نوشته‌ها

قرار جلب به دادرسی

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق ، دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. به منظور یادآوری اینکه در دادسرا فقط در مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهار نظر می شود، نه درباره مجرمیت یا برائت او ، ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک عنوان قرار جلب به دادرسی را جایگزین عنوان سابق یعنی قرار مجرمیت نموده و اعلام کرده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی … صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

مطرح کردن پرونده در دادگاه با کیفرخواست

اصولا پرونده در دادگاه های کیفری با کیفرخواست مطرح می شود ، بدین صورت که پرونده در دادسرا تشکیل شده و اگر نظر بازپرس مبتنی بر تقصیر متهم باشد پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با این قرار ، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده از طریق شعبه بازپرسی برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می شود.

علاوه بر این فرض راه های دیگری نیز وجود دارد که در صورت وجود شرایط آن ها ، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه مطرح می شود مانند قرار جلب به دادرسی صادره از سوی قاضی دادگاه و یا مطرح کردن پرونده با ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، و مواردی که پرونده مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا با دستور دادستان در دادگاه مطرح می شود.

قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تفاوت حکم جلب با قرار جلب به دادرسی

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح است و بازپرس یا دادیار پس از رسیدگی و بررسی دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که دلایل کافی بر اتفاق افتادن جرم و انجام آن بوسیله متهم وجود دارد و باید در دادگاه محاکمه شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. پس از صدور این قرار، پرونده نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود.

اگر این قرار مورد تایید دادستان در دادسرا باشد، اقدام به صدور کیفرخواست (تقاضای دادستان در دادسرا از دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام برای تعیین مجازات متهم) می کند و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مواردی نیز بازپرس یا دادیار به این دلیل که «عمل متهم مجرمانه نیست» یا «عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد» و یا به علت سایر دلایل قرار منع تعقیب صادر می کند و موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود.

حال اگر شاکی به این قرار اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض در دادگاهی انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب شاکی را بپذیرد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال می کند و دادسرا نیز باید متهم را احضار کند و اتهام را به او تفهیم کند و آخرین دفاعیات و تامین مناسب را از او اخذ کند و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

دستور جلب

دستور جلب همانطور که گفتیم برگه ای است که در دعاوی حقوقی و کیفری پس از ارسال احضاریه و عدم حضور شخص صادر می شود. به وسیله این دستور، شخص توسط مامور انتظامی جلب و به مرجع قضایی آورده خواهد شد. دستور جلب در دعاوی حقوقی پس از قطعی شدن حکم و به منظور اجرای رای است. دستور جلب در دعاوی کیفری نیز، هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله اجرای حکم و برای اجرای حکم، صادر خواهد شد.

شرایط قرار جلب به دادرسی

مطابق ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک قرار جلب به دادرسی باید مستدل (دارای دلایل توجیه کننده) و مستند (به مواد قانونی) باشد. این قرار الزاما در خاتمه نحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله بین ختم تحقیقات و صدور قرار نباید بیش از پنج روز باشد ، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات صادر می شود.

متهم نمی‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند.

نکته مهم دیگر درباره‌ی قرار جلب به دادرسی آن است که این قرار از سوی متّهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متّهم باید در دادگاه به ارائه‌ی دفاعیّات خود بپردازد و با صدور این قرار، پرونده از دسترس دادسرا خارج و به دادگاه صالح سپرده می‌شود.

صدور قرار جلب به دادرسی در نتیجه اعتراض به قرار منع تعقیب

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم توسط شاکی ، یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود ؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند ، در این صورت ، قرار را صادر و پرونده را برای اخذ تامین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد.

در این حالت ، دادسرا پس از احضار متهم ، تفهیم اتهام ، اخذ تامین مناسب و آخرین دفاع از وی ، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد. (ماده ۲۷۶ ق.آ.د.ک)

موافقت یا مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت ، کیفرخواست صادر خواهد شد.

در صورت مخالفت پرونده نزد بازپرس اعاده می شود. چنانچه بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند ، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی ، ابتدائا تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

آدرس و تلفن کلانتری های مشهد

قانونگذار نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه را به عنوان ضابط پیش بینی نموده که در ادامه به تعریف آن می پردازیم. شما همچنین می توانید در پایان این مطلب لیست کامل آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد را مشاهده نمایید.

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد

اداره راهنمایی و رانندگی
آدرس: میدان راهنمایی
شماره تماس: ۱۴-۸۴۱۰۰۱۲

 

پاسگاه ۱
آدرس: خیابان مدرس
شماره تماس: ۳۲۲۵۱۰۰۰

 

پاسگاه ۲
آدرس: خیابان امام رضا – میدان بیت المقدس – جنب بازار امام رضا
شماره تماس: ۳۶۴۲۰۰۰۳

 

پاسگاه ۳
آدرس: میدان شهداء
شماره تماس:  ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۴
آدرس: چهارراه شهداء
شماره تماس: ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۵
آدرس: خیابان تقی آباد
شماره تماس: ۳۸۵۴۸۰۰۰

 

پلیس راه امام هادی(ع)
آدرس: ابتدای جاده قوچان
شماره تماس: ۳۶۶۱۰۰۰۰

 

پلیس راه طرق
آدرس: طرق اول ج نیشابور
شماره تماس: ۳۴۱۲۴۰۰

 

پاسگاه ۳۴  ]ترمینال]
آدرس: خیابان امام رضا پایانه مسافربری شهر مشهد
شماره تماس: ۳۸۵۹۲۰۸۹

 

ستاد فرماندهی انتظامی مشهد
آدرس: بولوار وحدت مقابل پارک
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۱۱۸

 

سر کلانتری جنوب
آدرس: میدان عدل خمینی
شماره تماس: ۳۸۰۰۴۴۳۶

 

سر کلانتری شرق
آدرس: گلشهر اول بولوار شهید آوینی
شماره تماس: ۳۲۵۱۰۹۰۰-۳۲۵۱۶۰۰

 

سر کلانتری شمال
آدرس: بولوار شفا بین شفا ۳۰-۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۳۳۰۴۱

 

سر کلانتری غرب
آدرس: بولوار آزادی ۱۳
شماره تماس: ۳۶۰۵۵۹۲۳

 

فرماندهی انتظامی ثامن
آدرس: میدان بیت المقدس کوچه عید گاه
شماره تماس: ۳۲۱۸۷۶۲۳

 

فرماندهی بخش احمد آباد رضویه
آدرس: ابتدای شهرک طرق ، حاشیه بلوار ساعی
شماره تماس: ۳۹۲۱۷۱۸-۳۹۲۱۰۸۴

 

پاسگاه ۵۲ [الهیه]
آدرس: بلوار الهیه
شماره تماس: ۳۵۳۱۰۵۰۰-۲

 

پاسگاه انداد
آدرس: خراسان رضوی مشهد کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس جاده اختصاصی روستای انداد
شماره تماس: ۳۲۶۸۳۳۶۰

 

پاسگاه آبروان [کد۰۵۱۲]
آدرس: کیلومتر ۳۵ جاده سرخس روستای آبروان
شماره تماس: ۳۲۳۳۵۳۳۵

 

پاسگاه حصارگلستان [کد۰۵۱۲]
آدرس: حصار
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۲۸

 

پاسگاه سدکارده
آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۸۰۰۵

 

پاسگاه سلطان آباد
آدرس: کیلومتر ۳۰ جاده مشهد – قوچان
شماره تماس: ۳۲۴۶۳۳۲۳

 

پاسگاه شاندیز
آدرس: شاندیز
شماره تماس: ۳۲۴۲۸۲۵۵

 

پاسگاه طرقبه
آدرس: طرقبه
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۸۸

 

پاسگاه فردوسی
آدرس: کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس – آرامگاه فردوسی
شماره تماس: ۳۲۶۶۳۸۳۴

 

پاسگاه فرودگاه
آدرس: فرودگاه قدیم
شماره تماس: ۳۴۰۰۰۹۶-۹

 

پاسگاه گوجگی
آدرس: کیلومتر ۵۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۶۷۱۴۷۹۴

 

پاسگاه میدان بیت المقدس
آدرس: میدان بیت المقدس
شماره تماس: ۳۶۹۳۰۱۹

 

پاسگاه هلالی
آدرس: انتهای پنجتن – التیمور کیلومتر ۱۵ جاده روستای هلالی
شماره تماس: ۳۶۷۱۸۳۹۲

 

کلانتری احمدآباد
آدرس: سی متری اول احمد آباد – ابوذر غفاری نبش غفاری ۳۱
شماره تماس: ۳۸۴۱۴۹۴۴

 

کلانتری امام رضا[ع ]
آدرس: میدان طبرسی نوغان۴
شماره تماس: ۳۲۲۸۵۱۲۰

 

کلانتری آبکوه
آدرس: کارخانه قندآبکوه
شماره تماس: ۳۷۶۱۲۰۹۳

 

کلانتری آستانه پرست
آدرس: روگذر طبرسی حرم مطهر – کوچه شهید آستانه پرست
شماره تماس: ۳۲۲۲۲۰۰۶

 

کلانتری بانوان
آدرس: حاشیه میدان عدالت مستقر در کلانتری مصلی
شماره تماس: ۳۶۸۸۸۲۵

 

کلانتری شهید باهنر
آدرس: جاده سرخس – شهرک شهید باهنر – جنب شرکت مخابرات
شماره تماس: ۳۹۶۰۵۵۵

 

کلانتری خلق آباد
آدرس: بعد از آرامگاه خواجه ربیع به طرف جاده کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۵۱۱۰

 

کلانتری خواجه ربیع
آدرس: خیابان خواجه ربیع
شماره تماس: ۷۳۳۱۰۰۰-۱

 

کلانتری راه آهن
آدرس: راه آهن
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۳۲۶

 

کلانتری رجایی
آدرس: جاده سرخس – ابتدای شهرک شهید رجایی
شماره تماس: ۳۷۱۰۵۲۲

 

کلانتری زندان مشهد
آدرس: بلوار تربیت
شماره تماس: ۳۸۶۷۹۰۱۱

 

کلانتری سجاد
آدرس: بلوار آزادی – نبش آزادی ۱۳ – مقابل درب شرقی پارک ملت
شماره تماس: ۳۶۰۶۳۶۳۱

 

کلانتری سناباد
آدرس: خیابان راهنمایی – نرسیده به میدان راهنمایی
شماره تماس: ۳۸۴۱۵۵۵۵

 

کلانتری سیدی
آدرس: سیدی – ابتدای شهرک بهارستان
شماره تماس: ۳۳۸۶۱۶۴۲

 

کلانتری شفا
آدرس: بلوار شفا – شفا ۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۱۱۰۴۰

 

کلانتری شهرک ناجا
آدرس: بلوار وکیل آباد – جنب پادگان شهید برونسی
شماره تماس: ۳۵۰۱۵۷۰۰-۱

 

کلانتری طبرسی جنوبی[صحرایی]
آدرس: خیابان رسالت – نبش رسالت ۵۶
شماره تماس: ۳۲۷۰۰۷۰۰

 

کلانتری طبرسی شمالی
آدرس: طبرسی
شماره تماس: ۳۲۱۷۸۴۶۳-۴

 

کلانتری طرق
آدرس: شهرک طرق
شماره تماس: ۳۹۲۲۲۲۲

 

کلانتری فیاض بخش
آدرس: میدان عدل خمینی – خیابان فیاض بخش
شماره تماس: ۳۸۵۹۱۵۴۲

 

کلانتری قاسم آباد
آدرس: قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه
شماره تماس: ۳۶۲۲۲۶۰۰

 

کلانتری کاظم آباد
آدرس: جاده قدیم قوچان – نرسیده به سه راه فردوسی
شماره تماس: ۳۶۷۷۶۴۴۰

 

کلانتری کوی پلیس
آدرس: بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان ارم
شماره تماس: ۳۴۱۷۶۶۳۳

 

کلانتری ۲۶ گلشهر
آدرس: ابتدای شهرک گلشهر
شماره تماس: ۳۲۵۹۲۲۷۹

 

کلانتری مصلی
آدرس: بلوار مصلی ۱
شماره تماس: ۳۶۶۱۱۰۲

 

کلانتری میدان جهاد [بهشتی]
آدرس: جاده آسیایی سنتو – میدان جهاد مقابل مرکز آموزش ثامن الائمه
شماره تماس: ۳۸۴۰۰۵۵۵

 

کلانتری نجفی
آدرس: بلوار پیروزی بلوار سرافرازان پشت میدان بازار روز
شماره تماس: ۳۸۲۳۰۲۰۰

 

کلانتری نواب صفوی
آدرس: بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت
شماره تماس: ۳۶۸۸۰۲۷

 

کلانتری هاشمی نژاد
آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد – نبش چهارراه هاشمی نژاد
شماره تماس: ۳۲۲۲۴۴۴۴

عدم حضور متهم در دادسرا

متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد که ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون دستور جلب می باشد.

ماده قانونی عدم حضور متهم در دادسرا

ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

تبصره – در سایر موارد ، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد ، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب می شود.

تبصره- در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده ۱۸۷ قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم در دادسرا و در راستای حمایت از وی بیان داشته : هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد.

رسیدگی غیابی در صوت عدم حضور متهم

یکی از حقوق مسلم متهم ، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.

اما چنانچه متهم درصدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود ، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه ، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند ؛ بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع به صورت غیابی محکومیت می‌یابد.

لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

رسیدگی غیابی در چه اموری جایز است؟

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، در حق الله رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده ، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد ، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم ، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که

اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم ، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب ، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد ؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط ، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

انواع محکومیت در صورت در دسترس نبودن متهم

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد ، چنانچه حکم محکومیت ، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال ، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد ، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس ، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره ، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی ، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت ، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد ، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد و عدم حضور متهم در دادسرا هیچ مسئولیتی برای خانواده متهم ایجاد نمی کند.

مگر در موارد خاصی که شخص ، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

رأی غیابی در صورت عدم حضور متهم

در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی ، متّهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. البته رسیدگی به برخی جرائم ، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.

درباره‌ی رأی غیابی ، در ماده ۴۰۶ ق. آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «در تمام جرائم ، به‌استثنای جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه متّهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ی دفاعیّه هم نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیّت متّهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعیِ رأی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است … مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.»

هم‌چنین تبصره‌ی ۳ این ماده می‌گوید: «در جرائمی که فقط جنبه‌ی حقّ‌اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیّت متّهم را اثبات نکند و تحقیق از متّهم ضروری نباشد ، دادگاه می‌تواند بدون حضور متّهم ، رأی بر برائت او صادر کند.»

نکات مربوط به آرا صادره در صورت عدم حضور متهم

۱. رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. هم‌چنین در جرائمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس ، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متّهم کیفرخواست صادر کرده نیز همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.

۲. ملاک عدم حضور ممتهم در دادسرا یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آن‌ها ، در مرحله‌ی محاکمه و در دادگاه است ؛ بنابراین اگر متّهم یا وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند ، ولی در مرحله‌ی رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند ، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.

۳. حکم برائت یا محکومیّت متّهم ، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور ، غیابی باشند. امّا از آن‌جا که عقلاً هیچ نفعی برای متّهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد ، حتّی اگر وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادر شده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.

در پایان باید یادآوری نمود که احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌اند ، در صورت وجود سایر شرایط ، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.

دادگاه ابطال رای داوری

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان داوری به وجود امد و صلاحیت دادگاه ابطال رای داوری که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد. هرجند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوی می باشد لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر حق دفاع و….هماهنگ و منطبق باسد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به ان اعتراض کند که در رویه دادگاه از آن به عنوان دعوای ابطال رای داوری نام برده می شود.

موارد اعتراض به رای داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحا موارد بطلان  رای داوری را اعلام داشتند وبرخی نیز به قابلیت عدم استناد به رای داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور ابلاغ رای اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آن می پردازیم

بنداول) موارد یاعتراض به رای داوری داخل مهلت قانونی: در این موارد باید مهلا مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به صورت حصری بدین شرح آمده است

  1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است باطل می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داریا اعتبار قانونی است مخالف باشد
  6. رای به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مرجع صالح  ابطال رای داور

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای باطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر این موضوع دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی دادگاه ابطال رای داوری به اصل دعوا را دارد.

بنددوم) زمان درخواست ابطال رای داوری : زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

بنداول: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجددا تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد

حالت دوم: در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیس بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بنددوم) اجرای رای داوری: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعداز ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاکننده دعوا به داروی و یا دادگاهی دادگاه ابطال رای داوری که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

طریقه و آثار اعتراض به رای داروی

بنداول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن: هرچند تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م. دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است لیکن در رویه قضایی متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.نظر به درخواست بودن این اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن رویه دادگاه دعوای اعتراض و ابطال رای دواوری یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی از معترض اخذ می شود

بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری: حال پرسش این است با وجود در هواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع با راست یا خیر که در ذیل تشریح آن می پردازیم

۱-اعتراض به رای داوری تعلیقی ندارد: به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست قابل اجرا می باشد مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صدر خواهد کرد

۲-اعتراض به رای داور اثر انتقالی ندارد: چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رسیدگی به عمل می اورد و حکم به بطلان رای داور صادر و یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید

چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود. بنابراین با چشم پوشی از علت بطلان رای داور رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و  مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند در این خصوص ماده ۴۹۱ چنین تعیین تکلیف نموده است.

چنانچه  اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داوری متوقف می ماند در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره 

اضطرار در قانون مجازات

هر کس مرتکب رفتار مجرمانه می شود باید پاسخگوی اعمال خود باشد موارد دفع مجازات از مرتکب جرم مواردی نادرند، اضطرارو به طور کلی عوامل و اسبابی که مانع مجازات مرتکب است عوامل استثنایی اند و محتاج ارائه دلیل  است اضطرار در قانون مجازات نیز امری استثنایی است  که مدعی باید آن را ثابت نماید.

شرایط اضطرار در قانون مجازات 

الف) شرایط خطر

خطری که مضطر با آن مواجه می گردد باید دارای شرایطی باشد که بتواند برای رهایی از آن مرتکب رفتار مجرمانه ای شود. شرایط خطر به شرح ذیل می باشند:

۱- خطر شدید

برخلاف دفاع مشروع که قانونگذار از لفظ تجاوز استفاده نموده در اضطرار از لفظ خطر که رفتار مجرمانه مهاجم نیست استفاده گردیده است خطری که مضطر با آن مواجه شود باید شدید باشد.

منظور از ایت عبارت آن است که خطر یا حادثه ای که مضطر با آن روبرو گردد باید نسبت به رفتار مجرمانه ای که برای رهایی از خطر مرتکب می شود شدیدتر باشد شدید نمی تواند معیاری برای آن ارائه داد شدید بودن خطر را می توان به غیر قابل تحمل بودن اکراه تشبیه نمود که در آن مضطر اختیار در انتخاب را از دست می دهد بنابراین چنانچه مال کسی در خطر تلف قرار دارد فرد نمی تواند برای نجات مال خود دیگری را به قتل برساند.

چرا که از بین رفتن مال خفیف تر از قتل دیگری خواهد بود و مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در این موارد با احراز شرایط عمدی بودن به قصاص نفس محکوم خواهد شد مضطر در خطراتی همانند سیل ویرانگر که جان انسان و یا دیگری را در معرض اتلاف قرار دهد می تواند با دفع آن به منزل دیگری که تنها موجب خسارت به ساختمان او خواهد شد اقدام نماید و از عمل توجیه اضطرار  برای دفع مجازات مرتکب استفاده نماید چرا که جان انسان مهمتر و بارزش تر از مال دیگری است به همین ترتیب باید با توجه به نوع خطر که با رفتاری ارتکابی سنجیده شود که معیار عقل و عرف می تواند ملاک تشخیص آن قرار گیرد

۲- فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر

در مورد این خصوصیت از شرایط در مبحث مربوط به دفاع مشروع بیان گردد و از این نظر تفاوتی بین آنها نیست خوانندگان در این خصوص به مبحث مذکور مراجعه نمایند. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که نباید وضعیت مضطر را با مدافع در برابر حمله متجاوز اقدام به دفاع از خطر فعلی یا قریب الوقوع می نماید در اضطرار اساسا مهاجمی وجود ندارد که مضطر در برابر آن به دفاع بپردازد در اضطرار مضطر با اوضاع و شرایطی مواجه است که عموما ناشی ازعوامل طبیعی و حوادث غیر عمدی است در دفاع مشروع مهاجم با حمله و تجاوز عمدی حقوق مدافع را مورد تجاوز قرار می دهد در اضطرار مضطر با دو انتخاب ناخواسته مواجه است که انتخاب ارزش کمتری را برمی گزیند

۳- عدم دخالت عمدی مضطر در ایجاد خطر

مضطر نباید در ایجاد خطر به وجود امده عمدا دخالت داشته باشد چنانچه مضطر خود عمدا اقدام به ایجاد خطر نموده باشد نمی تواند برای دفع خطر مرتکب رفتار مجرمانه ای شود و سپس به اسناد به قاعده اضطرار از مجازات رهایی باید.

بنابراین اگر متصدی پمپ بنزین اقدام به اتش زدن انبار سوخت پمپ بنزین نماید نمی تواند به استناد به حادثه پیش آمده اقدام به شکستن شیشه خودرو دیگری که در آن حوالی است نمود و سواربر آن شود تا نجات یابد یا برای دریافت وجه از بیمه عمدا اقد ام به آتش زدن منزل دیگری که در آن مستاجر است نماید و سپس به اضطرار متوسل شود.

در این صورت او نمی تواند به استناد اضطرار معاف از مجازات گردد بلکه او به جرم تخریب خودرو و یا منزل دیگری قابل مجازات است اضطرار در قانون مجازات قید عمدا در ماده ۱۵۲ مفهم این امر است که در صورتی که حوادثی همانند مثالی که بیان شد به صورت غیر عمد و یا در اثر بی احتیاتی یا بی مبالاتی واقع کردد فرد می تواند معاف از مجازت  گردد

۴- متعلق خطر

شرط دیگر اضطرار آن استد که خطر در حال وقوع متوجه جان یا مال انسان یا دیگری باشد جان به معنای تمامیت جسمانی و روانی انسان است و شانل جسم و روح و روان، حیثیت و شرف انسان می گردد این که قانون مشروع با آوردن عرض ناموس و آزادی تن به حمایت از آنها تصریح نمود و در اضطرار به آنها اشاره ننموده است دلالتی بر عدم تعلق حکم اضطرار در این موارد ندارد کیست که نداند ناموس و عرض و آزادی افراد مهمتر از اموال آنها نمی باشد.

هرچند قانونگذار از ذکر موارد مذکور غافل شده است اما عدم تصریح به آنها با توجه به قوتعد عقلی و منطقی دلیل بر عدم شمول اضطرار در این موارد نیست مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و قابل تملک باشد.

اموال شامل اموال منقول و غیر منقول است بنابراین برخلاف برخی که معتقدند اموال مورد استعمال منحصر به اموال منقول است به نظر می رسد هرگاه اموال غیرمنقول افراد در معرض خطر به عنوان نمونه اتلاف قرار گیرد مضطر همانند دفاع از اموال منقول می تواند با احراز شرایط پیش گفته اقدام به دفع آن نماید و از این جهت تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد.

۵-خطر غیر مشروع و غیرقانونی

این شرایط همانند دفاع مشروع باید برای مضطر محقق شود منظور این است که خطر غیر قانونی و برخلاف مقررات قانونی اضطرار در قانون مجازات باشد در مواردی که حمله یا اقدامی علیه شخص به صورت قانونی انجام می گیرد عنوان تجاوز نخواهد داشت

بنابراین اگر ماموری که دنبال دستگیری فردی است و وی برای فرار از دست مامور خود را از بالای بر روی شخص دیگری پرتاب کند و او را بکشد نمی تواند بر استناد اضطرار از مجازات رهایی یابد زیرا خطر دستگیری وی از جانب مامور خطری غیرمشروع و غیرقانونی نبوده است.

آدرس دفاتر خدمات قضایی مشهد

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با محوریت تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان چند سالی است که در کنار دادگستری تأسیس شده ­اند،در این نوشته جهت سهولت دسترسی و انجام امور قضایی، آدرس کامل دفتر قضایی مشهد گردآوری شده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت­های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده اند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲ خردادماه سال ۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

آیین ­نامه مصوب سال ۹۶ رئیس قوه قضاییه و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به موجب ماده­ی ۳۹ آیین­نامه جدید، جایگزین آیین ­نامه پیشین شد.

 خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات قضایی شهر مشهد

ثبت نام ثنا، تغییر آدرس ثنا، تقدیم انواع دادخواست های خانواده و حقوقی اعم از بدوی، واخواهی و تجدیدنظر خواهی، ارسال و پاسخ به اظهارنامه، تقدیم  انواع شکواییه های کیفری و همچنین اعتراض به آرای کیفری اعم از قرار های دادسرا و احکام دادگاه ها، ابطال تمبر وکالتی، ارسال لوایح به مراجع قضایی، پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه، دریافت پرینت ابلاغیه های قضایی،  تقدیم دادخواست های دیوان عدالت اداری و …

ساعات و روزهای کاری دفاتر قضایی مشهد

ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد و سایر شهرها طبق دستورالعمل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور شنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۴ بعدازظهر می باشد و در روزهای پنج­شنبه تا ساعت ۱۳ آماده خدمت ­رسانی می­ باشند. لازم به ذکر است برخی دفاتر خدمات قضایی با توجه به حجم کاری، مابین ساعات ۸ الی ۲ خدمت رسانی می کنند و این زمان تا ساعت ۴ و با نظر مدیر دفتر قابل تمدید است.

لزوم اخذ نوبت اینترنتی قبل از مراجعه به دفاتر قضایی

در شهر مشهد، هر شخصی اعم از وکیل دادگستری و اشخاص دیگر، برای ثبت دادخواست، شکوائیه، ارسال اظهارنامه و دیگر امور قضایی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. الازم به ذکر است اخیرا سامانه خود کاربری برای وکلای محترم  راه انداری شده است که وکلا می توانند بدون مزاجعه به دفاتر قضایی، امور مربوط به فعالیت خود را از این طریق انجام دهند.

با توجه به آنکه دفاتر مشهد معمولاً دارای ازدحام زیادی هستند و این موضوع وقت متقاضیان را تلف می نمود، لذا حهت جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان و همچنین رعایت بهتر مسائل بهداشتی (خصوصاً در شرایط کرونایی ) بایستی ابتدا از طریق سایت https://nobat.kdke.ir  تاریخ و ساعاتی که برای آن دفتر خدمات وقت خالی وجود دارد، نسب به دریافت نوبت اقدم نمود و سپس در  روز و ساعت تعیین شده به دفتر قضایی مربوطه مراجعه نمایند.

دریافت نوبت دفاتر قضایی مشهد کلیک نمایید

لیست دفاتر خدمات قضایی در مشهد

 دفاتر خدمات قضایی مشهد

 

 

چنانچه به دنبال لیست کامل از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد هستید برای راحتی شما لیستی از این دفاتر به همراه ادرس و شماره تلفن انها را در سایت وکیل مشهد جمع آوری نموده ایم امید که بتوانیم گام کوچکی در حل مشکل قضایی شما برداشته باشیم.

دفتر خدمات قضایی خیابان عبدالمطلب

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۲

آدرس : مشهد ،  بلوار عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب ۱۰ ، پلاک ۱۳۶

شماره تلفن : ۳۷۲۵۲۳۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی چهار راه المهدی (سیدی)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۱

آدرس : مشهد ، انتهای گاراژدار‌ها به طرف سیدی ، چهار راه المهدی ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۲۶

شماره تلفن : ۳۳۸۵۰۴۷۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار شهید رستمی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۴

آدرس : مشهد – بلوار رستمی ، بین رستمی ۴۹ و رستمی ۵۱ ، پلاک ۴۹۱ ، طبقه همکف

شماره تلفن : ۳۳۶۶۹۷۳۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار طبرسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۹

آدرس : مشهد ، بلوار اول طبرسی ، بین طبرسی ۴۴ و ۴۶ ، روبروی فرش نگین مشهد ، پلاک ۱۰۴۸

شماره تلفن : ۳۲۷۱۸۳۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان شهدا 

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۳

آدرس : مشهد ، انتهای بلوار صاحب الزمان ، نبش دانشگاه ۳ ، مجتمع امین  ، طبقه اول ، واحد ۱۲۶

شماره تلفن : ۳۷۱۳۵۹۹۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان گاز مشهد

کد دفتر:۹۷۳۱۱۰۳۹

آدرس: بین گاز ۴ و ۶ ، پلاک ۲۲۲/۱ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۷۳۲۳۱۹۱

 

دفتر خدمات قضایی خیابان مطهری

کد دفتر : ۹۴۳۱۱۰۱۲

آدرس : مشهد ، مطهری جنوبی ، بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهار راه میدان بار ، روبروی بانک تجارت

شماره تلفن : ۳۷۲۸۵۱۲۲ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان ابوطالب

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۷

آدرس : مشهد ، تقاطع ابوطالب و عبدالمطلب ، ابوطالب ۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۱۷

شماره تلفن : ۳۷۵۱۴۶۹۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان عدل خمینی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۶

آدرس : مشهد ، میدان عدل خمینی ، خیابان شهید فیاض بخش ، فیاض بخش ۱ ، پلاک ۶۹

شماره تلفن : ۳۸۵۴۸۳۰۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان امام خمینی

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۱

آدرس: امام خمینی ۳۹ ، پلاک ۱۰ ، طبقه همکف ، واحد۱

شماره تلفن: ۳۸۵۱۶۷۰۳

 

دفتر خدمات قضایی سناباد مشهد

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۸    مدیر : فخری بخشی نیت

آدرس : مشهد ، خیابان سناباد ، بین سناباد ۵۳ و ۵۵، پلاک۲/۴۶۹ ، طبقه اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸

 

دفتر خدمات قضایی احمد اباد

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۵

آدرس : مشهد ، خیابان احمدآباد ، بین عدالت و محتشمی ، پلاک ۱۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۳۳

شماره تلفن : ۳۸۴۰۲۵۸۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار معلم

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۸

آدرس :  شهرستان مشهد ، بین معلم ۵۵ و ۵۷ ، ساختمان کوروش ، طبقه فوقانی فروشگاه کوروش ،  واحد اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷

 

دفتر خدمات قضایی معلم

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۷

آدرس : مشهد ، بلوار معلم ، نبش معلم ۱۷ ، پلاک ۱

شماره تلفن : ۳۶۰۱۱۸۰۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی شهرک غرب ( قاسم اباد )

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۳   مدیر: آقای رشد

آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار شاهد ، بین شاهد ۷۱ -۷۳ ، پلاک ۸۹۷ ، طبقه دوم

شماره تلفن : ۳۶۶۱۷۵۱۴

 

دفتر خدمات قضایی بلوار فردوسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۴   مدیر: آقای غلامپور

آدرس : مشهد ، بلوار فردوسی ، نبش فردوسی ۱۷ ، پلاک ۲۸۹

شماره تلفن : ۳۷۶۳۲۸۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار استقلال

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۲   مدیر: آقای مسگرانی

آدرس : مشهد ، بلوار استقلال ، بین استقلال ۱ و ۳ ، پلاک ۷۳

شماره تلفن : ۳۶۰۸۴۱۰۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار پیروزی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۰

آدرس : بلوار پیروزی ، بین پیروزی ۱ و ۳ ، پلاک ۹۵

شماره تلفن : ۳۸۷۸۳۲۳۶ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی صیاد شیرازی

کد دفتر: ۹۷۳۱۱۰۳۵

آدرس: مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد ۱۳ ، ساختمان ایساتیس

شماره تلفن : ۳۸۹۴۴۸۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر قضایی الهیه

کددفتر: ۹۹۳۱۱۰۶۹

آدرس: مشهد ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه ۱۵ ،  داخل پاساژ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۵۲۵۴۵۸۸  (۰۵۱)

 

توجه : امکان تغییر آدرس، شماره تلفن و حتی تاسیس دفاتر قضایی جدید نیز وجود دارد و ممکن است ما اطلاع نداشته باشیم.

 

وکیل در گلبهار

افرادی که در شهر گلبهار درگیر پرونده قضایی هستند در مرحله اول به دنبال پیدا کردن یک وکیل خوب برای موضوع دعوی خود می باشند و راههای زیادی برای پیدا کردن یک وکیل دادگستری در گلبهار وجود دارداز جمله معرفی از طریق دوستان و آشنایان و … ما در این نوشته معیارهایی برای یک انتخاب شایسته ارائه می نماییم امید است که بتوانیم به حل مشکل حقوقی شما کمک نماییم.

وکیل در طرقبه

وکیل پایه یک  – حسینی مقدم

وکالت و مشاوره در امور حقوقی ، کیفری و خانواده

شماره تلفن ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

امروزه خصوصیات زیادی را می توانیم برای یک وکیل خوب ذکر کنیم. اما لازم به ذکر است که برخورداری از بعضی از خصوصیات برای یک موکل بسیار ارزشمندتر نسبت به دیگر خصوصیات می باشد. بنابراین در ادامه شما را با خصوصیات وکلای خوب دادگستری آشنا خواهیم کرد.

ویژگی های یک وکیل خوب

خبره بودن و داشتن تخصص کافی در کار یک وکیل پایه یک دادگستری سبب می شود که آگاهی زیادی نسبت به پرونده داشته باشد و هرچه وکیل تخصص بیشتری در کار خود داشته باشد صرفا راهنمایی های بهتری را هم عرضه خواهد کرد. پس نتیجه می گیریم داشتن تخصص در کار یک وکیل از ویژگی های مهمی است که می توان یک وکیل خوب را از یک وکیل بی تجربه تشخیص داد.

خصوصیاتی که در بالا برای یک وکیل خوب ذکر کردیم می تواند یک وکیل معمولی را به یک وکیل کار کشته و باتجربه تبدیل کند. هریک از افراد برای انتخاب بهترین وکیل ها برای پرونده خود، می بایست تحقیقات لازم را انجام داده تا کارهایشان به نحو احسنت پیش برود.

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است :« که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند» و رابطه وکیل و موکل بر اساس اعتماد می باشد.

 

 

داشتن خلق و خوی خوب:
وجود خلق و خوی خوب در یک وکیل و همچنین متعهد بودن آن در امور موکل خود یک امر ضروری محسوب می شود. یک وکیل با اخلاق و مهربان می تواند تاثیر زیادی در موکل خود و همچنین یافتن راه حل درسخت ترین مراحل داشته باشد.

بهتر است بگوییم اسامی یا لیست وکلای دادگستری خوب به هیچ عنوان پشت موکل خود را خالی نکرده و تا پایان راه پا به پای او خواهند آمد. وکیل با اخلاق به وکیلی گفته می شود که تا حد امکان از تمامی راه ها برای حل مشکل موکل خود نیز بهره بگیرد.

داشتن روابط عمومی بالا:
وکیلی که توانایی این را داشته باشد در کمترین زمان با موکل خود ارتباط برقرار کند از بهترین وکلا به حساب می آید. همه ما این را به خوبی می دانیم وکیلی که از روابط عمومی بالایی برخوردار باشد با افراد زیادی هم در ارتباط خواهد بود که این امر باعث می شود که برای حل مشکل شما با چندین نفر که در حوزه وکالت سررشته دارند نیز مشورت کند و در جهت موفقیت پرونده موکل خود گام بردارد.

دلیر و شجاع بود در انجام امور موکل:
یک وکیل باکفایت می بایست علاوه بر ویژگی های ذکر شده، از شجاعت خود در هدایت پرونده موکل کمک بگیرد تا به راحتی بتواند از موکل خود در شرایط سخت دفاع کند.

وکیل شجاع در هنگام وقوع اتفاق می تواند مشکل را به شکل صریح به قاضی پرونده گزارش دهد و منطقی کار خود را پیش ببرد به یاد داشته باشید که پرونده های موکلین در شهرستان گلبهار با دقت و حساسیت زیادی مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی شهر گلبهار

شهر گلبهار مرکز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شهرستان گلبهار ، یکی از شهرهای جدید ایران و استان خراسان رضوی که در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غربی کلان شهر مشهد قرار دارد. مطالعات و طراحی شهر جدید گلبهار در سال ۱۳۶۶ آغاز گردید. این مطالعات بر پایه موقعیت مکانی شهر مشهد و همچنین دورنمای توسعه این مناطق استوار گردید. با توجه به هویت پیش‌بینی شده برای شهر جدید گلبهار با عملکردی فرهنگی – علمی و تحقیقاتی، طراحی نواحی مختلف آن براین پایه استوار گردیده‌است.

برای اتصال این شهر به مشهد مقدس توسط قطار برقی،اقداماتی صورت گرفته و در حال انجام می‌باشد. لازم به ذکر است در آبان سال ۱۳۹۹ شهرستان گلبهار ایجاد شد که دارای دو بخش مرکزی و گلمکان می باشد و دادگاه بخش گلبهار به دادگستری شهرستان گلبهار تغییر نام پیدا کرد که در قاعدتا شعبات حقوقی و کیفری آن افزایش پیدا خواهد کرد.

چگونه وکالت خود را به یک وکیل خوب در گلبهار بسپاریم؟

از آنجایی که هر یک از ما برای حل مشکلاتمان از علم و توانایی زیادی در زمینه وکالت برخوردار نیستیم بهتر است در انجام چنین کارهایی با یک وکیل خوب مشورت کنیم تا کمک بسیاری در هدایت ما کند. با ما در ادامه مقاله همراه باشید تا شما را با روش های انتخاب یک وکیل مورد پسند آشنا کنیم.
به درستی که یک وکیل بسیار خوب باید دارای تحصیلات عالی و تجربه کافی نیز باشد اما داشتن مهارت و استعداد را هم در انتخاب یک وکیل نباید نادیده گرفت.
شیوه بیان و نحوه رفتار یک امر بسیار مهم می باشد زیرا ارتباط کلامی درست می تواند موفقیت های زیادی را به همراه داشته باشد. پس قبل از انتخاب وکیل خود به شیوه و نحوه ارتباط گیری آن با دیگران را نیزجستجو و مورد بررسی قرار دهید.

عدالت و میانه روی از صفاتی است که اگر وکیل شما از آنها برخوردار بود باید بگوییم که بهترین وکیل را انتخاب کرده اید. چرا که هیچ کاری را با بی عدالتی و زیادی روی نمی توان پیش برد.  سعی کنید برای رسیدگی به مشکلاتی که در آن توانایی ندارید از وکیلی کمک بگیرید که از تمامی امور جامعه آگاهی داشته باشد و اینکه وکیل خانم یا آقا باشد تفاوت نمی کند مهم مجرب و موفق بودن است.
قبل از بستن قرارداد و دادن حق وکالت به وکیل گلهار حتما تجربه و سابقه کاری آن را پرس و جو و مطلع شوید زیرا سابقه کاری و تجربه زیاد از گزینه های مهم انتخاب وکیل می باشد. البته با مراجعه به دفتر وکالت تا حدودی متوجه عملکرد وی می شوید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل سقط جنین در مشهد

سقط جنین یکی از شایعترین عوارض اوایل دوران بارداری است. یک چهارم تمام بارداری ها، به سقط جنین ختم می شوند. در ادامه این مطلب به بررسی مجازات این جرم و نقش وکیل سقط جنین در مشهد در این دعاوی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل حسینی مقدم

وکیل جرم سقط جنین

سقط جنین به معنی خارج کردن جنین از بدن مادر به صورتی که زنده نباشد و توانایی داشتن زندگی مستقل از مادر را نداشته باشد.
این اتفاق در سه ماهه ی اول بارداری و تا هفته بیستم رخ می دهد.

انواع سقط جنین

۱. سقط جنین به صورت مجاز و درمانى:
برای تحقق این نوع سقط باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
• سه پزشک متخصص به طور قطعی، بیماری جنین را که به صورت عقب افتادگی، ناقص الخلقه بودن یا بیماری که تهدید کننده جان مادر باشد را تشخیص و پزشک قانونی نیز آن را تائید کند.
• اقدام به سقط باید قبل از چهار ماهگى صورت گیرد.
• اقدام به سقط نیازمند رضایت مادر است و رضایت پدر در این مورد لازم نیست.
با رعایت موارد بالا، مجازات و مسئولیتى برای پزشک نخواهد بود.

2. سقط جنین به صورت غیر مجاز یا مجرمانه:
این نوع سقط به صورت عمدى توسط مادر، شخص دیگر، با ضرب و جرح بر مادر ( وکیل ضرب و جرح در مشهد ) ، به صورت همکاری در سقط جنین و یا توسط پزشک و ماما صورت می گیرد.
سقط جنین به صورت غیر عمد نیز مطابق مواد ٧١۵ و ٧١۶ قانون تعزیرات، مجرمانه محسوب می شود.
مادرى که خود اقدام به سقط جنین اش کند، فقط مشمول مجازات دیه می شود.
مطابق ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى، هر گاه زنى جنین خود را در هر مرحله اى از بارداری که باشد، به طور عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد.
دادن ادویه یا راهنمایى کردن زن به استفاده و استعمال ادویه یا وسایل دیگر را نیز در گروه سقط های مجرمانه قرار می دهیم.

شرایط تحقق جرم سقط جنین عمدی

1. وجود جنین یا حامله بودن زن
در صورتی که زن حامله نباشد و یا کسی به اشتباه تصور کند زن حامله است و اقدام به دادن دارو و یا ضرب و جرح او کند، به عنوان مرتکب جرم سقط جنین مسئولیتی نخواهد داشت.
اما برای آسیبی که برای ضرب و جرح به مادر وارد کرده، مسئول می باشد.
هرگاه در اثر جنایت یا آسیب، چیزی از زن ساقط شود که کارشناسان در تشخیص انسان بودن آن دچار تردید باشند، در این حالت جرم سقط جنین محقق نمی شود، اما برای آسیبی که به مادر وارد شده، مسئول خواهد بود.
مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه رفتار انجام شده، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به دلایلی مرتکب از آن ها بی اطلاع و وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم، شروع به جرم است.
2. رفتار مرتکب:
جرم سقط جنین عمدی از طریق انجام دادن عمل، قابل ارتکاب است.
انجام هر عملی که در نتیجه باعث سقط جنین و ارتکاب جرم شود، می تواند به عنوان رکن مادی این جرم محسوب شود.
پس در نتیجه برای تحقق جرم سقط جنین عمدی، مرتکب باید عملی را به عمد و با داشتن نتیجه ی مجرمانه انجام دهد.
به عنوان مثال پزشک از حامله بودن بیمار اطلاع داشته باشد اما بر اثر سهل انگاری اقدام به تجویز دارویی کند که منجر به سقط جنین شود، وکیل جرایم پزشکی مشهد  در این حالت پزشک به جرم سقط جنین عمدی محکوم نخواهد شد.

مجازات سقط جنین چیست؟

۱- مطابق ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی، از بین بردن جنینی که قبل از موعود به دنیا بیاید و پس از مدتی بتواند بدون دستگاه زندگی مستقلی داشته باشد، قتل عمد به حساب می آید.
در صورتی که فردی ضربه هایی به زن حامله وارد کند و جنین پس از تولد در اثر آن ضربه فوت کند نیز قتل عمد محسوب می شود.
در صورتی این جرم حکم قصاص دارد که جنینی زنده متولد شود و بتواند به زندگی ادامه دهد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود.

۲- اگر ضارب قصد ضربه زدن به مادر که از بارداری او آگاه است و هم چنین قصد از بین بردن جنین در همان حالت جنینی داشته باشد، اما زن در اثر ضربه زایمان کند و نوزاد دقایقی بعد در اثر همان ضربه بمیرد، در این مورد جنایت نسبت به مادر و جنین جداگانه حساب می شود، به این صورت که نسبت به مادر جنایت عمد و حکم قصاص دارد اما نسبت به جنین شبه عمد و مجازات آن پرداخت دیه و به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد‌.

۳- اگر ضارب قصد ضربه زدن به زن حامله را داشته اما از بارداری او آگاهی نداشته باشد، در این حالت جرم انجام شده نسبت به زن، قتل عمد ( وکیل جرم قتل در مشهد ) اما نسبت به جنین به این دلیل که قصدی نداشته، خطای محض محسوب می شود و عاقله ضارب مسئول پرداخت دیه است.

۴- اگر ضارب قصد ضربه زدن به شخصی را که کنار زن حامله ایستاده است را داشته اما بر حسب خطا در هدف گیری، ضربه به زن باردار برخورد کند، هم نسبت به مادر و هم به جنین خطای محض است.

۵- اگر شخصی، با آگاهی از این که زنی را که باردار است و روزهای پایانی بارداری اش را سپری می کند، به این قصد که جنین او زنده متولد شود و سپس بمیرد، مورد هدف قرار دهد، اگر مادر فوت کند نسبت به او قتل عمد و اگر فوت نکند، جنایت عمدی که باعث قصاص عضو یا دیه و نسبت به نوزاد قتل عمد مرتکب شده است و مجازات قصاص دارد.

وکیل جرم معاونت سقط جنین

مطابق ماده۶۲۴ مجازات اسلامی: اگر پزشک، ماما، داروفروش و سایر اشخاصی که وسایل سقط جنین ‌فراهم و یا در این جرم معاونت می کنند، به پرداخت دیه و حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
برای گرفتن بهترین نتیجه در این دعاوی با وکیل جرم سقط جنین در مشهد مشورت نمایید.

ارتکاب جرم سقط جنین در ماه های حرام:
افزایش میزان دیه برای جنین به این شرط است که روح در جنین دمیده شده باشد.
مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه جنینی که روح در آن دمیده شده، اگر پسر باشد اندازه دیه مرد و اگر دختر باشد اندازه دیه زن در نظر گرفته می شود.
در نتیجه قتل اگر در ماه های حرام انجام شود، شامل افزایش دیه خواهد بود.
نرخ دیه در حالت عادی ۲۷۰ میلیون و در ماه های حرام با توجه به افزایش یک سومی دیه عادی ۳۶۰ میلیون می باشد.

دیه جنین با توجه به مراحل مختلف رشد

• نطفه ای که در رحم وجود دارد، دو صدم دیه کامل را دارد.
• علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه را دارد.
• مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل را دارد.
• عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل را دارد.
• جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل را دارد.
• دیه جنین بعد از ۴ ماهگی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر خنثی باشد، سه چهارم دیه کامل را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نوشته بهترین وکیل دیه مشهد توصیه می گردد.

دیه‌ سقط جنین به چه کسی پرداخت می شود؟

• اگر مادر باعث سقط جنین شده باشد، دیه‌ جنین باید به پدر و در صورت نبود پدر به سایر ورثه پرداخته شود. مشاوره با بهترین وکیل ارث در مشهد می تواند راهگشای شما باشد.
• اگر پدر باعث سقط جنین شده باشد، دیه باید به مادر پرداخت شود.
• اگر شخص دیگری باعث سقط باشد، دیه باید به پدر و مادر پرداخت شود.

اهمیت وکیل در پرونده سقط جنین در مشهد

به این دلیل که سقط جنین از جرایم بسیار مهم محسوب می شود و می تواند پیامد های فراوان و بسیار مهمی را به همراه داشته باشد، وکیل برای جرم سقط جنین در مشهد باید علاوه بر تسلط کامل بر قوانین و مقررات مرتبط با این جرم، تجربه زیاد و سابقه ی متمادی نیز در این زمینه داشته باشد تا بر روند پرونده و دادگاه ها تسلط کافی را داشته و با طرح دعوی به بهترین شکل، مطلوب ترین نتیجه را برای رسیدن موکل خود به حقوقش را کسب کند.
به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما برای طرح دعوی ، از وکیل خوب سقط جنین در مشهد با تجربه کافی در این زمینه کمک بگیرید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول و وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی ؛ همواره برای پزشکان در سراسر دنیا مسئولیت هایی در قبال اقدامات درمانی که برای بیماران انجام می دهند، وجود دارد. قانون گذار در صورت اشتباه پزشکان در این اقدامات و وارد کردن آسیب و خسارت به بیمار، مجازاتی برای آن ها تعیین کرده است. در ادامه این مطلب به بررسی مسئولیت پزشکان و اهمیت وکیل در پرونده های پزشکی خواهیم پرداخت.

وکیل پزشکی

به جرایمی که مرتکب آن، در حرفه ی پزشکی مشغول به کار است و عمل زیان بار انجام شده، یک فعل پزشکی است، جرایم پزشکی گفته می شود. زمانی که یک پزشک در مراحل درمان مرتکب رفتاری می شود که باعث آسیب رسیدن به بیمار شده است و این آسیب به دلیل خطای پزشک است.

در نتیجه این رفتار برای پزشک مسئولیت ایجاد می کند و بیمار می تواند علاوه بر این که درخواست جبران ضرر خود را از مراجع قضایی داشته باشد، به سازمان نظام پزشک نیز برای اعلام تخلف پزشک مراجعه کند و پزشک مورد نظر باید در آن مرجع، پاسخگوی رفتار خود باشد.
البته قابل توجه است که این مورد زمانی صدق می کند که رفتار پزشک علاوه بر این که نقض مقررات انتظامی است، دارای جنبه کیفری هم باشد.

تخلفات جرایم پزشکی

۱- به کار نبردن حداکثر تلاش و سهل انگاری کردن در درمان بیمار
۲- افشا کردن اسرار و نوع بیماری مریض
۳- پذیرش بیشتر از حد توان برای معاینه و درمان
۴- تحمیل کردن مخارج غیر ضروری به بیماران
۵- ایجاد ترس و وحشت در بیماران
۶- تجویز داروهای روان گردان و مخدر ( وکیل مواد مخدر در مشهد )
۷- جذب بیماران از طریق تبلیغات گمراه کننده
۸- تجویز دارو خارج از مجموعه دارویی کشور و بدون مجوز
۹- ادامه ندادن روند درمان بیمار
۱۰- فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل کار
۱۱- ننوشتن صحیح مشخصات و نحوه استفاده از داروهای تجویز شده
۱۲- صادر نکردن نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار
۱۳- به کارگیری افراد بدون صلاحیت در امور پزشکی
۱۴- اعلام نکردن تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
۱۵- سقط جنین
۱۶- مرگ از روی ترحم (اتانازی)

در چه شرایطی قصور پزشکی تحقق می یابند؟

برای تحقق این جرم، از نظر وکیل به سه شرط نیاز است:

1. ارتکاب خطای پزشکی یا عمل مجرمانه
خطای پزشکی شامل: بی احتیاطی، رعایت نکردن نظامات دولتی، بی مبالاتی و نداشتن مهارت است.

2. نتیجه مجرمانه
یکی از ارکان مسئولیت کیفری برای پزشکان، وقوع نتیجه مجرمانه می باشد.
پزشکان هنگامی مسئول جبران خسارت هستند که به دلیل اقدامات آن ها،نتیجه مجرمانه حاصل شده باشد و بیمار دچار ضرر و زیان شود.
در صورتی که پزشک تخلف کند اما نتیجه زیان باری از اقدام او به وجود نیامده باشد، او مسئول جبران خسارت نیست، اما تخلفش در سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری است.
اقدامات پزشکان در به وجود آمدن آسیب به بیمار، شبه عمدی در نظر گرفته می شود.
زیرا پزشک با قصد درمان هر اقدامی را انجام می دهد، حتی با اینکه در عمل مرتکب اشتباه شده و زیانی هم به بیمار وارد کرده است.

۳. رابطه سببیت
هنگامی که بیماری بعد از اقدامات پزشکان آسیب ببیند، باید مشخص کرد که آسیب وارد شده به دلیل اقدامات انجام شده بوده یا دلایل دیگری داشته که ارتباطی به آن اقدامات نداشته است.
مثلا ممکن است که پزشک بیماری را اشتباهی تشخیص دهد و بیمار در فرآیند درمان فوت کند اما نوع بیماری به گونه ای باشد که اگر پزشک تشخیص صحیح هم می داد، تاثیری در روند درمان نمی داشت چون ذات بیماری به صورتی بوده که در طول این مدت باعث فوت می شده است.
در این حالت پزشک با این که اشتباهی مرتکب شده است اما مسئولیتی برای فوت ( وکیل قتل در مشهد ) بیمار ندارد.

مجازات قصور پزشکی

پزشکانی که قصد انجام جراحی های پلاستیک را دارند، باید پس از گرفتن مدرک دکتری عمومی خود، اقدام به گذراندن دوره های تخصصی جراحی کنند.
در نتیجه انجام جراحی های پلاستیک توسط پزشکان عمومی تخلف محسوب شده و مجازات به دنبال دارد.
مطابق ماده ۲۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی، هنگامی که پزشک عمومی اقدام به جراحی زیبایی کند، به مدت ۶ ماه تا یکسال از فعالیت های پزشکی محروم می شود.
در صورتی که به این روند ادامه دهد، پروانه پزشکی او لغو خواهد شد.
چنانچه که اقدامات پزشکی از این قبیل باعث فوت، نقص عضو و یا هرگونه خسارت مالی بیمار شود، پرونده پزشک مرتکب و متخلف باید بر طبق قانون رسیدگی شود.
در صورتی که اتهام های به او ثابت شود، مجازات و از طبابت منع خواهد شد.
یکی از این مجازات ها پرداخت دیه ( بهترین وکیل دیه در مشهد ) به شاکی و یا خانواده اولیای دم می باشد.

روند رسیدگی به جرایم پزشکی

ابتدا شاکی یا وکیل جرایم پزشکی در مشهد باید برای طرح شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و شکایت را ثبت کنند. سپس پرونده به دادسرای جرایم پزشکی در تهران یا دادسرا های مربوطه در شهرستان ها فرستاده می شود.
پس از آن، به یکی از شعبه های بازپرسی و یا دادیاری ارجاع داده می شود.
این شعب مربوطه با توجه به آسیب وارد شده به بیمار( فوت یا صدمه بدنی)، از مرکز درمانی مربوطه پرونده درمانی بیمار را درخواست می کنند و بعد از آن برای تکمیل مستندات، پرونده را به کمیسیون پزشکی ارجاع می دهند.
پس از ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی، پزشکان مربوطه جلسه تشکیل می دهند وپس از شنیدن اظهارات طرفین و وکیل ، عکس برداری یا هر اقدام دیگر، پرونده را به دادسرا و سپس به دادگاه ارجاع می دهند و قاضی حکم را صادر خواهد کرد.

اهمیت وکیل در جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی در مشهد با توجه به گسترده بودن این نوع پرونده ها در حال حاضر، باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات حاکم بر این گونه جرایم و همچنین آگاهی نسبی از اقدامات پزشکی، ابتدا باید این امر را تشخیص دهد که آسیب وارد شده به بیمار به دلیل تخلف پزشکان بوده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد یا نه و پس از آن با جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز و تنظیم شکایت نامه دقیق، اقدام به طرح دعوا کند.
با توجه به این پروسه، وکیل جرایم پزشکی در مشهد باید تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه را داشته باشد.
به همین دلیل حتما پیشنهاد می کنیم در انتخاب وکیل جرایم پزشکی بسیار کوشا باشید و تمام نکات ذکر شده را برای سپردن پرونده به ایشان در نظر بگیرید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل وصول مطالبات در مشهد

وکیل وصول مطالبات در مشهد به دلیل وضعیت اقتصادی جامعه امروز، دعوی وصول مطالبات رو به افزایش است و افراد برای رسیدن به حقوق کامل خود و هم چنین نا آگاهی آنان نسبت به پیچیدگی های قوانین مربوط به این دعوی از وکیل حقوقی در مشهد برای وصول طلب مشاوره می گیرند.

وکیل وصول طلب در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل وصول مطالبات

وصول مطالبات به معنای درخواست پرداخت بدهی و تسویه حساب بدهکار می باشد. به بیانی دیگر به تمام اقداماتی که طلبکار برای رسیدن به حق و حقوق خود، در مقابل بدهکار انجام می‌ دهد، گفته می شود.
انجام این اقدامات به کمک وکیل خوب در مشهد امکان پذیر است.

وصول مطالبات به چه روش هایی انجام می گیرد؟
این اقدامات می ‌توانند به دو روش انجام شوند:
1. غیرحقوقی
2. حقوقی

روش های مطالبه طلب

در این روش که گاهی اوقات به صورت غیر قانونی نیز انجام می شود، شخص طلبکار سعی بر این دارد که با مراجعه به خود شخص مدیون، اقدام به وصول مطالبات به حق خود کند. به عنوان مثال از ابزارهایی مانند تهدید برای رسیدن به حق خود استفاده کند.

از نظر وکیل تهدید این گونه اقدامات عواقب جزایی دارد. روش‌ های مجرمانه نه تنها باعث درگیر شدن شخص طلبکار در یک پرونده‌ کیفری و ورود به دادگاه‌ های کیفری خواهد شد، بلکه وصول مطالبات حقوقی او را نیز با تأخیر رو به رو می کند.
از سوی دیگر، ممکن است او با به کارگیری روش‌ هایی مانند داوری‌ های عرفی، بخواهد به حق و حقوق خود برسد.
به این صورت که با درخواست کردن از اشخاص تأثیر گذار از جمله وکیل حرفه ای ، خواستار پا درمیانی کردن آن ها برای کمک در جهت رسیدن به حق قانونی خود باشد.
این روش برخلاف روش‌ قبلی، می‌ تواند هم روند وصول مطالبات حقوقی را سرعت بخشد و هم از ایجاد نزاع و اختلاف در روابط شخصی جلوگیری کند.

• روش حقوقی:
در مقابل روش ‌های غیرحقوقی، روش‌ های حقوقی قرار دارد که خود به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌ شوند.
روش‌ های حقوقی معمولاً زمانی به کار می ‌روند که یا روش‌ های غیرحقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه‌ حقوقی به صورتی است که امکان استفاده از روش‌‌ های دیگر وجود ندارد.
ارائه دلایل برای وجود تعهد حقوقی، لازمه ی پیگیری وصول مطالبات از روش ‌های حقوقی است.

 

نحوه ی مطالبه وجه چک از طریق شکایت حقوقی

اگر فردی چکی داشته باشد که وصول نمی شود، می تواند به مراجعه به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد و نسبت به شکایت حقوقی از چک اقدام کند.
در شکایت حقوقی دارنده چک می تواند وجه آن را از هر یک از مسئولین چک درخواست کند. وکیل چک در مشهد مسئولان چک شامل افراد صادر کننده چک، ضامن و ظهر نویس است.
در شکایت حقوقی، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات را از افرادی که ذکر شد مطالبه کند.
هم چنین هر زمان که بخواهد می تواند نسبت به صادر کننده چک اقدام کند و مهلت مشخصی برای آن وجود ندارد.
اما در صورتی که بخواهد علیه ظهر نویس یا ضامن طرح دعوی کند باید در مهلت تعیین شده اقدامات زیر را انجام دهد.
▪︎ طی مدت ۱۵ تا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک برای گرفتن گواهی عدم پرداخت اقدام کند.
▪︎ طی مدت یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کند.
در صورتی که مهلت هایی که گفته شد را رعایت نکند، امکان اقدام برای شکایت علیه ظهر نویس یا ضامن نیست.
پرونده خود را به وکیل برای وصول مطالبات در مشهد بسپارید.

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت حقوقی از چک

دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی، دادگاه عمومی حقوقی می باشد که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است. در صورتی که مبلغ چک زیر ۲۰ میلیون باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

نحوه ی مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری

دارنده چک می تواند با به همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت به دادسرای صلاحیت دار مراجعه و به شکایت علیه صادر کننده چک اقدام کند. بهتر است از وکیل کیفری کمک بگیرید تا بتوانید ادعای خود را ثابت کنید.
طرح شکایت کیفری چک فقط علیه صادر کننده آن امکان پذیر است و نمی توان علیه بقیه مسئولان چک اقدام کرد.
برای شکایت کیفری از چک باید مواردی که در ماده ۱۱ قانون صدور چک تعیین شده است رعایت شود.
طبق این ماده دارنده چک باید طی مدت ۶ ماه از تاریخ سر رسید پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت را بگیرد و طی مدت ۶ ماه از تاریخ گرفتن گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری را مطرح کند.
در صورت رعایت نکردن این نکات، نمی توان شکایت کیفری نسبت به چک کرد‌.

نحوه وصول مطالبات از شرکت ‌ها

مذاکره با بدهکار اولین قدم در وصول مطالبات در شرکت های تجاری است. این کار با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ حقیقی یا حقوقی بودن و با توجه به ویژگی ‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می ‌توان وصول بدهی را با موفقیت انجام دهد.
در مرحله بعد اگر امکان وصول مطالبات از طریق مذاکره با مشتری وجود نداشته باشد، باید اخطاریه‌ ای توسط وکیل وصول مطالبات در مشهد تنظیم شود تا در آن به بدهکار هشدارهای لازم در صورت عدم پرداخت بدهی داده شود.
مرحله ارسال اخطاریه در واقع اتمام حجت با بدهکار است و برای این است که به او تذکر داده شود که عدم همکاری برای پرداخت بدهی چه عواقبی برای او به دنبال خواهد داشت. مقابله قانونی آخرین اقدام شرکت‌ ها می‌ باشد.
اگر شرکت‌ها از هیچ ‌یک از گزینه ‌های قبلی نتیجه ‌ای نگیرند، باید اقدام قضایی در قبال مشتری با استناد بر مدارک و شواهد موجود کنند.
بهتر است قبل از اقدام قضایی، با بهترین وکیل وصول مطالبات در مشهد مشورت کرد.
در صورت لزوم اقدام برای تنظیم و بررسی قرارداد کرد تا وکیل مشهد پیگیر پرونده باشد و بر اساس قوانین بتواند شکایت را به نتیجه دلخواه برساند.

وکیل وصول مطالبات در مشهد کیست؟

وکیل وصول مطالبات در مشهد وکیلی است که به پرونده های مطالبه طلب مانند دعاوی چک، سفته، رسیدهای پرداخت، فاکتور های فروش و رسیدهایی که به صورت عادی بیانگر طلب هستند رسیدگی می کند.
در صورت ارجاع پرونده تمامی مراحل انجام کار توسط وکیل وصول مطالبات در مشهد انجام می شود.

منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که براساس عوامل متفاوتی مانند قرارداد و.. از آن ایجاد می ‌شود.

 

منشاء مطالبات

پس منشأ تعهدات حقوقی، می تواند به صورت قرارداد یا غیرقرارداد باشد.

تعهدات قراردادی یا غیر قراردادی، شامل چه اسنادی هستند؟
1. سند عادی و رسمی:
سندی که بتواند مستند یک تعهد حقوقی باشد، به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌ شود.
سند رسمی به سندی گویند که در محدوده ضوابط قانونی توسط مأمور رسمی در دفترخانه تنظیم شده است.
مانند سندی که در دفترخانه تنظیم می شود.
سند عادی نیز به سندی است که اشخاص بدون تشریفات خاصی آن را میان خود تنظیم می ‌کنند.
مانند سندی که در دفتر املاک تنظیم می شود. مشاوره با وکیل ملکی در مشهد می تواند مفیذ باشد.

2. اسناد تجارتی و غیرتجارتی:
هر یک از اسناد عادی و رسمی می ‌توانند به دو نوع تجارتی و غیر تجارتی تقسیم شوند.
مهم ترین اسناد عادی از نوع تجارتی که باعث ایجاد تعهد حقوقی می شوند، چک و سفته است.
با این که چک و سفته سند تجارتی محسوب می شوند اما در صورتی که برای امور غیر تجارتی نیز استفاده شوند، باز هم تابع مقررات وضع شده برای آن ها در قانون تجارت هستند.

مزایای سپردن پرونده به وکیل وصول مطالبات مشهد

۱ – با حضور وکیل وصول مطالبات در مشهد دیگر نیازی به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی نیست.
۲ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند برای توقیف اموال بدهکار اقدام کند.
۳ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، ضرر و زیانی که موکل با آن مواجه شده است را از بدهکار درخواست و همچنین می تواند نسبت به خسارت تاخیر تادیه اقدام کند.
۴ – وکیل وصول مطالبات در مشهد می تواند نسبت به جلب بدهکار اقدام کند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷