a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

بهترین وکیل ارث در مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد ، پیچیدگی دعاوی و پرونده های مربوط به ارث مستلزم دخالت وکیل پایه یک دادگستری مشهد است جهت ارتباط به لیست وکلا ما و درخواست وکیل متخصص ارث که به دنبال حصول بهترین نتیجه در دعاوی ارث را دارد با شماره تلفن های اعلامی در سایت وکیل مشهد نسبت به تعیین وقت اقدام نمایید.

بهترین وکیل ارث در مشهد

واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی به کار رفته به گونه ای که گاهی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد و گاهی به معنی استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی اوست و باید بدانیم موجبات ارث دو امر است یکی نسب و دیگری سبب.و می توان عبارت قانون را چنین تعبیر کرد که آنچه سبب استحقاق وارثان می شود نسب و سبب است. وکیل تقسیم ترکه در مشهد مفهوم ترکه عبارت است از دارایی به جا مانده از از مورث که حاوی دو بخش منفی و مثبت است .

 

بهترین وکیل ارث

 

ارث یکی از اسباب تملک است . وکیل ارث در مشهد پیش از آنکه وراثت و ارث بردن اتفاق بیافتد لازم است چندین شرط محقق شود بنابراین  شرایط تحقق ارث عبارت اند از:

  1. فوت
  2. زنذه بودن وراث در حین فوت مورث
  3. وجود ترکه

فوت

ارث با موت حقیقی یا موت فرضی یعنی صدور حکم موت فرضی برای غایب مفقودالاثر محقق می شود. موت فرضی از حیث آثار در حکم موت حقیقی است. بهترین وکیل ارث در مشهد بنابراین زوجه غایب بعد از نگه داشتن عده فوت رابطه زوجیتش منحل می شود ثالثا اموال غایب بین وراث که در زمان صدور قطعی حکم موث فرضی وراث محسوب می شوند ، تقسیم می گردد.

 

وجود خویشاوندی

ماده ۸۶۱ مقرر می دارد موجب ارث دو امر است: نسب و سبب گفته شده که طبق اصل وراثت بر اساس نزدیکتر بودن به متوفی اموال به جا مانده از میت قهرا به خویشاوندان او انتقال می یاب.

بنابراین می توان گفت که به طور کلی

خویشاوندی به معنی اعم کلمه ی مبنای توارث است.

خویشاوندی خود بر اساس منشاء به دو گونه ی

خویشاوندی نسبی و سببی

یا به اختصار نسب و سبب تقسیم می شود

که هریک از آن دو یک موجب ارث معرفی شده است.

حویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی ، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد. هریک از این دو نوع خویشاوندی در دو بخش جداگانه مطرح می شود : وکیل خوب نقشزیادی در موفقیت پرونده  ارثدارد.

 

بهترین وکیل دادگستری ارث

 

ارث از طریق نسب

مقصود از نسب پیوستگی طبیعی بین افراد انسان است که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندی نسبی، خویشاوندی خونی هم گفته می شود. خویشاوندی نسبی به دو گونه خویشاوندی طولی یا عمودی و خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف تقسیم می گردد.

الف) خویشاوندی طولی یا عمودی

این خویشاوندی بین دو شخصی که

یکی از دیگری یا با واسطه تولد یافته باشد، وجود دارد،

مانند خویشاوندی پدر و فرزند.

ب) خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف

این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر  با واسطه یا بدون واسطه متولد شده باشند برقرار می شود. همچنین است خویشاوندی عمو با برادر زاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده اند.

 

ارث از طریق سبب

سبب در معنی اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ماده ۴۹۰ ق.م مقرر می دارد زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.

سبب در معنی اعم شامل عقد نکاح دائم و ولاء است

در اصطلاح مربوط به ارث رابطه ی حقوقی خاصی است

که بر اثر تحقق یک عمل حقوقی یا به حکم قانون بین دو شخص برقرار می گردد و سبب می شود که یکی از آن دو مولی نامیده شود در نتیجه فوت دیگری در صورتی که برای متوفی وارث نسبی یا نسبی و سببی نباشد از او ارث ببرد.

 

بهترین وکیل ارث در مشهد

 

 وجود ترکه 

وجود ترکه، یعنی وجود مال و ملک تا بتوان ملکیت را به وجود آورد.  وکیل ملک زیرا مالکیت عبارت از رابطه ای است که شخص با مال دارد. بنابراین، وجود مال برای ملکیت و مالکیت لازم و ضروری است و در نتیجه باید ترکه مثبتی وجود داشته باشد. بهترین وکیل ارث در مشهد بنابراین در صورتی که ترکه صفر یا منفی باشد ملکیت به علت فقدان عنصر مال به علت فقدان عنصر مال به وجود نمی آید.

وجود ترکه یعنی

دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او،

یکی دیگر از شرایط تحقق ارث است؛

زیرا ارث انتقال اموال به جا مانده

از متوفی به وارث او است.

دارایی شامل اموال عینی ، منفعت

طلب و کلیه حقوق مالی دیگر است.

دیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال پیدا نمی کند

مگر به تبع اموال متوفی،

بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، بهترین وکیل ارث در مشهد  دراین باره ماده ۲۲۶ ا.ح مقرر می دارد:

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران.

 

طبقه در ارث 

 

برای تعلق ارث علاوه بر زنده بودن وراث این است که تا زمانی که از طبفه بالاتر فردی وجود داشته باشد نوبت به طبقه بعدی برای تعلق ارث نمی رسد بهترین وکیل ارث در مشهد برای مشاوره و وکالت در خدمت شماست.

در صورتی که فرزندی پیش از پدر خود فوت کند،

از ارث هیچ سهمی نمی برد

 و این بدان معناست

که فرزندان شخص فوت شده نیز

حق هیچگونه بردن مال از پدر بزرگ خود را ندارند

تنها امکان آنکه نوه ها از پدر بزرگ خود ارث برند آن استکه هیچ فردی از طبقات تعریف شده برای بهره گیری  از ارث وجود نداشته باشد و در آن صورت است می توانند از ارثیه سهمی داشته باشند.

 

 مشاوره و وکالت تخصصی دعاوی ارث در مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915