وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل سقط جنین در مشهد

سقط جنین یکی از شایعترین عوارض اوایل دوران بارداری است. یک چهارم تمام بارداری ها، به سقط جنین ختم می شوند. در ادامه این مطلب به بررسی مجازات این جرم و نقش وکیل سقط جنین در مشهد در این دعاوی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل حسینی مقدم

وکیل جرم سقط جنین

سقط جنین به معنی خارج کردن جنین از بدن مادر به صورتی که زنده نباشد و توانایی داشتن زندگی مستقل از مادر را نداشته باشد.
این اتفاق در سه ماهه ی اول بارداری و تا هفته بیستم رخ می دهد.

انواع سقط جنین

۱. سقط جنین به صورت مجاز و درمانى:
برای تحقق این نوع سقط باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
• سه پزشک متخصص به طور قطعی، بیماری جنین را که به صورت عقب افتادگی، ناقص الخلقه بودن یا بیماری که تهدید کننده جان مادر باشد را تشخیص و پزشک قانونی نیز آن را تائید کند.
• اقدام به سقط باید قبل از چهار ماهگى صورت گیرد.
• اقدام به سقط نیازمند رضایت مادر است و رضایت پدر در این مورد لازم نیست.
با رعایت موارد بالا، مجازات و مسئولیتى برای پزشک نخواهد بود.

2. سقط جنین به صورت غیر مجاز یا مجرمانه:
این نوع سقط به صورت عمدى توسط مادر، شخص دیگر، با ضرب و جرح بر مادر ( وکیل ضرب و جرح در مشهد ) ، به صورت همکاری در سقط جنین و یا توسط پزشک و ماما صورت می گیرد.
سقط جنین به صورت غیر عمد نیز مطابق مواد ٧١۵ و ٧١۶ قانون تعزیرات، مجرمانه محسوب می شود.
مادرى که خود اقدام به سقط جنین اش کند، فقط مشمول مجازات دیه می شود.
مطابق ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى، هر گاه زنى جنین خود را در هر مرحله اى از بارداری که باشد، به طور عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد.
دادن ادویه یا راهنمایى کردن زن به استفاده و استعمال ادویه یا وسایل دیگر را نیز در گروه سقط های مجرمانه قرار می دهیم.

شرایط تحقق جرم سقط جنین عمدی

1. وجود جنین یا حامله بودن زن
در صورتی که زن حامله نباشد و یا کسی به اشتباه تصور کند زن حامله است و اقدام به دادن دارو و یا ضرب و جرح او کند، به عنوان مرتکب جرم سقط جنین مسئولیتی نخواهد داشت.
اما برای آسیبی که برای ضرب و جرح به مادر وارد کرده، مسئول می باشد.
هرگاه در اثر جنایت یا آسیب، چیزی از زن ساقط شود که کارشناسان در تشخیص انسان بودن آن دچار تردید باشند، در این حالت جرم سقط جنین محقق نمی شود، اما برای آسیبی که به مادر وارد شده، مسئول خواهد بود.
مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه رفتار انجام شده، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به دلایلی مرتکب از آن ها بی اطلاع و وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم، شروع به جرم است.
2. رفتار مرتکب:
جرم سقط جنین عمدی از طریق انجام دادن عمل، قابل ارتکاب است.
انجام هر عملی که در نتیجه باعث سقط جنین و ارتکاب جرم شود، می تواند به عنوان رکن مادی این جرم محسوب شود.
پس در نتیجه برای تحقق جرم سقط جنین عمدی، مرتکب باید عملی را به عمد و با داشتن نتیجه ی مجرمانه انجام دهد.
به عنوان مثال پزشک از حامله بودن بیمار اطلاع داشته باشد اما بر اثر سهل انگاری اقدام به تجویز دارویی کند که منجر به سقط جنین شود، وکیل جرایم پزشکی مشهد  در این حالت پزشک به جرم سقط جنین عمدی محکوم نخواهد شد.

مجازات سقط جنین چیست؟

۱- مطابق ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، از بین بردن جنینی که قبل از موعود به دنیا بیاید و پس از مدتی بتواند بدون دستگاه زندگی مستقلی داشته باشد، قتل عمد به حساب می آید.
در صورتی که فردی ضربه هایی به زن حامله وارد کند و جنین پس از تولد در اثر آن ضربه فوت کند نیز قتل عمد محسوب می شود.
در صورتی این جرم حکم قصاص دارد که جنینی زنده متولد شود و بتواند به زندگی ادامه دهد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود.

۲- اگر ضارب قصد ضربه زدن به مادر که از بارداری او آگاه است و هم چنین قصد از بین بردن جنین در همان حالت جنینی داشته باشد، اما زن در اثر ضربه زایمان کند و نوزاد دقایقی بعد در اثر همان ضربه بمیرد، در این مورد جنایت نسبت به مادر و جنین جداگانه حساب می شود، به این صورت که نسبت به مادر جنایت عمد و حکم قصاص دارد اما نسبت به جنین شبه عمد و مجازات آن پرداخت دیه و به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد‌.

۳- اگر ضارب قصد ضربه زدن به زن حامله را داشته اما از بارداری او آگاهی نداشته باشد، در این حالت جرم انجام شده نسبت به زن، قتل عمد ( وکیل جرم قتل در مشهد ) اما نسبت به جنین به این دلیل که قصدی نداشته، خطای محض محسوب می شود و عاقله ضارب مسئول پرداخت دیه است.

۴- اگر ضارب قصد ضربه زدن به شخصی را که کنار زن حامله ایستاده است را داشته اما بر حسب خطا در هدف گیری، ضربه به زن باردار برخورد کند، هم نسبت به مادر و هم به جنین خطای محض است.

۵- اگر شخصی، با آگاهی از این که زنی را که باردار است و روزهای پایانی بارداری اش را سپری می کند، به این قصد که جنین او زنده متولد شود و سپس بمیرد، مورد هدف قرار دهد، اگر مادر فوت کند نسبت به او قتل عمد و اگر فوت نکند، جنایت عمدی که باعث قصاص عضو یا دیه و نسبت به نوزاد قتل عمد مرتکب شده است و مجازات قصاص دارد.

وکیل جرم معاونت سقط جنین

مطابق ماده۶۲۴ مجازات اسلامی: اگر پزشک، ماما، داروفروش و سایر اشخاصی که وسایل سقط جنین ‌فراهم و یا در این جرم معاونت می کنند، به پرداخت دیه و حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
برای گرفتن بهترین نتیجه در این دعاوی با وکیل جرم سقط جنین در مشهد مشورت نمایید.

ارتکاب جرم سقط جنین در ماه های حرام:
افزایش میزان دیه برای جنین به این شرط است که روح در جنین دمیده شده باشد.
مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه جنینی که روح در آن دمیده شده، اگر پسر باشد اندازه دیه مرد و اگر دختر باشد اندازه دیه زن در نظر گرفته می شود.
در نتیجه قتل اگر در ماه های حرام انجام شود، شامل افزایش دیه خواهد بود.
نرخ دیه در حالت عادی ۲۷۰ میلیون و در ماه های حرام با توجه به افزایش یک سومی دیه عادی ۳۶۰ میلیون می باشد.

دیه جنین با توجه به مراحل مختلف رشد

• نطفه ای که در رحم وجود دارد، دو صدم دیه کامل را دارد.
• علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه را دارد.
• مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل را دارد.
• عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل را دارد.
• جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل را دارد.
• دیه جنین بعد از ۴ ماهگی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر خنثی باشد، سه چهارم دیه کامل را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نوشته بهترین وکیل دیه مشهد توصیه می گردد.

دیه‌ سقط جنین به چه کسی پرداخت می شود؟

• اگر مادر باعث سقط جنین شده باشد، دیه‌ جنین باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه پرداخته شود. مشاوره با بهترین وکیل ارث در مشهد می تواند راهگشای شما باشد.
• اگر پدر باعث سقط جنین شده باشد، دیه باید به مادر پرداخت شود.
• اگر شخص دیگری باعث سقط باشد، دیه باید به پدر و مادر پرداخت شود.

اهمیت وکیل در پرونده سقط جنین در مشهد

به این دلیل که سقط جنین از جرایم بسیار مهم محسوب می شود و می تواند پیامد های فراوان و بسیار مهمی را به همراه داشته باشد، وکیل برای جرم سقط جنین در مشهد باید علاوه بر تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط با این جرم، تجربه زیاد و سابقه ی متمادی نیز در این زمینه داشته باشد تا بر روند پرونده و دادگاه ها تسلط کافی را داشته و با طرح دعوی به بهترین شکل، مطلوب ترین نتیجه را برای رسیدن موکل خود به حقوقش را کسب کند.
به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای طرح دعوی ، از وکیل خوب سقط جنین در مشهد با تجربه کافی در این زمینه کمک بگیرید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول و وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *