وکالت ضمن عقد خارج لازم

وکالت ضمن عقد خارج لازم

وکالت ضمن عقد خارج لازم ، از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب میشوند که از عقد اصلی تبعیت میکنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد الزم نیز از عقد اصلی کسب لزوم میکند و از حیث بقاء الزم میگردد.

  ارتباط با تیم وکیل مشهد

شماره تلفن وکیل در مشهد کلیک نمایید

وکالت ضمن عقد خارج لازم

 

هرگاه وکالت به صورت نتیجه در عقد لازمی در آید،  مانند اینکه در نکاح شرط شود که شوهر در اداره ی املاک ” وکیل ملک در مشهد ” زن وکیل او باشد، بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا دهد، مگر اینکه وکالت تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت تنها مشروط علیه پای بند بدان می شود  و آنکه شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را برهم زند.

فرض کنیم در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان باشد

و هیچ سودی برای شوهر تصور نشود

در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است

که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است

پس می تواند از این امتیاز بگذرد

و شوهر را عزل کند

ولی هرگاه وکالت در برابر دستمزد باشد

یا به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه نمایندگی برای هر دو طرف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد. وکیل پایه یه دادگستری مشهد وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است.

 

شرط وکالت ضمن عقد لازم

 

انجام موضوع وکالت توسط موکل

شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه به وسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود. وکیل دادگستری مشهد بنابراین اصولا موکل نیز می تواند موضوع وکالت را انجام دهد.

در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط شود

آنچه بی‌گمان الزام‌آور است وفای به شرط یعنی توکیل به غیر، است.

ولی، در این که آیا وکالتی هم که داده می شود

برای دو طرف ایجاد الزام می‌کند یا طبیعت اصلی خود را دارد اختلاف است:

پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند، شرط توکیل در عقد لازم نشانه ی این است که دو طرف می خواسته اند وکالتی که داده می‌شود الزام آور باشد و گرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد لازم شرط کنند ولی جمعی دیگر گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن

پس اگر موکل پس از اعطای نیابت وکیل را عزل کند برخلاف شرط کاری نکرده است

اگر قرینه خاصی بر قصد مشترک نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد، نظر دوم قابل تایید است. زیرا آنچه که ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب  لزوم میکند اعطای نیابت است نه ابقای آن. وکالت در خارج از عقد و به صورت مستقل واقع می‌شود و طبیعت خود را حفظ می کند وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق دارد او راعزل  کند.

 

وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم

 

شرط عدم عزل ضمن عقد لازم

این شرط نیز به دو صورت قابل تصور است ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می شود ( شرط نتیجه) : در این صورت بنا بر حاکمیت اراده ی مشترک و لزوم وفای به شرط ، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند به وکالت می شود.

ضمن عقد لازم موکل تعهد میکند

که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل) :

در این حالت حق عزل از بین نمی رود

و هرگاه برخلاف شرط آن را به کار برد عزل نفوذ خود را دارد

وکالت را منحل می سازد.

ولی کسی که شرط عدم عزل به سود او شده است،

می تواند عقد لازم را فسخ کند.

به اضافه، موکل ناچار است که خسارات ناشی از این پیمان شکنی را جبرا کند.

برای مثال کسی به دیگری وکالت می دهد که زمین متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد، وکیل در مشهد سپس، ضمن عقد اجاره یا صلحی که بین آن دو بسته می شود موکل تعهد می کند که وکیل را از وکالت فروش عزل نکند. در این فرض، اگر موکل وکیل را عزل کند، نیابت او در فروش خانه از بین می رود ولی وکیل خم حق پیدا می کند اجاره یا صلحی را که شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ کند. استفاده از خیار تخلف شرط مانع از این نیست که هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد مورد مطالعه قرار گیرد.

 

موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است

افرادی که برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. وکیل خوب در مشهد از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردیده نظر طرف-های قرارداد را تأمین نکند.

در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت

و به منظور ایجاد رابطه ای پایدار و غیرقابل فسخ،

برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده اند.

و با درج عبارتی مانند موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است از نظر وکیل خانواده در مشهد این عبارت در وکالتتامه های حق طلاق قید می گردد و باعث می شوند که موکل نتواند وکیل را عزل نماید. وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *