دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند ، مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل دادگستری آنها در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.

این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

 

دستور موقت ملاقات فرزند

۱.به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم وکیل خوب نفقه در مشهد در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند،

دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد

و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه

ناشی از اجرای دستور موقت می باشد

و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی

مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره،

می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار بگیرد.

۲.چنانچه دادگاه ظرف ۶ ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند و یا حکم به بی حقی زوجه در خواسته نفقه وی صادر کند، در این صورت طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده دستور موقت صادر شده ملغی محسوب می شود و از آن رفع اثر می شود.

بنابراین در فرض سوال که با رسیدگی و صدور حکم،

نشوز و  عدم تمکین از طریق وکیل تمکین در مشهد زوجه به اثبات رسیده، دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، دستور دهد، نفقه های گرفته شده به زوج مسترد شود.

دستور موقت فوری دادگاه خانواده

دستور موقت های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. انتخاب یک وکیل خوب در مشهد برای پرونده دستور موقت می توانند کار شما را تسریع نماید.

بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی

دستور موقت دادگاهی قابل اجر است

که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را

طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی

و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.

ضمنا اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.

 ضمانت اجرای استکاف از دستور موقت

چون دستور موقت مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در قالب قرار صادر می شود و ماده ۴۰ قانون یاد شده ضمانت اجرای کیفری مربوط به استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل ممانعت از اجرای حکم مذکور و امتناع از استرداد طفل یعنی بازداشت را مختص حکم دادگاه به شرح یاد شده دانسته است لذا شامل دستور موقت در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.

کلمه می تواند در ماده۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱،

ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت

با توجه به احراز  فوریت یا عدم  احراز آن می باشد؛

و گرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولا تامین اخذ نمی شود. این امر قبلا در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.

مشاوره با وکیل حضانت در مشهد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *