نوشته‌ها

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد ، جرم سرقت یا اصطلاح عامیانه دزدی از جرایم علیه اموال و مالکیت است و شهر مشهد به دلایل مهاجرپذیری، حاشیه نشینی و … پرونده های سرقت زیادی را به خود اختصاص داده است که وکیل سرقت می تواند بعنوان وکیل شاکی یا وکیل متهم ، اعلام وکالت و دفاع نماید. 

وکیل سرقت

وکیل پایه یک دادگستری – حسینی مقدم

نیاز به وکیل دادگستری جرایم کیفری بسیار احساس می شود، وکیل سرقت در وکالت از متهم سرقت، با اگاهی از مواد قانونی جرم سرقت ، آرای وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی و ارائه دفاعیات مفصل می تواند از مقام قضایی درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات سارق را بدهد. وکیل خبره سرقت در وکالت از طرف شاکی نیز می تواند در اثبات سرقت و بازگشت مال به مالباخته کمک نماید.

وکیل سرقت

مطابق آنچه که در فرهنگ عامیانه وجود دارد؛ برداشتن، دزدیدن و یا ربودن هرگونه مالی که متعلق به فرد دیگری است سرقت تعریف می شود. سارق باید مال را به صاحب آن برگرداند یا معادل به روز مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن بازگرداند و طبق قانون مجازات شود.
طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر)

مشهد به عنوان یکی از شهر های جرم خیز در کشور مطرح است. اختیار مشاوره وکیل خوب در پرونده های قضایی یکی از نیاز های امروز هر فرد است. در این مطلب به بررسی سرقت از دید قانون مجازات اسلامی می پردازیم و با انواع آن آشنا می شویم. اگر به دنبال بهترین وکیل سرقت در مشهد هستید، با ما همراه باشد.

وکیل سرقت درمشهد

عناصر جرم سرقت کدام ها هستند؟

بر اساس قانون و متخصصین جرایم کیفری، سرقت هماند جرایم دیگر باید ۳ رکن داشته باشد:

۱.عنصر مادی

به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.

۲.عنصر معنوی

شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم دزدی شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

عنصر قانونی

اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

انواع سرقت ها

سرقت را بر اساس نوع و ماهیت آن، و همچنین میزان مجازات آن به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم بندی می کنند.در ادامه وکیل مجرب سرقت هر یک را جداگانه بررسی می کند.

سرقت حدی

سرقت حدی، سرقتی است که به صورت مخفیانه انجام می شود و صاحب مال از سرقت آن اطلاعی ندارد. مالی که دزدیده می شود باید از مکان متعلق به آن خارج شود و اصطلاح به آن هتک حزر می گویند.
همچنین سرقتی را حدی می گویند که در دوران قحطی و شرایط سخت انجام نشده باشد. سرقت از روی نداری و فلاکت مجرم، سرقت حدی نخواهد بود.
مجرمانی که مرتکب دزدی از اموال عابران و مسافران با استفاده از رفتارهای غافلگیرانه می شوند مصداق جرم راهزنی را مرتکب شده اند و برابر ماده ۲۸۱ قانون مجارات اسلامی اگر دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و عقوبت مطابق با سرقت های حدی را خواهند داشت.

اثبات سرقت حدی توسط وکیل چگونه انجام می گیرد؟

برای اینکه یک سرقت را حدی بنامیم به طور خلاصه باید:
• سارق به طور مخفیانه هتک حزر کند.
• مال مسروق از اموال دولتی نباشد.
• سرقت در زمان قحطی رخ ندهد.
• سارق پدر یا پدر جد مال نباشد.
• صاحب مال از سارق شکایت کند.
• قبل از اثبات جرم  به صاحب آن بر نگردد.
اگر هر یک از موارد بالا در سرقت نباشد نمی توان آن سرقت را سرقت حدی دانست.

 سرقت تعزیری

هر نوع سرقتی که سارق موارد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد را تحت عنوان سرقت تعزیری می خوانیم. به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. وکیل خوب سرقت در مشهد بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

وکیل سرقت در مشهد

انواع سرقت تعزیری

سرقت تعزیری خود اقسامی دارد که مطابق نوع آن مجازات خاص خود را برای مجرم در پی خواهد داشت.

سرقت ساده

به سرقت هایی که شروط اصلی سرقت های حدی را نداشته باشند، سرقت های تعزیری ساده می گویند. در قانون مجازات اسلامی برای این گونه سرقت ها بین ۳ ماه تا ۵ سال حبس و بنا بر نوع جرم تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر می گیرند.

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد، سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. وکیل سرقت تعزی در مشهد البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

سرقت مشدد

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. وکیل جرم سرقت این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد.

به سرقتی که اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد و تمامی شروط زیر در آن دیده شود، آن را سرقت مشدد (با شرایط خاص) می نامیم و برای عامل جرم از ۵ سال تا ۲۰ سال و ۷۴ ضربه شلاق مجازات دربرخواهد داشت. شروط سرقت مشدد به قرار زیر است:
• سرقت در شب واقع شده باشد.
• سرقت توسط دو یا بیشتر از آن انجام گرفته است.
• سارق حامل سلاحی چه ظاهر و چه پنهان بوده باشد.
• سارقان هتک حرز کرده و با توسل به آزار یا تهدید اقدام به جرم کرده باشند.
از انواع سرقت های مشدد می توان به سرقت از در مواقع بحران مثل زلزله و سیل و …. ، کیف زنی و جیب بری، سرقت از اموال فرهنگی و موزه ها و … اشاره کرد.

سرقت مقرون به آزار و اذیت چیست؟

در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان ، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت ، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید که توسط وکیل تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.

مجازات سرقت های تعزیری مشدد

مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. وکیل خوب سرقت در مشهد

سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

وکیل سرقت در مشهد

نمونه شکواییه وکیل سرقت

دادسرای عمومی و انقلاب

سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند:
۱- در مورخ ……….. و در حدود ساعت ………… در زمانی که در محل سکونت حضور نداشتیم، درب محل سکونت احتمالا توسط مشتکی عنه به وسیله ابزار آلاتی چون دیلم و دشنه باز شده و با قصد دزدی به محل سکونت ما وارد شدند.
۲- تمامی قسمت های مختلف خانه به قصد دزدی بازرسی شده و به هم ریختگی های حاصل گواه آن است.
۳- مشتکی عنه موفق به پیدا کردن اتاقی شده است که در آن کمد نگهداری اشیاء قیمتی بوده و مقداری طلا، پول نقد و چند فقره اوراق بهادار را ربوده است. ارزش مالی اموال مسروقه در حدود …….. تخمین زده می شود.
۴- یکی از همسایگان متوجه حضور مشتکی عنه در حین ارتکاب شده که به محض اطلاع، موضوع را به آگاهی بنده و همینطور نیروهای نظامی رسانیده که فورا اقدامات لازم انجام شده است.
۵- لذا نظر به مراتب یاد شده تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات فوری مشتکی عنه به اتهام ورود به عنف و ایراد صدمه و ربودن اموال را دارم.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی شاکی یا وکیل سرقت

سرقت در مشهد

مشهد به عنوان یکی از کلان شهر های ایران به شمار می رود. به دلیل جنبه های اقتصادی و همچنین قطب بودن مشهد در زمینه های کاری فراوان، این شهر همواره مقصد بسیاری از افراد و مکانی برای سرقت می باشد.
همچنین به دلیل وجود جنبه های زیارتی و سیاحتی، از اقصی نقاط فراوان همه روزه افراد زیادی به مشهد وارد می شوند.
عوامل بالا و همچنین سایر جنبه های حاضر در مشهد که در اینجا فرصت توضیح مفصل و کامل آن نیست، مشهد را به عنوان یکی از شهر های با آمار بالا در پرونده های حقوقی تبدیل کرده است. بدیهی است در چنین شرایطی، داشتن شماره وکیل مشهد به عنوان مشاور حقوقی در پرونده های قضایی امری لازم به حساب می رود. اگر به دنبال بهترین وکیل برای جرم سرقت هستید با ما تماس بگیرید.

اهمیت وکیل در پرونده سرقت

وکیل سرقت با آگاهی کامل از قانون می تواند میزان مجازات سارق را با ارائه ادله و توضیحات مبسوط در رابطه با نیت سارق به حداقل ممکن برساند کاری که ممکن است از پس خود متهم یا اشخاص معمولی برنیاید. وکیل کیفری در مشهد می تواند در مقام دفاع از مال باخته نیز برآید و با اثبات سرقت یا خیانت در امانت موجبات بازگشت مال به مال باخته و مجازات متخلف را فراهم آورد.

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. با توجه به مجازات سنگین جرم سرقت ، داشتن یک وکیل خوب سرقت، در پرونده سرقت شما ضرورت دارد.

در انتها باید این نکته را خاطر نشان کرد که بسیاری از وکلا هستند که به طور تخصصی در زمینه های خاصی فعالیت می کنند. یافتن بهترین وکیل سرقت مشهد اولین دغدغه افرادیست که امروزه با زیاد شدن پرونده های سرقت به دلایل وضعیت اقتصادی و معیشی کشور مورد نیاز است.
امیدواریم در این مطلب توانسته باشیم در خصوص سرقت و داشتن بهترین وکیل سرقت، اطلاعات کاربردی و مفیدی در اختیار شما قرار داده باشیم.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری اینترنتی ، در سال های اخیر وجود فروشگاه های مجازی در اینترنت گسترش زیادی پیدا کرده اند. مطابق گسترشی که در سالهای اخیر در تمام دنیا رخ داده است، گسترش و استقبال مردم برای استفاده از خرید های اینترنتی نیز افزایش یافته است. این امر متاسفانه از دید کلاهبرداران مخفی نمانده و آنها نیز با استفاده از شیوه های نوین اقدام به فریب افراد کرده و کلاهبرداری می کنند.

با نگاهی ساده به اطراف خود متوجه می شوید که افراد بسیاری هستند که حدتقل یک بار یا بیشتر مورد کلاهبرداری های مرتبط با فضای اینترنت مواجه شده اند. وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد اثبات این امر با نگاه به امار ثبت پرونده های قضایی نیز میسر است.

ماده قانونی کلاهبرداری اینترنتی

ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

داشتن وکیل مشهد در جرایم رایانه ای تخصص دارد، ضرورت دارد چرا که بسیاری از افراد به مفاهیم و اصطلاحات جرایم اینترنتی آشنایی ندارند و بخاطر اینکه جرایم کیفری با آبرو حیثیت انسانها در ارتباط است توصیه می شود از راهنمایی و دخالت بهترین وکیل کیفری مشهد در پرونده گلاهبرداری اینترنتی استفاده نمایید

تفاوت کلاهبرداری رایانه ای با سنتنی

همان طور که از اسم کلاهبرداری رایانه‌ای پیداست، این جرم در محدوده‌ای خاص قابل ارتکاب است و آن هم در فضای مجازی و بین داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است. از همین نکته یکی از تفاوت‌های مهم این جرم با کلاهبرداری سنتی مشخص می‌شود.

در کلاهبرداری سنتی باید جرم در دنیای واقعی رخ دهد و بزه‌دیده جرم فریب بخورد و مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار از طریق فضای مجازی و با تغییر دادن داده‌ها و اطلاعات فرد، حتی بدون آگاهی بزه‌دیده، اموال وی را تصاحب می‌کند. برای مشاوره با وکیل کلاهبرداری سنتنی در مشهد کلیک نمایید.

مثلا از طریق فضای مجازی در داده‌های حساب‌های بانکی افراد دست می‌برد و موجودی آن حساب ها را به حساب خود واریز می‌کند. البته اگر شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه‌ مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد کند؛ علی رغم اینکه قربانی عملیات بانکی را خودش انجام داده است‌؛ به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد.

به اعتقاد بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد ، کلاهبرداری مرتبط با رایانه با سرقت رایانه ای دارای وجوه مشارک بسیاری هستند و به راحتی نمی توان از هم تفکیک کرد.

بررسی کلاهبرداری رایانه ای

بهتر است برای بررسی دقیق‌تر این جرم، تعریف قانونی آن بیان شود.یک وکیل جرایم رایانه ای در مشهد  بایستی به دانش کامپیوتر نیز اشراف داشته باشد.

ورود داده

منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با وارد کردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می‌کند، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با وارد کردن داده است.

تغییر داده

شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده‌های افراد است. وکیل جرم کلاهبرداری اینترنتی مشهد مثلا در داده‌های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می‌کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می‌دهد.

محو داده

منظور از محو داده نیز، حذف دائمی اطلاعات است به‌گونه‌ای که امکان بازیابی مجدد را نداشته باشد. مثلا سند بدهکاری خود به بانک را از بین ببرد. ایجاد داده رفتاری برعکس محو است و فرد داده‌ای که وجود نداشته را به‌وجود می‌آورد. مثلاً فرد اطلاعات خود را غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند و یا موجودی غیرواقعی در حساب خود نشان می‌دهد.

متوقف کردن داده

یعنی قطع کردن جریان دسترسی به اطلاعات. این شیوه کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر به این صورت است که هنگام انتقال وجه یا مال از یک حساب به حساب دیگر؛ زمانی که وجه از حساب شخص الف خارج شده و هنوز به حساب شخص ب وارد نشده، در این فاصله زمانی کوتاه، داده‌ها متوقف شوند و فرد کلاهبردار، وجه را وارد حساب خود کند. معمولاً سایت‌های انتقال وجه و کارت به کارت غیرمجاز از این شیوه و نیز کپی کردن اطلاعات کاربرانشان برای کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده می‌کنند.

مختل کردن سامانه 

مربوط به سیستم و دستگاهی است که داده‌ها در آن پردازش می‌شوند. مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای با ایجاد اختلال در خود سیستم رایانه‌ای و نه داده‌های آن، برای خود کسب سود و منفعت مالی می‌کند.

توصیه های وکیل کلاهبرداری اینترنتی مشهد

در اینجا به توصیه هایی ساده جهت محافظت در برابر کلاهبرداری هایی سایبری پرداخته ایم:

 1. قبل از خرید از اعتبار سایت پذیرنده مطمعن شوید. در سایت های متفرقه و بی نام و نشان امکان کلاهبرداری بسیار بالاست.
 2. به نمادهای خرید های مطمعن و اعتبار آنها دقت فرمایید. نماد اعتماد الکترونیک که تصویر آن در زیر آمده یکی از راه های اعتماد به سایت پذیرنده می باشد. به اعتبار یا انقضای نماد اعتماد نیز توجه فرمایید.

جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

نماد اعتماد الکترونیک (https://www.enamad.ir/)

 1. برای خرید از درگاه های اینترنتی از کارتهای بانکی با رمز پویا استفاده کنید.
 2. توصیه می شود کارتی منحصر به فرد برای خرید های اینترنتی در نظر بگیرید. بعبارتی از استفاده از حسابهای اصلی خود برای خرید های اینترنتی بپرهیزید.

به دلیل اهمیت موضوع، در مطلبی دیگر به بررسی اختصاصی کلاهبرداری های اینترنتی و راه های مقابله با آن خواهیم پرداخت.

نحوه مقابله با کلاهبرداری اینترنتی

این نکته را در نظر داشته باشید مردم با سنین و شغل های متفاوت می‌توانند مورد هدف کلاهبرداران واقع شوند و اگر حواستان جمع نباشد شما می تواند یکی از قربانیان  کلاهبرداری های اینترنتی باشید. در صورت موارد مشکوک می توانید از طریق شماره یک وکیل خوب در مشهد راهنمایی بگیرید.

از مواردی که می‌توانید برای محافظت در برابر کلاهبرداری انجام دهید گزینه های زیر است

۱- هرگاه بدون دعوت از طرف شخصی یا یک بیزینس با شما تماس حاصل شد، این موضوع را در نظر داشته باشید که ممکن است کلاهبرداری باشد.

۲- راجع به شخصی که با آن معامله می‌کنید تحقیقات لازم را انجام دهید و از قانونی بودن کار مطمئن شوید.

۳- پیامک ها و یا ایمیل های مشکوک را پاسخ ندهید.

۴- مشخصات فردی خود را امن نگه دارید. درصورتی که می خواهید اسنادی را بیرون بیاندازید ابتدا آن را تکه تکه کنید و از بین ببرید. زیرا بسیاری از کلاهبرداران از اطلاعات اولیه موجود در بسیاری از اسناد استفاده میکنند تا اعتماد اولیه افراد را به دست آورند.

۵- اطلاعات ایمنی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و از وسایل همراه و کامپیوتر خود با رمز و موارد دیگر محافظت کنید.

۶- رمز خود را  به صورت ترکیب حرف و عدد انتخاب کنید  وکیل پایه یک جرایم کلاهبرداری اینترنتی در مشهد سعی کنید غیر قابل پیش بینی باشد.

۷- برای کسی که نمی شناسید یا مورد اعتماد شما نیست پول واریز نکنید و اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

۸- در هنگام خرید آنلاین مواظب باشید و از درگاه های مطمئن برای این امر استفاده کنید. تقریبا در تمامی خرید های اینترنتی، صفحه کلید مخصوص وارد کردن اطلاعات وجود دارد. لطفا برای ورود اطلاعات خود از آنها استفاده کنید.

ثبت زمان ملاقات حضوری

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل آدم ربایی در مشهد

وکیل آدم ربایی در مشهد ، از آنجایی که این جرم جزء جرایم حساس و مجازات سنگینی نیز در این مورد وضع شده است، در صورتی که شاکی یا متهم پرونده کیفری هستید، به دنبال بهترین وکیل جرم آدم ربایی که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد، باشید که نسبت به تمامی قوانین و مقررات اشراف و اطلاع کامل داشته باشد تا به هر ترتیب بهترین نتیجه را برای موکل خود در بر داشته باشد.

وکیل پرونده آدم ربایی

آدم ریابی جرم شدیدی است که قوانین آن از گذشته با مجازات سنگین وضع شده است، آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که به یکی از مهم ترین حقوق انسان یعنی آزادی شخصی لطمه وارد می کند و بیشتر شخصیت معنوی قربانی را مورد تعرض قرار می دهد. و شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است. و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک با دخالت وکیل آدم ربایی در مشهد و متخصص کیفری است. دراین مقاله سعی داریم ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به قوانین و مقررات پیرامون آنها نیز بپردازیم.

مفهوم آدم ربایی

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه فریفتن یا با زور انجام گیرد. وکیل پایه یک مشهد گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و… شخصی را می‌ربایند. به این عمل، هم در اصطلاح عامیانه وهم درعلم حقوق، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

ربودن یعنی:

«جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.» مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ ربایی عبارت است از منتقل ‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر و رضایت نداشتن شخص ربوده‌ شده است. مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ ربایی «ربودن» است.

آنی بودن جرم

آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌ محض این ‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. وکیل حرفه ای آدم ربایی لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌ است.

 “آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، سفر نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون دلیل، محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

قانون اساسی و آدم ربایی:

 • اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”
 • اصل ۳۲ قانون اساسی درباره ی یکی از حقوق افراد که حق آزادی تن می باشد و از بارزترین مصداق آزادی های شخصی است، وکیل کار کشته ؛ چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.»
 • اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»

پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

قوانین خصوصی پیرامون آدم ربایی:

 • طبق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: “هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با خشونت، تهدید، حیله یا به هر نحو دیگر، خودش یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد”.
 • تبصره مجازاتِ شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.
 • هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس با خشونت، به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس با خشونت به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی وضع شده است.

 • هرگاه رباینده با تهدید و خشونت باعث شود که قربانی از روی ترس، ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
 • دادن وعده‌‌ و ترغیب‌ کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این ‌که پسری با وعده‌ ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند.
 • وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ ربایی نمی شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.
 • برای تحقق آدم‌ربایی، همکاری مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد ‌شد.
 • اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی سه تا پنج سال حبس) محکوم می‌شود.

 

شروع به جرم آدم ربایی

به موجب تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا (کتاب پنجم): «مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است». تصریح قانونگذار به واژه «ربودن» به معنای جرم محسوب نشدن شروع به اخفا نیست. وکیل برای آدم ربایی مشهد ، در تشخیص و تمایز شروع به ربودن از عملیات مقدماتی و جرم تام ربودن به ویژه با توجه به مستمر بودن آن باید با عنایت به ماده ۱۲۳ ق.م.ا نظریه عینی را پذیرفته است: «… عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد.».

مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومتِ شخصِ مورد نظر، ناکام بماند یا به‌ محض این‌که راننده مسیر خود را به‌ قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام بموقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.

 • ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه تائید شود که طفل مذکور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
 • مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ این قانون «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

قبل از اقدام برای پرونده سازی و کسب اطلاعات دقیق تر در زمینه ی این جرم حتما با حضور در دفتر وکالت با یک وکیل آدم ربایی باتجربه مشورت نمایید

عوامل تشدید کننده مجازات آدم‌ربایی

این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت از موارد زیر است؛

■ ︎اول: سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا خیر.

■ ︎دوم: ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد.

توجه: اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده، طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.

■ سوم: رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌ کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم ‌ربا به ‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب همراه یا در ارتباط با آدم ‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات شود. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی شود.

اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به قربانی برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌ باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی ( وکیل تجاوز در مشهد ) قرار دهند، مجازات رباینده به ‌دلیل ورود آسیب حیثیتی تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.

رای دیوان عالی کشور در جرم آدم ربایی

• عدم ارجاع امر به متخصص و پزشکی قانونی جهت تعیین وضعیت روانی متهم مربوط به آدم ربایی که در روز روشن و با دوچرخه اقدام به ارتکاب جرم نموده، موجب نقص رای است.رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور:(مورخه ۱۳۷۱ پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۵/۲)

• صرف داد و فریاد در داخل اتومبیل دال بر قصد آدم ربایی نیست.رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور:(مورخه ۱۳۷۱ پرونده کلاسه ۷۱/۳۶/۲)

• با توجه به اظهارات شکاک و اقاریر متهمان، نظر به اینکه علت غایی و هدف نهایی متهمین، سرقت محموله و بار تریلی بوده و تمامی اقدامات و عملیات انجام شده ازناحیه متهمین، تمهید و مقدمه برای سرقت بار ورق آهن کامیون بوده است نتیجتا در قضیه مطروحه آدم ربایی مصداق ندارد. (رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور(شماره:۵۶۸ مورخه ۱۳۷۱)

اهمیت وکیل در پرونده آدم ربایی مشهد

رسیدگی به جرم آدم ربایی در مشهد مطابق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد که با حضور ۳ قاضی عالی رتبه رسیدگی می شود، بر اساس قانون در صورتی که متهم وکیل برای خود انتخاب ننموده باشد دادگاه تکلیف دارد  در جرم آدم ربایی برای حفظ حقوق متهم در برخورداری از وکیل آذم ربای، یک وکیل تسخیری برای متهم  تعیین نمای.

با توجه به اهمیت این اتهام در صورتی که شاکی یا متهم پرونده های کیفری هستید بایستی به دنبال یک وکیل خوب باشید و لزوما باید وکیل پایه یک دادگستری باشد. وکلایی که در مشهد اقدام به پذیرفتن وکالت نسبت به موضوعات آدم ربایی می نمایند را بعنوان وکیل آدم ربایی در مشهد می شناسند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد ؛ فریب در ازدواج جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات نظر گرفته شده است. چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود و این موارد شامل هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده، باشد که طرف واجد آن نیست، مشمول قانون می گردد.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل حسینی مقذم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل فریب در ازدواج مشهد

متخصص و مجرب در دعاوی کیفری و خانواده

وکیل فریب در ازدواج

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت است از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله ‌گرانه ‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن طرف مقابل، خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با مخفی کرد‌ن عیوب، معرفی می‌کند.

مواردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می شود:
اگر هر یک عیوب زیر حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• ناتوانی جنسی به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
• مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

اگر هر یک از عیوب زیر حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• بیماری پوستی
• بیماری جنسی
• زمین گیری
• نابینایی از هر دو چشم
د‌ر صورتی که زوجه ازد‌واج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد‌ و د‌ر ازد‌واج بعد‌ی موضوع را مخفی کند‌، از جمله موارد‌ فریب د‌ر ازد‌واج تلقی می‌شود‌.
اگر با استناد به این عیوب خواستار طلاق هستید با وکیل فریب در ازدواج با تجربه مشورت نمایید.

نحوه تحقق جرم فریب در نکاح

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد بر آن واقع شده باشد:
1- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضه قلبی.
2- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب در ازدواج لحاظ شده باشد. مثلا اگر فرد نسبت به نقص خویش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.

اجزاء جرم فریب در ازدواج

این جرم، جرمی مرکب بود‌ه و از سه جزء تشکیل می‌شود‌:
اول: متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است.
د‌وم: فریب خورد‌ن طرف مقابل.
سوم: منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد‌ ازد‌واج.
بنابراین جرم مذکور د‌ر عین حال جرمی مقید‌ بود‌ه و د‌ر صورتی که به ازد‌واج ختم نشود‌، برای مرتکب مسؤلیت کیفری نخواهد‌ د‌اشت. بهترین وکیل طلاق مشهد ؛ جرم فریب د‌ر ازد‌واج اختصاص به قبل از ازد‌واج د‌ارد‌ و اگر مرد‌ی بخواهد‌ بعد‌ از ازد‌واج زن خود‌ را طلاق د‌هد اما زن با توسل به اعمال و گفتار متقلبانه و امور واهی مرد‌ را از طلاق د‌اد‌ن منصرف کند‌، از شمول ماد‌ه قانونی خارج است.

سوءنیت عام فریب در ازدواج:
یعنی اینکه مرتکب خود‌، آگاه به غیر واقعی بود‌ن آنچه که وسیله فریب د‌اد‌ن طرف عقد‌ قرارد‌اد‌ه می باشد.

سوءنیت خاص فریب در ازدواج:
با عنایت به مقید‌ بود‌ن این جرم، عبارت است از خواستن و حصول نتیجه یعنی وقوع ازد‌واج.
د‌ر صورتی که اعمال حیله ‌گرانه و اقد‌امات مکارانه مرتکب‌، موجب اغفال طرف مقابل شود‌ از مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج بود‌ه و د‌ر این خصوص زیرک و باهوش بود‌ن یا ساد‌ه ‌اند‌یشی و زود‌ باوری فریب خورد‌ه تأثیری د‌ر نتیجه کار نخواهد‌ د‌اشت.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد.

۱. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین می شود.

۲. فرد فریب خورده می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند. وکیل فسخ نکاح مشهد فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

ضمانت اجرای حقوقی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌ کننده مطالبه خسارت کند، اعم از اینکه تدلیس‌ کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

فسخ در تخصص وکیل خانواده مشهد می باشد. اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده بسته به نظر عرف است.

مهریه در فریب ازدواج

• هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌ تواند تفاوت بین مهرِ باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس ‌کننده بگیرد. بهترین وکیل مهریه و اگر تدلیس ‌کننده خود زن باشد و تفاوت مهر را ندهد می‌تواند مابه ‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

• د‌ر صورتی که مرتکب فریب، زن باشد‌، مرد‌ قبل از نزد‌یکی،هیچ تکلیفی برای پرد‌اخت مهریه ند‌ارد‌ و اگر تمام یا قسمتی از مهریه را پرد‌اخت کرد‌ه باشد‌، به د‌لیل د‌ارا شد‌ن بلا جهت زن و منشأ باطل این د‌ریافت، قابل پس گرفتن و استرد‌اد‌ است.

• اگر مرد‌ پس از نزد‌یکی از عیوب زن مطلع شود‌، د‌ر صورتی که از حق فسخ فوری، استفاد‌ه نکند،‌ زن استحقاق د‌ریافت تمام مهریه را د‌ارد‌، اگر‌، از این حق استفاد‌ه و عقد‌ ازد‌واج منحل شود‌، زن مستحق د‌ریافت مهریه نیست.
• اگر فسخ ازد‌واج ناشی از‌ ناتوانی جنسی مرد‌ باشد‌، طبق ماد‌ه۱۱۰۱ قانون مد‌نی زن استحقاق د‌ریافت نصف مهریه را خواهد‌ د‌اشت. د‌ر صورتی که فریب د‌هند‌ه مرد‌ باشد‌، زن می‌تواند‌ حقوق قانونی خود‌ از جمله مهریه را د‌ریافت کند‌.

مجازات فریب در ازدواج

دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند اما می تواند با توجه به این که اگر فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد.
این جرم ازجمله جرائم غیر قابل گذشت بود‌ه و د‌رصورتی که فریب خورد‌ه از جرم گذشت کند‌، د‌اد‌گاه رسید‌گی کنند‌ه می‌تواند‌ بر اساس ماد‌ه ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیف د‌هد.
اگر درگیر پرونده فریب در ازدواج هستید برای اطلاع دقیق تر از مجازات، با وکیل فریب در ازدواج با تجربه در ارتباط باشید.

فریب ازدواج علیه ثالث

 قانونگذار از کلمه زوجین استفاد‌ه کرد‌ه است بنابراین حکم، فقط شامل زوج و زوجه است. د‌ر صورتی که یکی از نزد‌یکان مانند‌ پد‌ر و یا ماد‌ر یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج، طرف مقابل را با همد‌ستی و تبانی زوج یا زوجه فریب د‌اد‌ه یا نحوه و طریق فریب د‌اد‌ن را به مرتکب ارایه کند‌ و یا به هر شکلی امکان گول خورد‌ن طرف مقابل را تسهیل و ایجاد‌ کند‌، معاون د‌ر جرم بود‌ه و از این جهت قابل تعقیب هستند‌.
اما رویه مشخصی موجود نمی باشد. به عنوان مثال زوج با فریب زوجه مبنی بر اینکه دارای تحصیلات عالیه می باشد، ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از این امر، وی علیه زوج و پدر وی اقدام به شکایت نموده و مدعی می گردد که پدر زوج از این امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهیل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نیت پدر زوج اثبات گردد می توان با عنوان تبانی یا مباشر معنوی از نامبرده اقدام به شکایت نمود.
بعضی، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل می دانند. وکیل کیفری در مشهد تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل خوب در مشهد مشورت نمایید.

شکایت فریب در ازدواج

استفاده از حق شکایت فریب در ازدواج، با توجه به فوری از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج است. لازم به ذکر است با توجه به قانون مجازات مهلت یکسال در نظر گرفته شده است. جهت طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، دادسرای محل وقوع جرم ( دادسرای محل وقوع عقد نکاح) صالح می باشد. طرح دادخواست حقوقی فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج نیز در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده، امکان پذیر است.

مدارک لازم برای فریب ادرواج

• شناسنامه و کارت ملی.
• سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج از دفتر ازدواج.
• استشهادیه شهود.
• فیلم عقد یا خواستگاری در صورت وجود.
• وکالتنامه ی وکیل فریب در ازدواج.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل فروش مال غیر در مشهد

جامعه امروزه و ارتباطات وسیع نیازمند آشنایی با حق و حقوق افراد متقابل با هم دیگر و قانون است. انسان همواره در معرض کلاهبرداران و سودجویان قرار دارد پس برای داشتن برخورد صحیح با آنان باید با حقوق خود آشنا باشد. در این مقاله با عنوان وکیل فروش مال غیر در مشهد به بررسی این جرم می‌پردازیم.

وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک  مشهد

وکیل برای جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.

فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد وکیل خوب در مشهدبرای شکایت فروش مال غیر بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

مثال برای جرم

فرض کنید کسی خانه ی شما را بفروشد و یا ماشینی که متعلق به شخص دیگری است به شما بفروشد به این عمل فروش مال غیر می گویند. انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر (اعم از خود مال و منفعت آن ) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگری با سو نیت و محیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

فروش مال غیر مصداق کلاهبرداری حساب می شود و علاوه بر مجازات خصوصی به علت مخدوش کردن آرامش جامعه شامل جزای عمومی نیز می شود  و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. وکیل کیفری در مشهد به طور خلاصه انتقال اموال فردی بدون اطلاع را فروش مال غیر می‌نامند.

منظور از انتقال چیست؟

واژه ی انتقال به معنی زوال (از بین رفتن) مالکیت شخص نسبت به مال و اموال مشخص به نفع مالک جدید می‌باشد. در بحث فروش مال غیر انتقال مال به معنی این است که خود یا مزایا و منفعت مال به شخص دیگری واگذار شود. منفعت مال را با مثال زیر روشن می کنیم. وکیل املاک در مشهد فرض کنید خانه ای بدون اذن صاحب ملک به کسی اجاره داده شود. در این مثال مرتکب از منفعت مال استفاده کرده است.

ارکان جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر نیز مانند همه جرایم از سه عنصر قانونی مادی و روانی تشکیل شده است.

عنصر قانونی

ماده ی ۱ قانون مجازات در رابطه با انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی را تشکیل می دهد و در قانون مدنی در موارد ۲۴۷الی۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن فروش مال غیر است پرداخته است.

عنصر مادی

هر چند که فروش مال غیر زیر مجموعه کلاهبرداری می‌باشد اما احتیاجی به استفاده از وسایل متقلبانه, اغفال مال باخته و تسلیم مال خود به فروشنده ندارد بلکه صرفاً انتقال مال غیر کافی می‌باشد.

عنصر روانی

از اصول حقوق کیفری این است که لازمه ی  تحقق جرم وجود قصد مجرمانه است که به معنای تعلق فعل و انفعالات ذهنی مرتکب بر عمل مجرمانه است و لازم است رفتار مرتکب همراه با علم و اراده باشد.

آیا فروش مال غیر جرم عمدی است؟

بنا به دلایل زیر می توان اعلام کرد که این جرمی عمدی است.

 • از آنجایی که جرم غیر عمد از جمله جرایم استثنا و خلاف اصل است. درصورتیکه مقنن به غیر عمد بودن آن تصریح نورزد بنا به اصل بالا جرم را عمدی تلقی می کنیم.
 • انتقال مال غیر از جمله جرایم علیه اموال است و چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرم عمدی باشد.
 • خود مقنن در قانون مجازات مال غیر مصوب ۱۳۰۸ اشاراتی بر عمدی بودن این جرم نموده.

در  فروش مال غیر چه کسی مجازات خواهد شد، فروشنده، خریدار یا مالک؟

در مجرم بودن و مجازات فروشنده که شکی نیست اما در مواردی ممکن است خریدار و یا حتی مال باخته نیز مجازات شوند. در عمل فروش مال غیر آگاهی و عدم آگاهی خریدار می‌تواند در مجازات و یا تبرعه شدن شخص موثر باشد. البته در هر صورت مال باید به مالک اصلی برگردانده شود.

درصورت آگاه بودن خریدار از این موضوع که مال خریداری شده متعلق به شخص دیگری بوده، خریدار با عنوان معاون جرم خوانده شده و مجازات می شود. علاوه بر این مالک نیز امکان دریافت مجازات دارد.

هنگامی که دارایی و ملک شخص بدون رضایت و آگاهی او انتقال داده شود دادگاه به مالک فرصت یک ماهه بابت ارسال اظهارنامه برای خریدار و مطلع کردن او نسبت به مالکیت خود می دهد.

اگر این زمان تمام شود و مالک اقدامی در این رابطه انجام نداده باشد؛ مالک معاون جرم محسوب می‌شود زیرا در این دست از موارد این امکان وجود دارد که مالک و فروشنده با هم تبانی کرده و قصد کلاهبرداری از خریدار را داشته باشند.

آیا مجازات مجرم در انتقال مال منقول و غیرمنقول تفاوت دارد؟

به طور کلی اموال را می توان در دو دسته اموال منقول و اموال غیر منقول تعریف کرد. نوشته وکیل تصرف عدوانی در مشهد نیز به اموال منقول و غیر منقول پرداخته شده است

اموال منقول به اموالی اطلاق می شود که اساسا قابل لمس بوده و بتوان از جایی به جای دیگر منتقلش کرد. بعضی از اموال ذاتا حکم اموال منقول دارد؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین.همچنین اموالی که در حکم اموال منقول بوده مانند حق وثیقه، حق مخترع و یا حقوق افراد در شرکت ها و در رابطه با سهام شرکت.

اموال غیر منقول در لغت به معنای اموالی است که قابل حمل نیست. برخی از اموال ذاتا اموال غیرمنقول هستند مانند معدن، سنگ، خاک ، زمین و از این دست از اموال. برخی از اموال نیز به واسطه فعالیت های انسان در حکم غیر منقول خواهند بود مانند بناها، نهال ها و درختان.

وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود برای اصل جرم تفاوتی ندارد که مال جزو کدام دسته است و مجازات برای هر دو یکسان می‌باشد.

وکیل فروش مال مشاع در مشهد

در رابطه با تعریف مال مشاع(شراکتی) در مقالات گذشته توضیح داده ایم. مال مشاء به اموالی گفته می شود که بیش از یک نفر در آن مال سهم دارند. اگر شریک به اندازه ی سهم خود مالی را انتقال دهد جرم محسوب نمی شود. ولی اگر این شخص علاوه بر سهم خود درصدی از سهم شریک یا شرکای دیگر خود را نیز انتقال دهد مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد. اینکه تصرف مالک آیا در حدود مالکیت خود بوده یا نه گاهی تبدیل به مسئله پیچیده ای می شود. در این موارد و موارد مشابه آن بهتر است با یک وکیل آشنا به مسائل فروش مال غیر مشورت نمایید.

مجازات فروش مال غیر

این جرم همانطور که پیش تر گفتیم به علت بر هم زدن آرامش جامعه شامل دو بخش مجازات به صورت زیر می‌باشد.

 • حبس به مدت ۱ الی ۷ سال
 • پرداخت جزای نقدی معادل مال گرفته شده
 • بازگشت مال به مالک

تفاوت جرم فروش مال غیر با عناوین مجرمانه ی مشابه

 • کلاهبرداری:

فروش مال غیر هم خانواده با کلاهبرداری بوده ولی در مواردی مانند استفاده از وسایل متقلبانه با هم تفاوت دارند.

 • معامله معارض:

درواقع در قانون تعریف مشخصی برای معامله ی معارض عنوان نشده بلکه رویه قضایی مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت را (ملک یا مالی که توسط مالک بیش از یک بار معامله شود) معامله معارض می‌نامیم و مرتکب به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در این معامله واقعیت این است که از معامله دوم شخص مالک محسوب نمی‌شود و آن را به دیگری انتقال میدهد و سمت مالک بودن را اختیار کرده که کلاهبرداری محسوب می‌شود.

 • معامله فضولی:

تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی در این است که در معامله فضولی فروشنده قصد ایجاد ضرر به مالک را نداشته و گاهی به دنبال سود بیشتر مالک نیز هست ولی در انتقال مال غیر فروشنده با سو نیت و به ضرر مالک عمل میکند.

رد مال (بازگشت مال)

پس گرفتن مال شامل پروسه طولانی و نیازمند صبر و بردباری می‌باشد .

اگر مال بوسیله سند رسمی به فرد دیگری انتقال داده شود مالک باید بعد اثبات جرم در دادگاه کیفری، دادخواست خلع ید “ وکیل خلع ید در مشهد ”  و ابطال اسناد جعلی را در محکمه حقوقی عنوان کند.

در این زمینه ها به همراه داشتن   وکیل فروش مال غیر در مشهد  می تواند کمک شایانی به شما عزیزان کند. برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل فروش مال غیر در مشهد با ما در ارتباط باشید.

بخشش شاکی

بعضی جرم ها قابل گذشت می‌باشند و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مرتکب مجازات نخواهد شد.

اما جرم فروش مال غیر از دسته جرم های غیر قابل بخشش می‌باشد

و درصورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند مجرم همچنان به حداقل یک سال حبس محکوم می‌شود.

اما اگر شاکی به اصطلاح از خیر مال خود بگذرد قاضی نیز برای ارسال حکم رد مال اصراری ندارد.

مزایای استفاده از وکیل در پرونده فروش مال غیر مشهد

همانطور که پیشتر اشاره کردیم پروسه رد مال نیازمند زمان زیاد و کار ملال آوری است. با داشتن وکیل فروش مال غیر شما می توانید از بهترین و سریعترین راه برای رسیدن به مال خود اقدام کنید.

همچنین با داشتن وکیل فروش مال غیر نیازی به حضور موکل در محکمه نخواهد بود.

درصورتیکه که فروش مال غیر به وسیله دلال باشد، وکیل فروش مال غیر می تواند اموال دلال را نیز توقیف نماید.

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک  فروش مال غیر در مشهد با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

دادسرای صالح برای شکایت فروش مال غیر

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای شکایت کیفری این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی طرقبه باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی  مشهد صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد در صورتی که متهم متواری باشد،دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کندو اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته یا وکیل کیفری انتقال مال غیر می‌تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت
از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد در خدمت شماست، مشاوره با بهترین وکلای کیفری در امور جزایی و انجام وکالت توسط وکیل متخصص کیفری در مشهد برای پرونده های جنایی، از نظر وکیل خوب در مشهد برای پرونده های کیفری نقش و عملکرد وی و استفاده از تجارب ایشان در اقناع وجدان دادگاه تاثیر زیادی دارد.

وکیل کیفری در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی مهم کیفری 

وکیل کیفری مشهد

وکیل کیفری شخصی است که پس از سپری کردن تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی و کسب دانش لازم در علم حقوق و فقه، در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و دارای پروانه معتبر وکالت است و با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، اکثرا در زمینه های جزایی و کیفری قبول وکالت می کند. و تمرکز تجربه حرفه ای شغل وکالت خود را،در امور کیفری و جزایی قرار داده است. که به وکیل کیفری کار هم معروف می شود.

حقوق کیفری

حقوق کیفری مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازاتها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند، قوانین کیفری ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است. در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است، بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.

 انواع مجازات ها 

در قانون مجازات اسلامی مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده اند برای آنشنایی با نوشته وکیل کیفری مشهد همراه باشید:

حدود
قصاص
تعزیرات
دیات
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

حد مجازاتی است که شارع آن راتعیین کرده است وقصاص مجازات فردی می باشد که مرتکب جنایت منجربه قتل یا صدمات بدنی گردیده است و دیه جایگزین قصاص درجنایات عمدی یا غیر عمدی میباشد و تعزیر مجازاتهای جرایمی است که خارج از موارد فوق میباشند. وکلای خوب کیفری مجازات بازدارنده مجازاتی است که از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات ازمقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.

وکیل کیفری درمشهد

انواع وکیل در پرونده های کیفری مشهد

وکیل تعیینی : یا وکالت قراردادی آن است که هریک از اصحاب دعوا برای اقامه و تعقیب آن و دفاع از حق، از طریق شماره  به آدرس و دفتر وکیل ککیفری مراجعه و با وی قرارداد وکالت می‌بندند. وکیل دادگستری شخصی است که به‌غیر از داشتن تحصیلات حقوقی باید پروانه‌ی وکالت کردن را از قوه قضاییه یا از کانون وکلا در پی قبولی در امتحان، اخذ کرده باشد.

وکیل  تسخیری : در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است،چنانچه متهم شخصاً وکیل جنایی معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او سوی مقام قضایی الزامی است. مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

عرفا هر کدام از وکلای کیفری و غیر کیفری موظف هستند سالانه ۳ مورد وکالت تسخیری را بپذیرند درخصوص حق‌الزحمه وکلای کیفری تسخیری، متهم تکلیفی ندارد و در این‌گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف‌های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می‌کند. وکیل کیفری تعینی به مراتب از وکیل تسخیری دلسوزتر و متعهد تر است و با انتخاب وکیل پایه یک کیفری در مشهد وکیل تسخیری از بین می رود.

وکیل خوب در پرونده جزایی چقدر اهمیت دارد؟

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبروو مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

پرونده های کیفری از دشواری خاصی برخوردار هستند. با اعطاء وکالت می توانید بیشترین اطمینان را از موفقیت پرونده کیفری خود در مشهد اعم از طرح و دفاع کسب نمود.

در هر پرونده کیفری مشهد چند وکیل می توانیم انتخاب نماییم؟

طرفین می توانند برای شکایت یا دفاع، وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند در صورت تعداد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 دادسرا:

در این مرحله شاکی یا متهم می‌توانند دو نفر وکیل خوب دادگستری معرفی کنند لازم به ذکر است حسب ظاهر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا متهم یک نفر وکیل دادگستری را همراه خود داشته باشد.

دادگاه کیفری۲: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. صرفا حضور یکی از وکلا برای تشکیل جلسه کافی است.

دادگاه کیفری یک: در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد هر یک از طرفین می توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کند.

دادگاه انقلاب ؛ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب باید قائل به تفکیک شد چنانچه موضوع اتهام از جرایم مذکور بندهای الف، ب، پ ،ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد تعداد وکلای پایه یک دادگستری هر یک از طرفین حداکثر سه نفر و در سایر موارد حداکثر دو نفر می باشد.

وکیل کیفری در مشهد

حق دسترسی به وکیل در جرایم کیفری

ضعف آگاهی متهم از موازین قانونی و حقوقی حضور شخصی با اطلاعات و تجارب حقوقی در جهت رفع اتهامات ناروا علیه متهم را در مرحله حساسی همچون کشف جرم به طور اعم و بازجویی ها به طور اخص الزامی می کند چرا که ضابطین دادگستری در این مرحله دارای اختیارات وسیعی هستند و حضور وکیل مشهد متهم نه تنها از سوء استفاده مأمورین از اختیارات خود در جمع آوری دلایل غیر اصولی علیه متهم بی گناه و نا آگاه از قانون جلوگیری می کند. بلکه مانع از اظهارات ناسنجیده متهم علیه خود نسبت به جرم می شود.

حق معرفی وکیل در مرحله دادسرا

بخش عمده پرونده‌های کیفری در مشهد مربوط به مرحله تحقیقات است. در این مرحله پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده تکمیل می شود، امروزه تحقیقات مقدماتی می تواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد. وکلای جنایی نه تنها حق دارد پرونده کیفری را مطالبه کند و همانند وکیل شاکی از محتویات پرونده مطلع گردد و نظرات خود را به بازپرس اعلام و حتی انجام تحقیقات خاصی را از وی تقاضا نماید.

حق معرفی وکیل در دادگاه کیفری

حق داشتن وکیل در مرحله دادرسی از جمله تضمیناتی است که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود. این مهم در اصل سی و پنجم قانون اساسی چنین آمده است که: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

در دادگاه کیفری تمام دلایل له و علیه متهم با حضور طرفین دعوی به بحث گذاشته می شود و هیچ دلیل و مدرکی بدون بحث و مذاکره در جلسه رسیدگی نمی تواند علیه متهم موثر باشد. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آن است که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود.

حق الوکاله وکیل کیفری مشهد چقدر است؟

مبلغ حق الوکاله بر حسب نوع اتهام، اینکه در مرحله بدوی است یا تجدیدنظر و اینکه در همان شهر یا شهر دیگری باشد متفاوت است مثلا هزینه حق الوکاله یک وکیل در مشهد که به دادگاه بجنورد سفر می کند فرق دارد. مطابق قانون هزینه سفر وکیل کیفری نیز بر عهد موکل است. وکیل حداقل رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید می نماید و بر اساس آن تمبر باطل می نماید.

اخیرا آیین نامه حق الوکاله تصویب شده است که مبلغ آن حسب نوع درجه جرم و مرحله متغییر است و وکلای دادگستری مشهد بایستی بر اساس آن تمبر وکالتی خود را باطل نمایند تا دفتر دادگاه ،وکالت را ثبت نماید،

بهترین وکلای کیفری مشهد را چگونه پیدا کنم ؟

بهترین وکلای کیفری و حقوقی(وکیل حقوقی در مشهد) برای پرونده شما در مشهد برای شما کسانی هستند که تخصص کیفری دارند.البته بهترین وکیل دادگستری کیفری علاوه بر متخصص بودن باید داری تعهد، صداقت و امانتداری نیز باشد تا نتیجه بسیار خوب و عالی حاصل شود.

برای انتخاب بهترین وکیل کیفری سایت وکیل مشهد شرایط دارد از جمله:

 •  مشاوره حضوری جهت ارزیابی وکیل
 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلای کیفری

بهترین وکیل کیفری از کرامت انسانی متهم دفاع می نماید و به اتهام موکل خود نگاه نمی کند همواره احترام مقامات قضایی در دادگاه های کیفری مشهد را رعایت می نماید و برای کشف واقعیت و برقرای عدالت به مقام قضایی کمک می نماید ولی اولویت او در هر صورت دفاع از حقوق موکلش است.

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳