما کند. با ما در ادامه مقاله همراه باشید تا شما را با روش های انتخاب یک وکیل مورد پسند آشنا کنیم.
به درستی که یک وکیل بسیار خوب باید دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی نیز باشد اما داشتن مهارت و استعداد را هم در انتخاب یک وکیل نباید نادیده گرفت.
شیوه بیان و نحوه رفتار یک امر بسیار مهم می باشد زیرا ارتباط کلامی درست می تواند موفقیت های زیادی را به همراه داشته باشد. پس قبل از انتخاب وکیل خود به شیوه و نحوه ارتباط گیری آن با دیگران را نیزجستجو و مورد بررسی قرار دهید.

عدالت و میانه روی از صفاتی است که اگر وکیل شما از آنها برخوردار بود باید بگوییم که بهترین وکیل را انتخاب کرده اید. چرا که هیچ کاری را با بی عدالتی و زیادی روی نمی توان پیش برد.  سعی کنید برای رسیدگی به مشکلاتی که در آن توانایی ندارید از وکیلی کمک بگیرید که از تمامی امور جامعه آگاهی داشته باشد و اینکه وکیل خانم یا آقا باشد تفاوت نمی کند مهم مجرب و موفق بودن است.
قبل از بستن قرارداد و دادن حق وکالت به وکیل گلهار حتما تجربه و سابقه کاری آن را پرس و جو و مطلع شوید زیرا سابقه کاری و تجربه زیاد از گزینه های مهم انتخاب وکیل می باشد. البته با مراجعه به دفتر وکالت تا حدودی متوجه عملکرد وی می شوید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل سقط جنین در مشهد

سقط جنین یکی از شایعترین عوارض اوایل دوران بارداری است. یک چهارم تمام بارداری ها، به سقط جنین ختم می شوند. در ادامه این مطلب به بررسی مجازات این جرم و نقش وکیل سقط جنین در مشهد در این دعاوی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل حسینی مقدم

وکیل جرم سقط جنین

سقط جنین به معنی خارج کردن جنین از بدن مادر به صورتی که زنده نباشد و توانایی داشتن زندگی مستقل از مادر را نداشته باشد.
این اتفاق در سه ماهه ی اول بارداری و تا هفته بیستم رخ می دهد.

انواع سقط جنین

۱. سقط جنین به صورت مجاز و درمانى:
برای تحقق این نوع سقط باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
• سه پزشک متخصص به طور قطعی، بیماری جنین را که به صورت عقب افتادگی، ناقص الخلقه بودن یا بیماری که تهدید کننده جان مادر باشد را تشخیص و پزشک قانونی نیز آن را تائید کند.
• اقدام به سقط باید قبل از چهار ماهگى صورت گیرد.
• اقدام به سقط نیازمند رضایت مادر است و رضایت پدر در این مورد لازم نیست.
با رعایت موارد بالا، مجازات و مسئولیتى برای پزشک نخواهد بود.

2. سقط جنین به صورت غیر مجاز یا مجرمانه:
این نوع سقط به صورت عمدى توسط مادر، شخص دیگر، با ضرب و جرح بر مادر ( وکیل ضرب و جرح در مشهد ) ، به صورت همکاری در سقط جنین و یا توسط پزشک و ماما صورت می گیرد.
سقط جنین به صورت غیر عمد نیز مطابق مواد ٧١۵ و ٧١۶ قانون تعزیرات، مجرمانه محسوب می شود.
مادرى که خود اقدام به سقط جنین اش کند، فقط مشمول مجازات دیه می شود.
مطابق ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى، هر گاه زنى جنین خود را در هر مرحله اى از بارداری که باشد، به طور عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد.
دادن ادویه یا راهنمایى کردن زن به استفاده و استعمال ادویه یا وسایل دیگر را نیز در گروه سقط های مجرمانه قرار می دهیم.

شرایط تحقق جرم سقط جنین عمدی

1. وجود جنین یا حامله بودن زن
در صورتی که زن حامله نباشد و یا کسی به اشتباه تصور کند زن حامله است و اقدام به دادن دارو و یا ضرب و جرح او کند، به عنوان مرتکب جرم سقط جنین مسئولیتی نخواهد داشت.
اما برای آسیبی که برای ضرب و جرح به مادر وارد کرده، مسئول می باشد.
هرگاه در اثر جنایت یا آسیب، چیزی از زن ساقط شود که کارشناسان در تشخیص انسان بودن آن دچار تردید باشند، در این حالت جرم سقط جنین محقق نمی شود، اما برای آسیبی که به مادر وارد شده، مسئول خواهد بود.
مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه رفتار انجام شده، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به دلایلی مرتکب از آن ها بی اطلاع و وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم، شروع به جرم است.
2. رفتار مرتکب:
جرم سقط جنین عمدی از طریق انجام دادن عمل، قابل ارتکاب است.
انجام هر عملی که در نتیجه باعث سقط جنین و ارتکاب جرم شود، می تواند به عنوان رکن مادی این جرم محسوب شود.
پس در نتیجه برای تحقق جرم سقط جنین عمدی، مرتکب باید عملی را به عمد و با داشتن نتیجه ی مجرمانه انجام دهد.
به عنوان مثال پزشک از حامله بودن بیمار اطلاع داشته باشد اما بر اثر سهل انگاری اقدام به تجویز دارویی کند که منجر به سقط جنین شود، وکیل جرایم پزشکی مشهد  در این حالت پزشک به جرم سقط جنین عمدی محکوم نخواهد شد.

مجازات سقط جنین چیست؟

۱- مطابق ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، از بین بردن جنینی که قبل از موعود به دنیا بیاید و پس از مدتی بتواند بدون دستگاه زندگی مستقلی داشته باشد، قتل عمد به حساب می آید.
در صورتی که فردی ضربه هایی به زن حامله وارد کند و جنین پس از تولد در اثر آن ضربه فوت کند نیز قتل عمد محسوب می شود.
در صورتی این جرم حکم قصاص دارد که جنینی زنده متولد شود و بتواند به زندگی ادامه دهد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود.

۲- اگر ضارب قصد ضربه زدن به مادر که از بارداری او آگاه است و هم چنین قصد از بین بردن جنین در همان حالت جنینی داشته باشد، اما زن در اثر ضربه زایمان کند و نوزاد دقایقی بعد در اثر همان ضربه بمیرد، در این مورد جنایت نسبت به مادر و جنین جداگانه حساب می شود، به این صورت که نسبت به مادر جنایت عمد و حکم قصاص دارد اما نسبت به جنین شبه عمد و مجازات آن پرداخت دیه و به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد‌.

۳- اگر ضارب قصد ضربه زدن به زن حامله را داشته اما از بارداری او آگاهی نداشته باشد، در این حالت جرم انجام شده نسبت به زن، قتل عمد ( وکیل جرم قتل در مشهد ) اما نسبت به جنین به این دلیل که قصدی نداشته، خطای محض محسوب می شود و عاقله ضارب مسئول پرداخت دیه است.

۴- اگر ضارب قصد ضربه زدن به شخصی را که کنار زن حامله ایستاده است را داشته اما بر حسب خطا در هدف گیری، ضربه به زن باردار برخورد کند، هم نسبت به مادر و هم به جنین خطای محض است.

۵- اگر شخصی، با آگاهی از این که زنی را که باردار است و روزهای پایانی بارداری اش را سپری می کند، به این قصد که جنین او زنده متولد شود و سپس بمیرد، مورد هدف قرار دهد، اگر مادر فوت کند نسبت به او قتل عمد و اگر فوت نکند، جنایت عمدی که باعث قصاص عضو یا دیه و نسبت به نوزاد قتل عمد مرتکب شده است و مجازات قصاص دارد.

وکیل جرم معاونت سقط جنین

مطابق ماده۶۲۴ مجازات اسلامی: اگر پزشک، ماما، داروفروش و سایر اشخاصی که وسایل سقط جنین ‌فراهم و یا در این جرم معاونت می کنند، به پرداخت دیه و حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
برای گرفتن بهترین نتیجه در این دعاوی با وکیل جرم سقط جنین در مشهد مشورت نمایید.

ارتکاب جرم سقط جنین در ماه های حرام:
افزایش میزان دیه برای جنین به این شرط است که روح در جنین دمیده شده باشد.
مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه جنینی که روح در آن دمیده شده، اگر پسر باشد اندازه دیه مرد و اگر دختر باشد اندازه دیه زن در نظر گرفته می شود.
در نتیجه قتل اگر در ماه های حرام انجام شود، شامل افزایش دیه خواهد بود.
نرخ دیه در حالت عادی ۲۷۰ میلیون و در ماه های حرام با توجه به افزایش یک سومی دیه عادی ۳۶۰ میلیون می باشد.

دیه جنین با توجه به مراحل مختلف رشد

• نطفه ای که در رحم وجود دارد، دو صدم دیه کامل را دارد.
• علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه را دارد.
• مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل را دارد.
• عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل را دارد.
• جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل را دارد.
• دیه جنین بعد از ۴ ماهگی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر خنثی باشد، سه چهارم دیه کامل را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نوشته بهترین وکیل دیه مشهد توصیه می گردد.

دیه‌ سقط جنین به چه کسی پرداخت می شود؟

• اگر مادر باعث سقط جنین شده باشد، دیه‌ جنین باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه پرداخته شود. مشاوره با بهترین وکیل ارث در مشهد می تواند راهگشای شما باشد.
• اگر پدر باعث سقط جنین شده باشد، دیه باید به مادر پرداخت شود.
• اگر شخص دیگری باعث سقط باشد، دیه باید به پدر و مادر پرداخت شود.

اهمیت وکیل در پرونده سقط جنین در مشهد

به این دلیل که سقط جنین از جرایم بسیار مهم محسوب می شود و می تواند پیامد های فراوان و بسیار مهمی را به همراه داشته باشد، وکیل برای جرم سقط جنین در مشهد باید علاوه بر تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط با این جرم، تجربه زیاد و سابقه ی متمادی نیز در این زمینه داشته باشد تا بر روند پرونده و دادگاه ها تسلط کافی را داشته و با طرح دعوی به بهترین شکل، مطلوب ترین نتیجه را برای رسیدن موکل خود به حقوقش را کسب کند.
به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای طرح دعوی ، از وکیل خوب سقط جنین در مشهد با تجربه کافی در این زمینه کمک بگیرید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول و وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد در گام اول به دنبال صلح و سازش زوجین است و در صورت لزوم و اصرار آنها در پرونده های طلاق به درخواست زوجه، جهت طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی وکالت و مشاوره می نماید. وکیل خوب طلاق ضمن انجام اقدامات قانونی لازم از طرف موکلش، دعاوی را به خوبی مدیریت و از تنش بیشتر جلوگیری می کند.

وکیل طلاق در مشهد

فرهاد حسینی مقدم

وکیل طلاق

طلاق در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر است. وکیل طلاق معنی آن در حقوق خانواده عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه است.

طلاق از زیر شاخه خانواده است از مهم ترین دعاوی وکیل خانواده است، که زوجین برای پایان دادن به اختلاف غیر قابل حل خود در جستجوی وکیل طلاق هستند در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود بهترین وکیل برای طلاق و جدایی نتخاب نماید.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.
۱. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛
۲. طلاق به درخواست مرد (زوج)؛
٣. توافق زوجین برای طلاق.

وکیل طلاق درمشهد

طلاق به درخواست زن در مشهد

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد، در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه و مفصل بیان می نماییم، برای موفقیت در دعاوی خانواده صرفا داشتن اطلاعات کافی نیست و بهتر است پرونده خود را با یک وکیل خوب طلاق پیش ببرید.

♦ نپرداختن نفقه و تحقق شرط وکالت در طلاق

بر طبق ماده ۱۱۲۹ زن میتواند در صورت عجز شوهر از دادن نفقه یا امتناع از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر توسط به تادیه نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل  طلاق در مشهد مقصود از نفقه در فقه آینده است و نفقه گذشته به این معنا که باید ابتدا حکم اجبار به انفاق صادر شود و شوهر از پرداخت نفقه زمان بعد از صدور حکم خودداری کند .

♦ عسر و حرج موجب طلاق

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید، اثبات عسر و حرج نیاز به وکیل ماهر و کارکشته دعاوی طلاق دارد. تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

• ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
• اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
• ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
مواردی که قانون از آنها برای طلاق نام برده،حصری نیست. سبب عسر و حرج باید در زمان اقامه دعوی و زمان صدور حکم وجود داشته باشد، معیار عسر و حرج نوعی و شخصی است و  ار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زوجه است که بهتر است از وکیل طلاق مشهد کمک بگیرد.

♦ اثبات تخلف از شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه دفتر وکیل طلاق در مشهد نمایند تادادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

♦ وکالت حق طلاق

حق طلاق قابل واگذاری به زن نیست ولی اعطای وکالت در طلاق و مطلق و بلاعزل صحیح است، در صورت پیش‌بینی وکالت زن در طلاق مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است ولو وکالت مطلق باشد و یک وکیل حق طلاق نیز بایستی انتخاب نماید.

در طلاق به درخواست زوجه با داشتن وکالت حق طلاق وکیل مجرب از دادگاه تقاضای حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند. در طلاق به درخواست زوجه دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر می کند و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است و در صورت تسلیم حکم به دفترخانه توسط زوجه و امتناع زوج ، صیغه طلاق اجرا و ثبت می‌شود.

وکیل طلاق در مشهد

طلاق به درخواست مرد در مشهد

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد. در شهر مشهد اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید خود یا وکیل او حتما باید به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه گواهی عدم سازش یا همان رای طلاق اخذ نمایند ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

۱. لزوم مراجعه به دادگاه طلاق

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هر چند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مشهد مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد.

۲. ارجاع به داوری

همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد و بعد از معرفی داور توسط زوجین یا وکلای طلاق و اظهارنظر داور مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

۳. تعیین تکلیف حقوق زوجه

قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی طلاق با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. وکیل طلاق در مشهد ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

وکیل برای طلاق در مشهد

هرچند داشتن وکیل برای پرونده طلاق الزامی است و ولی عدم آشنایی به مراحل طلاق در مشهد موجب می شود تا شما نتوانید حرف خود را در محکمه به اثبات برسانید، افراد متقاضی اعم از روج یا زوجه ممکن است به دلیل سطح روابط عمومی پایین و یا حجب و حیا نتوانند در دادگاه نتوانند بسیار خوب از حقوق خود دفاع کنند پس لازم است که از یک وکیل کمک گرفته و عندالزوم وکالت خود را نیز به وی بسپارند.
هنگامی که طرفین وکیل طلاق داشته باشند احتیاجی به حضور در مراحل دادرسی دادگاه نیست و وکیل پایه یک طلاق ایشان تمام مراحل اعم از اخذ رونوشت طلاق ثبت دادخواست، حضور درجلسات دادگاه و اجرای رای طلاق را شخصا انجام خواهد.
بیشتر اشخاصی که می خواهند اقدام به جدایی کنند به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل طلاق کمک بگیرند. امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با انتخاب و معرفی بهترین وکیل طلاق اقدام به جدایی را دنبال کنند.

 

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی ؛ همواره برای پزشکان در سراسر دنیا مسئولیت هایی در قبال اقدامات درمانی که برای بیماران انجام می دهند، وجود دارد. قانون گذار در صورت اشتباه پزشکان در این اقدامات و وارد کردن آسیب و خسارت به بیمار، مجازاتی برای آن ها تعیین کرده است. در ادامه این مطلب به بررسی مسئولیت پزشکان و اهمیت وکیل در پرونده های پزشکی خواهیم پرداخت.

وکیل پزشکی

به جرایمی که مرتکب آن، در حرفه ی پزشکی مشغول به کار است و عمل زیان بار انجام شده، یک فعل پزشکی است، جرایم پزشکی گفته می شود. زمانی که یک پزشک در مراحل درمان مرتکب رفتاری می شود که باعث آسیب رسیدن به بیمار شده است و این آسیب به دلیل خطای پزشک است.

در نتیجه این رفتار برای پزشک مسئولیت ایجاد می کند و بیمار می تواند علاوه بر این که درخواست جبران ضرر خود را از مراجع قضایی داشته باشد، به سازمان نظام پزشک نیز برای اعلام تخلف پزشک مراجعه کند و پزشک مورد نظر باید در آن مرجع، پاسخگوی رفتار خود باشد.
البته قابل توجه است که این مورد زمانی صدق می کند که رفتار پزشک علاوه بر این که نقض مقررات انتظامی است، دارای جنبه کیفری هم باشد.

تخلفات جرایم پزشکی

۱- به کار نبردن حداکثر تلاش و سهل انگاری کردن در درمان بیمار
۲- افشا کردن اسرار و نوع بیماری مریض
۳- پذیرش بیشتر از حد توان برای معاینه و درمان
۴- تحمیل کردن مخارج غیر ضروری به بیماران
۵- ایجاد ترس و وحشت در بیماران
۶- تجویز داروهای روان گردان و مخدر ( وکیل مواد مخدر در مشهد )
۷- جذب بیماران از طریق تبلیغات گمراه کننده
۸- تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور و بدون مجوز
۹- ادامه ندادن روند درمان بیمار
۱۰- فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل کار
۱۱- ننوشتن صحیح مشخصات و نحوه استفاده از داروهای تجویز شده
۱۲- صادر نکردن نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار
۱۳- به کارگیری افراد بدون صلاحیت در امور پزشکی
۱۴- اعلام نکردن تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
۱۵- سقط جنین
۱۶- مرگ از روی ترحم (اتانازی)

در چه شرایطی قصور پزشکی تحقق می یابند؟

برای تحقق این جرم، از نظر وکیل به سه شرط نیاز است:

1. ارتکاب خطای پزشکی یا عمل مجرمانه
خطای پزشکی شامل: بی احتیاطی، رعایت نکردن نظامات دولتی، بی مبالاتی و نداشتن مهارت است.

2. نتیجه مجرمانه
یکی از ارکان مسئولیت کیفری برای پزشکان، وقوع نتیجه مجرمانه می باشد.
پزشکان هنگامی مسئول جبران خسارت هستند که به دلیل اقدامات آن ها،نتیجه مجرمانه حاصل شده باشد و بیمار دچار ضرر و زیان شود.
در صورتی که پزشک تخلف کند اما نتیجه زیان باری از اقدام او به وجود نیامده باشد، او مسئول جبران خسارت نیست، اما تخلفش در سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری است.
اقدامات پزشکان در به وجود آمدن آسیب به بیمار، شبه عمدی در نظر گرفته می شود.
زیرا پزشک با قصد درمان هر اقدامی را انجام می دهد، حتی با اینکه در عمل مرتکب اشتباه شده و زیانی هم به بیمار وارد کرده است.

۳. رابطه سببیت
هنگامی که بیماری بعد از اقدامات پزشکان آسیب ببیند، باید مشخص کرد که آسیب وارد شده به دلیل اقدامات انجام شده بوده یا دلایل دیگری داشته که ارتباطی به آن اقدامات نداشته است.
مثلا ممکن است که پزشک بیماری را اشتباهی تشخیص دهد و بیمار در فرآیند درمان فوت کند اما نوع بیماری به گونه ای باشد که اگر پزشک تشخیص صحیح هم می داد، تاثیری در روند درمان نمی داشت چون ذات بیماری به صورتی بوده که در طول این مدت باعث فوت می شده است.
در این حالت پزشک با این که اشتباهی مرتکب شده است اما مسئولیتی برای فوت ( وکیل قتل در مشهد ) بیمار ندارد.

مجازات قصور پزشکی

پزشکانی که قصد انجام جراحی های پلاستیک را دارند، باید پس از گرفتن مدرک دکتری عمومی خود، اقدام به گذراندن دوره های تخصصی جراحی کنند.
در نتیجه انجام جراحی های پلاستیک توسط پزشکان عمومی تخلف محسوب شده و مجازات به دنبال دارد.
مطابق ماده ۲۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی، هنگامی که پزشک عمومی اقدام به جراحی زیبایی کند، به مدت ۶ ماه تا یکسال از فعالیت های پزشکی محروم می شود.
در صورتی که به این روند ادامه دهد، پروانه پزشکی او لغو خواهد شد.
چنانچه که اقدامات پزشکی از این قبیل باعث فوت، نقص عضو و یا هرگونه خسارت مالی بیمار شود، پرونده پزشک مرتکب و متخلف باید بر طبق قانون رسیدگی شود.
در صورتی که اتهام های به او ثابت شود، مجازات و از طبابت منع خواهد شد.
یکی از این مجازات ها پرداخت دیه ( بهترین وکیل دیه در مشهد ) به شاکی و یا خانواده اولیای دم می باشد.

روند رسیدگی به جرایم پزشکی

ابتدا شاکی یا وکیل جرایم پزشکی در مشهد باید برای طرح شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و شکایت را ثبت کنند. سپس پرونده به دادسرای جرایم پزشکی در تهران یا دادسرا های مربوطه در شهرستان ها فرستاده می شود.
پس از آن، به یکی از شعبه های بازپرسی و یا دادیاری ارجاع داده می شود.
این شعب مربوطه با توجه به آسیب وارد شده به بیمار( فوت یا صدمه بدنی)، از مرکز درمانی مربوطه پرونده درمانی بیمار را درخواست می کنند و بعد از آن برای تکمیل مستندات، پرونده را به کمیسیون پزشکی ارجاع می دهند.
پس از ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی، پزشکان مربوطه جلسه تشکیل می دهند وپس از شنیدن اظهارات طرفین و وکیل ، عکس برداری یا هر اقدام دیگر، پرونده را به دادسرا و سپس به دادگاه ارجاع می دهند و قاضی حکم را صادر خواهد کرد.

اهمیت وکیل در جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در مشهد با توجه به گسترده بودن این نوع پرونده ها در حال حاضر، باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر این گونه جرایم و همچنین آگاهی نسبی از اقدامات پزشکی، ابتدا باید این امر را تشخیص دهد که آسیب وارد شده به بیمار به دلیل تخلف پزشکان بوده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد یا نه و پس از آن با جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز و تنظیم شکایت نامه دقیق، اقدام به طرح دعوا کند.
با توجه به این پروسه، وکیل جرایم پزشکی در مشهد باید تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه را داشته باشد.
به همین دلیل حتما پیشنهاد می کنیم در انتخاب وکیل جرایم پزشکی بسیار کوشا باشید و تمام نکات ذکر شده را برای سپردن پرونده به ایشان در نظر بگیرید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

جرم تولید و انتشار محتویات مبتذل یا مستهجن

وکیل جرایم  فساد و فحشا در مشهد ؛ برای طرح شکایت یا دفاع جرم تولید و انتشار محتویات مبتذل یا مستهجن نیاز به وکیل خوب در مشهد و حرفه ای است و دخالت وکیل می تواند در عدم  سوء نیت خاص مرتکب جرم، کمک بسیار نماید.

جرم تولید یا انتشار عکس نامناسب

ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

پرونده جرایم منافی غفت و جرم تولید و انتشار محتویات مبتذل یا مستهجن در شبکه های اجتماعی از قبیل واتساپ تلگرام ، و اینستارام نیاز به وکیل متخصص دارد برای بهره مند شدن از مشاوزه و وکالت می توانید با وکیل جرایم رایانه ای مشهد تماس برقرار نمایید.

مجازات معاونت جرایم انحرافات جنسی

ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

بهترین وکیل قتل در مشهد

بهترین وکیل قتل در مشهد ، قتل سنگین ترین جرمی است که در گروه جرایم علیه اشخاص قرار می گیرد، زیرا نسبت به انسان انجام می‌ شود و نیز صدمات جبران ناپذیری را برای فرد مقتول، خانواده وی، خانواده قاتل و جامعه به همراه دارد. به‌ طور کلی جرم قتل به سه دسته تقسیم می شود که در ادامه وکیل در مشهد  انواع و مجازات هرکدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

بهترین وکیل پرونده قتل

هنگامی که شخصی جان شخص دیگری را بدون اجازه ی قانونی بگیرد، جرم قتل نامیده می شود.

قتل عمد:

طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، ۴ حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت:
۱- شخص قصد کشتن مقتول را دارد، جدا از اینکه عمل مرتکب، کشنده باشد یا نباشد. در این حالت قصد کشتن مهم است و عمل مرتکب باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف است.

۲- شخص بدون قصد کشتن مقتول، عملی را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل می شود. این نوع قتل در دعواهای خیابانی بسیار دیده می شود. در این نوع قتل علم و آگاهی قاتل نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.

۳- مرتکب نه قصد کشتن دیگری را دارد و نه رفتار و عمل او عرفا کشنده است، اما چون مقتول دارای شرایط خاص مثل بیماری، پیری و یا هر وضعیت دیگر، یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود. اصل بر عدم آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مقتول است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مقتول را می دانسته که انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر این صورت قتل واقع شده عمدی نیست.

۴- مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد، بدون اینکه فرد یا جمع مشخص شده ای هدف او باشد، در نهایت جنایت اتفاق بیفتد، مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.

مجازات قتل عمد:

قانون گذار برای قتل عمد، دو نوع مجازات تعیین نموده است:

۱- قصاص:
اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است، که طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم (ورثه ” وکبل ارث در مشهد ” مقتول به جز همسرش) و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص می باشد.

۲- دیه:
در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص، دیه جایگزین می شود. طبق قانون، دیه ظرف مدت یکسال قمری باید به اولیای دم پرداخت شود و علاوه برآن در صورت عدم قصاص، قاتل به مجازات حبس ۳ تا الی ۱۰ سال محکوم می گردد.
با توجه به حساسیت موضوع قتل، پیشنهاد می کنیم حتما با بهترین وکیل قتل در مشهد مشورت نمایید.

کدام موارد قتل صورت گرفته عمدی است اما مجازات قصاص نیست؟

● قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ ی مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد.
بنابر ماده ۲۰۹ این قانون، “هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است”، اما باید اولیا دم زن، قبل از قصاص، نصف دیه مرد قاتل را به او بپردازند، در غیر این صورت قصاص اعمال نخواهد شد.

● قاتل دیوانه یا نابالغ باشد.
هر گاه دیوانه یا فرد نابالغی عمدا شخصی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود، بلکه عاقله ‌ی او باید دیه‌ ی قتل خطا را به ورثه ی مقتول بدهد.

● مقتول دیوانه باشد‌.
هرگاه فرد عاقل، دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه ی مقتول بدهد.

● قاتل مست بوده و به طور کل بی اختیار شده وبرای این کار خود را مست نکرده باشد.

● هر گاه کسی در خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، قصاص نمی شود و باید دیه قتل را به ورثه ی مقتول بپردازد.

● قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن (کسی که خونش باطل بوده و قانون از آن حمایت نمی کند)، عمدا او را کشته باشد.
به دلیل پیچیدگی این موضوع، حتما با  بهترین وکیل قتل در مشهد که حرفه ای و مجرب است، مشورت نمایید.

بهترین وکیل قتل غیر عمد در مشهد

طبق ماده ۲۹۱ قتل شبه عمد سه حالت دارد:
۱ – مرتکب قصد رفتاری را نسبت به مقتول داشته اما قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد. این حالت مصداق بارز قتل غیرعمدی را بیان می کند. در جرایم عمدی رفتار مجرمانه باید منتهی به قتل شود و مرتکب علاوه بر قصد رفتار مجرمانه، قصد قتل را هم داشته باشد ولی اگر فقط قصد رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، قتل غیرعمدی به حساب می آید.

۲- مرتکب قصد کشتن مقتول را داشته و رفتارش عرفاً کشنده نباشد، ولی نسبت به موضوع جهل داشته است. به عنوان مثال شخصی قصد داشته رفتاری نسبت به حیوان یا شی انجام دهد، بعداً خلاف آن معلوم می شود که موضوع در حقیقت انسان بوده نه شی یا حیوان و اشتباه کرده است. مثلا شکارچی به گمان اینکه سیاهی از دور، حیوان است به سوی آن شلیک کند، اما معلوم شود که انسان بوده است.

۳- شخص مرتکب تقصیر می شود و این تقصیر ممکن است در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و داشتن مهارت باشد و در اینجا شخص مرتکب، نه قصد کشتن را دارد و نه رفتارش عرفاً کشنده است، مانند تصادفات رانندگی.

مجازات قتل شبه عمد:

به دلیل عمدی نبودن، مجازات قصاص منتفی می شود. مجازات قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب است، علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس (در تصادفات رانندگی) نیز اعمال می گردد.
اگر درگیر پرونده ی قتل شبه عمد هستید، آن را به وکیل قتل در مشهد بسپارید.

بهترین وکیل قتل خطای محض در مشهد

این نوع قتل در ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می شود که متهم قصد رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه را ندارد.
۱- قتل در خواب یا بیهوشی.

۲- قتل به وسیله کودک و مجنون.

۳- ارتکاب جرم در اثر اشتباه و خطای شخص: به عنوان مثال شخص تیری را به قصد شکار رها می کند اما به اشتباه به انسان اصابت می کند.

نکته: در حالت ۱ و ۳ هر گاه مرتکب متوجه باشد که رفتار او نوعاً باعث جنایت بر دیگری می شود، جرم قتل عمد محسوب می شود.

مجازات قتل خطای محض:
صرفا پرداخت دیه توسط عاقله مرتکب به اولیاء دم می باشد که منظور از عاقله مرتکب، به ترتیب طبقاتی ارثی (پدر، پدر بزرگ، فرزند مشترک، برادر، عمو و دایی) می باشند.

تفاوت قتل شبه عمد با خطای محض چیست؟
۱- در قتل خطای محض، خطا در فعل، رفتار و نتیجه ای که حاصل می شود صورت می گیرد یعنی شخص قصد رفتار کشنده و در نهایت قتل را ندارد.
اما در قتل شبه عمد، خطا در نتیجه رخ می دهد. به این معنی که شخص مرتکب قصد رفتار دارند ولی نسبت به موضوع جاهل است.

۲- در قتل شبه عمد، دیه را مرتکب پرداخت می کند، وکیل دیه در مشهد  اما در خطای محض دیه برعهده عاقله ی مرتکب می باشد.
برای رسیدگی به پرونده ی قتل، آن را به بهترین وکیل قتل در مشهد که با قوانین آشنایی کامل دارد، بسپارید.

اکراه در قتل:

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می‌شود و امر کننده، به حبس ابد محکوم می ‌گردد.

تبصره ۱: اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌ کننده به قصاص محکوم می شود.
تبصره ۲: اگر اکراه‌ شونده طفل ممیز باشد، نباید قصاص شود و باید عاقله او دیه را پرداخت کند و اکراه‌ کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود.
برای رسیدگی به پرونده ی اکراه در قتل با بهترین وکیل پرونده های قتل در مشهد مشورت نمایید.

شراکت در قتل:

شریک جرم کسی است که خود در عملیات اجرایی جرم، دخالت نداشته باشد، اما با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مرتکب را به انجام آن برانگیخته است. شراکت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری کند.

مجازات شراکت در قتل:
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی «هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده، مشارکت نماید و جرم، مستند به عمل همه آنها باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» و مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح ” وکیل نزاع در مشهد “عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد».
برای رسیدگی به پرونده ی شراکت در قتل، آن را به وکیل قتل با تجربه واگذار کنید.

چگونگی طرح شکایت برای جرم قتل در مشهد

ابتدا شاکی پرونده دعوا را در دادسرا محل وقوع جرم مطرح می نماید، سپس بازپرس بعد از انجام تحقیقات لازم و تعقیب متهم، پرونده قتل را به جریان می اندازد. پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود که پس از بررسی های لازم در صورت محکوم شدن متهم به جرم قتل، مجازات کیفری او تعیین می شود. شاکی و متهم هر دو باید برای دفاع از خود در دادگاه  وکیل داشته باشند.

اهمیت وکیل در پرونده قتل:
وکیل قتل با تجربه در امور کیفری توانایی ارائه مشاوره حقوقی به طرفین دعوا در خصوص قتل عمد، شبه عمد و خطای محض را به بهترین شکل دارد. با اطمینان خاطر پرونده قتل خود را به او بسپارید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی مشهد ، تصرف به معنای آن است که مالی در اختیار کسی باشد و بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند. این تصمیم ممکن است در حدود قانون باشد و یا نباشد. در این مطلب به مسایل پیرامون آن از دیدگاه حقوقی خواهیم پرداخت. در صورت نیاز به وکیل برای رفع تصرف اعم از حقوقی یا کیفری ( وکیل کیفری در مشهد ) در شهر مشهد می توانید با ما در ارتباط باشید.

وکیل رفع تصرف در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل رفع تصرف در مشهد

از آنجا که دعاوی رفغ تصرف اختصاص به اموال غیر منقول دارد ابتدا در نوشته وکیل رفع تصرف در مشهد به این موضوع می پردازیم به طور کلی اموال را می توان در دو دسته اموال منقول و اموال غیر منقول تعریف کرد.
اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که اساسا قابل لمس بوده و بتوان از جایی به جای دیگر منتقلش کرد. بعضی از اموال ذاتا حکم اموال منقول داشته مانند اثاثیه منزل، ماشین ، کشتی و … همچنین اموالی که در حکم اموال منقول بوده مانند حق وثیقه، حق مخترع و یا حقوق افراد در شرکت ها و در رابطه با سهام شرکت.
اموال غیر منقول در لغت به معنای اموالی است که قابل حمل نیست. برخی از اموال ذاتا اموال غیرمنقول هستند مانند معدن، سنگ، خاک ، زمین و از این دست از اموال. برخی از اموال نیز به واسطه فعالیت های انسان در حکم غیر منقول خواهند بود مانند بناها، نهال ها و درختان و … که با مراجعه به وکیل خوب در مشهد می توانید از جزییات این مورد مطلع شوید.

انواع دعاوی تصرف

هرگونه مالی اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول اگر در تصرف فردی باشد بیانگر این است که آن شخص صاحب آن مال است. حال اگر شخصی به زور و بدون رضایت صاحب مال ، آن را تصرف کند این عمل را تصرف عدوانی گویند. وکیل ملکی در مشهد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را بر سه نوع کلی بیان نمود.

دعوای تصرف عدوانی

دعوای مزاحمت

و همچنین دعاوی ممانعت از حق.

وکیل تصرف عدوانی

تصرف عدوانی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی به دو صورت می تواند باشد. تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی

وکیل تصرف عدوانی کیفری 
اگر چنانچه فردی با اطلاع از مالکیت مالی که در اختیار صاحبش باشد در آن تصرف کند، عمل آن فرد مصداق تصرف عدوانی از نوع کیفری خواهد بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده ۶۹۰، قانون گذار برای این جرم مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته است.
برای پیگیری دعاوی تصرف عدوانی کیفری مراجعی چون دادسراها و دادگاه های محل وقوع مال غیرمنقول مناسب هستند. پس پیگیری آنها در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نمی باشد.

وکیل تصرف عدوانی حقوقی 
تصرف عدوانی از نوع حقوقی آن فقط منتسب به اموال غیر منقول است. بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او اموال غیر منقول وی را از تصرف او خارخ نموده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

تفاوت های تصرفات عدوانی کیفری و حقوقی

در خصوص تصرفات عدوانی نکات مهم زیر را باید در نظر داشت:
۱- مهمترین رکن برای قاضی این است که متصرف عدوان میدانسته مال متعلق به مالک بوده است یا نه. وکیل خوب برای تصرف عدوانی در مشهد اثبات این موضوع اولین و مهمترین قدم در پرونده های تصرف عدوانی محسوب می شود.
۲- در دعوی تصرف عدوانی حقوقی تنظیم دادخواست حقوقی نیاز است. اما برای رفع تصرف کیفری تنها شکایت کیفری برای قرار تعقیب کفایت می کند.
۳- در قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت برای رفع تصرف نیاز است اما در قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.
۴- در نظر داشته باشید معمولا روند پیگیری تصرفات عدوانی حقوقی زمانبر تر است نسبت به تصرفات عدوانی کیفری
۵- دعوی مربوط به مال غیر منقول از پیچیدگی و اهمیت بالا برخوردار می باشد و در بسیاری مواقع برای احقاق حق نیاز به وکیل تصرف عدوانی در مشهد است.

تصرف عدوانی در مال مشاع

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که که بیش از یک نفر در آن مال مالکیت دارند. در اینگونه اموال تصرف یکی از شرکا در مال هم می تواند حکم تصرف عدوانی باشد. زیرا تمام آن مال در اختیار یک فرد نیست.

خلع ید چیست و تفاوت آن با تصرف عدوانی

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیر منقول است. مانند خانه، زمین و باغ و امکان شکایت کیفری در آن وجو ندارد. وکیل خلع ید در مشهد بطور ساده تر می توان عنوان کرد که خلع ید زمانی مطرح می شود که فردی به طور غیرقانونی در مالی غیر منقول که متعلق به دیگری است تصرف نماید و مالک آن مال بخواهد که آن مال را از دست متصرف خارج نماید.

سه شرط اساسی برای طرح دعاوی خلع ید وجود دارد.

یک آنکه مالکیت مالک بر اساس سند معتبر و رسمی مورد نیاز است.

دوم تصرف خوانده است.

و شرط آخر غیر قانونی و غصبی بودن تصرف می باشد که هر سه شرط باید از سوی دادگاه احراز شود.
مهمترین تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی در مالکیت بر اساس سند معتبر و رسمی می باشد. در تصرف عدوانی مقدم بودن مالکیت افراد نسبت به هم به تنهایی کفایت می کند و نیاز به ارئه سند لزوما وجود ندارد.
دعاوی خلع ید نیازمند تشریفات دادرسی می باشد و پروسه ای گاها طولانی تر نسبت به تصرفات عدوانی دارد در صورتی که در تصرف عدوانی نیازی به تشریفات دادرسی نیست و دادرسی خارج از نوبت انجام می گیرد.
در دعاوی خلع ید باید حتما رای قطعی شود و پس از آن درخواست اجرا شود. در صورتی که در پرونده های تصرف عدوانی نیازی به قطعی شدن رای وجود ندارد و حکم بلافاصله قابل اجراست.
هزینه های دادرسی در خصوص پرونده های خلع ید متناسب با ارزش مالی مال بوده و بر اساس ارزش معاملاتی املاک در زمان و منطقه مورد دعوا محاسبه می گردد. در صورتی که برای دعاوی تصرف عدوانی اینگونه نبوده و هزینه دادرسی بر اساس شاخص های غیر مالی محاسبه می گردد.

وکیل تصرف در مشهد

در بسیاری از پرونده ها اثبات مالکیت مال، امری پیچیده در روند دادرسی محسوب می شود. معمولا پرونده های تصرف عدوانی از جمله پرونده های گاها زمانبر بوده و خسارات مالی زیادی را می تواند برای صاحب مال به همراه آورد. به همین دلیل داشتن وکیل پرونده های تصرف عدوانی می تواند روند احقاق حقوق از دست دهدنگان مال را تسریع کند.
اگر چنانچه در ابتدای روند دادرسی دعاوی بدوا به صورت درست مطرح نشوند یا از وکیل تصرف عدوانی در مشهد کمک نگیرید؛ این امر می تواند بر طولانی تر شدن روند دادرسی و عدم موفقیت در آنها نقش بسزایی داشته باشد.
در بسیاری از پرونده های تصرف عدوانی، ورود برخی از نهادهای حقوقی محتمل است. از طرفی برای بسیاری از پرونده ها مهلت های زمانی مشخصی وجود دارد که اگر در همان بازه مشخص فرایند دادرسی انجام نشود عملا مال از بین می رود و خسارات زیادی متوجه مالک می شود. پس داشتن وکیل حقوقی مشهد در اینگونه پرونده ها امری ضروری محسوب می شود.

 نکات مهم دعوی رفع تصرف

در اینجا به متداولترین مسائل مرتبط با تصرف عدوانی توسط وکیل در مشهد پرداخته ایم. با آرزوی این که مورد توجه شما قرار گیرد:
 در دعاوی تصرف عدوانی کیفری مساله مالکیت مورد توجه است. پس انجام امور مرتبط با دادرسی باید توسط خود مالک یا وکیل قانونی آن انجام شود.
 در خصوص اموال منقول، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال همچنان با ماده یک از قانون اصلاح ثانوی جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسیدگی و پیگیری می باشد.
 در خصوص اموال مشاع بر اساس ماده ۱۶۷ قانون دادرسی مدنی، اگر در مالی که مشاع است بعضی از شرکا مانع تصرف یا استفاده از مال شوند یا در خصوص استفاده دیگر شرکا ایجاد مزاحمت نمایند، این موارد نیز در حکم تصرف عدوانی بوده و از مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی و پیگیری می باشند.
 مدت زمان تصرف بدون داشتن سند مالکیت هیچ گونه حقی برای متصرف ایجاد نمی کند. در مواردی دیده شده که تصرف سالیان سال انجام گرفته است. در صورت اثبات مالکیت می توان از طریق بحث های مرتبط با تصرف عدوانی یا خلع ید موضوع را پیگیری کرد.

ویژگی های یک وکیل خوب در پرونده های تصرف عدوانی مشهد چیست؟

معمولا بسیاری از پرونده های تصرف عدوانی دارای قوانین بسیاری است و تشخیص اینکه احقاق حق از چه طریقی بهتر است انجام شود ، نیازمند تسلط یک وکیل پایه یک مجرب بر موضوع است. هرچه تسلط یک وکیل در این زمینه بیشتر باشد امکان پیروزی در پرونده ها در زمان کوتاهتر میسر است.
از طرفی بسیاری از پرونده ها با نهاد های مختلفی مرتبط می شود. داشتن ارتباطات و آشنایی با امور و قوانین بسیاری از سازمان ها و نهاد ها امکان پیروزی در یک پرونده را بیشتر می کند. سازمان هایی نظیر حفظ محیط زیست، شهرداری ها، سازمان های مسکن و اداره های مرتبط با آن. پس تجربه کاری یک وکیل خوب در پرونده های تصرف عدوانی بیانگر آشنایی یک وکیل در خصوص دستورالعمل ها و مراتب کاری این نهاد ها محسوس می شود.

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به وکیل تصرف عدوانی

در هنگام مراجعه به وکیل تصرف عدوانی در مشهد ، جهت تسهیل در انجام امور بهتر است موارد زیر را به همراه داشته باشید:
۱- کارت ملی یا شناسنامه
۲- هرگونه مدرکی که سبق تصرف را اثبات می کند.
۳- اصول اسناد مالکیت

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت 

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳