وکیل تمکین درمشهد

وکیل تمکین در مشهد

وکیل تمکین در مشهد می تواند وکیل زوج یا زوجه باشد که اصولا از طرف زوج وکالت می نماید، پیچیدگی های و نکات بسیار ریز در دعوی الزام به تمکین یا نشوز زن، لزوم مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده و دخالت ایشان در پرونده را بسیار توجیه می نماید.

تمکین چیست؟

«تمکین» در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می شود. تمکین بر دو نوع تمکین عام و تمکین خاص می باشد . دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموما از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده و به اظلاح ناشزه شده اند، مطرح می شود.

مصادیق تمکین چیست؟

۱- یکی از موارد، داشتن رابطه جنسی است. زن مکلف است نیازهای جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده کند مگر در دوران عادت ماهیانه یا بیماری که او را از انجام این وظیفه باز می دارد. وکیل خانواده در مشهد زن ملزم به تامین خواست های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی جز در مواردی که گفته شد اگر از شوهر خود تمکین نکند، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.

۲- یکی دیگر از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

۳- مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است. یعنی اگر زن اخلاق و رفتار خوبی نداشته باشد مرد می تواند تقاضای تمکین نماید که در چنین مواردی اصولا مرد تقاضای عدم تمکین زن را نمی دهد.

معنای تمکین عام و خاص

تمکین عام به معنای فرمانبرداری از مرد در امور زندگی می باشد مانند سکونت در منزلی که شوهر انتخاب کرده، عدم خروج از منزل بدون اجازه از شوهر و به طور کلی حسن معاشرت با شوهر است براساس قانون ریاست از خصایص مرد است.

قانون مدنی تمکین عام را به وظایف زوجیت مذکور در ماده ۱۱۰۸ تفسیر کرده است بر این اساس هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین در صورتی که زن از تمکین عام در قبال شوهر امتناع کرده و بدون دلیل موجه از انجام وظایف قانونی امتناع کند مرد تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

تمکین خاص عبارت است از اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و ناظر بر روابط زناشویی زوجین است و در واقع زن بایستی تمام نیازهای متعارف زناشویی مرد را تامین کند.

وکیل تمکین و نحوه اثبات عدم تمکین زن

همان طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد از نظر وکیل متخصص تمکین در رویه عملی حاضر زوج نشوز زن را مطرح می کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می شود که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.

 ۱. اثبات رابطه زوجیت

برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است؛ و در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی صلاح تقدیم نماید و تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد.

البته صرفأ انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند. وکیل کیفری مشهد ، انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع، جرم بوده و منکر به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

۲.  اثبات عدم تمیکن

به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمیکن دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه امرار معاش و… تعبیر می شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین آمده است.  لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمیکن خوانده دعوا لازم می باشد.

اهمیت داشتن وکیل در دعوی عدم تمکین زن

اهیمت وکیل در دعوی الزام به تمکین را بایستی از افرادی پرسید که بدون اخذ وکیل اقدام نمودند چرا که با مشکلات بسیاری علی الخصوص در مرحله اجرا روبرو شده اند. در جلسه تمکین اصولا دعوی تقابل نفقه جاریه توسط وکیل نفقه زن مظرح می گردد و زن که هیچ قصد باطنی مبنی بر تمکین ندارد در جلسه رسیدگی اظهار میدارد حاضر به تمکین است! اینجاست که حضور وکیل خبره و حرفه ای تمکین بسیار احساس می شود.

آیا می دانید در مواردی وکیل عدم تمکین از اظهارات زوجه می تواند در جلسه دادگاه اقرار گرفته و از این طریق نیز حکم تمکین بگیرد لذا داشتن وکیل در پرونده تمکین به نظز ما ضرورت است چه بسا که عدم رد دعوی تمکین هزینه هایی زادی بر مرد تحمیل کند با این توضیح که اگر مرد نتواند تمکین بگیرد بایستی نفقه زن را پرداخت نماید و حتی زن می تواند بعد از مدتی درخواست طلاق نیز نماید.

ضمانت اجراهای عدم تمکین

این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحا یا متفقا و اگر در مقررات مدنی و قانون خانواده پیش بینی شده که ما در این نوشته وکیل تمکین در مشهد این ضمانت ها را در چهار بند توضیح خواهیم داد.

 ۱. عدم استحقاق نفقه

به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می باشد این ماده مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. رد شکایت کیفری ترک انفاق

دعوای الزام به تمکین: در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم صرفا با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.

۳. عدم استحقاق اجرت المثل و نحله به زوجه

یکی از ضمانت اجراهای مؤثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت المثل است زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا درانجام وظایف زوجیت می باشد.

تاثیر عدم تمکین زن بر مهریه و طلاق

تاثیر نشور بر مهریه: سوالی که معمولا از وکیل تمکین می پرسند این است که آیا در صورت عدم تمکین از سوی زن ، زوجه حق مهریه خواهد داشت ؟ یا اگر زن از تمکین شوهر خودداری نماید و منزل مشترک را ترک نماید همچنان می تواند اقدام به دریافت مهریه اش نماید ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت تمکین نکردن زوجه ارتباطی به مهریه ندارد و چنانچه زوج اثبات نماید زوجه تمکین نداشته نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد.

تاثیر عدم تمکین بر طلاق: همانطور که گفقه شد در صورت نشوز زن، مرد صرفا مرد می تواند در صورت اثبات نشوز، اجازه ازدواج مجدد بگیرد نشوز زن نیز تاثیری در طلاق ندارد، بهترین وکیل طلاق مشهد مطابق قانون ایران، مرد هز زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد اما ثبت و اجرای رای طلاق منوط به پرداخت حقوق مای زن است  الب

دادگاه در چه صورت به مرد اجازه ازدواج دوم می دهد؟

رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین مرد می تواند از دادگاه اجازه ازدواج دوم را اخذ نماید تجربه نشان داده است که در این صورت زوجه غیر متمکن، سریعا به زندگی مشترک برمی گردد البته باید به یاد داشته باشیم که مرد نباید از این مجوز استفاده کند اگر چنین کند مشکل وی دو چندان شده به طوری که تا دیروز توان اداره یک زندگی مشترک را نداشت حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می شود صرفا باید از این مجوز برای اعاده و تغییر نظر زوجه غیر متمکن استفاده کند.

موانع مشروع عدم تمکین زن

استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)

بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی)

بیماری زوجه (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی)

خوف ضرر مالی و یا جانی  (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م)

فراهم نبودن مقدمات تمکین از ناحیه زوج

مراحل الزام به تمکین زن در مشهد توسط وکیل  

رویه و مراحل گرفتن حکم تمکین زن از هر شهر به شهر دیگری فرق می کند بنابراین توصیه می شود قبل از هر کاری با یک وکیل خوب تمکین در شهر خودتان مشاوره نمایید، سپس اقدامات قانونی را حتی الامکان از طریق وکیل انجام دهید.

♦ ارسال اظهارنامه

مردها مهمولا در ابتدای کار دادخواست تمکین نمی دهند و به دنبال حل مشکل از طریق  وساطت بزرگ ترها هستندو  اگر پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها مشکل عدم تمکین را حل نکرده باشد به دنبال وکیل خوب تمکین هستند تا مشاوره دریافت نمایند و با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی وظایف قانونی و شرعی همسر و ضمانت اجرای عدم تمکین را به وی یادآوری می‌نماید.

♦ دادخواست تمکین

اگر زوجه با ارسال اظهارنامه حاضر به بازگشت نشد دادخواستی با الزام موضوع تمکین عام و خاص توسط وکیل متخصص نفقه به دادگاه خانواده ارائه می کنند. در رویه قضایی شهر مشهد برای ثبت دادخواست تمکین بایستی زوج به مرکز مشاوره مراجعه نماید و بعد از انجام مشاوره می تواند دادخواست خود را ثبت نماید.

چطور در مشهد وکیل برای الزام به تمکین پیدا کنم؟

در صورتی که همسرش شما زندگی مشترک را ترک نموده اولین موضوع که به ذهن شما خطور می کند پیدا کردن بهترین وکیل تمکین در شهر خودتان است، بهترین وکلای پرونده های تمکین آنهایی هستند که تجربه و تخصص دارند برای انتخاب وکیل می توانید از افرادی که پرونده مشابه داشته اند یا از طریق گرفتن شماره و آدرس چند نفر از وکلای خانواده در شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید و سپس  آنها را ارزیابی نمایید و در نهایت یک وکیل پایه یک دادگستری در مشهد که مجرب نیز باشد، انتخاب نمایید.

 مدارک لازم جهت تحویل به وکیل تمکین

  1. سند ازدواج یا رونوشت
  2. تصویر مصدق شناسنامه
  3. تصویراظهارنامه (اختیاری)
  4.  تصویر سند دال بر مسکن تهیه شده ( اجاره نامه یا مبایع نامه )

 موفقیت در پرونده تمکین علاوه بر داشتن اطلاعات، مستلزم تجربه و تسلط کامل به مسائل پیرموان آن است که این امر در تخصص وکیل دادگستری است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *