a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست
 

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل ملک در مشهد

وکیل ملکی در مشهد ، دعاوی مربوط به ملک و املاک تعداد زیادی از پرونده های دادگستری مشهد را به خود اختصاص داده است نحوه صحیح طرح دعوی ملکی و ایرادات شکلی و ماهوی از ابزار بهترین وکیل ملکی مشهد است. یک وکیل خوب ملک در مشهد آشنا به تمام قوانین و مقررات مربوط به اموال غیرمنقول ، آرای وحدت رویه ، رویه قضایی و نطریات دکترین حقوقی است.

 

وکلای ملکی (تعیین وقت کلیک نمایید)  

 

دعاوی شایع املاک در مشهد

 

وکیل املاک، امور اراضی، متخصص املاک و اراضی، متخصص اراضی، وکیل امور اراضی

متخصص املاک، وکیل خوب در مشهد ، خسارت مستاجر به ملک، قانون خسارت ودیعه به مستاجر

نحوه پراخت پول رهن به مستاجر، وکیل خوب ملک در مشهد ، قوانین موجر و مستاجر

وکیل موجر و مستاجر، مشاور حقوقی ملک و مستاجر،قانون اجاره مغازه

 

وکیل متخصص ملکی، امور ملکی، دعاوی ملکی، وکیل سند ملکی

وکلای ملکی مشهد ، مشکلات ملکی، بهترین وکلای ملکی، وکیل متخصص دعاوی ملک

تخلیه پیش از موعد، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر، خسارت به عین مستاجر

خسارت تاخیر در تخلیه ملک،  بهترین وکیل ملکی در مشهد شکایت از مستاجر،

قوانین رهن، قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره، نوشتن قرارداد ملک

تخلیه ملک استیجاری، هزینه دادرسی دستور تخلیه، شماره تلفن وکیل

حکم تخلیه منزل خریداری شده، صورتجلسه تخلیه ملک، عدول از دستور تخلیه، صورتجلسه تخلیه ملک

خرید و فروش ملک، مشاوره خرید املاک، مشاور فروش املاک، مشاورین خرید ملک،

وکیل فروش خانه، وکیل خرید خانه، وکیل خرید و فروش اراضی،

 

وکیل املاک در مشهد

 

تخصص وکیل املاک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول است حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ملکی در مشهد که گاهی پیچیدگی  دارد وکیل املاک به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که داردتمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از امور ملکی موکل می نماید.

 

تقاضای سند مالکیت

 

الف- ملکی كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سندرسمي تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد :

۱- اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است

و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده

و به دلیل عدم دسترسیو یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.

۲- ملكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است

و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین

و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است .

۳- املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

سوالاهای خود را به صورت حضوری می توانید از وکیل ملک در مشهد بپرسید.

ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي باشند عبارتست از :

۱- اراضي ملي، موات و اراضي و ملک متعلق به دولت و موسسات دولتي.
۲- اراضي و  ملک كه فاقد سابقه ثبت هستند.
۳-  ملک فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
۴- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
۵- اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد و امكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.

 مالکیت

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد».

مالکیت خصوصی

عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد؛ بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

مالکیت فردی

مالکیت فردی آن است که یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

مالکیت مفروز و مشاع

وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند.

مالکیت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص.

این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

مالکیت امام یا دولت اسلامی
مالکیت عموم مردم

انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است؛

۱. مالکیت عینشخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعتدر این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛

البته این حق همانند سایر حقوق، یکسری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیشتر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که از نظر وکیل مالکیت  مشهد که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن خرید انجام شده است و به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته شده باشد . در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی بین دو طرف تنظیم و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه محسوب می شود.

در تعریف  قولنامه باید گفت که گاه افراد قصد فروش مال را دارند  مقدمات آن فراهم نیست مثلاً خریدار پول کافی ندارند یا فروشنده باید برای دریافت برگه مفاصا حساب شهرداری،  دارایی و غیره اقدام کند.  در این حالت دو طرف قرارداد تنظیم آن متعهد می شوند که در زمان و مکان مشخص( دفتر اسناد رسمی )حضور پیدا کنند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را انجام دهند به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

در قراردادهای قدیمی،  برای نوشتن مبایعه نامه از کاربن استفاده می‌شد اما امروزه در قراردادهای جدید به صورت پرینتی و یکسان تنظیم می شود از سه نسخه قرارداد یک نسخه برای خریدار و یک نسخه برای فروشنده اند و نسخه اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می شود که به همراه کپی مدارک باید تا ۵ سال در دفتر املاک نگهداری شود و در صورت لزوم به آن مراجعه کنند.

 دعاوی تصرف

۱.رفع تصرف عدوانی
۲.رفع ممانعت از حق
۳.رفع مزاحمت

دعاوی رفع تصرف عدوانی:
برای طرح این دعوی ۳ رکن لازم است.
۱.سبق تصرف خواهان
(سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
۲.لحوق تصرف خوانده
(در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
۳.عدوانی بودن تصرف خوانده
(تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)

دعاوی رفع ممانعت از حق:
موضوع این دعوی،حمایت از استفاده از یک ملک،تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است.

دعاوی رفع مزاحمت:
شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود،بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

اوصاف مشترک این دعاوی سه گانه تصرف:
۱.هر سه غیر منقول است.
۲.هر سه غیر منقول اعتباری است.
۳.در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم، بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم.
۴.این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی امور ملکی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915