نوشته‌ها

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد در گام اول به دنبال صلح و سازش زوجین است و در صورت لزوم و اصرار آنها در پرونده های طلاق به درخواست زوجه، جهت طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی وکالت و مشاوره می نماید. وکیل خوب طلاق ضمن انجام اقدامات قانونی لازم از طرف موکلش، دعاوی را به خوبی مدیریت و از تنش بیشتر جلوگیری می کند.

وکیل طلاق

طلاق در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر است. وکیل طلاق معنی آن در حقوق خانواده عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه است.

طلاق از زیر شاخه خانواده است از مهم ترین دعاوی وکیل خانواده است، که زوجین برای پایان دادن به اختلاف غیر قابل حل خود در جستجوی وکیل طلاق هستند در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث میشود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود بهترین وکیل برای طلاق و جدایی نتخاب نماید.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.
۱. طلاق به درخواست زن (زوجه)؛
۲. طلاق به درخواست مرد (زوج)؛
٣. توافق زوجین برای طلاق.

وکیل طلاق درمشهد

طلاق به درخواست زن در مشهد

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد، در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه و مفصل بیان می نماییم، برای موفقیت در دعاوی خانواده صرفا داشتن اطلاعات کافی نیست و بهتر است پرونده خود را با یک وکیل خوب طلاق پیش ببرید.

♦ نپرداختن نفقه و تحقق شرط وکالت در طلاق

بر طبق ماده ۱۱۲۹ زن میتواند در صورت عجز شوهر از دادن نفقه یا امتناع از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر توسط به تادیه نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل  طلاق در مشهد مقصود از نفقه در فقه آینده است و نفقه گذشته به این معنا که باید ابتدا حکم اجبار به انفاق صادر شود و شوهر از پرداخت نفقه زمان بعد از صدور حکم خودداری کند .

♦ عسر و حرج موجب طلاق

قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید، اثبات عسر و حرج نیاز به وکیل ماهر و کارکشته دعاوی طلاق دارد. تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

• ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
• اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
• ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
مواردی که قانون از آنها برای طلاق نام برده،حصری نیست. سبب عسر و حرج باید در زمان اقامه دعوی و زمان صدور حکم وجود داشته باشد، معیار عسر و حرج نوعی و شخصی است و  ار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زوجه است که بهتر است از وکیل طلاق مشهد کمک بگیرد.

♦ اثبات تخلف از شروط ضمن عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه دفتر وکیل طلاق در مشهد نمایند تادادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.

♦ وکالت حق طلاق

حق طلاق قابل واگذاری به زن نیست ولی اعطای وکالت در طلاق و مطلق و بلاعزل صحیح است، در صورت پیش‌بینی وکالت زن در طلاق مراجعه به دادگاه جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش لازم است ولو وکالت مطلق باشد و یک وکیل حق طلاق نیز بایستی انتخاب نماید.

در طلاق به درخواست زوجه با داشتن وکالت حق طلاق وکیل مجرب از دادگاه تقاضای حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند. در طلاق به درخواست زوجه دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق صادر می کند و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است و در صورت تسلیم حکم به دفترخانه توسط زوجه و امتناع زوج ، صیغه طلاق اجرا و ثبت می‌شود.

وکیل طلاق در مشهد

طلاق به درخواست مرد در مشهد

در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد. در شهر مشهد اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید خود یا وکیل او حتما باید به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه گواهی عدم سازش یا همان رای طلاق اخذ نمایند ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

۱. لزوم مراجعه به دادگاه طلاق

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/ ۸ / ۱۹ ) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هر چند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مشهد مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد.

۲. ارجاع به داوری

همان گونه که قانون گذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می باشد و بعد از معرفی داور توسط زوجین یا وکلای طلاق و اظهارنظر داور مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

۳. تعیین تکلیف حقوق زوجه

قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی طلاق با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. وکیل طلاق در مشهد ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

وکیل برای طلاق در مشهد

هرچند داشتن وکیل برای پرونده طلاق الزامی است و ولی عدم آشنایی به مراحل طلاق در مشهد موجب می شود تا شما نتوانید حرف خود را در محکمه به اثبات برسانید، افراد متقاضی اعم از روج یا زوجه ممکن است به دلیل سطح روابط عمومی پایین و یا حجب و حیا نتوانند در دادگاه نتوانند بسیار خوب از حقوق خود دفاع کنند پس لازم است که از یک وکیل کمک گرفته و عندالزوم وکالت خود را نیز به وی بسپارند.
هنگامی که طرفین وکیل طلاق داشته باشند احتیاجی به حضور در مراحل دادرسی دادگاه نیست و وکیل پایه یک طلاق ایشان تمام مراحل اعم از اخذ رونوشت طلاق ثبت دادخواست، حضور درجلسات دادگاه و اجرای رای طلاق را شخصا انجام خواهد.
بیشتر اشخاصی که می خواهند اقدام به جدایی کنند به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل طلاق کمک بگیرند. امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با انتخاب و معرفی بهترین وکیل طلاق اقدام به جدایی را دنبال کنند.

 

شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد

شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد ؛ از آنجا که طلاق منجر به فروپاشی بنیادی ترین نهاد اجتماعی جامعه یعنی خانواده می شود، بررسی طلاق و حق و حقوق های پیرامون آن از ضرورت خاصی برخوردار است. بنابراین در ادامه به اهمیت این موضوع با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می پردازیم:

شماره وکیل طلاق در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

امروزه دادگاه های خانواده یکی از شلوغ ترین دادگاه هاست. پرونده های طلاق نیز یکی از بیشترین دعاوی حقوق خانواده را تشکیل می دهد. طبق آمار رسمی کشور طی سال های اخیر پنجاه درصد از ازدواج ها به طلاق انجامیده. از طرفی در طلاق به دلیل وجود جنبه های زیادی که در زندگی مشترک وجود دارد، گاها پروسه دادرسی بسیار طولانی و ملال آور می شود. از همین روی داشتن شماره وکیل طلاق  و مشورت با وکیل پایه یک دادگستری برای طلاق در بسیاری از موارد می تواند روند دادرسی را سرعت بخشد.

شماره وکیل طلاق در مشهد

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن حقوق متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته ازبین می‌رود. طبق ماده ی ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است. جهت مشاوره حضوری با شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد هماهنگ نمایید.

طلاق در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف می‌شود و این کار به اختیار شوهر انجام می‌شود و به موافقت زن نیازی نیست. اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است بتواند حق طلاق را به دست بیاورد.طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به این معناست که ازدواج انجام شده از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. اما فسخ ازدواج چه شرایطی را برای مرد و زن دارد. مشاوره از طریق شماره وکیل در حد یک سوال می باشد.

زوجین به هنگام بروز اختلاف به دنبال شماره یک وکیل خوب برای طلاق هستند تا راهکارهای اولیه را از طریق مشاوره تلفنی دریافت نمایند و سپس به دفتر وکالت مراجعه نمایند، برای پیدا کردن وکیل پایه یک برای  طلاق ابتدا از گوگل کمک می گیرند و این طور سرچ می کنند شماره یک وکیل  طلاق در شهر مشهد میخواهم .

روش های طلاق گرفتن در مشهد

در قوانین ایران به پیروی از فقه و شرع سه شیوه برای انجام طلاق ذکر شده‌ است:

 • روش اول: به درخواست مرد است؛ در ماده۱۱۳۳  قانون مدنی ایران آمده ‌است که: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.»
 • روش دوم طلاق توافقی: به طلاق خُلع و مُبارات معروف است و شرایط خاص خود را دارد. در مقاله دیگری با عنوان بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد به طور کامل به این نوع طلاق پرداخته ایم.
 • روش سوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه که در دوحالت صورت می گیرد:

 اول اینکه در زمان ازدواج یا بعد ازآن، زن از شوهر خود وکالت برای طلاق را گرفته باشد. دادن چنین وکالتی به عنوان یک شرط ضمن عقد ازدواج متداول است و در این حالت زن به نمایندگی از شوهر خود طلاق را اجرا می‌کند. که در مطلب وکیل حق طلاق در مشهد می توانید مطالعه نمایید.

 دوم اینکه یکی از شرایطی که در قانون مدنی برای درخواست طلاق از طرف زن وضع شده، وجود داشته باشد که این شرایط به ‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛

 • دسته اول خودداری یا ناتوانی شوهر در دادننفقه،
 • دسته دوم سختی و مشکلات غیرقابل تحمل در زندگی مشترک است که در حقوق به آن عُسر و حَرَج می گویند و شامل مواردی متعددی از جمله ابتلای شوهر بهبیماری‌های مسری صعب‌العلاج، ضرب و شتم یا سوء معاشرت مستمر، محکومیت به حبس ۵ سال یا بیشتر، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می شود.
 • دسته سوم مفقودالاثر شدن شوهر برای بیش از چهار سال می باشد

 انواع طلاق در قانون مدنی

در قانون مدنی به ۳ نوع طلاق اشاره شده است که در نوشته شماره وکیل طلاق در مشهد هر کدام را جداگانه بررسی می نماییم.

شماره ۱ ؛ طلاق رجعی: در مقابل طلاق بائن قرار داردو طبق ماده ی ۱۱۴۸ قانون مدنی در این نوع طلاق شوهر می‌تواند در زمان عده که ۳ ماه است، به همسر خود رجوع کند و طلاق را برهم بزند . در زمان عده، زن از نفقه هم برخوردار است بنابراین مرد می تواند به زندگی مشترک بازگردد.

شماره ۲ ؛ طلاق بائن: طبق ماده ی ۱۱۴۴ قانون مدنی درصورتی‌که زوجه باکره باشد و یا یائسه شده باشد، طلاق بائن است. در این نوع طلاق مرد حق رجوع به زن را ندارد. اگر هردو قصد ازدواج مجدد را باهم داشته باشند، نیاز به خواندن دوباره صیغه ازدواج است.

شماره ۳ ؛ طلاق خُلع: اگر زن به دلیل کراهتی که به همسر خود پیدا می‌کند، در مقابل مالی که به شوهر خود می بخشد طلاق بگیرد، طلاق خلع صورت گرفته است. احکام این نوع طلاق مانند طلاق بائن است. مال بخشیده شده می‌تواند مهریه یا هر چیز دیگری باشد.

پرونده طلاق چه به درخواست مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظراستان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض از سوی زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق در مشهد تا یک سال نیز طول می کشد و همینطور مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به طرفین خصوصا زن دارد وکیل طلاق در مشهد ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

طلاق غیابی

طلاق غیابی یعنی هرگاه یکی از زوجین به دلایل متفاوت در دادگاه و روند پرونده حضور پیدا نکند، حکم طلاق غیابی صادر می شود که این رای ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی توسط فرد غایب یا وکیل خانواده وی است.

 طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

طبق ماده ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در صورتی که زوجه و یا وکیل او در دادگاه حضور نیابد و لایحه ارسال نکند و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد ، با توجه به ماده ۱۱۳۳ و حدود اختیارت مرد رای طلاق به صورت غیابی صادر خواهد شد.

ثبت طلاق غیابی توسط مرد

زوج برای ثبت طلاق غیابی باید تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه(بهترین وکیل مهریه در مشهد) را تعیین کند در این حالت اگر مهریه توسط زوجه مطالبه نشده باشد و زوج ناتوان در پرداخت تمام مهریه باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادرکننده طلاق غیابی به طرفیت زوجه را تقدیم کند که دادگاه در صورت عدم حضور زوجه در جلسه رسیدگی و یا نبود وی ، با توجه به شهادت شهود زوج ، مهریه را تقسیم بندی می کند.

اگر زوج تمام یا بیش از نصف مهریه را قبل از وقوع نزدیکی به زوجه تقدیم کرده باشد در زمان طلاق غیابی حق دارد نصف مهریه را از زوجه مطالبه نماید.

تقاضای طلاق غیابی از سوی زن به چه صورت انجام می شود؟

در شرایطی که زن بر اساس اختیاراتی و دلایلی که دارد درخواست طلاق می دهد و طبق قانون و ماده ۳۰۳ مرد در دادگاه حضور نیابد و لایحه و دفاعیه کتبی ارسال نکند و همچنین اخطاریه به او ابلاغ قانونی شده باشد ، اگر دلایل درخواست طلاق قابل قبول باشد قاضی رای به طلاق می دهد که این رای غیابی است.

داشتن حق طلاق زوجه تاثیری در روند طلاق غیابی دارد؟

در مواردی که زوجه از طرف زوج وکالت داشته باشد (شروط ضمن عقد) به دلیل وجود وکالت ، رای غیابی محسوب نمی شود و روند طلاق غیابی ( از طریق بهترین وکیل توافقی مشهد )در آن طی می شود.

آیا زن می تواند به صورت غیابی و سپردن پرونده به وکیل مجرب از همسر خود طلاق بگیرد؟

در صورت داشتن یکی از دلایل محکمه پسند ذیل و سپردن پرونده به بهترین وکیل  طلاق در مشهد زوجه می تواند به صورت غیابی طلاق خود را بگیرد.

۱- شایع ترین مورد مفقودالاثر(غایب بودن) بودن زوج است. طبق ماده ۱۰۲۹ چنانچه زوج به مدت ۴ سال مفقود الاثر باشد زوجه می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم رای طلاق را صادر می کند.

۲- طبق ماده ۱۱۳۰چنانجه غیبت زوج و تدام زوجیت باعث عسر و حرج (شرایطی که ادامه زندگی برای طرفین ممکن نباشد)زوجه گردد ، وی می تواند درخواست طلاق بدهد و در صورت اثبات عسر و حرج دادگاه می تواند زوج را مجبور به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم طلاق داده می شود.

۳- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء او به مشروبات الکلی و سوء رفتار او نسبت به زوجه از دلایل دیگر برای ارائه به دادگاه می باشد.

۴- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ندادن نفقه هم از دلایل محکمه پسند می باشد که زن در دادگاه دعوای مطالبه نفقه را مطرح می کند در صورتی که مرد را ملزم به پرداخت نفقه نماید و با این وجود باز هم مرد نفقه زن را نداده و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد ، این بار دادگاه می تواند به درخواست زن حکم طلاق غیابی صادر کند.

حقوق زن در طلاق غیابی

در صورتی که شش ماه از غایب بودن زوج گذشته باشد زوجه می تواند درخواست مهریه خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت یکی از حالت ذیل قابل تصور است و ذکر این نکته ضروری است که در هر صورت ، ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق و در صورتی که مهریه قبلی قسط بندی شده باشد ، مانعی برای دریافت مابقی اقساط مهریه برای زن وجود نخواهد داشت.

۱- در مواقعی که زوج مجهول المکان باشد زوجه می تواند در زمان اجرای صیغه ی طلاق غیابی در صورتی که زوج اموالی دارد آن  مال را توقیف کند در غیر این صورت زوجه می تواند بعد از اجرای صیغه و در هر زمان که بخواهد و در صورت رویت زوج نسبت به جلب ایشان برای دریافت مهر اقدام کند.

۲- در صورتی که مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد ، اگر درخواست پ جدایی بعد از نزدیکی باشد ، زن مستحق مهر المثل (مهریه ای که بر حسب عرف و عادات مختلف و همچنین با توجه به وضعیت زن و جایگاه وی از لحاظ زیبایی ، سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل مشخص می شود) می باشد و اگر قبل از نزدیکی باشد ، زن مستحق مهرالمتعه (برخلاف مهرالمثل که در تعیین میزان آن به وضعیت زن توجه می شود ، در تعیین مهراامتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود).

۳- مهر تعیین شده باشد اما نامعلوم باشد یا ارزش مالی نداشته باشد و یا ملک غیر ( به نام دیگری بودن) باشد در این صورت اگر مهریه نامعلوم باشد و یا ارزش مالی نداشته باشد ، زن حتی پیش از وقوع نزدیکی مستحق مهر المثل می باشد و اگر مهریه ملک ( وکیل ملکی در مشهد ) غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن است.

رای طلاق غیابی

با توجه به تعریفی که از رای غیابی در مورد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده ، چنانچه خوانده ، سابقه ی ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته ودر جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد ، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خارج از دادگاه ، موجب حضوری شدن رای مزبور نمی گردد.

اعتراض به حکم طلاق غیابی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورتی می توان به حکم طلاق غیابی اعتراض کرد که خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی طلاق حضور نداشته باشد و یا لایحه یا دفاعیه کتبی به دادگاه ارائه نداده باشد و در حالت سوم اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع از حکم است برای افراد داخل ایران و ۲ ماه خارج کشور است.

اجرای طلاق غیابی 

بر اساس تبصر۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنیاجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. لازم به ذکر است که این مورد توسط بهترین وکیل واخواهی قابل بررسی است.

طلاق نیز این قاعده مستثنی نیست و  تا زمانی که محکوم له تامین نسپارد یا ضامن معرفی ننماید امکان صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی حکم وجود دارد محکوم رای طلاق  اگر زوج باشد بایستی حقوق مشخص شده زوج را به صندوق دادگستری پرداخت نماید تا بتواند اجرا نماید و اگر محکوم له زوجه باشد با معرفی یک ضامن کارمند یا فردی که جواز کسب دارد می تواند رای را اجر نماید.

طلاق غیابی در خارج از کشور

در صورتی که زن خارج از کشور مدعی شود که همسرش مدتهاست مجهول المکان است باید وکیل مشهد استخدام نماید تا مراحل مربوط به طلاق در ایران یا مشهد انجام شود. در صورتی که تمایل به انجام پروسه طلاق غیابی توسط وکیل باشید نیازی به حضور خودتان در ایران نیست و از طریق دفاتر کنسولی می تواند نسبت به تنطیم وکالتنامه برای وکیل خود نمایید.

طلاق غیابی چقدر طول می کشد؟

در صورتی که زن راضی به طلاق گرفتن باشد و مرد بتواند مهریه او را پرداخت نماید برهه زمانی برای این نوع طلاق می تواند کمتر از یکسال باشد. این زمان طلاق برای زن طولانی تر می باشد زیرا باید دلایل محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد این مدت زمان تقریبی برای اخذ طلاق است و ممکن است در مدت ۶ ماه نیز انجام شود و بستگی به اوقات دادگاه در آن شهری که اقدام می گردد و به مهارت وکیل نیز بستگی دارد.

شرایط طلاق غیابی در دوران عقد

ظلاق غیابی تفاوتی در دوران عقد و بعد از زندگی مشترک ندارد و تنها تفاوت در میزان محکومیت مهریه است و تعیین حقوق زن در جدایی با توجه باکره بودن وی تعیین می گردد که نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد. در دوران عقد اجرت المثل ، نحله و شرط تنصیف به زن تعلق نمی گیرد.

هزینه وکیل طلاق غیابی

وکلا با توجه به نام و شهرتشان حق‌الوکاله‌های متفاوتی می‌گیرند، شرایط زوجین برای طلاق هم تاثیر گذار در هزینه وکیل طلاق غیابی است ، اما با پرس‌وجو از چند وکیل خوب دادگستری می‌توان قیمت تقریبی پرونده‌های طلاق  را به دست آورد و متناسب با توان مالی خود وکیل مورد نظر را انتخاب نماید در صورت داشتن وکیل نیازی به حضور شما در در دادگاه نیست.

ابطال طلاق غیابی

آرای دادگاه ها در صورتی که غیابی باشد و در واخواهی دلیل محکمی ارائه گردد امکان نقض رای غیابی وجود دارد، اگر مرد پس از حکم طلاق غیابی و دوران عده از طلاق دادن همسرش پشیمان گردد و تصمیم بگیرد که دوباره رجوع کند، طلاق رجعی بوده و حکم طلاق غیابی باطل خواهد بود.

سخن آخر:

با توجه به پیچیدگی هایی که طلاق غیابی بدون حضور زوج دارد به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح دعوای طلاق با یک وکیل در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات حق زوجه در طلاق بر عهده وی می باشد و ناآگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق زوجه شود .

 

شماره تلفن وکیل در مشهد جهت مشاوره

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد ؛ ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، توافقی است که این روزها به دلیل زمان بر نبودن مراحل رسیدگی و انجام آن، تبدیل به طلاقی رایج شده است. زوجین هر زمان که بخواهند می توانند با یکدیگر توافق کرده و از طریق وکیل برای طلاق توافقی درخواست نمایند. در این مقاله با شرایط، مدارک، مراحل، هزینه و مدت زمان و همچنین حق و حقوقات راجع به این نوع جدایی بیشتر آشنا می شویم.

♦طلاق توافقی کوتاه مدت – بدون حضور زوجین♦

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. در این نوع از طلاق ، طرفین بایستی در دفترخانه حاضر باشند تا طلاق ثبت شود. یعنی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت طلاق ، مانع از انجام طلاق خواهد شد .

توجه داشته باشید که هیچ زن و شوهری بدون رای دادگاه نمی توانند به طور مستقیم به دفتر خانه طلاق مراجعه کنند و هیچ دفتر خانه ای هم نمی تواند طلاق را بدون رای دادگاه ثبت کند.

شرایط طلاق توافقی در مشهد چگونه است؟

برای طلاق توافقی نیاز به شرایط خاصی نیست و این به معنی الزامی نبودن ماجعه به دادگاه نیست. آن چنان که از عنوان آن بر می آید زن و شوهری که تصمیم به جدایی گرفته اند در تمام امور ازدواج از جمله مهریه، نفقه، حضانت و … با هم تفاهم می نمایند سپس به وکیل خانواده مشهد مراجعه و نظرات خود را مکتوب می نمایند تا گواهی عدم امکان سازش مطابق همین صورتجلسه اخذ نماید. بنابر این زوجینی که قصد جدا شدن دارند در گام اول بایستی به دنبال وکیل ماهر باشند تا ضمن استفاده از مشاوره ، تفاهمات نیز توسط ایشان تنظیم گردد تا شکل رسمی و قانونی پیدا نماید.

مطابق قانون حمایت از خانواده، در تمامی موارد طلاق، بجز طلاق توافقی ، زوجین باید توسط دادگاه به داوری ارجاع داده شوند . مثلا در طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده می شوند و دادگاه پس از بررسی نظر داوران رای را صادر می کند.

اما در طلاق توافقی ، نیازی به انجام این کار نیست، به این دلیل که طرفین با هم توافق کرده اند . لذا زوجین تنها باید به واحد مشاوره خانواده مراجعه کرده و مشاور بایستی نظر خود را برای تعیین تکلیف، به دادگاه ارائه نمایند.

مواردی که در طلاق توافقی مشهد باید تعیین تکلیف شود؛

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

مهریه در طلاق توافقی

در خصوص مهریه هر توافقی محترم و معتبر است و زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را در قبال طلاق توافقی به زوج بذل نمیاد و حتی می توانند توافق کنند که به نحو اقساط پرداخت کند. از نظر بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد در طلاق خلع بایستی مالی از طرف زوجه بذل شود که این مال می تواند مهریه ( بخشی یا تمام ) آن باشد.

اگر مرد در زمان طلاق توافقی مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه حق خود را بگیرد. توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زن پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

اگر برای طلاق توافقی و مهریه، چک یا سفته ای گرفته شده باشد بدیهی است که زن می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم، امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد . برای رسیدن به تمامی حقوق خود در خصوص مهریه به وکیل طلاق توافقی با تجربه رجوع کنید.

جهیزیه در طلاق توافقی

اگر زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر تعیین تکلیف جهیزیه در طلاق توافقی به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان بعد از اجرای صیغه طلاق می باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد. بنابراین زوجین در مورد استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر با هم توافق می کنند اما اگر بر سر جهیزیه توافقی نکردند ، زن می تواند پس از طلاق با استناد به سیاهه برای استرداد جهاز خود اقدام کند.

اجرت المثل در توافقی

اجرت المثل مبلغی است که به زن بابت کارهایی که در زندگی مشترک برای مرد انجام داده است و قانونا و شرعا تکلیف زن نیز نبوده به دستور دادگاه پرداخت می گردد. در مورد اجرت النثل زن و مرد می توانند هر مبلغی را توافق نمایند یا اصلا توافق نمایند که زن نسبت به اجرت المثل خود ادعایی ندارد که اصولا نیز این چنین است و زوجه از اجرت المثل صرف نظر می نماید. لذا در طلاق توافقی باید در خصوص اجرت المثل با زوج توافق کنید.

حضانت فرزند

طبق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و بعد از ۷ سالگی با پدر استاما در طلاق توافقی زن و مرد یا وکیل آنها میتوانند به نحو دیگری توافق بکنند. مثلا شرط کنند که حضانت دختر ۸ ساله با مادر باشد.از نظر وکیل حضانت ، حضانت مربوط به سرپرستی و نگهداری فرزند بوده و جدای از ولایت استیعنی کلیه اقدامات حقوقی اولاد باید با موافقت پدر باشد البته پدر میتواند ان اختیارات را با دادن وکالت جامع حضانت به زن تفویض نمیاد.

نفقه فرزند

پرداخت نفقه فرزندان مشترک بر عهده پدر است ولی می توان توافق نمود که پرداخت نفقه بر عهده زن باشد که زن بایستی به تعهد خود عمل کند بنابراین در زمان طلاق توافقی پدر میتواند شرط کند که در قبال طلاق توافقی و دادن حضانت فرزند به مادر دیگر وظیفه ای در خصوص پرداخت نفقه به فرزند نداشته باشد و هزینه نگهداری از فرزند بر عهده مادر باشدکه چنین توافقی محترم و معتبر است. وکیل نفقه در مشهد : لازم به ذکر است این تعهد زن مانع مطالبه نفقه بر علیه همسر در آینده نیست مخصوصا زمانیکه زوجه توانایی مالی خوبی نداشته باشد.

ملاقات فرزند

در زمانیکه حضانت فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات با فرزند را خواهد داشتو بالعکس در زمانیکه حضانت فرزند با پدر است مادر حق ملاقات خواهد داشت لذا اگر خود زوجین زمان و مکان خاصی جهت ملاقات تعیین نکردند یا اگر تعیین کردن ولی همکاری نکردندمی توان علیه فردی که فرزند تحت سرپرستی او است اقامه دعوی ملاقات فرزند را نمود و در صورت فوریت می تواند درخواست دستور ملاقات فوری نیز نمود. مشاوره با یک وکیل طلاق قبل از طرح دعوی ضرورت دارد.

رویه و قانون جدید طلاق توافقی مشهد

در مورد قانون جدید طلاق توافقی لازم به ذکر است که اصل موضوع مراحل طلاق توافقی تغییر خاصی نکرده و هم چنان پیچیدگی های خاص خود را دارد و تنها تغییری که ایجاد شده گذراندن بازه ی زمانی ۴۵ روزه جهت اخذ گواهی نامه عدم انصراف می باشد و در طول این مدت چند جلسه مشاوره و روانشناسی جهت صلح و سازش میان زوجین برگزار می شود که جلسات به صورت خصوصی بوده و البته امکان فوری انجام شدن آن به صورت قانونی در موارد خاصی امکان پذیر می باشد که با سایر مراحل آن تفاوت خاصی دارد. توصیه می‌نماییم چنانچه در مورد طلاق توافقی نیاز به اطلاعات صحیح و به روز دارید به بهترین وکیل برای طلاق توافقی در مشهد که با تجربه باشد رجوع کنید.

اجباری بودن مشاوره در توافقی

الزام به انجام مشاوره موضوعی کاملاً قانونی و برگرفته از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ است. در ماده ۲۵ این قانون موضوع ارجاع طلاق توافقی به مشاوره جزء الزامات و تکالیف دادگاه خانواده است.

در واقع دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نماید. در ماده قانونی ذکر شده برای انجام مشاوره خانواده قبل از صدور رای عبارت «باید» وجود دارد.

ماده مذکور نشان می‌دهد که دادگاه برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد بلکه الزام دارد و حتماً باید مشاوره قبل از صدور رای انجام شود. تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش هر کدام از زوجین حتی اگر توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، در صورت پشیمانی رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

اما پس از صدور رای طلاق توافقی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت حق طلاق وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد. اما اگر زوجه بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، پشیمان شود زوج می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

برای طلاق توافقی مشهد چه مدارکی لازم است؟

بهترین وکیل_طلاق توافقی در مشهد

 1. صورتجلسه توافقی که در دفتر وکالت تنطیم تنطیم می گردد
 2. وکالتنامه حق طلاق، در صورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد.
 3. وکالتنامه مخصوص وکیل دادگستری
 4. سند ازدواج یا رونوشت
 5. شناسنامه زوجین
 6. گواهی عدم بارداری

مراحل طلاق توافقی مشهد با وکیل

 1. تعیین وقت حضوری  و مشاوره
 2.  تحویل مدارک و تنظیم صورتجلسه
 3. مراجعه به وکیل طلاق توافقی به دادگاه خانواده جهت اخذگواهی عدم امکان سازش
 4. مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرا و ثبت آن

همانطور که می دانید تا قبل از این زوجین یا وکلای طلاق توافقی ایشان برای ثبت دادخواست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردند و دادخواست خود را ثبت می کردند. ولی از مورخ ۱/۰۹/۱۳۹۷ مطابق بخشنامه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر های مذکور مجاز به ثبت دادخواست بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند که اصطلاحا به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود.

ویژگی های وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

از آنجا که افراد متقاضی توافقی سریع در شهر مشهد برای اخذ رای عجله دارند به دنبال انجام فوری و بدون طی مراحل آن توسط خود هستند و برای نیل به مقصود به دنبال شماره و آدرس بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد هستند،

ما در این نوشته صرفا معیارهایی را بیان می نمایم

تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشد و از معرفی برترین امتناع می نماییم

و تاکید می نماییم که ظلاق اولین راهکار نیست این ویژگی ها عبارتنداز:

۱. رعایت مصلحت زوجین مصلحت زوجین  و توصیه با سازش

۲. در صورت اصرار بر جدایی، وکیل طلاق توافقی صورتجلسه را طوری تنطیم نماید که هم حقوق زوج هم حقوق زوجه رعایت گردد.

۳. تمام مراحل طلاق توافقی را بدون حضور زوجین و در کوتاهترین زمان انجام دهد.

۴. حضور در دفتر طلاق و نظارت بر نحوه صحیح اجرای رای توافقی

وکلایی که در انجام طلاق توافقی تبحر خاصی دارند و طلاق توافقی را بعد از مشاوره موکل انجام می دهند به وکیل مجرب توافقی نیز معروف هستند. ما نیز در صورت اصرار زوجین به جدایی دخالت می نماییم.

نحوه گرفتن طلاق در مشهد با داشتن وکالت حق طلاق

وکالت در طلاق به دو صورت ممکن است یا در ضمن سند ازدواج است یا در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود در حالت اول با داشتن وکالت رسمی طلاق یا همان وکالت حق طلاق، فردی که وکالت اعطاء نموده است (موکل) نمی‌تواند مانع گرفتن طلاق برای زوجه گردد به شرط اینکه وکالت بلاعزل باشد و همچنین اختیارات لازم در وکالت طلاق تصریح شده باشد. توصیه می شود قبل از گرفتن وکالت حق طلاق ابتدا با از وکیل طلاق توافقی در مشهد مشورت نمایید.

در صورتی که زوج یا زوجه از طرف مقابل وکالت در طلاق داشته باشند الزما باید یک وکیل دادگستری انتخاب نمایند در صورت تمایل به انجام سریع تر طلاق، بهتر است از یک وکیل خوب طلاق توافقی که تجربه و تخصص دارد، کمک بگیرد.

 پرسش های طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق_توافقی در مشهد

♦ بخشش مهریه در طلاق توافقی الزامی است؟

پاسخ : در طلاق توافقی الزاما مهریه بخشیده نمی شود ولی از آنجا که طلاق به اراده مرد است و برای اینکه زن بتواند مرد را به طلاق توافقی راضی نماید اصولا تمام یا بخشی از مهریه خود را به مرد می بخشد.

♦ ابا داشتن وکالت در طلاق باز هم نیاز به وکیل است؟

پاسخ : بله برای کارهای طلاق در هر صورت نیاز به یک وکیل خوب دادگستری (از طرف همسرتان) دارید که وکیل مع االواسطه زوج گویند بهتر است یک وکیل متخصص باشد. اگر خود خانم نیز نخواهد در مراحل آن حضور یابد، باید یک وکیل دیگر  مشهد را هم برای خودش انتخاب نماید.

♦ آیا وکیل طلاق توافقی در مشهد می تواند جلسات مشاوره را شرکت نماید؟

پاسخ: در جلسات مشاوره طلاق، باید خود زوجین حضور داشته باشند و حتی با وجود بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد حضور زوجین لازم است. البته در صورتی که زوج یا زوج خارج از کشور باشند طلاق توافقی بدون مشاوره انجام می شود.

شماره و آدرس دفتر وکالت در مشهد برای طلاق توافقی

♦ آیا بعد از اتمام طلاق توافقی و ثبت آن در محضر امکان حذف همسر سابق از شناسنامه وجود دارد؟

پاسخ : یکی از مواردی که دادگاه بایستی در رای توافقی مشخص نماید موضوع باکره بودن یا نبودن زوجه است، در طلاق اعم از توافقی و غیر توافقی در صورتی زوجه اظهار نماید که باکره است زوجه را به پزشکی قانونی می فرستند حتی اگر مرد باکره بودن زوجه را تایید نماید، اگر در نظزیه پزشکی قانونی، دختر باکره و غیرمدخوله باشد و این موضوع در رای دادگاه نیز منعکس شده باشد. می توان بعد از ثبت طلاق از طریق دفاتر پیشخوان اداره ثبت احوال مشهد ، این کار را انجام دهد،

♦ آیا بعد از تنطیم صورتجلسه طلاق توافقی توسط وکیل، امکان انصراف وجود دارد؟

پاسخ وکیل: بله یکی از مزیت های طلاق توافقی این است که در هر مرحله می توان از ادامه طلاق توافقی منصرف گردید.

پروسه طلاق بسیار زمان‌ بر است و باید با صبر و حوصله زیادی انجام شود. در طلاق توافقی به دلیل توافق کردن زن و شوهر در بسیاری از مسائل، وقت کمتری از آن‌ها در دادگاه گرفته خواهد شد. به همین دلیل اگر خواهان رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن هستید بهتر است با وکیل طلاق توافقی مشهد مشورت نمایید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد دعاوی مربوط به مهر بیشترین موارد مطرح شده در دعاوی توسط وکیل خانواده است. در زندگی مشترک زن ها معمولاً زمانی مطالبه مهریه می‌نمایند که به اختلاف می خورند و قصد طلاق دارند البته در بعضی مواقع نیز، صرفا قصد تنبیه شوهر را دارند، در این مواقع زن به دنبال یک وکیل خوب مهریه برای توقیف فوری و گرفتن اموال شوهر و مرد نیز در پی راهکاری برای انتقال اموال خود هست تا زنش نتواند توقیف نماید که راهکارها و حضور یک وکیل می تواند کارساز باشد.

بهترین وکیل مهریه

مهریه مالی است که به دنبال نکاحی که بین زن و مرد جاری می شود به‌ عنوان یک حق برای زن منظور می‌گردد، و مرد ملزم به پرداخت مهریه از زمان جاری شدن عقد می باشد. بهترین وکیل مهریه در مشهد از مهم ترین حقوق مالی زن مهر  هست مطابق قانون مدنی ایران به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن به نماید مفهوم این ماده این است که زن در زندگی مشترک هر موقع بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

بسیاری از زنان به دلیل اختلاف پیش آمده با همسران اقدام به مطالبه و  مراجعه به وکیل خوب برای گرفتن مهریه می کنند( مقاله شماره تلفن وکیل در مشهد را مطالعه فرمایید). از این رو بسیار مهم است که اطلاعاتی درباره مهریه و نحوه درخواست آن داشته باشیم، توصیه می شود در صورت تصمیم به اجرا گذاشتن مهر، از یک وکیل کمک بگیرید.

شرایط  و خصوصیات مهریه:

• مالیت داشته باشد.

• قابل تملک به وسیله زن باشد.

• مهریه معلوم باشد به‌ گونه ‌ای که جهالت طرفین منتفی باشد.

• دارای منفعت عقلایی مشروع باشد.

• قابل تسلیم از سوی مرد باشد.

انواع مهریه بر اساس نحوه تعیین

مهرالسنه:

به میزان مهریه ای که رسول خدا برای همسران و فرزند خود فاطمه ی زهرا (س) تعیین و به امت خود سفارش نموده اند تا از این مقدار بیشتر نباشد و بیشتر از آن، کراهت دارد.

مهرالمسمی

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و در عقد ذکر می کنند. تعیین مقدار مهریه مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به رضایت طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد. که باید شرایط ذیل را دارا باشد.

مهرالمثل:

مهرالمثل میزان مهریه ای است که با توجه به شرایط جامعه، عرف، عادت و با در نظر گرفتن ویژگی های زن مانند سن، زیبایی، میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی و خانوادگی او تعیین می شود. اگر در زمان عقد، زن و مرد میزان مهریه را معین نکرده باشند و نزدیکی بین زن و مرد رخ دهد در این صورت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. حتی اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که به زن مهریه تعلق نمی گیرد در این صورت نیز(بعد از وقوع نزدیکی) شرط باطل ولی عقد صحیح است و در این حالت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد.

در حالت دیگر، اگر زن و مرد در زمان عقد، مهریه را تعیین کرده باشند اما مهریه از جهاتی مانند نامشروع بودن یا مالیت نداشتن، باطل اعلام شود(شرایط لازم برای صحت مهریه موجود نباشد)،  وکیل مهریه در مشهد مانند مهریه قرار دادن مشروبات الکلی یا آلات و ادوات قمار، درحالی که نزدیکی بین زن و مرد رخ داده باشد در این صورت زوجه مستحق مهرالمثل است.

مهرالمتعه:

در صورتی که در زمان عقد نکاح دائم بین زن و مرد مهر ذکر نشده باشد وهنوز نزدیکی بین آنها صورت نگرفته باشد و زوج، زوجه را طلاق دهد (وکیل طلاق در مشهد)، زوجه مستحق مهرالمتعه می باشد. این مهر متعلق به عقد نکاح دائم بوده و در عقد نکاح موقت وجود ندارد. در خصوص تعلق این نوع مهر به زوجه، وجود طلاق حائز اهمیت می باشد و فوت زوج شامل این نوع مهر نمی شود.

بهترین وکیل مهریه در مشهد

تقسیم بندی مهریه بر اساس حال و موجل بودن

مهریه عندالمطالبه:

مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه زن برعهده شوهر قرار می گیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن مرد بر عهده خود اوست.

مهریه عندالاستطاعه:

درمهریه عندالاستطاعه، زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی مرد را اثبات کند. یعنی بار اثبات دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع می گردد از نظر وکیل مجرب عملاً در این نوع مهریه اِعمال حق حبس دشوار می گردد.

تعیین مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

بحث تعیین مهریه بیش از۱۱۰ سکه، فقط در مهریه عندالمطالبه مطرح است.

وقتی مهریه عندالمطالبه باشد، می‌توان به هر مبلغ و میزانی، بر مقدار مهریه توافق نمود اما اگر مهریه مثلا ۲۰۰۰ سکه باشد و زوجه با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه، تمامی مهریه خود را یکجا مطالبه نماید و نتواند مالی را از شوهر معرفی نماید که امکان وصول مهریه از آن مال به نحو آسان وجود داشته باشد، فقط امکان استفاده از قانون جهت بازداشت و زندانی کردن شوهر بابت عدم پرداخت نفقه به میزان ۱۱۰ سکه و یا معادل ریالی آن را دارد و بابت بقیه مبلغ مهریه شوهر زندانی نمی‌شود. بابت بقیه مبلغ، زن مکلف به معرفی اموال شوهر می‌باشد و امکان حبس شوهر برای مبلغ مازاد بر ۱۱۰ سکه طلا وجود ندارد.

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

همانطور که می دانید زن پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از اموال متوفی می گردد و برخلاف طلاق، باکره بودن زن باعث نصف شدن مهریه نمی گردد. در تمام موارد مذکور، وکیل مهریه در مشهد می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بکند و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم آورد.

مهریه در طلاق توافقی

همانطور که می دانید یکی از مرسوم ترین انواع طلاق، طلاق توافقی می باشد که در آن زوجین برای مهریه تعیین تکلیف می کنند و معمولاً زن در قبال بخششِ بخشی از مهریه طلاق می گیرد و تا پایان مدت عده می تواند به ما بذل رجوع کند و طلاق را فسخ کند و مهریه ی خویش را بگیرد. بنابراین در این نوع طلاق توافق طرفین، تعیین کننده است.در صورت نیاز به اطلاغات بیشتر می توانید بر روی نوشته بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد کلیک نموده و مطالعه نمایید.

یهترین وکیل مهریه در مشهد

نحوه مطالبه و وصول مهریه در مشهد

مطالبه مهریه را می توان از طرق زیر اقدام کرد که هرکدام در جایگاه خود، دارای محاسن و معایبی هستند با توجه به حساسیت بالای در سرعت بخشی به پرونده بهتر است پرونده خود را به وکیل بسپارید تا در اولین فرصت نسبت به استعلام اموال مرد و توقیف آن اقدام نماید.

۱-مراجعه به دادگاه خانواده:

برای مطالبه مهریه در عقد دائم و موقت، می توان ابتدا با ارسال اظهارنامه به همسر، موضوع مطالبه رسمی مهریه را به اطلاع وی رساند تا شاید مشارالیه تمایل خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اعلام نماید.

مزایای مطالبه مهریه از این طریق، می تواند بازداشت و زندانی شدن همسر در صورت عدم پرداخت مهریه تا صد و ده سکه و عدم اثبات اعسار زوج، توقیف سریع اموال زوج، امکان اثبات معامله صوری همسر به قصد فرار از پرداخت مهریه و مطالبه حق الوکاله وکیل برای مهریه  و خسارات تاخیر در پرداخت وجه نقد مهریه و همچنین مطالبه هزینه دادرسی است.

۲-مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف:

در صورتی که مبلغ مهریه کمتر یا مساوی بیست میلیون تومان برآورد شود، دادخواست مطالبه مهریه به شورای حل اختلاف محل سکونت زوجه تقدیم می شود و معمولا مدت زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ویژه خانواده کمتر از دادگاه خانواده است.

تمامی مزایایی که جهت مطالبه مهریه از دادگاه ذکر شد، برای مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف نیز مصداق دارد.

۳-مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت:

آسانترین و ارزانترین راه مطالبه و وصول مهریه، تقاضای صدور اجراییه از طریق دفتر ازدواجی است که عقد ازدواج در آن واقع شده است، با مراجعه زوجه یا وکیل دادگستری،  به دفترخانه ازدواج در مشهد، اجراییه صادر و به زوج ابلاغ می شود تا اگر ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکرد، بتوان درخواست توقیف اموال و ممنوع الخروجی زوج را ارائه نمود. بهترین وکیل برای توقیف اموال زوج بابت مهریه می تواند مانع انتقال  توسط شوهر گردد.

مزایای داشتن یک وکیل خوب برای مهریه

 • وکیل در کمترین زمان ممکن می تواند مهریه زن را وصول کند.
 • نیازی به حضور زن در دادگاه نمی باشد.
 • در صورتی که مرد اموالی داشته باشد بهترین وکیل مهریه در مشهد سریعا آنها را توقیف می کند.
 • وکیل مهریه می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
 • وکیل مهریه نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

وکیل خوب در مشهد  با توجه به این که قوانین و راهکارها را به‌ خوبی می‌داند و نسبت به آن ها اشراف دارد، می تواند در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند. به همین منظور پیشنهاد می شود برای رسیدگی به پرونده ی خانواده از یک وکیل خوب برای گرفتن مهریه در مشهد که با تجربه نیز است، کمک بگیرید.

 

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت 

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل نفقه در مشهد


وکیل نفقه در مشهد

Reviewed by
رحیم حسینی مقدم
on

Nov 20
Rating:
۵.۰
وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد درخدمت شماست وکیل خوب و متخص دعاوی مطالبه نفقه جاریه معوقه و فرزند برایرونده شما در شهر مشهد و مشاوره با بهترین وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد

Reviewed by
رحیم حسینی مقدم
on

Nov 20
Rating:
۵.۰
وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد درخدمت شماست وکیل خوب و متخص دعاوی مطالبه نفقه جاریه معوقه و فرزند برایرونده شما در شهر مشهد و مشاوره با بهترین وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد که مجرب و متخصص باشد جهت دریافت نفقه، موضوعی است که ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که به دنبال طرح دعوی مطالب نفقه جاریه، معوقه و فرزند هستند را به خود مشغول کرده باشد. خیلی از اشخاص نمی دانند چگونه در هنگام مواجهه با مشکل دریافت نفقه با حضور یک وکیل برای گرفتن نفقه، حق خود را مطالبه نمایند.

وکیل نفقه در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب دعاوی خانواده

وکیل نفقه در مشهد

نفقه از جمله مساِئل بحث برانگیز در حوزه خانواده است و  برای افرادی که به دنبال گرفتن نفقه هستند ممکن است سوالاتی زیادی مطرح گردد که به دنبال یافتن پاسخ آن از وکلای متخصص باشند ما سعی گردیم مطالب تکمیلی مهم نفقه را توسط وکیل نفقه بیان نماییم.

وکیل نفقه جاریه در مشهد

نفقه جاریه همان هزینه های متعارف ماهیانه است که زندگی زناشویی جریان دارد و هنوز طلاق واقع نشده است. که شامل تهیه مسکن و اثاث البیت و سایر هزینه های متعارف زندگی از قبیل خوراک و پوشاک و … می باشد. نفقه اصولا نمی تواند پول نقد باشد، همینکه زوج ،مسکن ، اثاث ، خوراک و … را تامین بکند در واقع نفقه را پرداخت نموده است البته در مواردی امکان مطالبه نفقه به صورت پول یا وجه نقد وجود دارد که در این زمینه می توانید از وکیل پایه یک نفقه راهنمایی بگیرید.

دعوی مطالبه نفقه جاریه

در قانون مدنی ایران نسبت به پرداخت  نفقه زن تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میباشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد زوجه یا وکیل خوب نفقه در مشهد می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه جاریه اقدام نماید این دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مبلغ نفقه جاریه چقدر است؟

در دعوی نفقه جاریه، مبلغ نفقه اصولا همان است که در دادخواست تقدیمی قید می گرد به شرط اینکه متعارف نیز باشد. البته در صورتی که زوج یا وکیل او در جلسه دادگاه نفقه به مبلغ تقویمی در دادخواست اعتراض نماید و برای مبلغ  به توافق نیز نرسند، دادگاه موضوع را به کارشناس نفقه ارجاع می دهد و  میزان نفقه جاریه زوجه بر اساس نظر کارشناس تعیین می گردد .

کارشناس مبلغ نفقه را بر چه اساس تعیین می کند؟

همانطور که گفته شد در صورت عدم توافق زوجین یا وکلای نفقه، دادگاه تعیین نفقه را به کارشناس واگذار می کند، نحوه محاسبه بدین صورت است که یک بخش نفقه مربوط به مسکن و اثاث البیت است و بخش دیگر شامل هزینه های متعارف دیگر زن می باشد و کارشناس مبلغ نفقه را براساس شئون خانوادگی زن ، تحصیلات ، اشتغال ، تمکن مالی مرد و … تعیین می نماید

ابتدا کارشناسی نفقه، توسط کارشناس یک نفره انجام می شود و در صورتی که هر یک از طرفین یا وکلای پرونده نفقه، اعتراض داشته باشند ارجاع به هیات کارشناسی ۳ نفره می شود. 

 

وکیل نفقه در مشهد

مراحل مطالبه نفقه جاریه در مشهد

در صورتی که مرد، نفقه جاریه زن را علی رغم تمکین پرداخت نکند. زن می تواند دعوی مطالبه نفقه جاریه علیه زوج را شخصا یا توسط وکیل خوب نفقه مطرح نماید. برای طرح دعوای نفقه، ابتدا بایستی زوجه یا وکیل دادگستری زوجه به یکی از دفاتر خدمات قضایی مشهد مراجعه نماید و نامه معرفی به مشاوره جهت نفقه را دریافت نمایند و پس از انجام مشاوره نفقه از طریق همان دفتر خدمات قضایی که نامه را دریافت نمودند اقدام به تنظیم و ارسال دادخواست نفقه به دادگاه خانواده نمایند.

وکیل نفقه معوقه در مشهد

نفقه معوقه نفقه ای است که در گذشته به زن تعلق می گرفته است و پرداخت نیز نشده است مثلا مرد در ۳ ماه گذشته نفقه ای به زن پرداخت ننموده باشد که در اینصورت زوجه یا وکیل نفقه اقدام به طرح دعوی می نماید، در صورتیی دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه می دهد که مرد زندگی مشترک را ترک کند و گرنه در جایی که زن و شوهر باهم زندگی می کنند. از نظر وکیل نفقه مشهد ظاهر امر، در پرداخت نفقه زن است. مگر اینکه زن ثابت کند که مرد هزینه های زندگی را متعارف پرداخت نکرده است یا خود شخصا پرداخت نموده است.

دعوی مطالبه نفقه معوقه

در دعوی مطالبه نفقه معوقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید و رسیدگی به این موضوع نیازی به تکلیف زوجه ندارد و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه به نفع زوجه حکم بر پرداخت نفقه معوقه صادر می کند. البته همانطور که قبلا گفته شد در صورتی مشخص شود که زوج و زوجه زندگی مشترک داشته و باهم زندگی  می کرند ، ظاهر بر پرداخت نفقه هست. در دعوی مطالبه نفقه زوجه یا وکیل دادگستری زوجه، مبلغی مورد ادعای نفقه را بایستی در دادخواست نفقه قید نمایند.

مبلغ نفقه معوقه چقدر است؟

نفقه معوقه نیز همانند نفقه جاریه اصولا همان مبلغی است که در دادخواست نفقه توسط زن یا وکیل طلاق در مشهد اعلام می گردد صورتی که نفقه از جانب زوجه در گذشته پرداخت نشده باشد زوجه می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه نماید و فرقی نمی کند که در دوران عقد باشد یا در زندگی مشترک ، مهم عدم پرداخت نفقه می باشد همانطور که وکیل نفقه در مشهد در مطالب بالا نیز بیان نمودند مبلغ نفقه باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص باشد به عبارتی زوجه یا وکیل نفقه او باید در دادخواست قید نمایند که زوج چند ماه نفقه معوقه را پرداخت نکرده و برای هر ماه مبلغ متعارفی را قید نماید. البته زوجه می تواند در جلسه رسیدگی به مبلغ اعلامی زوجه اعتراض و در خواست ارجاع تعیین نفقه معوقه را به کارشناس نماید.

مراحل مطالبه نفقه معوقه در مشهد

مطالبه نفقه معوقه برخلاف نفقه جاریه نیاز به انجام مشاوره ندارد. دعوی نفقه معوقه در رویه قضایی مشهد با توجه به مبلغ مورد ادعای زوجه در دادخواست نفقه، ممکن است در صلاحیت دادگاه خانواده قرار بگیرد یا شوراهای حل اختلاف، با این توضیح که در صورتی که مبلغ خواسته تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا است و بیش تر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 دعوی نفقه معوقه را در رویه قضایی به سختی رای می دهند چرا که زوجه باید ثابت کند علی رغم زندگی مشترک نفقه را پرداخت نکرده است البته اگر مرد زندگی مشترک را ترک و زن را رها نموده باشد مدعی مرد است و بار اثبات بر عهده مرد است.

وکیل نفقه درمشهد

 

تفاوت (فرق) نفقه جاریه و معوقه چیست؟

نفقه جاریه تفاوت هایی با نفقه معوقه دارد از جمله اینکه نفقه معوقه مربوط به گدشته است که پرداخت نشده و نفقه جاریه مربوط به آینده است و مقابل هم قرار دارند فرق دیگر این است که برای طرح نفقه معوقه در شهر مشهد نیاز به انجام مشاوره نیست ولی برای نفقه جاریه بایستی ابتدا مشاوره انجام شود.

فرق دیگر نفقه جاریه با معوقه این است که به دعوی نفقه جاریه در هر صورت در دادگاه خانواده رسیدگی می گردد ولی  نفقه معوقه بسته به مبلغ نفقه مورد مطالبه ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده قرار بگیرد، مطلب دیگر اینکه فقط نفقه معوقه زن قابل مطالبه است و نفقه معوقه فرزندان قابل مطالبه نیست که این نیز از تفاوت نفقه معوقه فرزند و زوجه است.

 رابطه نفقه و تمکین چیست؟

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید.بنابراین اگر زوجه بدون دلیل موجه یا خوف ضرر و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند؛ در این صورت ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست. البته اگر بودن با شوهر در یک منزلم تضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن على حده ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. جهت مشاوره با وکیل تمکین در مشهد کلیک نمایید.

آیا نفقه در دوران عقد به زوجه تعلق می گیرد؟

سوالی که بارها از وکیل نفقه در مشهد پرسیده می شود این است وضعیت نفقه در دوران عقد و تا زمانی که دختر در منزل پدری است و هنوز مراسم عروسی نگرفته چگونه است؟ قانون مدنی به این سوال پاسخ داده است: همین که عقد نکاح جاری شد و زوجین در دفتر ازدواج سند ازدواج را امضاء نمودند حقوق و تکالیف قانونی ایشان حاکم و برقرار می گردد بنابر این برخلاف عرف موجود در جامعه قانون گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می داند.

 برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد و استدلال این گروه بر این است که در زمان عقد نه تمکن عام صورت می گیرد و نه تمکین خاص. اما چنین نکته ای قابل پذیرش نیست . چرا که بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون همینکه نکاح به طور صحیح واقع شود تکالیف زوجیت از جمله پرداخت نفقه لازم است. در رویه قضایی نیز مطالبه نفقه در زمان عقد قابل پذیرش است.

وضعیت نفقه زن در زمان اعمال حق حبس چگونه است؟

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نیست، به صراحت ماده قانونی در زمان اعمال حق حبس زن مجاز به تمکین عام و خاص از شوهر نیست ولی کماکان مرد ملزم به پرداخت نفقه است.

برای اعمال حق حبس مهریه باید حال باشد و همچنین زن قبلا از شوهر تمکین خاص نکرده باشد بنابراین اگر قبلا ولو یک بار تمکین نموده باشد حق حبس زن ثبوتا زایل می گردد. رای وحدت رویه در این خصوص است که تمکین عام موجب سقوط حق حبس و نفقه نیست و حتی نپرداختن نفقه ذر زمان حق حبس واجد جنبه کیفری نیز است.

آیا نفقه در ازدواج موقت به زن تعلق می گیرد؟

ازدواج موقت یعنی ازدواجی که مدت دار باشد، در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همانطوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن واقع شده باشد از نظر بهترین وکیل نفقه شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائم، باطل است.

 

نفقه زن در زمان عده چکونه است؟

نفقه در عده طلاق : در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد .

نفقه در عده وفات در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمین می گردد.

شکایت کیفری ترک انفاق

عدم پرداخت نفقه، علاوه بر اینکه قابل طرح و رسیدگی در دادگاه خانواده هست، جرم نیز هست و مجازات دارد. از نظر وکیل نفقه برای شکایت کیفری ترک انفاق بهتر است قبلا اظهارنامه برای مرد فرستاده شود. لازم به ذکر است محکومیت زوج به جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه  و استطاعت مالی زوج است.

در ترک انفاق زوج محکوم به مجازت می شود ولی الزامی به پرداخت نفقه ندارد ولی پرداخت آن می تواند باعث تخفیف جرم ترک انفاق و در مواردی موجب معافیت از مجازات گردد.

مقدم بودن نفقه زن

تقدم نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب:  ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. مطابق این ماده اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. و مطلب دیگر اینکه ، طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

نپرداختن نفقه و تحقق شرط وکیل در طلاق

یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج این است و در صورتی که زوج ۶ ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام مرد ممکن نباشد برای زن وکالت در طلاق محقق شود که از نطر وکیل خوب طلاق بسیاری از طلاق هایی که به درخواست زوج هست مستند به همین شرط می باشد.

در اینصورت زن بعد از طلاق نیز می تواند از وکیل متخصص نفقه در مشهد کمک گرفته و نفقه خود را وصول نماید از نظر ما بهترین نوع جدایی توافقی و استفاده از وکیل طلاق توافقی می باشد.

وکیل خوب نفقه و اهمیت آن در پرونده

دعاوی نفقه در حین سادگی بسیار پیچیده است و ممکن است برای رسیدن به حق خود دچار مشکلات بسیاری شده و در نهایت پس از تلاش بسیار نتوانید حق خود را دریافت نماید، در چنین مواردی بهترین راه این است که از وکیل نفقه کمک گرفته شود تا عدم پرداخت نفقه را در صورت نیاز اثبات نماید. در دعاوی نفقه اصولا دعوی تقابل تمکین نیز مطرح می گردد و  و نداشتن وکیل ممکن است منجر به رد دعوی نفقه شما گردد و کار شما را برای همیشه سخت نماید.

در صورت نیاز به درخواست وکیل خوب برای نفقه در مشهد می توانید از طریق شماره تلفن های مندرج در سایت تماس گرفته و نوبت حضوری اخذ نمایید و با تحویل مدارک به دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری مشهد روند پرونده شما هر چه سریع تر و بهتر انجام شود.

ثبت زمان ملاقات حضوری و قبول وکالت پرونده

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد ؛ فریب در ازدواج جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات نظر گرفته شده است. چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود و این موارد شامل هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده، باشد که طرف واجد آن نیست، مشمول قانون می گردد.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

وکیل حسینی مقذم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل فریب در ازدواج مشهد

متخصص و مجرب در دعاوی کیفری و خانواده

وکیل فریب در ازدواج

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت است از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله ‌گرانه ‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن طرف مقابل، خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با مخفی کرد‌ن عیوب، معرفی می‌کند.

مواردی که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ می شود:
اگر هر یک عیوب زیر حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• ناتوانی جنسی به شرط اینکه حتی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
• مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

اگر هر یک از عیوب زیر حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
• جنون یا دیوانگی
• بیماری جنسی
• بیماری پوستی
• بیماری جنسی
• زمین گیری
• نابینایی از هر دو چشم
د‌ر صورتی که زوجه ازد‌واج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد‌ و د‌ر ازد‌واج بعد‌ی موضوع را مخفی کند‌، از جمله موارد‌ فریب د‌ر ازد‌واج تلقی می‌شود‌.
اگر با استناد به این عیوب خواستار طلاق هستید با وکیل فریب در ازدواج با تجربه مشورت نمایید.

نحوه تحقق جرم فریب در نکاح

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد بر آن واقع شده باشد:
1- فرد نسبت به نقصی که مخفی است و بدون اظهار آن نمی‌توان نسبت به آن مطلع شد، سکوت می‌کند. مانند: ابتلا به بیماری سرطان یا عارضه قلبی.
2- فرد به عیب خود علم دارد و نقص هم ظاهر می‌باشد، لذا سکوت از عیب به معنای کتمان آن نمی‌باشد، ولی فرد متقاضی ازدواج کوتاهی کرده و در مورد آن دقت و تحقیق ننموده است، لذا به دلیل کوتاهی خویش، تصوری خلاف واقع نسبت به طرف مقابل پیدا نموده است.
در تمامی موارد تخلف از شرط صفت، تدلیس محقق نمی‌گردد، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب در ازدواج لحاظ شده باشد. مثلا اگر فرد نسبت به نقص خویش جاهل ‌باشد، مانند: فرد عقیم یا انسان مبتلا به ایدز که خودش نیز از وجود این بیماری در بدنش اطلاعی ندارد، لذا خود را سالم می‌‌پندارد و طرف مقابل هم تصور می‌‌کند که با فرد سالمی ازدواج کرده است.

اجزاء جرم فریب در ازدواج

این جرم، جرمی مرکب بود‌ه و از سه جزء تشکیل می‌شود‌:
اول: متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است.
د‌وم: فریب خورد‌ن طرف مقابل.
سوم: منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد‌ ازد‌واج.
بنابراین جرم مذکور د‌ر عین حال جرمی مقید‌ بود‌ه و د‌ر صورتی که به ازد‌واج ختم نشود‌، برای مرتکب مسؤلیت کیفری نخواهد‌ د‌اشت. بهترین وکیل طلاق مشهد ؛ جرم فریب د‌ر ازد‌واج اختصاص به قبل از ازد‌واج د‌ارد‌ و اگر مرد‌ی بخواهد‌ بعد‌ از ازد‌واج زن خود‌ را طلاق د‌هد اما زن با توسل به اعمال و گفتار متقلبانه و امور واهی مرد‌ را از طلاق د‌اد‌ن منصرف کند‌، از شمول ماد‌ه قانونی خارج است.

سوءنیت عام فریب در ازدواج:
یعنی اینکه مرتکب خود‌، آگاه به غیر واقعی بود‌ن آنچه که وسیله فریب د‌اد‌ن طرف عقد‌ قرارد‌اد‌ه می باشد.

سوءنیت خاص فریب در ازدواج:
با عنایت به مقید‌ بود‌ن این جرم، عبارت است از خواستن و حصول نتیجه یعنی وقوع ازد‌واج.
د‌ر صورتی که اعمال حیله ‌گرانه و اقد‌امات مکارانه مرتکب‌، موجب اغفال طرف مقابل شود‌ از مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج بود‌ه و د‌ر این خصوص زیرک و باهوش بود‌ن یا ساد‌ه ‌اند‌یشی و زود‌ باوری فریب خورد‌ه تأثیری د‌ر نتیجه کار نخواهد‌ د‌اشت.

وکیل فریب ازدواج در مشهد

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد.

۱. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین می شود.

۲. فرد فریب خورده می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند. وکیل فسخ نکاح مشهد فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.

ضمانت اجرای حقوقی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌ کننده مطالبه خسارت کند، اعم از اینکه تدلیس‌ کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

فسخ در تخصص وکیل خانواده مشهد می باشد. اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده بسته به نظر عرف است.

مهریه در فریب ازدواج

• هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌ تواند تفاوت بین مهرِ باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس ‌کننده بگیرد. بهترین وکیل مهریه و اگر تدلیس ‌کننده خود زن باشد و تفاوت مهر را ندهد می‌تواند مابه ‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

• د‌ر صورتی که مرتکب فریب، زن باشد‌، مرد‌ قبل از نزد‌یکی،هیچ تکلیفی برای پرد‌اخت مهریه ند‌ارد‌ و اگر تمام یا قسمتی از مهریه را پرد‌اخت کرد‌ه باشد‌، به د‌لیل د‌ارا شد‌ن بلا جهت زن و منشأ باطل این د‌ریافت، قابل پس گرفتن و استرد‌اد‌ است.

• اگر مرد‌ پس از نزد‌یکی از عیوب زن مطلع شود‌، د‌ر صورتی که از حق فسخ فوری، استفاد‌ه نکند،‌ زن استحقاق د‌ریافت تمام مهریه را د‌ارد‌، اگر‌، از این حق استفاد‌ه و عقد‌ ازد‌واج منحل شود‌، زن مستحق د‌ریافت مهریه نیست.
• اگر فسخ ازد‌واج ناشی از‌ ناتوانی جنسی مرد‌ باشد‌، طبق ماد‌ه۱۱۰۱ قانون مد‌نی زن استحقاق د‌ریافت نصف مهریه را خواهد‌ د‌اشت. د‌ر صورتی که فریب د‌هند‌ه مرد‌ باشد‌، زن می‌تواند‌ حقوق قانونی خود‌ از جمله مهریه را د‌ریافت کند‌.

مجازات فریب در ازدواج

دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند اما می تواند با توجه به این که اگر فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد.
این جرم ازجمله جرائم غیر قابل گذشت بود‌ه و د‌رصورتی که فریب خورد‌ه از جرم گذشت کند‌، د‌اد‌گاه رسید‌گی کنند‌ه می‌تواند‌ بر اساس ماد‌ه ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیف د‌هد.
اگر درگیر پرونده فریب در ازدواج هستید برای اطلاع دقیق تر از مجازات، با وکیل فریب در ازدواج با تجربه در ارتباط باشید.

فریب ازدواج علیه ثالث

 قانونگذار از کلمه زوجین استفاد‌ه کرد‌ه است بنابراین حکم، فقط شامل زوج و زوجه است. د‌ر صورتی که یکی از نزد‌یکان مانند‌ پد‌ر و یا ماد‌ر یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج، طرف مقابل را با همد‌ستی و تبانی زوج یا زوجه فریب د‌اد‌ه یا نحوه و طریق فریب د‌اد‌ن را به مرتکب ارایه کند‌ و یا به هر شکلی امکان گول خورد‌ن طرف مقابل را تسهیل و ایجاد‌ کند‌، معاون د‌ر جرم بود‌ه و از این جهت قابل تعقیب هستند‌.
اما رویه مشخصی موجود نمی باشد. به عنوان مثال زوج با فریب زوجه مبنی بر اینکه دارای تحصیلات عالیه می باشد، ازدواج نموده و پس از اطلاع زوجه از این امر، وی علیه زوج و پدر وی اقدام به شکایت نموده و مدعی می گردد که پدر زوج از این امر قطعاً مطلع بوده و با سکوت خود موجبات تسهیل عمل مجرمانه را فراهم نموده است که البته چنانچه سوء نیت پدر زوج اثبات گردد می توان با عنوان تبانی یا مباشر معنوی از نامبرده اقدام به شکایت نمود.
بعضی، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل می دانند. وکیل کیفری در مشهد تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل خوب در مشهد مشورت نمایید.

شکایت فریب در ازدواج

استفاده از حق شکایت فریب در ازدواج، با توجه به فوری از زمان اطلاع متقاضی، مبنی بر تدلیس در ازدواج است. لازم به ذکر است با توجه به قانون مجازات مهلت یکسال در نظر گرفته شده است. جهت طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، دادسرای محل وقوع جرم ( دادسرای محل وقوع عقد نکاح) صالح می باشد. طرح دادخواست حقوقی فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج نیز در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده، امکان پذیر است.

مدارک لازم برای فریب ادرواج

• شناسنامه و کارت ملی.
• سند ازدواج یا رونوشت سند ازدواج از دفتر ازدواج.
• استشهادیه شهود.
• فیلم عقد یا خواستگاری در صورت وجود.
• وکالتنامه ی وکیل فریب در ازدواج.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل حضانت فرزند در مشهد

وکیل حضانت فرزند در مشهد ؛ حضانت حق و تکلیف والدین است و هر توافقی می توانند بنمایند اما در هر صورت باید مصلحت رعیات شود. سلب حضانت از پرونده های مهم دعاوی خانواده است که مستلزم کمک گرفتن از یک وکیل خبره و مجرب در این زمینه است.

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل حضانت در مشهد

متخصص  و موفق در دعاوی خانواده

وکیل حضانت در مشهد

حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل است؛ حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸تا۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.

حضانت در قوانین

همچنین بند‌های ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (۱۳۸۳)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است. مشاوره با وکیل خوب در مشهد برای گرفتن حضانت در مشهد می تواند مسیر را برای شما هموار نماید.

شرایط حضانت

بلوغ: بدیهی است که شخص نابالغ خود نیاز به نگاهداری دارد نمی تواند به عهده دار حضانت شود.
عقل: کسی که نگاهداری تفت واگذار میشود باید عاقل باشد مطابق ماده ۱۱۷۰ دیوانه واگذار کرد.
عدم ازدواج مادر با شخص دیگر؛ همانطور که گفته شد مادر تا زمانی دارای حق حضانت از شوهر دیگری اختیار کرده باشد
اسلام: در حقوق امامی کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را برعهده داشته باشد.

حضانت حق است یا تکلیف

در اینکه حضانت حق است یا تکلیف اختلاف نظر وجود دارد. وکیل مشهد در این نوشته نظر اساتید و فقها را بیان می کند، بعضی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از این رو قابل اسقاط و انتقال میباشد.

بعضی از فقها برانند حضانت برای مادر حق قابل اسقاط و برای پدر تکلیف است.

و دسته دیگر معتقدند که حضانت هم حق است و هم تکلیف

بنابراین حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلق قرار دهد.

قانون مدنی ظاهراً نظریه سوم را پذیرفته است

زیرا ماده ۱۱۶۸ مقرر می دارد : نگاهداری اطفال حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۷۲ می گوید هیچ یک از ابوین این حق ندارند

در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.د ر صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

وکیل سلب حضانت در مشهد

 • مواردی که می تواند از مصادیق تغییر یا سلب حضانت باشد عبارتند از:
 • اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .
 • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
 • ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
 • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی‌گری، قاچاق.
 • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
 • سلب حضانت نیاز به وکیل متخصص خانواده دارد بهتر است قبل از هر اقدم با وکیل سلب حضانت مشاوره نمایید تا به مشکل برنخورد.

حضانت بعد از فوت پدر یا مادر

پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند حضانت ساقط میشود و نگهداری طفل با آن دیگری که زنده است خواهد بود ماده ۱۱۷۱ قاعده مذکور را با عبارت زیر و یا نکرده است”در صورت حضانت با آنکه زنده است خواهد بودهرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او غیر معین کرده باشدهرچند متوفی پدر بوده و برای او قیم معین کرده باشد.از لحاظ حقوقدانان قیم در این ماده به معنی وصی به کار رفته است.

تاثیر جنون پدر یا مادر در حضانت

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت ساقط و نگاهداری طفل با دیگری خواهد بود. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این باره می گوید اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست ب مبتلا به جنون شود حق حضانت با پدر خواهد بود .

ماده فوق فقط جنون مادر را ذکر کرده و جنون پدر سخنی نگفته است، وکیل حضانت فرزند در مشهد ولی ملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار خواهد شد.

حضانت در صورت ازدواج مادر

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی پدر واگذار می شود اغلب در اینگونه موارد مادر نمی تواند وظیفه نگاهداری طرف را چنان که باید انجام دهد و جمع بین وظایف ناشی از حضانت و تکالیفی که ازدواج بر دوش او می گذارد دشوار است اگر دادگاه تشخیص دهد مادری با این که شوهر دیگری اختیار کرده برای نگاهداری طفل مناسب تر از پدر است. حضانت را با توجه به مصلحت به مادر خواهد داد.

استنباط از مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ .

هرگاه بر اثر ازدواج مادر حضانت طفل به پدر واگذار شود و پس از مدتی ازدواج مادر منحل گردد آیا حق حضانت به مادر بازخواهد گشت. وکیل حضانت فرزند در مشهد اختلاف است اکثر فقهای امامیه بر این عقیده اند که با انحلال ازدواج به جز در ایام عده رجعیه ما در حق خود را نسبت به حضانت باز خواهد یافت زیرا مانع برطرف شده است.

بهترین وکیل برای حضانت ؛ توافق

طبق قانون ایران حضانت فرزند تا سن بلوغ با والدین است. حضانت فرزند دختر تا ۹ سال و پسر تا ۱۵ سال با پدر است. حضانت فرزند هم حق است هم تکالیف یعنی والدین نمی توانند فرزند را بدون سرپرست رها کنند. وکیل طلاق توافقی مشهد در هنگام طلاق توافقی زوجین باید در خصوص حضانت توافق نمایند

توافق برای حضانت فرزند اصولا از لحاظ قانون معتبر است.

مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد

توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است

یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند

و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و  قبول وکالت با شماره تلفن وکیل در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳