مدت اعتبار رای طلاق

مدت اعتبار رای طلاق

مدت اعتبار رای طلاق چقدر است؟ مطابق قانون زن و مرد هر کدام طلاق بخواهند بایستی اجازه یا همان رای طلاق را از دادگاه خانواده اخذ نمایند ولو اینکه از دیگری وکالت در طلاق داشته باشند، حکم طلاق و اجازه دادگاه که گواهی عدم امکان سازش یا طلاق نام دارد. حسب مورد سه یا شش ماه فرصت برای مراجعه زوجین به یکی از دفاتر ثبت طلاق می باشد.

البته در عمل راه هایی برای بدست اوردن مهلت بیشتر برای اجرای صیغه طلاق هم پس از صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش وجود دارد که در ادامه نوشته مدت اعتبار رای طلاق بیان می نماییم.

مدت اعتبار حکم طلاق

حکم یا رای طلاق پس از طی تشریفات قانونی از دادگاه صالح صادر می گردد. بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش تفاوت هست؛ حکم طلاق زمانی صادر میشود که متقاضی آن زوجه باشد ولی گواهی عدم امکان سازش زمانی است که متقاضی زوج یا طلاق توافقی باشد. ابتدا مدت اعتبار رای طلاق را و سپس گواهی عدم امکان سازش را بررسی می نماییم.

مدت زمان اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه با دستور دادگاه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد.

اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارائه کند، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می شود عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا رفع ابهام کند .

تفاوت طلاق با گواهی عدم امکان سازش چیست؟

حکم طلاق دستور قطعی دادگاه مبنی بر جدایی است منتها در گواهی عدم امکان سازش یک اجازه است که به طرفین داده می شود. گواهی عدم امکان سازش گواهی ای است که دادگاه به درخواست مرد یا توافق طرفین صادر و طرفین با ارائه آن به دفتر طلاق، صیغه طلاق را جاری می نمایند.

همانطور که گفته شد گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر می شود:

  1. وقتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد: طلاق عمل حقوقی یک طرفه است که از طرف مرد واقع می شود ولی قانونگذار خواسته این اختیار مرد را محدود نماید و از خودکامگی و تصمیمات هیجانی او در برهم زدن خانواده جلوگیری نماید.
  2. طلاق به توافق زن و مرد.  ( بهترین وکیل برای طلاق توافقی در مشهد )

مدت زمان اعتبار رای گواهی عدم امکان سازش

ماده ۳۴ قانون حمایت از خانواده: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت زمان مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

رای طلاق توافقی تا چه زمانی اعتبار دارد؟

برای انجام مراحل طلاق توافقی، پس از توافقات انجام شده بین زوجین و مکتوب نمودن آنها و ارسال دادخواست طلاق توافقی توسط دف

گواهی عدم امکان سازش حکمی است که از طرف دادگاه خانواده و برای ثبت طلاق توافقی صادر می کند، نیازمند خواهد بود از این رو تا زمانی که چنین حکم از سوی دادگاه صادر نشده و به دست سردفتردار محضرخانه نرسیده باشد، سردفتردار قانوناً مجاز به قرائت صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفاتر خود و شناسنامه های زوجین نخواهد داشت.

از طریق دفتر الکترونیک قضایی، پرونده به دادگاه خانواده فرستاده می شود و دادگاه نیز در مدت زمان طلاق توافقی کوتاه، به دلیل توافقی بودن طلاق و عدم نیاز به حساسیت در رسیدگی با موضعی سهل گیرانه، با صدور حکم عدم امکان سازش ، مجوز طلاق توافقی را برای ثبت طلاق در محضر زوجین صادر می کند.

گواهی عدم امکان سازش حکمی است که از طرف دادگاه خانواده و برای طلاق توافقی صادر می کند، وکیل برای طلاق توافقی مشهد : در قانون حمایت از خانواده، اصطلاحی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و  در موارد طلاق به توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

همانطور که گفته شود دادگاه در خصوص طلاق توافقی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و اعتبار این گواهی نیز ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد. به عبارتی ظرف ۳ ماه باید به ذفتر طلاق تسلیم گردد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *