وکیل اتباع خارجی در مشهد

وکیل اتباع خارجی در مشهد ، اتباع خارجی افرادی هستند که تابعیت کشور جمهوری اسلامی را ندارند و تحت عناوین پناهنده، آواره، مهاجر و دارنده گذرنامه متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است. اصولا اتباع خارجی افغانی در شهر مشهد جهت اخذ تابعیت خود در جستجوی وکیل مشهد می باشد.

وکیل اتباع خارجی در مشهد

وکیل اتباع خارجی در مشهد

 

چنانچه به دنبال وکیل دادگستری در مشهد جهت امور اتباع خارجی هستید . تیم موسسه ما با به کازگیری گروهی از وکلای متخصص از طریق قانونی در امور مربوط به اتباع خارجی کشورها اعم افغانستان ، یا کشورهای عربی و  … در حصوص اخذ اقامت ، تابعیت ، ثبت سرکت ،  ازدواج اتباع ، طلاق اتباع ، اجازه تنفیذ احکام طلاق خارج از کشور و … مشاوره و وکالت می نماید.

 

ماده ۹۷۹ قانون مدنی

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.

۴- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.

‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

 

وکیل اتباع خارجی در مشهد

 

نماده ۹۸۰ قانون مدنی کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند

و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند‌

و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند

و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند

در صورتی که دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند

بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از مشاوره وکیل تابعیت در مشهد بهره مند شوید.

 

روشهای گرفتن اقامت کشور جمهوری اسلامی ایران

۱- اقامت کشور ایران از  طریق سرمایه گذاری

۲- اقامت کشور ایران از طریق ثبت شرکت تجاری و گرفتن شریک تجاری

۳- گرفتن اقامت کشور ایران از طریق ثبت شعبه خارجی

۴- گرفتن اقامت ایران از طریق ازدواج

۵- گرفتن اقامت ایران از طریق ویزای کار

 

وکیل اتباع

 

ماده ۹۸۸ قانون مدنی :

اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل :

 ۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

 ۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

 ۳- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول ( املاک ) که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالورائه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.

 ۴- خدمت تحت اسلاح خود را انجام داده باشند.

در صورت تمایل و نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص هر کدام از نوشتارها می توانید ار طریق شماره تلفن های مندرج در سایت موسسه با دفتر حقوقی ارتباط برقرار نموده و نسبت به تعیین وقت اقدام نمایید.

وکیل تابعیت در مشهد

وکیل تابعیت در مشهد، بر اساس ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، وقتی در تابعیت فردی که دارای سند سجلی و شناسنامه می باشد، تردید حاصل گردد، موضوع از سوی ثبت احوال به شورای تامین شهرستان اعلام می گردد که در صورت رد تابعیت، هیات حل اختلاف ثبت احوال محل صدور سند سجلی، رای به ابطال سند سجلی و شناسنامه فرد مشکوک التابعه صادر می نماید؛ این رای قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگستری محل اقامت خواهان است که اشخاص حقیقی یا وکیل دادگستری اخذ تابعیت، به طرفیت ادارات ثبت احوال با تقدیم دادخواست به عنوان دعوای غیر مالی به خواسته ی اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال نسبت به ابطال سند سجلی و شناسنامه ناشی از تصمیم رد تابعیت در وکیل در مشهد و شهرستان اقدام می نمایند.

گرفتن تابعیت

واژه ی تابعیت از نظر لغوی عبارت است از پیروی کردن، اطاعت کردن، از افراد یک کشور و دولت بودن در قانون اساسی و قانون مدنی قانون گدار به تعریف واژه ی تابعیت نپرداخته با این حال در صدر ماده ۹۷۶ قانون مدنی قانون گذار بدون تعریف واژه  تابعیت، اشخاص ذیل را تبعه ایران دانسته است:

۱- کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنان مسلم باشد،

تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲- کسانی که پدر آنان ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشند.

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غی معلوم باشند.

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده، به وجود آمده اند.

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده

و بلافاصله پس از رسیدم به ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند

در غیر این صورت، قبول شدن آنان به تابعیت ایران مقرر است.

۶- هر زن تبعه خارجه که تابعیت ایران را تحصیل کرده است.

۷- هر تبعه خارجه که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

با این وجود برخی از حقوقدانان، تابعیت را رابطه ای سیاسی می دانند که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود، مانند تابعیت هرکس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما؛ وکیل تابعیت در مشهد ، در حقوق های مذهبی، ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی (کافر) محسوب می شود. تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد و یا به صورت قرارداد و عقد باشد.

وکیل تابعیت

۱- تابعیت ارضی:

طریقی که تابعیت اشخاص از روی محل تولد آنان معین می شود؛

در اصطلاح دیگر آن را تابعیت محل تولد و سیستم خاک نامیده اند.

۲: تابعیت اشتقاقی: تابعیت است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است،

در اثر اعمال حقوقی توسط وکیل خوب در مشهد شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحصیل شود،

مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجه و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج.

۳: تابعیت اصلی: تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل می شود.

۴: تابعیت اکتسابی: تابعیتی است که از طریق ازدواج یا پذیرش کشور دیگر است.

۵: تابعیت تبعی: تابعیت که به مناسبت ازدواج به زوجه و به مناسبت فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل می شود؛

در مورد اول، تابعیت زوج و در مورد دوم، تابعیت پدر تحمیل می شود.

۶: تابعیت محل تولد: طریقه ای است که به موجب آن تابعیت شخصی از روی محل تولد وی تعیین می شود؛

از این طریقه، به سیستم خاک در مقابل سیستم خون تعبیر می شود.

 اتباع خارجی افرادی هستند که تابعیت کشور جمهوری اسلامی را ندارند و تحت عناوین پناهنده، آواره، مهاجر و دارنده گذرنامه متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وکیل اقامت در مشهد

۱- اقامت کشور ایران از  طریق سرمایه گذاری

۲- اقامت کشور ایران از طریق ثبت شرکت و گرفتن شریک تجاری

۳- گرفتن اقامت کشور ایران از طریق ثبت شعبه خارجی

۴- گرفتن اقامت ایران از طریق ازدواج

۵- گرفتن اقامت ایران از طریق ویزای کار

وکیل اقامت باید در نظر داشت که مقررات فعلی اقامت در ایران نیز، به شدت سخت بوده است ولی ‌هیأت دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی (ارزی) خارجی، آئین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی را به تصویب رسانای آئین‌نامه در واقع برای تسهیل این مقررات وضع شده است.یکی از مزیت های مصوبه این است که امکان سرمایه گذاری در حوزه املاک(وکیل ملکی در مشهد) نیز به رسمیت شناخته شده است

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

وکیل بین المللی مشهد

وکیل بین المللی کسی است که به اصول و قواعد حقوق بین الملل در مواجهه با موضوعات مربوط به دولتها، اشخاص و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی خود با یکدیگر و با افراد خصوصی، گروه های اقلیت و شرکت های فراملیتی اشراف دارد.

 

وکیل بین الملل

 وکیل بین المللی در توسعه حقوق بین الملل خصوصی غیر قابل انکار است.

در واقع، وکیل بین المللی با مطالعه منابع حقوقی بین المللی تشخیص می دهد

که کدام قانون یا کدام محکمه می تواند صلاحیت داشته باشد

و بر اساس آن مشاوره حقوقی لازم را ارایه می نماید

و در صورت مقتضی در محکمه صالحه حقوقی یا کیفری 

برای طرح یا دفاع از دعاوی مربوطه حاضر می شود.

حقوق بین‌الملل که به دو بخش حقوق بین‌الملل عمومی (روابط بین دو کشور)

و حقوق بین‌الملل خصوصی (روابط اشخاص ،اعم از حقوقی و حقیقی ازکشورهای مختلف) تقسیم می‌شود،

قوانین ومعاهده نامه ها وکنوانسیونهای بین‌المللی حاکم است .

مهمترین بخش حقوق بین‌الملل که موضوع بحث ها واختلافات مابین افراد دو کشور قرار میگیرد ،بحث تعارض قوانین می باشد .وکیل بین المللی مشهد

 

 دعاوی بین المللی

دعوی، هرگونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، شهرداری و مالیاتی و غیره پیش می آید. در دعاوی بین المللی، شاهد آن هستیم که یکی از عناصر سازنده، و اصلی دعوا در خاک ایران نیست یا ایرانی نیست. برای مثال یک ایرانی با یک چینی، قراردادی تجاری را منعقد می نماید در اینجا به جهت آنکه یکی از طرفین، تبعه خارجی محسوب می شود؛ در صورت بروز اختلاف این دعوا مصداق یک دعوی بین المللیاست. که در صورت طرح دعوی بهتر است از یک وکیل پایه یک دادگستری در مشهد کمک گرفت

 

صلاحیت 

طبق قوانین ومعاهده نامه های بین‌المللی و داخلی ،تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی ،با دادگاهی است که پرونده در ان دادگاه مطرح شده است .قاضی دادگاه قبل از ورود به ماهیت هر دعوایی ،ابتدا نسبت به تشخیص صلاحیت خود و اینکه آیا صلاحیت ذاتی و یا محلی برای رسیدگی به پرونده را دارد ،تصمیم گیری خواهد نمود .در بعضی ازموارد ،این تصمیم دادگاه قابل اعتراض در محکمه بالاتر است .

شرایط خروج از کشور بانوان – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

شرایط خروج از کشور بانوان – مشاوره و وکالت توسط وکیل متخصص در امور گذرنامه و ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی

 

شرایط خروج از کشور بانوان

 

قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد

که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم:

 

در رابطه با دختر خانم ها

 

دختران بالای ۱۸ سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی  پدر یا جد پدری و در صورت نبود اجازه دادگاه دارند.

ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.شرایط خروج از کشور بانوان

 

در رابطه با خانم های متاهل

 

ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه،

ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه ۱۸ صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌،

از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.

همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است

و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی، با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌.

 

در رابطه با خانم های مطلقه

 

زنان مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.

شرایط خروج از کشور بانوان

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی