a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل جرم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

وکیل جرم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی [caption id="attachment_8038" align="aligncenter" width="300"] وکیل جرم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی[/caption] وکیل جرم تخریب اموال تاریخی، فرهنگی  ماده558: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، باتزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.   ارای دیوان عالی کشور ( رای شعبه 5 - شماره 2298 - مورخه 1318/9/17) کندن...

ادامه مطلب

وکیل جرم تصرف عدوانی در مشهد

وکیل جرم تصرف عدوانی در مشهد  ماده 690 :هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت...

ادامه مطلب

جعل و تزویر – وکیل مشهد

وکیل جعل و تزویر در مشهد [caption id="attachment_4453" align="aligncenter" width="300"] وکیل فک پلمپ در مشهد[/caption] وکیل جعل و تزویر در مشهد، ماده 534  هریک از کارکنان اداری دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و ترویز شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده...

ادامه مطلب

جرم مزاحمت – وکیل مشهد

جرم مزاحمت - وکیل مشهد ماده619: هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.   نظریه(شماره: 7/4859 مورخه 10/8/1373) چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.   نظریه(شماره:7/3799 مورخه 13/6/1376) نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619 ق.م.ا. منطبق با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد توجها به ماده...

ادامه مطلب

وکیل فک پلمپ در مشهد

وکیل فک پلمپ در مشهد  [caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="300"] وکیل فک پلمپ در مشهد[/caption] وکیل مشهد وکیل پایه یک کیفری در مشهد وکیل خوب پرونده فک پلمپ در مشهد   ماده 543 قانون مجازات هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ یک تا شش...

ادامه مطلب

وکیل مال مسروقه در مشهد

وکیل مال مسروقه در مشهد   [caption id="attachment_4463" align="aligncenter" width="300"] وکیل مال مسروقه در مشهد[/caption] وکیل پرونده خرید مال مسروقه در مشهد بهترین وکیل کیفری مال مسروقه در مشهد   خرید مال مسروقه، ماده 662 هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.   آرای دیوان عالی کشور: ( رای شماره: 346 مورخه 1317/2/19) ماده 230 [662 ق.م.ا.] که می گوید هرکس عالما و عامدا اشیاء...

ادامه مطلب

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد   وکیل خوب ترک انفاق زن در مشهد بهترین وکیل پرونده کیفری ترک انفاق در مشهد   ماده 53 قانون حمایت از خانواده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ( وکیل کیفری در مشهد ) و در صورت گذشت وی در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.   نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از نظریه شماره 1273/92/7 – مورخه 1392/6/31 ) چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر   ورشکستگی به تقصیر : ماده671 مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دوسال حبس است.   ماده 541: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود: 1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. 2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کردهکه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشدیا اگر به همان قصد...

ادامه مطلب

ورشکستگی به تقلب – وکیل مشهد

ورشکستگی به تقلب [caption id="attachment_4417" align="aligncenter" width="300"] ورشکستگی به تقلب[/caption] ورشکستگی به تقلب : ماده 670 کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.   رای دیوان عالی کشور رای اصراری (شماره: 205 مورخه 1349/2/26) دادگاه اجازه دارد قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی تاجر در این مورد تصمیم بگیرد و مورد را از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است درحالیکه با توجه به ماهیت ورشکستگی که یک دعوای حقوقی است بهتر به نظر می رسد که ابتدا ورشکستگی در دادگاه حقوقی احراز شود و سپس رسیدگی به دادگاه کیفری احاله گردد.   آرای اصول قضایی عبده (شماره:...

ادامه مطلب

سرقت تعزیری – وکیل مشهد

سرقت تعزیری [caption id="attachment_4412" align="aligncenter" width="300"] سرقت تعزیری[/caption] وکیل سرقت  سرقت تعزیری : ماده651 هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد. 1- سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یک یا جند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالارفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشد یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915