a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

طلاق توافقی در دوران عقد

طلاق توافقی در دوران عقد ، در مشهد بسیاری از طلاق های توافقی در دوران عقد اتفاق می افتاد و نحوه طلاق توافقی در دوران عقد بدین صورت است که زوجین بعد از اینکه بین خودشان به توافق می رسند به وکیل طلاق توافقی رجوع می نمایند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

با مراجعه به دفتر وکیل دادگستری، توافقات خود را به وکیل طلاق در مشهد اعلام می نمایند . وکیل اقدام به تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی می نماید، وکیل خانواده ابتدا  مراحل طلاق توافقی ، مدت زمان  و همچنین هزینه های آن را به زوجین اعلام می نماید.

پرسش مهمی که در طلاق توافقی دوران عقد

بارها از تیم وکیل مشهد پرسیده می شود

این است اگر زوجه ادعا کند که باکره است

و حتی زوج نیز این ادعا را قبول داشته باشد، آیا دادگاه  می پذیرد؟

پاسخ : دراین مورد ، بعضی از شعبات دادگاه خانواده

صرف اظهار زوجین مبنی بر باکره بودن زوجه را می پذیرند .

ولی  رویکرد ببسیاری از شعبات دادگاه خانواده در مشهد بدین صورت است

که زوجه را جهت معاینه پزشکی به مراکز پزشکی قانونی معرفی خواهند کرد.

در این نوشته طلاق توافقی در دوران عقد، وکیل خانواده در مشهد

علت معرفی زوجه به پزشکی قانونی را در ادامه بدین صورت بیان می کند

دلیل این امر این است که پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوجه دوشیزه باشد بعد از ثبت طلاق در دفترخانه، زوجه حق رجوع به مهریه بذل شده را ندارد و همچنین زوجین می توانند بعد ثبت طلاق با مراجعه به اداره ثبت احوال تقاضای شناسنامه جدیدی کنند که نام همسر سابق در آن قید نشده باشد. با توجه به این موضوع امکان دارد که زوجین تمایل داشته باشند که در ازدواج بعدی، ازدواج قبلی خود را کتمان کنند. به همین دلیل دادگاه زوجه را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند. با توجه به همین مسائل توصیه می شود برای انجام مراحل طلاق توافقی  از یک وکیل خوب در مشهد کمک بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915