بهترین وکیل ارث در مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد

بهترین وکیل ارث در مشهد ، پیچیدگی دعاوی و پرونده های مربوط به ارث در مشهد مستلزم دخالت وکیل حقوقی است جهت درخواست و گرفتن وکیل متخصص ارث که تجربه بهترین نتیجه در دعاوی ارث را دارد با شماره تلفن های اعلامی در سایت وکیل مشهد نسبت به تعیین وقت اقدام نمایید.

واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی به کار رفته به گونه ای که گاهی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد و گاهی به معنی استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی اوست و باید بدانیم موجبات ارث دو امر است یکی نسب و دیگری سبب.و می توان عبارت قانون را چنین تعبیر کرد که آنچه سبب استحقاق وارثان می شود نسب و سبب است. وکیل تقسیم ترکه در مشهد مفهوم ترکه عبارت است از دارایی به جا مانده از از مورث که حاوی دو بخش منفی و مثبت است .

بهترین وکیل ارث

ارث یکی از اسباب تملک است . وکیل ارث در مشهد پیش از آنکه وراثت و ارث بردن اتفاق بیافتد لازم است چندین شرط محقق شود بنابراین  شرایط تحقق ارث عبارت اند از:

  1. فوت
  2. زنذه بودن وراث در حین فوت مورث
  3. وجود ترکه

فوت

ارث با موت حقیقی یا موت فرضی یعنی صدور حکم موت فرضی برای غایب مفقودالاثر محقق می شود. موت فرضی از حیث آثار در حکم موت حقیقی است. بهترین وکیل  ارث در مشهد بنابر این زوجه غایب بعد از نگه داشتن عده فوت رابطه زوجیتش منحل می شود ثالثا اموال غایب بین وراث که در زمان صدور قطعی وکیل حکم موث فرضی وراث محسوب می شوند ، تقسیم می گردد.

وجود خویشاوندی

ماده ۸۶۱ مقرر می دارد موجب ارث دو امر است: نسب و سبب گفته شده که طبق اصل وراثت بر اساس نزدیکتر بودن به متوفی اموال به جا مانده از میت قهرا به خویشاوندان او انتقال می یاب.

بنابراین می توان گفت که به طور کلی خویشاوندی به معنی اعم کلمه ی مبنای توارث است. خویشاوندی خود بر اساس منشاء به دو گونه ی خویشاوندی نسبی و سببی یا به اختصار نسب و سبب تقسیم می شود که هریک از آن دو یک موجب ارث معرفی شده است.

حویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی ، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد. هریک از این دو نوع خویشاوندی در دو بخش جداگانه مطرح می شود : وکیل خوب در مشهد نقش زیادی در موفقیت پرونده  ارث دارد.

بهترین وکیل ارث در مشهد

بیان ارث و موجبات آن توسط وکیل مشهد

ارث از طریق نسب

مقصود از نسب پیوستگی طبیعی بین افراد انسان است که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندی نسبی، خویشاوندی خونی هم گفته می شود. خویشاوندی نسبی به دو گونه خویشاوندی طولی یا عمودی و خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف تقسیم می گردد.

الف) خویشاوندی طولی یا عمودیداین خویشاوندی بین دو شخصی که یکی از دیگری یا با واسطه تولد یافته باشد، وجود دارد، مانند خویشاوندی پدر و فرزند.

ب) خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر  با واسطه یا بدون واسطه متولد شده باشند برقرار می شود. بهترین وکیل  ارث مشهد همچنین است خویشاوندی عمو با برادر زاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده اند.

ارث از طریق سبب

سبب در معنی اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ماده ۴۹۰ ق.م مقرر می دارد زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر طبق وصیت ارث می برند.

سبب در معنی اعم شامل عقد نکاح دائم و ولاء است در اصطلاح مربوط به ارث رابطه ی حقوقی خاصی است که بر اثر تحقق یک عمل حقوقی یا به حکم قانون بین دو شخص برقرار می گردد و سبب می شود که یکی از آن دو مولی نامیده شود در نتیجه فوت دیگری در صورتی که برای متوفی وارث نسبی یا نسبی و سببی نباشد از او ارث ببرد.

شرظ وجود ترکه برای گرفتن وکیل ارث

وجود ترکه، یعنی وجود مال و ملک تا بتوان ملکیت را به وجود آورد.  وکیل ملکی مشهد زیرا مالکیت عبارت از رابطه ای است که شخص با مال دارد. بنابراین، وجود مال برای ملکیت و مالکیت لازم و ضروری است و در نتیجه باید ترکه مثبتی وجود داشته باشد. بهترین وکیل ارث در مشهد بنابراین در صورتی که ترکه صفر یا منفی باشد ملکیت به علت فقدان عنصر مال به علت فقدان عنصر مال به وجود نمی آید.

وجود ترکه یعنی دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او، یکی دیگر از شرایط تحقق ارث است؛ زیرا ارث انتقال اموال به جا مانده از متوفی به وارث او است. دارایی شامل اموال عینی ، منفعت طلب و کلیه حقوق مالی دیگر است.

دیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال پیدا نمی کند مگر به تبع اموال متوفی،بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشد، ورثه او تعهدات و دیون مورث را به ارث نمی برند و مسئولیتی نسبت به پرداخت آنها ندارند، بهترین وکیل برای ارث در مشهد در این باره ماده ۲۲۶ ا.ح مقرر می دارد:

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران.

طبقه در ارث

برای تعلق ارث علاوه بر زنده بودن وراث این است که تا زمانی که از طبفه بالاتر فردی وجود داشته باشد نوبت به طبقه بعدی برای تعلق ارث نمی رسد بهترین وکیل ارث در مشهد برای مشاوره و وکالت در خدمت شماست.

در صورتی که فرزندی پیش از پدر خود فوت کند، از ارث هیچ سهمی نمی برد  و این بدان معناست که فرزندان شخص فوت شده نیز حق هیچگونه بردن مال از پدر بزرگ خود را ندارند تنها امکان آنکه نوه ها از پدر بزرگ خود ارث برند آن استکه هیچ فردی از طبقات تعریف شده برای بهره گیری  از ارث وجود نداشته باشد و در آن صورت است می توانند از ارثیه سهمی داشته باشند.

سهم الارث زن از شوهر

در خصوص حق الارث زن از اموال شوهر صحبت بسیار است. در اینجا به بحث حق الارث زن از شوهر پرداخته ایم و مهمترین مسایل مرتبط با آن را بررسی می کنیم. بر اساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن به شرطی پس از فوت همسرش سهم الارث از اموال او خواهد داشت که در عقد دائم شوهر در زمان حیاتش بوده باشد. اما سهم الارث زن از اموال شوهرش به چه میزانی است؟

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی از همسر خود نداشته باشد آن زن به میزان یک چهارم از اموال مرحوم را به ارث خواهد برد. در غیر این صورت (داشتن فرزند از متوفی) یک هشتم از اموال متوفی حق الارث همسر ایشان خواهد بود.

تا قبل از تصویب قانون ارث همسر در مجلس هشتم شورای اسلامی، زن تنها می توانست یک هشتم از اموال منقول شوهر مرحومش را در صورت داشتن فرزند از او به ارث ببرد. لازم به ذکر است که اموال منقول به اموالی از شوهر می گویند که پس از مرگش از او باقی مانده باشد. مثلا زمین، باغ و ساختمان ها جزو این دسته نخواهد بود. پس از اصلاح قانون، زن صاحب حق الارث به میزان یک هشتم از اموال غیر منقول شوهر متوفی خود خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت نداشتن فرزند، حق الارث زن به میزان یک چهارم از تمام اموال شوهر خواهد بود. زنی که همسر خود را به قتل رسانیده باشد از ارث از اموال او محروم خواهد بود. در صورت متارکه و طلاق ” وکیل طلاق در مشهد ” چناچه همسر در زمان عده خود به سر ببرد ارث به او تعلق خواهد گرفت.

ارث فرزندان دختر و پسر

اگر فردی هیچ وارثی از زندگی خود نداشته باشد تمام اموال او به نفع دولت ثبت و ضبط می شود. اما اگر دارای وارث باشد، هرکدام بنا به قانون حقی مشخص از مال متوفی خواهند داشت. در خصوص فرزندان، اگر فرزندان متوفی همگی پسر و یا همگی دختر باشند، اموال به شکل یکسان میان آنها تقسیم می شود.

چنانچه متوفی صاحب هر دو نوع فرزند پسر و دختر باشد، پسر دو برابر دختر از اموال متوفی ارث خواهد برد. در این میان تفاوتی ندارد که فرد متوفی زن (مادر) باشد یا مرد(پدر).

بهترین وکیل ارث درمشهد

بهترین روند مطالبات مربوط به ارث در مشهد

پس از آنکه فرد مرحوم می شود، جهت دخل و تصرف در اموال او ابتدا لازم است مشخص شود که وراث او چه کسانی هستند و هرکدام چه حق الارثی را دارند. برای انجام این کار شورای حل اختلاف مرجع رسمی رسیدگی به مطالبات ارث خواهد بود که توسط ش. به اینگونه که با صدور گواهی تحت عنوان تصدیق انحصار وراثت، از تمامی افراد مطلع و مرتبط با متوفی می خواهد که هرگونه وصیت و توصیه ای از متوفی دارند را ارائه نمایند. این وصیت ها می تواند رسمی و یا سری و مخفی باشد. شورای حل اختلاف پس از آن و با بررسی وصیت متوفی گواهی انحصار وراثت را صادر می نماید.

میزان مالیت بر ارث

یکی از مواردی که برای گرفتن حکم انحصار وراثت لازم است، مشخص شدن مالیت و پرداخت آن توسط وراث می باشد. در صورت داشتن بهترین وکیل ارث و میراث ، تمام مراحل از جمله اخذ گواهی مالیات براث توسط وی انجام می شود. میزان مالیت بر ارث بر اساس نوع مال (منقول یا غیر منقول بودن مال) و همچنین به اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند تعیین می شود. میزان مالیات بر ارث برای اموال منقول متوفی ۲درصد و برای اموال غیر منقول متوفی ۵ درصد می باشد.

وصیت نامه جعلی در ارتباط با ارث

 تا قبل از صدور گواهی انحصار وراثت، هیچ یک از وراث حق این را نخواهند داشت تا مالی را به طور قانونی به نام خود بزنند. در این میان بسیار پرونده هایی پیش می آید که یکی از وراث با تنظیم سندی جعلیو ” بهترین وکیل جعل در مشهد ” مدعی این می شود که فرد متوفی که پدرش هست، مالی را به او واگذار گرده است. این دست اتفاقات گاها پرونده های مرتبط با مسائل ارث را پیچیده می کند.

از همین رو، نیاز به داشتن یک وکیل خوب ارث یا یک مشاور حقوقی برای به سرعت انداختن تعیین سهم الارث افراد دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که بهترین وکیل گرفتن ارث در مشهد چه وکیلی است؟ وکیل خانوادگی یا وکیل ارث چه خصوصیاتی باشد داشته باشد. بهترین زمان مراجعه به وکیل ارث چه زمانیست؟ در بخش های بعدی به این سوالات بیشتر خواهیم پرداخت.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

 ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *