آدرس و تلفن کلانتری های مشهد

قانونگذار نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه را به عنوان ضابط پیش بینی نموده که در ادامه به تعریف آن می پردازیم. شما همچنین می توانید در پایان این مطلب لیست کامل آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد را مشاهده نمایید.

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 آدرس و تلفن پاسگاه ها و کلانتری های مشهد

اداره راهنمایی و رانندگی
آدرس: میدان راهنمایی
شماره تماس: ۱۴-۸۴۱۰۰۱۲

 

پاسگاه ۱
آدرس: خیابان مدرس
شماره تماس: ۳۲۲۵۱۰۰۰

 

پاسگاه ۲
آدرس: خیابان امام رضا – میدان بیت المقدس – جنب بازار امام رضا
شماره تماس: ۳۶۴۲۰۰۰۳

 

پاسگاه ۳
آدرس: میدان شهداء
شماره تماس:  ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۴
آدرس: چهارراه شهداء
شماره تماس: ۳۲۲۵۴۰۰۰

 

پاسگاه ۵
آدرس: خیابان تقی آباد
شماره تماس: ۳۸۵۴۸۰۰۰

 

پلیس راه امام هادی(ع)
آدرس: ابتدای جاده قوچان
شماره تماس: ۳۶۶۱۰۰۰۰

 

پلیس راه طرق
آدرس: طرق اول ج نیشابور
شماره تماس: ۳۴۱۲۴۰۰

 

پاسگاه ۳۴  ]ترمینال]
آدرس: خیابان امام رضا پایانه مسافربری شهر مشهد
شماره تماس: ۳۸۵۹۲۰۸۹

 

ستاد فرماندهی انتظامی مشهد
آدرس: بولوار وحدت مقابل پارک
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۱۱۸

 

سر کلانتری جنوب
آدرس: میدان عدل خمینی
شماره تماس: ۳۸۰۰۴۴۳۶

 

سر کلانتری شرق
آدرس: گلشهر اول بولوار شهید آوینی
شماره تماس: ۳۲۵۱۰۹۰۰-۳۲۵۱۶۰۰

 

سر کلانتری شمال
آدرس: بولوار شفا بین شفا ۳۰-۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۳۳۰۴۱

 

سر کلانتری غرب
آدرس: بولوار آزادی ۱۳
شماره تماس: ۳۶۰۵۵۹۲۳

 

فرماندهی انتظامی ثامن
آدرس: میدان بیت المقدس کوچه عید گاه
شماره تماس: ۳۲۱۸۷۶۲۳

 

فرماندهی بخش احمد آباد رضویه
آدرس: ابتدای شهرک طرق ، حاشیه بلوار ساعی
شماره تماس: ۳۹۲۱۷۱۸-۳۹۲۱۰۸۴

 

پاسگاه ۵۲ [الهیه]
آدرس: بلوار الهیه
شماره تماس: ۳۵۳۱۰۵۰۰-۲

 

پاسگاه انداد
آدرس: خراسان رضوی مشهد کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس جاده اختصاصی روستای انداد
شماره تماس: ۳۲۶۸۳۳۶۰

 

پاسگاه آبروان [کد۰۵۱۲]
آدرس: کیلومتر ۳۵ جاده سرخس روستای آبروان
شماره تماس: ۳۲۳۳۵۳۳۵

 

پاسگاه حصارگلستان [کد۰۵۱۲]
آدرس: حصار
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۲۸

 

پاسگاه سدکارده
آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۸۰۰۵

 

پاسگاه سلطان آباد
آدرس: کیلومتر ۳۰ جاده مشهد – قوچان
شماره تماس: ۳۲۴۶۳۳۲۳

 

پاسگاه شاندیز
آدرس: شاندیز
شماره تماس: ۳۲۴۲۸۲۵۵

 

پاسگاه طرقبه
آدرس: طرقبه
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۲۸۸

 

پاسگاه فردوسی
آدرس: کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس – آرامگاه فردوسی
شماره تماس: ۳۲۶۶۳۸۳۴

 

پاسگاه فرودگاه
آدرس: فرودگاه قدیم
شماره تماس: ۳۴۰۰۰۹۶-۹

 

پاسگاه گوجگی
آدرس: کیلومتر ۵۰ جاده مشهد – کلات
شماره تماس: ۳۶۷۱۴۷۹۴

 

پاسگاه میدان بیت المقدس
آدرس: میدان بیت المقدس
شماره تماس: ۳۶۹۳۰۱۹

 

پاسگاه هلالی
آدرس: انتهای پنجتن – التیمور کیلومتر ۱۵ جاده روستای هلالی
شماره تماس: ۳۶۷۱۸۳۹۲

 

کلانتری احمدآباد
آدرس: سی متری اول احمد آباد – ابوذر غفاری نبش غفاری ۳۱
شماره تماس: ۳۸۴۱۴۹۴۴

 

کلانتری امام رضا[ع ]
آدرس: میدان طبرسی نوغان۴
شماره تماس: ۳۲۲۸۵۱۲۰

 

کلانتری آبکوه
آدرس: کارخانه قندآبکوه
شماره تماس: ۳۷۶۱۲۰۹۳

 

کلانتری آستانه پرست
آدرس: روگذر طبرسی حرم مطهر – کوچه شهید آستانه پرست
شماره تماس: ۳۲۲۲۲۰۰۶

 

کلانتری بانوان
آدرس: حاشیه میدان عدالت مستقر در کلانتری مصلی
شماره تماس: ۳۶۸۸۸۲۵

 

کلانتری شهید باهنر
آدرس: جاده سرخس – شهرک شهید باهنر – جنب شرکت مخابرات
شماره تماس: ۳۹۶۰۵۵۵

 

کلانتری خلق آباد
آدرس: بعد از آرامگاه خواجه ربیع به طرف جاده کلات
شماره تماس: ۳۲۶۰۵۱۱۰

 

کلانتری خواجه ربیع
آدرس: خیابان خواجه ربیع
شماره تماس: ۷۳۳۱۰۰۰-۱

 

کلانتری راه آهن
آدرس: راه آهن
شماره تماس: ۳۲۱۸۳۳۲۶

 

کلانتری رجایی
آدرس: جاده سرخس – ابتدای شهرک شهید رجایی
شماره تماس: ۳۷۱۰۵۲۲

 

کلانتری زندان مشهد
آدرس: بلوار تربیت
شماره تماس: ۳۸۶۷۹۰۱۱

 

کلانتری سجاد
آدرس: بلوار آزادی – نبش آزادی ۱۳ – مقابل درب شرقی پارک ملت
شماره تماس: ۳۶۰۶۳۶۳۱

 

کلانتری سناباد
آدرس: خیابان راهنمایی – نرسیده به میدان راهنمایی
شماره تماس: ۳۸۴۱۵۵۵۵

 

کلانتری سیدی
آدرس: سیدی – ابتدای شهرک بهارستان
شماره تماس: ۳۳۸۶۱۶۴۲

 

کلانتری شفا
آدرس: بلوار شفا – شفا ۲۸
شماره تماس: ۳۷۵۱۱۰۴۰

 

کلانتری شهرک ناجا
آدرس: بلوار وکیل آباد – جنب پادگان شهید برونسی
شماره تماس: ۳۵۰۱۵۷۰۰-۱

 

کلانتری طبرسی جنوبی[صحرایی]
آدرس: خیابان رسالت – نبش رسالت ۵۶
شماره تماس: ۳۲۷۰۰۷۰۰

 

کلانتری طبرسی شمالی
آدرس: طبرسی
شماره تماس: ۳۲۱۷۸۴۶۳-۴

 

کلانتری طرق
آدرس: شهرک طرق
شماره تماس: ۳۹۲۲۲۲۲

 

کلانتری فیاض بخش
آدرس: میدان عدل خمینی – خیابان فیاض بخش
شماره تماس: ۳۸۵۹۱۵۴۲

 

کلانتری قاسم آباد
آدرس: قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه
شماره تماس: ۳۶۲۲۲۶۰۰

 

کلانتری کاظم آباد
آدرس: جاده قدیم قوچان – نرسیده به سه راه فردوسی
شماره تماس: ۳۶۷۷۶۴۴۰

 

کلانتری کوی پلیس
آدرس: بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان ارم
شماره تماس: ۳۴۱۷۶۶۳۳

 

کلانتری ۲۶ گلشهر
آدرس: ابتدای شهرک گلشهر
شماره تماس: ۳۲۵۹۲۲۷۹

 

کلانتری مصلی
آدرس: بلوار مصلی ۱
شماره تماس: ۳۶۶۱۱۰۲

 

کلانتری میدان جهاد [بهشتی]
آدرس: جاده آسیایی سنتو – میدان جهاد مقابل مرکز آموزش ثامن الائمه
شماره تماس: ۳۸۴۰۰۵۵۵

 

کلانتری نجفی
آدرس: بلوار پیروزی بلوار سرافرازان پشت میدان بازار روز
شماره تماس: ۳۸۲۳۰۲۰۰

 

کلانتری نواب صفوی
آدرس: بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت
شماره تماس: ۳۶۸۸۰۲۷

 

کلانتری هاشمی نژاد
آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد – نبش چهارراه هاشمی نژاد
شماره تماس: ۳۲۲۲۴۴۴۴

آدرس دفاتر خدمات قضایی مشهد

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با محوریت تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان چند سالی است که در کنار دادگستری تأسیس شده ­اند،در این نوشته جهت سهولت دسترسی و انجام امور قضایی، آدرس کامل دفتر قضایی مشهد گردآوری شده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت­های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده اند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲ خردادماه سال ۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

آیین ­نامه مصوب سال ۹۶ رئیس قوه قضاییه و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به موجب ماده­ی ۳۹ آیین­نامه جدید، جایگزین آیین ­نامه پیشین شد.

 خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات قضایی شهر مشهد

ثبت نام ثنا، تغییر آدرس ثنا، تقدیم انواع دادخواست های خانواده و حقوقی اعم از بدوی، واخواهی و تجدیدنظر خواهی، ارسال و پاسخ به اظهارنامه، تقدیم  انواع شکواییه های کیفری و همچنین اعتراض به آرای کیفری اعم از قرار های دادسرا و احکام دادگاه ها، ابطال تمبر وکالتی، ارسال لوایح به مراجع قضایی، پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه، دریافت پرینت ابلاغیه های قضایی،  تقدیم دادخواست های دیوان عدالت اداری و …

ساعات و روزهای کاری دفاتر قضایی مشهد

ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مشهد و سایر شهرها طبق دستورالعمل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور شنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۴ بعدازظهر می باشد و در روزهای پنج­شنبه تا ساعت ۱۳ آماده خدمت ­رسانی می­ باشند. لازم به ذکر است برخی دفاتر خدمات قضایی با توجه به حجم کاری، مابین ساعات ۸ الی ۲ خدمت رسانی می کنند و این زمان تا ساعت ۴ و با نظر مدیر دفتر قابل تمدید است.

لزوم اخذ نوبت اینترنتی قبل از مراجعه به دفاتر قضایی

در شهر مشهد، هر شخصی اعم از وکیل دادگستری و اشخاص دیگر، برای ثبت دادخواست، شکوائیه، ارسال اظهارنامه و دیگر امور قضایی، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. الازم به ذکر است اخیرا سامانه خود کاربری برای وکلای محترم  راه انداری شده است که وکلا می توانند بدون مزاجعه به دفاتر قضایی، امور مربوط به فعالیت خود را از این طریق انجام دهند.

با توجه به آنکه دفاتر مشهد معمولاً دارای ازدحام زیادی هستند و این موضوع وقت متقاضیان را تلف می نمود، لذا حهت جلوگیری از اتلاف وقت مراجعه کنندگان و همچنین رعایت بهتر مسائل بهداشتی (خصوصاً در شرایط کرونایی ) بایستی ابتدا از طریق سایت https://nobat.kdke.ir  تاریخ و ساعاتی که برای آن دفتر خدمات وقت خالی وجود دارد، نسب به دریافت نوبت اقدم نمود و سپس در  روز و ساعت تعیین شده به دفتر قضایی مربوطه مراجعه نمایند.

دریافت نوبت دفاتر قضایی مشهد کلیک نمایید

لیست دفاتر خدمات قضایی در مشهد

 دفاتر خدمات قضایی مشهد

 

 

چنانچه به دنبال لیست کامل از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد هستید برای راحتی شما لیستی از این دفاتر به همراه ادرس و شماره تلفن انها را در سایت وکیل مشهد جمع آوری نموده ایم امید که بتوانیم گام کوچکی در حل مشکل قضایی شما برداشته باشیم.

دفتر خدمات قضایی خیابان عبدالمطلب

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۲

آدرس : مشهد ،  بلوار عبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب ۱۰ ، پلاک ۱۳۶

شماره تلفن : ۳۷۲۵۲۳۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی چهار راه المهدی (سیدی)

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۱

آدرس : مشهد ، انتهای گاراژدار‌ها به طرف سیدی ، چهار راه المهدی ، جنب بانک مسکن ، پلاک ۲۶

شماره تلفن : ۳۳۸۵۰۴۷۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار شهید رستمی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۴

آدرس : مشهد – بلوار رستمی ، بین رستمی ۴۹ و رستمی ۵۱ ، پلاک ۴۹۱ ، طبقه همکف

شماره تلفن : ۳۳۶۶۹۷۳۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار طبرسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۹

آدرس : مشهد ، بلوار اول طبرسی ، بین طبرسی ۴۴ و ۴۶ ، روبروی فرش نگین مشهد ، پلاک ۱۰۴۸

شماره تلفن : ۳۲۷۱۸۳۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان شهدا 

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۳

آدرس : مشهد ، انتهای بلوار صاحب الزمان ، نبش دانشگاه ۳ ، مجتمع امین  ، طبقه اول ، واحد ۱۲۶

شماره تلفن : ۳۷۱۳۵۹۹۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان گاز مشهد

کد دفتر:۹۷۳۱۱۰۳۹

آدرس: بین گاز ۴ و ۶ ، پلاک ۲۲۲/۱ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۷۳۲۳۱۹۱

 

دفتر خدمات قضایی خیابان مطهری

کد دفتر : ۹۴۳۱۱۰۱۲

آدرس : مشهد ، مطهری جنوبی ، بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهار راه میدان بار ، روبروی بانک تجارت

شماره تلفن : ۳۷۲۸۵۱۲۲ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان ابوطالب

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۷

آدرس : مشهد ، تقاطع ابوطالب و عبدالمطلب ، ابوطالب ۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۱۷

شماره تلفن : ۳۷۵۱۴۶۹۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی میدان عدل خمینی

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۶

آدرس : مشهد ، میدان عدل خمینی ، خیابان شهید فیاض بخش ، فیاض بخش ۱ ، پلاک ۶۹

شماره تلفن : ۳۸۵۴۸۳۰۳ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی خیابان امام خمینی

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۱

آدرس: امام خمینی ۳۹ ، پلاک ۱۰ ، طبقه همکف ، واحد۱

شماره تلفن: ۳۸۵۱۶۷۰۳

 

دفتر خدمات قضایی سناباد مشهد

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۸    مدیر : فخری بخشی نیت

آدرس : مشهد ، خیابان سناباد ، بین سناباد ۵۳ و ۵۵، پلاک۲/۴۶۹ ، طبقه اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸

 

دفتر خدمات قضایی احمد اباد

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۵

آدرس : مشهد ، خیابان احمدآباد ، بین عدالت و محتشمی ، پلاک ۱۴۲ ، دفتر اسناد رسمی ۳۳

شماره تلفن : ۳۸۴۰۲۵۸۱ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار معلم

کد دفتر: ۹۳۳۱۱۰۰۸

آدرس :  شهرستان مشهد ، بین معلم ۵۵ و ۵۷ ، ساختمان کوروش ، طبقه فوقانی فروشگاه کوروش ،  واحد اول

شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷

 

دفتر خدمات قضایی معلم

کد دفتر : ۹۷۳۱۱۰۳۷

آدرس : مشهد ، بلوار معلم ، نبش معلم ۱۷ ، پلاک ۱

شماره تلفن : ۳۶۰۱۱۸۰۵ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی شهرک غرب ( قاسم اباد )

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۳   مدیر: آقای رشد

آدرس : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار شاهد ، بین شاهد ۷۱ -۷۳ ، پلاک ۸۹۷ ، طبقه دوم

شماره تلفن : ۳۶۶۱۷۵۱۴

 

دفتر خدمات قضایی بلوار فردوسی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۴   مدیر: آقای غلامپور

آدرس : مشهد ، بلوار فردوسی ، نبش فردوسی ۱۷ ، پلاک ۲۸۹

شماره تلفن : ۳۷۶۳۲۸۲۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار استقلال

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۰۲   مدیر: آقای مسگرانی

آدرس : مشهد ، بلوار استقلال ، بین استقلال ۱ و ۳ ، پلاک ۷۳

شماره تلفن : ۳۶۰۸۴۱۰۸ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی بلوار پیروزی

کد دفتر : ۹۳۳۱۱۰۱۰

آدرس : بلوار پیروزی ، بین پیروزی ۱ و ۳ ، پلاک ۹۵

شماره تلفن : ۳۸۷۸۳۲۳۶ (۰۵۱)

 

دفتر خدمات قضایی صیاد شیرازی

کد دفتر: ۹۷۳۱۱۰۳۵

آدرس: مشهد ، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد ۱۳ ، ساختمان ایساتیس

شماره تلفن : ۳۸۹۴۴۸۱۷ (۰۵۱)

 

دفتر قضایی الهیه

کددفتر: ۹۹۳۱۱۰۶۹

آدرس: مشهد ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه ۱۵ ،  داخل پاساژ ، طبقه همکف

شماره تماس: ۳۵۲۵۴۵۸۸  (۰۵۱)

 

توجه : امکان تغییر آدرس، شماره تلفن و حتی تاسیس دفاتر قضایی جدید نیز وجود دارد و ممکن است ما اطلاع نداشته باشیم.

 

وکیل خانم در مشهد

بعضی افراد در شهر مشهد ترجیح می دهند که وکالت خود را به یک وکیل دادگستری خانم بسپارند چرا که نمی خواهند مشکلات خود با وکیل مرد در میان بگذارند حتی این موضوع را درهنگام ارتباط تلفنی با دفتر وکالت ، مطرح می نمایند که برای مشاوره و وکالت در امور خانواده و طلاق نیاز به یک وکیل خوب خانم داریم.

شماره تلفن وکیل خانم در مشهد

حانیه گیلانی

۲۴۱۷ ۵۰۰ ۰۹۱۵ 

وکیل خانم در مشهد

در پرونده های خانواده زمانی که موکل خانم باشد در بیشتر موارد گرایش به وکیل خانم دارند به دلیل اینکه احساس راحتی و آرامش روحی بیشتری دارند و در بیشتر موارد موکل های خانم به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی و داشتن خوف از مراجع قضایی و مواجه شدن با قضات دادگاه نیاز به آدرس وکیل با تجربه خانم داشته اند و در مواردی ناپسند و نداشتن توافق طرفین و یا بر اثر بیماری صعب العلاج یا اعتیاد زوج و خیانت که شرایط زندگی را برای زوجه سخت می کنند و زندگی با رنج را باید ادامه دهند در این صورت بهتر است توافق به گستن این زندگی نامناسب کنند.

اگر همواره شما به دلیل عدم سازش و دفاع از حقوق خود از قبیل : مطالبه مهریه ، نفقه زوجه ، تمکین و … نیازمند وکیل مجرب خانم هستید می توانید با مراجعه به دفتر وکالت خانم در مشهد مشکلات خود را در میان گذاشته و راهکار مناسب دریافت نمایید.

در صورت تمایل به تعیین وقت حضوری با خانم حانیه گیلانی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای مرکز می توانید با شماره تلفن های مندرج در سایت تماس بگیرید ما دنبال حل مشکل حقوقی شما با هزینه مناسب در حداقل زمان ممن هستیم.

شغل وکالت برای خانم ها

در بسیاری از کشورها از جمله ایران شرایط بهتری جهت اشتغال وکالت خانم ها فراهم شده است. در این کشورها گرایش بر این است که میزان حضور و مشارکت زنان در سطح مدیریتی در بخش خصوصی یا دولتی افزایش پیدا کند. دیدگاه های متفاوتی جهت وکیل زن وجود دارد، یک دیدگاه این است که وکلای زن با مشکلات و محدودیت های بیشتری روبرو هستند و در پرونده ها جسور و قاطع نیستند،

اما دیدگاه دیگر این است که یک وکیل مشهد خانم از حثیت علمی و فنی تفاوتی با وکیل مرد ندارد. امروزه علی رغم مشکلات مسائل اجتماعی که در سر راه زنان در جامعه وجود دارد،زنان با تلاش و مهارت های خوب توانسته اند جایگاه های اجتماعی مناسبی از قبیل بهترین وکیل خانم ، یا وکیل پایه یک خانم را به دست بیاورند و  هر ساله شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه وکالت هستیم.

حرفه وکالت علاوه بر آثار مثبتی که برای یک وکیل دادگستری خانم بر جای می گذارد، نتایج مفیدی برای همه زنان و نیز کل افراد جامعه به بار می آورد، زیرا اشتغال زن موجب می شود که آنها از میزانی استقلال مالی برخوردار شوند و بدین ترتیب امکان چانه زنی خود را در درون مناسبات خانوادگی بهبود بخشند و سهم بیشتری در زمینه تصمیم گیریهای درون خانواده پیدا کنند.

مزایای داشتن بهترین وکیل زن در پرونده

اصولا خانم ها مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را بسیار راحت تر با وکیل زن در میان می گذارند، بنابر این بعضی از موکلین خانم با انتخاب وکیل خانم میتوانند آرامش فکری و روحی بیشتری داشته باشند.

موکلان خانم از جو متشنج دادگاه و علی الخصوص روبرویی با طرف مقابل در دادگاه بیزار هستند که بهترین وکیل های خانم در پرونده می تواند بسیاری از این مشکلات را حل کرده و موکل دیگر نیازی به حضور در دادگاه را ندارد.

طبق تجربه تیم وکیل مشهد، لیست یا اسامی وکلای خانم سماجت بیشتری در پیش بردن پرونده دارند شما هم اگر به هر دلیلی در زندگی دچار مشکل قضایی شدید و قصد طرح شکایت، دفاع یا جدایی از همسر خود را دارید. می توانید با شماره تلفن تماس بگیرید تا علاوه بر بهره مندی از مشاوره تلفنی ، وکیل خانم وکالت پرونده را برعهده بگیرند بعد از عقد قرارداد می توانید تمام مراحل وکالت را خود وکیل پیگیری می نماید.

وکیل خانواده خانم در مشهد

وکیل خانم در پرونده های دادگاه خانواده و طلاق (وکیل طلاق در مشهد) به دلیل این که درک بیشتری از عواطف و احساسات انسانی دارد بهتر و موفق تر عمل می کند و در حد توان از حقوفق زنان دفاع می نماید و  دعاوی خانواده را به نحوی مدیریت می کند که زنانی که درگیر این نوع پرونده ها هستند، آسیب کم تری ببیند.

وکیل زن در امور خانواده تلاش بیشتری را نشان می دهد. به مسائل و مشکلاتی که بعد از طلاق برای یک زن در جامعه و در شهر مشهد ممکن است به وجود آید بهتر مطلع است، به خاطر همین بعضی افراد که به دنبال بهترین وکیل زن در مشهد هستند اصرار دارند وکالت پرونده خود را به یک وکیل خانم در مشهد محول نمایند.

موسسه ما با به کارگیری تیمی از  وکلای موفق زن مشهد که هم در پیگیری پرونده ها شجاع بوده و هم تخصص و تجربه لازم را نیز دارند، می توانند شما در حل مشکل حقوقی یاری نمایند. شما می توانید با اعتماد به تیم تخصصی وکلای پایه یک دادگستری ما و با معرفی یک وکیل خوب خانم پرونده های خود را آسوده خاطر پیش ببرید.

وکالت و مشاوره

دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده

آدرس دفتر : مشهد ، بین فرامرز عباسی ۱۹ و ۲۱

مجتمع خاتم ، طبقه ۱، واحد۱

وکیل خوب در مشهد

انتخاب وکیل یکی از دغدغه های مردم برای حل مشکل حقوقی است، رواج برخی عبارت ها مانند دنبال یه مباشر خوبم، معرفی وکیل خوب در مشهد و … نشان دهنده اهمیت موضوع و اینکه یک انتخاب بسیار عالی از بین لیست وکلای مشهد کار آسانی نیست، چرا که اهمیت داشتن وکیل خوب در مشهد در حل بهتر مشکل حقوقی بر کسی پوشیده نیست.

وکیل خوب در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکالت و مشاوره

دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده

در این نوشته درصدد آن هستیم که بتوانیم شما در حل مشکل حقوقی یاری نمایم، ما معیارهایی اراِئه می دهیم تا بتوانید انتخاب بسیار عالی داشته باشید چرا که اکثر افراد تمایل دارند وکالت خود را به فردی شایسته و مورد اعتماد واگذار نمایند تا از استرس خود کاسته و مشکل حقوقی را نیز در کوتاهترین زمان حل نماید،

وکیل خوب

امروزه نیاز به وکیل خوب لازمه بسیاری از جنبه های زندگی محسوب می شود. اما در این میان چگونه می توان یک وکیل خوب را شناخت؟ چه ویژگی هایی را باید یک وکیل خوب داشته باشد؟ بهترین وکیل چگونه وکیلی است؟ در اینجا به طور خلاصه به مواردی خواهیم پرداخت تا به کمک آن بتوانید یک وکیل خوب را بیابید. با ما همراه باشید: قبل از هر چیز شما را با  وکیل دادگستری  آشنا می نماییم.

وکیل یا نماینده کسی است که از طرف شخص دیگری (حقوقی یا حقیقی) برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکیل دادگستری به شخصی گویند که پس از طی کردن آزمون‌ها و دریافت پروانهٔ وکالت، مجوز انجام وکالت و حضور در مراجع قضائی را از جانب اشخاص دیگر را دریافت می‌کند. در کشور ما ایران پروانهٔ وکالت پایه یک دادگستری، مطابق قانون کیفیت اخذ پروانهٔ وکالت توسط کانون وکلای دادگستری به دارندگان شرایط وکالت از جمله داشتن لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق، قبولی در آزمون کار آموزی وکالت و موفقیت در اختبار اعطاء می‌شود.

ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

وکیل خوب مشهد

درباره ویژگی ها مطالب زیادی نوشته شده است ما به مهم ترین این ویژگی هایی که بایستی هر متخصصی در این حوزه داشته باشد تا واجد و شایسته این عنوان در حرفه وکالت باشد، می پردازیم که عبارتنداز:

♦ صداقت داشتن

♦ امانتدار خوب بودن

♦ متخصص بودن

♦ شجاع بودن

♦ دارای روابط عمومی بالا

این افراد ویژگی های مشترک با وکلای دیگر دارند اما یک سری ویژگی های خاص شخصیتی است که باعث تمایز با همکاران دیگرش می شود طوری که به مرور شناخته و معروف می شود و افراد جهت پیشبرد کار خود در جستجوی این نوع از وکلا هستند.

نقش وکلای خوب دادگستری در حل سریع مشکل قضایی

در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها، وکالت از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پراهمیت ترین خدمات به شمار آمده است، یک وکیل دادگستری خوب در مشهد برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعاله، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارایی و زندگی آنان مورد مخاطره قرار گرفته است.

دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین ضرورت های جوامع هست و برای نیل به اهداف توجه به حقوق اساسی انسان ها از جمله داشتن وکیل دادگستری است. حضور ایشان در دادگاه ها برای هر یک از اصحاب دعاوی و حتی سیستم قضایی، ‌اثرات مثبت بسیار فراوانی دارد و اگر غیر از این بود، قانونگذار مردم و دولت را مکلف به انتخاب شخصی برای دفاع در دعاوی نمی‌کرد، در قانون اساسی حق داشتن وکیل خوب برای همه به رسمیت شناخته شده است.

به علت کثرت قوانین و آشنا نبودن مردم به قوانین، توانایی گرفتن حق خود را به راحتی ندارند و نیاز به وکیل محسوس است، پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیستند، یک اختلاف ممکن است ادامه پیدا کند و اقسام شکایت‌های دیگر مطرح شود در این مواقع است که ضرورت دخالت یک وکیل پایه یک خوب که متعهد، متخصص و دلسوز باشد، بسیار احساس شود تا مشکلات حقوقی را سریع حل نماید.

وکیل خوب درمشهد

ضرورت مشاوره با یک وکیل خوب قبل از هر اقدام

مشاوره حقوقی با وکیل، برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تجار و کسبه و شرکت ها، روز به روز بیشتر احساس می شود و نیاز هر شخص به مشاوره حقوقی یک ضرورت محسوب می شود، هنگامی که یک مشکل حقوقی برای شما پیش می آید طبیعتا پرسش های زیادی در ذهن شما بوجود می آید که برای پاسخ آنها نیازمند مشاوره هستید تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.

توصیه ما بر این است تاز مانی که اقدام به دریافت مشاوره نکردید از هر گونه اقدامی اعم از طرح دادخواست یا تقدیم شکواییه و … امتناع نمایید و ابتدا به دفتر وکالت مراجعه و موضوع خود را با وکیل در میان بگذارید، این امر باعث می شود که مسیر پرونده را برای خود هموار کنید تا از مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری شود. با دریافت یک مشاوره کامل از یک وکیل خوب در مشهد ، حتی ممکن است نیازی به طرح دعاوی غیر ضروری و صرف هزینه و وقت نباشد این امر شماره تلفن وکیل در مشهد و مشاوره حضوری با لیست وکلای ما مدنظر می باشد.

مشاوره حقوقی کیست ؟

فردی است دارای پروانه وکالت پایه ۱ می باشد و در کنار کار وکالت موکلین، به مراجعه کنندگان مشاوره نیز می دهد و از این بابت حق الزحمه نیز دریافت می کند این مشاوره بایستی در دفتر و توسط وکیل انجام شود و خارج از دفتر خلاف عرف وکالت است، موسسات حقوقی از دخالت در مشاوره و وکالت ممنوع هستند.

مشاوره با وکیل پایه یه یک دادگستری خوب این امکان را فراهم می کند تا بتوانید از طریق مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی، مشاوره آنلاین از راهنمایی ایشان بهره مند گردید و شما در صورت داشتن مشکل حقوقی و یا تصمیم به طرح دعوا جهت مشاوره و احیانا وکالت دادن ، به وی مراجعه می نمایید برای موفقیت در یک دعوا بهتر است حتما یا یک وکیل خیلی خوب مشهد مشاوره داشته باشید و به هیچ وجه خودتان مدافع خودتان نشوید و برای مشکل شخصی خود از افراد متخصص کمک بگیرد.

چگونه یک وکیل خوب در مشهد پیدا کنیم؟

مهم ترین دغدغه افراد در هنگام مواجهه با مشکلات قضایی این است که از کجا و چطور آدرس یک وکیل خوب را انتخاب نمایم، ما قصد داریم به شما آموزش بدهیم تا با در نظر گرفتن موارد ذیل تا بتوانید فردی  متناسب با موضوع خود را پیدا و انتخاب نمایید.

وکیل خوب مشهد

♦ به دنبال وکیل متخصص برای پرونده باشید

در شغل وکالت حوزه های مختلفی وجود دارد و وکلا می توانند در همه انجام وکالت نمایند ولی خیلی ترجیح می‌دهند بر حوزه‌ یا حوزه‌هایی خاص تمرکز کنند و متخصص شوند بنابراین پیدا کردن یک وکیل که متخصص در موضوع شما مثلا تخصص کیفری یا حقوقی باشد، می تواند بسیار راهگشا باشد.

♦ لیست وکلای خوب در همان موضوع را پیدا کنید

در هر حیطه ای از وکالت، تعدادی از وکلای دادگستری با توجه به علایق و تجربه ای که دارند در همان حوزه متمرکز شده و همه چم و خم کار را یاد گرفته اند بنابر این پیدا کردن اسامی می تواند بسیار کمک نماید، اسامی این وکلا را باید از طریق پرس و جو پیدا کرد.

♦ طرف حساب شما خود وکیل باشد

شما باید بدانید چه کسی در پرونده شما دخیل و طرف حساب شماست تا بتوانید راحت تر دسترسی داشته باشید. سعی کنید به جای مراجعه به موسسات حقوقی  مستقیما به دفتر ایشان مراجعه نمایید تا هم کیفیت خدمات بالاتر برود و هم هزینه شما کم تر شود.

♦ از حق اشتغال وکیل در مشهد مطمئن شوید

به لحاظ قانون وکالت، وکیل نمی تواند خارج از محل اشتغال، دفتر وکالت تاسیس یا تمرکز وکالتی نماید پس در هنگام مراجعه به آدرس دفتر ، محل اشتغال وکیل را از منشی او سوال نمایید. لازم به دکر است وکلای دادگستری در هر جای ایران می توانند وکالت نمایند و محدویتی ندارند.

اعتبار یک وکیل دادگستری خوب مشهد به چیست؟

همانقدر که یک وکیل بی تجربه و ناآگاه می تواند به توقف و کندی جریان پرونده دامن زده و مسبب رقم خوردن هزینه های گزاف برای موکل خود شود، انتخاب یک وکیل پایه یک دادگستری خبره و باتجربه در مشهد نیز می تواند اثر زیادی در موفقیت پرونده ممکن داشته باشد. وکلای معتبر و با تجربه با تمامی مسیرهای پیشبرد پرونده و شگردهای طرف مقابل برای گمراه کردن مسیر پرونده از جریان اصلی آشنایی داشته و به این ترتیب اجازه نمی دهند که حقوق حقه موکل شان پایمال شود.

همچنین با انتخاب وکیل بسیار خوب در مشهد ، ریسک ناآگاهی از جدیدترین آیین نامه ها و اصلاحات قوانین مدون و اثر منفی آنها در موفقیت پرونده به صفر کاهش پیدا می کند. همه این ها در کنار تخصص وکلای باتجربه در یافتن قوی ترین دلایل و مدارک به نفع موکلان خود، اهمیت انتخاب یک وکیل خبره را دو چندان می کند.

سخن آخر

سن و جنس وکیل نیز ( آقا یا خانم ) نباید معیار مناسبی برای معتبر بودن باشد ممکن است چه بسا یک وکیل آقا و جوان بسیار موفق و محبوب از یک فرد سالخورده عمل نماید در هر صورت احترام وکلای پیشکسوت واجب است. شایستگی و مهارت وکلا در کار وکالت است که اعتباردهنده به نام آن هاست و اینکه برای پروند های موکلش چقدر تلاش می کند،

هیچ گاه کار یک وکیل در مشهد به موقعیت جغرافیایی یا آدرس ساختمانی که دفتر وکالت یا دفتر حقوقی در آن واقع شده و یا ظواهر دیگری از قبیل شیک و جذاب بودن، وابسته نیست. هر چند داشتن اینها نیز مهم است بلکه دانش و مهارت شخص در کار وکالت است که او را تبدیل به  یکی از  وکلای خوب مشهد و فردی قابل اعتماد برای موکل ها می نماید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت 
۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷
۰۵۱۳۶۰۲۰۲۵۳

شماره تلفن وکیل در مشهد

شماره تلفن وکیل در مشهد ؛ مشاوره تلفنی برای افرادی است که مسافت دور دارند یا به دلایلی نمی تواند به دفتر مراجعه نمایند، توصیه ما بر اخذ نوبت حضوری با شماره وکلای دادگستری است چرا که در مشاوره تلفنی به دلیل کوتاه بودن زمان مکالمه، امکان اخذ توضیحات کامل از موکل و نهایتا راهنمایی کامل وجود ندارد.

شماره تلفن وکیل در مشهد

وکیل پایه یک مشهد – حسینی مقدم

شماره وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 

۳۴۱۷ ۵۰۰ ۰۹۱۵

شماره وکیل در مشهد

به منظور ارتباط مستقیم تلفنی جهت مطرح کردن موضوع پرونده خود و اطمینان از نتیجه گیری، تلفن وکیل  در دسترس قرار داده شده است شما می توانید قبل از اقدام در مورد پرونده خود از طریق شماره تلفن های مندرج در سایت تماس بگیرید، وکیل پایه یک دادگستری  اطلاعات پایه در اختیار شما قرار می دهد.

یکی از روش هایی که برای حل مشکل حقوقی استفاده می شود جستجوی شماره وکیل دادگستری می باشد. در این روش فردی که مشکل حقوقی برایش پیش آمده است، با یک وکیل خوب در این حوزه تماس می گیرد تا بتواند مشکل خود را حل نماید. در این روش هر چند امکان حل مشکل به صورت کامل وجود ندارد ولی با راهنمایی، استرس روانی فرد کم تر می شود تا در اولین فرصت به دفتر مراجعه نموده و از مشاوره کامل دریافت نماید.

یکی از مهم ترین انتخاب هایی که هنگام بروز مشکل حقوقی باید صورت گیرد انتخاب وکیل برای پرونده است؛ چرا که موکل ملزم است تا تمام مدارک مربوط را در اختیار  قرار دهد از این جهت فرد انتخابی باید کاملا قابل اطمینان و امین موکل باشد. توصیه می شود در صورت تمایل به دریافت خدمات با پیدا کردن تلفن وکیل دادگستری اطلاعات کامل را در خصوص وی به دست آورید.

شماره تلفن وکیل

شماره دفتر وکالت در مشهد

در این نوشته ابتدا دفتر وکالت را تعریف می نماییم سپس نحوه پیدا کردن شماره تلفن آن را بیان می کنیم، دفتر وکالت مکانی است برای قرار ملاقات حضوری یک وکیل با موکل جهت انجام مشاوره و انعقاد قراداد و همچنین انجام امور پرونده های موکلین و تدارک دفاع و تنطیم دادخواست و لوایح می باشد. وکیلی مجاز به تاسیس دفتر وکالت در مشهد است که پروانه وکالت پایه یک داشته باشد و محل اشتغالش نیز در شهر مشهد باشد.

اما برای نحوه پیدا کردن شماره تلفن دفتر وکلا شیوه های متفاوتی وجود دارد. راحت ترین آن تماس با کانون وکلای دادگستری  است و با ذکر نام اعم از آقا یا خانم ، شماره دفتر مورد نظر در اختیار شما قرار داده می شود. روش دیگر جستجو در اینترنت از طریق لیست و اسامی وکلا و همچنین سوال از همکاران می باشد.

 از طریق شماره تلفن دفتر وکالت صرفا می توانید نسب به تعیین وقت حضوری با وکلای دادگستری اقدام نمایید و این کار توسط منشی یا مدیر دفتر که وظیفه پاسخگویی به تلفنهای دفتر را دارد انجام می شود و هیچ ارتباط تلفنی با وکیل  در این حالت انجام نمی شود؛ چرا که ایشان در حال مشاوره حضوری با موکلین می باشد.

  شماره موبایل وکیل پایه یک دادگستری

بعضی افراد در جستجوی وکیل در مشهد به دنبال شماره موبایل  هستند تا بتواند به طور مستقیم تماس داشته باشند و موضوع خود را قبل از مراجعه به دفتر وکالت به صورت تلفنی از طریق تماس با شماره موبایل (همراه) با وکیل مطرح نمایند تا در صورت اطمینان از نتیجه گیری پرونده خود به دفتر وکالت مراجعه نمایند.

 بعضی از وکلای دادگستری حاضر نیستند که شماره در اختیار کسی قرار بگیرد که این از نظر ما پسندیده نیست و همچنین به معنای خوب بودن ایشان نمی باشد، یک وکیل خوب در مشهد  شایسته است که تلفن موبایل خود را نیز در دسترس قرار دهد تا زمانی که فردی ( اعم از موکل یا غیر موکل) کار ضرورری داشت؛ قادر به برقراری ارتباط به صورت مستقیم باشد.

شما می توانید از طریق شماره موبایل های درج شده در سایت وکیل مشهد با لیست وکلای پایه یک دادگستری در ساعات غیر اداری از مشاوره حقوقی بهره مند شوید. خواهشمند است در تماس مستقیم با وکلای ما، صرفا یک سوال بپرسید.

شماره تلفن وکیل در مشهد

وکیل تلفنی مشهد (امکان وکالت غیرحضوری)

سوالی که بارها در ارتباط تلفنی از وکلای دادگستری  می شود این است که آیا امکان اعطاء وکالت به ضورت غیر حضوری به وکیل وجود دارد ما در نوشته شماره تلفن وکیل در مشهد به این سوال به صورت کامل پاسخ می دهیم. ابتدا اینکه برای انعقاد وکالت  اصولا دو نوع قرارداد تنطیم می گردد که عبارتنداز:

  1. وکالتنامه
  2.  قرارداد مالی

امکان انعقاد قرارداد مالی حق الوکاله به صورت تلفنی وجود دارد هر چند که بهتر است به صورت حضوری انجام گردد. اما امکان تفویض وکالت به صورت تلفنی وجود ندارد چرا که فردی قصد تفویض وکالت به وکیل را دارد بایستی وکالتنامه رسمی وکیل دادگستری که اختیارات لازم نیز تصریخ شده را  امضاء و وکیل ذیل آن را گواهی نماید.

 راهکاری وجود دارد که بتوان بدون حضور در دفتر به ایشان وکالت داد آن هم مراچعه فرد ( موکل) به یکی از دفاتر اسناد رسمی است. برای این کار نیازی به حضور وکیل در دفتر اسناد نیست؛ لازم به ذکر است در تنطیم وکالت نامه بایستی اطلاعاتی از جمله تلفن و آدرس دفتر ذکر شود. این نوع وکالت رسمی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است،

اصولا وکالت های غیر حضوری یا از طریق شماره تلفن وکلای مشهد توسط افراد (موکلین) که درخارج از کشور یا شهرهای دیگری غیر از مشهد هستند تنطیم می گردد. در این حصوص لازم به ذکر است که وکیل برای اعلام وکالت و پیگیری وکالت پرونده در محاکم، بایستی وکالتنامه مخصوص وکلای دادگستری خود را نیز پر و مهر امضا نیز نماید و تمبر وکالتی را نیز بروی روی وکالتنامه ابطال نماید.

تلفن وکلای مشهد را چطور پیدا کنیم؟

اینکه چرا افراد به دنبال شماره وکیل دادگستری در مشهد هستند و همچنین نحوه پیدا کردن آن را در این نوشته بیان می کنیم ابتدا توضیحی در مورد انواع وکیل دادگستری بدهیم اینکه وکیل کسی است که دارای پروانه وکالت بوده و در حال فعالیت باشد و در بین وکلای دادگستری با دو عبارت کار آموز و وکیل پایه یک دادگستری سر و کار داریم که وکیل پایه ۱ حق شرکت در تمام دعاوی را دارند .

اصولا افراد برای انتخاب وکیل معرفی شده به دنبال شماره وکلا هستند ممکن است فردی قبلا به همان وکیل مورد نظر وکالت داده ولی اکنون شماره آن وکیل را ندارد تا بتواند تلفنی گفتگو نماید و گزارش پرونده را جویا شود و از طریق بانک اطلاعات وکلای مشهد در پی آن است که بتواند شماره را پیدا نماید. بعضی از روش های پیدا کردن شماره وکلای پایه یک دادکستری بدین صورت است.

  1. مراجعه حضوری به کانون وکلای مشهد
  2. تماس تلفنی با دبیرخانه وکلای دادکستری
  3. جستجو با عبارت شماره وکیل در مشهد
  4. مراجعه به سایت حامی وکیل
  5. درخواست شماره تلفن وکیل در مشهد از همکاران

لازم به ذکر است دفتر بعضی از وکلای دادگستری شماره تلفن ثابت ندارد که این باعث عدم اعتماد به وکیل می گردد،بهتر است که برای دفتر وکالت یک شماره تلفن ثابت اختصاص بدهند تا هم باعث اعتماد سازی بیشتر گردد و هم موکلین هماهنگی ها را نیز با تلفن دفتر و از طریق منشی انجام دهند.

مشاوره تلفنی با وکیل ؛ مزایا و معایب

امروزه با گسترش تکنولوژی و افزایش دسترسی عموم به اینترنت مشاوره حقوقی آنلاین به صورت خدمات چت و یا تماس اینترنتی نیز بسیار باب شده است و با جستجوی شماره وکیل جهت مشاوره تلفنی امکان دستیابی به گسترده ترین اطلاعات حقوقی فراهم شده است. در این زمینه وکیل در مشهد جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری شماره موبایل وکیل را در اختیار شما قرار داده تا به صورت تلفنی از مشاوره با وکیل بهره مند شوید.

راه های زیادی برای برقراری ارتباط با وکلای دادگستری مشهد وجود دارد از جمله مشاوره حضوری ، وکیل آنلاین ، وکیل تلفنی و  مشاوره تلفنی که هر کدام دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند. یکی از انواع خدمات مشاوره تلفنی میباشد که اتفاقا طرفداران بسیار زیادی دارد. این روش تلفنی برای افرادی که در شهرهای دور زندگی میکنند و دسترسی به مشاوره و وکلای مورد نظر خود ندارند و یا اشخاصی که به هر دلیل نمیتوانند حضوری از خدمات مشاوره با وکیل استفاده کنند بسیار مفید است.

مشاوره حضوری غالبا بدین صورت است که فرد متقاضی مشاوره ، دفترحقوقی وکیل دادگستری مراجعه می‌کند. برای مشاوره حضوری معمولاً فرد باید قبل از مراجعه نزد وکیل از طریق شماره تلفن وکیل در مشهد وقت قبلی بگیرد چرا که خیلی وقت‌ها وکلای خوب و حرفه ای  معمولاً وقتشان پر است و برای گرفتن مشاوره ، ممکن است فرد مدتها منتظر بماند.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

لیست وکلای مشهد

لیست وکلای مشهد، با توجه به اینکه تعداد وکلای دادگستری در مشهد زیاد است، پیدا کردن اسامی وکیل ها در مشهد کار راحتی نیست و مهمتر پیدا کردن  از میان لیست کامل وکلای دادگستری مشهد است.، سایت وکیل مشهد در این نوشته شما را با نحوه جستجوی اسامی وکلای پایه یک دادگستری در مشهد آشنا می نماید.

با توجه به اهمیت موضوع و اینکه افراد در انتخاب وکلای دادگستری و تشخیص آن از افراد غیر وکیل در مشهد ، خصوصا افراد فاقد پروانه وکالت که موسسه حقوقی دارند ، دچار سر درگمی می شوند و بعضا دچار اشتباه می شوند بر آن شدیم که نوشته ای در خصوص لیست وکلای مشهد یا اسامی وکلای پایه یک دادگستری در مشهد را بنویسم و از این طریق افراد را در انتخاب وکیل دادگستری یاری نماییم.

لیست وکلا مشهد

لیست وکلای مشهد (نحوه استعلام )

افراد اصولا هنگام مواجهه با مشکلات قضایی در جستجو اسامی وکلای شهر خود می باشد، برای این کار ابتدا در موتورهای جستجو گوگل در اینترنت عبارت های مانند: لیست وکلای دادگستری در مشهد ، اسامی وکلای پایه یک دادگستری مشهد ، جستجو وکیل در مشهد و … را سرچ می نمایند تا بتوانند به وکلایی که در شهر خودشان هستند دسترسی یافته و سپس وکیل خود را بر اساس تخصص و معیارهای دیگر به شرح ذیل انتخاب نماید. مثلا:

لیست وکلای پایه یک دادگستری مشهد

لیست وکلای حقوقی در مشهد

لیست وکلای خانواده در مشهد

لیست وکلای کیفری در مشهد

لیست وکلای کانون در مشهد

ما در سایت وکیل پایه یک دادگستری مطمئن ترین روش برای دسترسی به اسامی وکلای هر شهر به شما آموزش می دهیم و این روش استعلام از کانون وکلای دادگستری به صورت حضوری یا تلفنی وکیل است که این شیوه استعلام وکیل دادگستری در مشهد ، احتمال اشتباه افراد در مراجعه به افراد غیر وکلای دادگستری را به صفر می رساند.

لازم به ذکر است اصولا در هر استان یک کانون وکلای دادگستری وجود دارد که در شهر مرکز هر استان می باشد به عنوان مثال استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی یک کانون دارد که آن هم در مرکز استان خراسان رضوی و در شهر مشهد می باشد. در کانون وکلای دادگستری هر استان ، لیست اسامی تمام وکلای دادگستری که عضو آن کانون وکلای هستند، وجود دارد.

این روش هرچند سنتی می باشد ولی اظمینان بخش تر است، چرا که در شهر مشهد بارها شنیده ایم که بعضی افراد سودجو در کار وکلای دادگستری دخالت می نمایند و خود را از اسامی وکلای مشهد معرفی می نمایند به تعبیر وکیل کیفری مشهد تظاهر به کار وکالت می نمایند و از این طریق باعث سوء استفاده مالی از مردم می شوند.

اسامی وکلای پایه یک دادگستری در مشهد چطور پیدا کنیم؟

در ادامه نوشته اسامی وکلای پایه دادگستری در مشهد ، ابتدا تعریفی از وکیل پایه یک دادگستری و تفاوت آن با وکیل پایه ۲ یا کار آوز وکالت بیان می نماییم، سپس اینکه چه وکیلی واجد عنوان وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می باشد تا اسم آن جزء اسامی وکلای پایه یک دادگستری در مشهد قرار بگیرد.

هر فردی با داشتن حداقل مدرک لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق می تواند در آزمون کانون وکلای دادگستری شرکت نماید و کانون خود را نیز انخاب نماید، در صورت قبولی فرد شرکت کننده در کانون انتخابی ، فرد به عنوان کار آموز وکالت شناخته و در لیست وکلای قرار می گیرد.

دوران کار آموزی حدود ۲ سال است که کار آموز در این مدت می تواند وکالت نیز انجام دهد. البته در اسامی دعاوی مهم محدویت دارد؛ بعد از اتمام دوره و موفقیت در آزمون اختیار که توسط کانون وکلای دادکستری برگزار می شود به درجه وکیل پایه یک دادگستری نائل می گردد و به اسامی وکلای پایه یک دادگستری می پیوندد.

بنابر این در کانون وکلای دادگستری ، عنوان وکیل پایه دو ۲ نداریم و با دو عنوان کار آموز یا وکیل پایه یک دادگستری سر و کار داریم. نهاد وکالت یا همان اسکودا ( اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران )  قدیمی ترین نهاد دفاع از حقوق متهم در ایران هست که از استقلال برخوردار بود و در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است.

هر وکیل کانون وکلای خراسان که پروانه وکالت شهر مشهد را داشته باشد و در حال فعالیت وکالت نیز باشد وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می گویند و در اسامی وکلای پایه یک مشهد قرار می گیرد و در صورت  موفقیت بعنوان وکیل خوب در مشهد نیز شناخته می شود.

لیست وکلای مشهد

سامانه جستجو وکلای دادگستری کدام سایت است؟

روش دیگر برای جستجو وکیل و دسترسی به اسامی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مشهد ، سرچ وکیل در سایت حامی وکیل ( صتدوق حمایت وکلای دادگستری ) می باشد. نحوه جستجو بدین صورت است که با وارد کردن نام و نام خانوادگی یا شماره پروانه وکالت ، اطلاعات کامل وکیل پایه یک دادگستری از جمله آدرس دفتر حقوقی و شماره تلفن وکیل مشهد به نمایش در می آید.

در ارتباط با نوشته اسامی وکلای مشهد و نحوه جستجو وکلا روش های دیگری نیز وجود دارد، از جمله استعلام وکیل از اسامی وکلای دیگر یا جستجو وکلا در گوگل می باشد مانند بهترین وکیل طلاق توافقی

از نظر ما حضور یک وکیل دادگستری در فضای مجازی از جمله داشتن وبلاگ یا سایت که مطالب حقوقی به اشتراک می گذارد هر چند نشانه به روز بودن وکیل مشهد است ولی به تنهایی موجب اعتماد به وکیل دادگستری نیست و نیازمند مراجعه حضوری به دفتر وکیل و ارزیابی دقیق است.

در پایان نوشته اسامی وکلای مشهد موکدا توصیه میگردد برای دستیابی به اسامی وکلای دادگستری مشهد از طریق جستجو در اینترنت یا شبکه های اجتماعینباید به افراد غیر حقوقی و موسسات حقوقی که اعمال وکلای دادگستری را انجام می دهند اعتماد کرد و از سایت حامی وکیل و یا از سایت وکلای مشهد استفاده نمایید. تا با آرامش خاطر وکیل مورد نظر خود را از میان وکلای مشهد انتخاب نمایید چرا که اعتماد بین وکلا و موکلین بسیار خوب است و اعتماد باعث دلگرمی موکل به وکیل برای پیگیری پرونده است و هم انگیزه برای پرداخت حق الوکاله وکیل نیز می باشد. سایت وکیل مشهد این اعتماد را ارج می نهد.

در ادامه لازم به ذکر است تا معرفی کوتاهی درباره وکیل حسینی مقدم انجام دهیم. رحیم حسینی مقدم وکیل پایه یک دادگستری که با پشتوانه ۷ سال سابقه درخشان و حرفه ای در زمینه وکالت انواع پرونده های کیفری و حقوقی در لیست کانون وکلای دادگستری خراسان دیده میشود. برا مشاوره و عقد قرارداد وکالت با یکی از شماره های داده شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

مشاوره و وکالت تخصصی

توسط  لیستی از وکلای خوب مشهد

وکیل دادگستری مشهد

وکالت ضمن عقد جایز ، در جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود وکیل در مشهد قانون مدنی حکمی ندارد. دلیل این سکوت نظر مشهور در در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست پس نباید چنین شرطی در زمره ی مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل موکل را از دست می دهد.

ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد چایز هیچ محدودیتی برای موکل یا موکل به وجود نمی آورد درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل به وجود نمی آورد درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت مشهد را نیز بر هم زند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت دو طرف وجود رابطه ی نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند. در نتیجه تا زمانی که عقد هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی تواند آن را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.

وکیل دادگستری مشهد

شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آن چه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل یا وکیل حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به  وکیل دادگستری مشهد می دهد چه اثری دارد؟ آیا حق عزل از بین می رود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند؟

برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که در ماده ی ۶۷۹ قانون مدنی آزادی موکل در عزل وکیل قاعده است و تنها موردی از آن استثنا شده است که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری  قیاس و استحسان نمی توان گسترش داد پس، موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود،

چون در زمره ی استثناهای مندرج در ماده ی ۶۷۹ نیامده استداختیار عزل موکل را از بین نمی برد. ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت: با اصلی که در ماده ی ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است آن چه اشخاص را در پیمان های خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان؛ محتوای قرارداد و احترام به خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده.

وکیل پایه یک دادگستری

پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد که اگر حاکمیت ارده التزام به وجود می آورد  چه تفاوت می کند که که تفاوت ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز؟  آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است آن را منحل سازد؟

آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه ی آن است که دو طرف نخواسته اند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند و فقط مایلند وکالت را تابع آن عقد سازند ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر این نشانه وجود ندارد

پس لزوم احترام به خواسته ی آنان و وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و و کالت به صورت عقد لازم در آید. از آن ها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره ی سقوط حق عزل و استعفائ تصمیم بگیرند چه باید کرد؟ آیا با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی می توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟ و اگر قرارداد نافذ است چرا اوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می برد؟

مشاوره و وکالت تخصصی

در امور خانواده ، طلاق توافقی ، حقوقی و کیفری 

تعیین وقت ( کلیک )

جستجو وکیل در مشهد

جستجو وکیل در مشهد ، برای جستجوی وکیل کانون وکلای مورد نظر خود در سراسر ایران ، وارد سایت حامی وکیل شده و در قسمت جستجوی وکیل و کار آموز ، مشخصات وکیل مورد نظر را وارد نموده تا اطلاعات کامل وکیل به شما نمایش داده شود. لازم به ذکر است در لینک فوق، صرفا وکلای کانون وکلای دادگستری قابل مشاهده هستند. برای اطلاع دقیق از نحوه جستجو به صفحه اسامی وکلای مشهد مراجعه نمایید.

 تیم تخصصی مشاوره و وکالت

تجربه ثابت کرده که گاهی در زندگی انسان بن بست‌های تاریکی پیش می‌آید که به حضور یک وکیل دادگستری خبره نیاز پیدا می‌کند. قرار نیست فرد حتما متهم شود یا جرمی را مرتکب شود که به حضور یک وکیل خوب  نیاز پیدا کند، بلکه ممکن است به عنوان شاکی به دادگاه مراجعه کند.

و در این خصوص نیاز به مشاوره ی یک فرد آگاه داشته باشد.

پس طبیعی است که باید با نحوه جستجو و، مراجعه به وکلا

و نحوه انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد آشنا باشد.

ذکر این نکته هم ضروری است که در دعاوی حقوقی که مجازاتی در پی ندارد،

عموما نیاز چندانی به وکیل دادگستری نخواهید داشت.جستجو وکیل در مشهد

اما در پرونده‌های کیفری چه متهم باشید و چه از بی گناهی خود مطمئن باشید

لازم است که بهترین وکیل را در کنار خود داشته باشید که با استفاده از جزئیات قانونی از شما دفاع کند.

 

انتخاب وکیل دادگستری

 

گام اول :

در ابتدا لازم است که از صلاحیت قانونی وکیل خود آگاه شوید.

برای اطمینان از این امر باید به سایت کانون وکلا مراجعه کرده و از صحت و سقم پروانه ی وکالت فرد مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

گام دوم:

برای اینکه کار حقوقی تان روال عادی خود را طی کند، لازم است وکیل اخلاق مداری را انتخاب کنید.

مثل تمام مشاغل دیگر در میان وکلا هم افراد ناشایستی پیدا می شوند

که با دستاویز قرار دادن بندها و تبصره های حقوقی موکل خود را فریب داده و از وی اخاذی کنند.

برای این کار لازم است که در خصوص مسئله ی پیش آمده از مشورت و راهنمایی چند وکیل خبره و مجرب استفاده کنید.

از میان راهنمایی های صورت گرفته می توانید فرد اصلح تر را انتخاب کنید.

گام سوم:

از حسن شهرت وکلا و تجربه ی اطرافیان تان بهره بگیرید.

بهترین روش برای جستجو بهترین وکیل در مشهد استفاده از تجارب موفق افراد دیگر است.

تجربه مفید کاری، قانون مداری و حسن شهرت از ویژگی‌های برجسته یک وکیل مشهد است.

چرا که هستند وکلایی که از تعرفه ی تصویب شده تبعیت نمی کنند و اقدامات غیر قانونی دیگری دارند.

گام چهارم:

همان طور که قبلا هم گفته شد، وکالت علاوه بر سواد به تجربه هم نیازمند است.

حوزه کاری وکلا بسیار گسترده است. پس باید به وکیلی مراجعه کنید

که در حوزه ی دعاوی شما در دادگاه، تجربه های موفقی داشته باشد

و بتواند راهنمایی و مشاوره خوبی به شما ارائه دهد تا هترین نتیجه حاصل گردد.

گام پنجم:

در ضمن امضای برگه ی وکالت نامه، باید دقت داشته باشید که چه اختیاراتی به وکیل پایه یک دادگستری خود می دهید. همان طوری که در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به خوبی به آن اشاره شده است، وکیل در دادگاه‌ها تمام اختیارات راجع به دادرسی را داراست مگر مواردی که موکل آنها را از وی سلب کرده باشد. گاهی بر اساس مفاد پرونده، لازم است که شما تمام ۱۴ اختیار مندرج در وکالت نامه را به وکیل خود بدهید و گاهی تنها باید اجازه ی تنظیم وکالت نامه را به وی واگذار کنید. اما به این نکته هم توجه داشته باشید که هر چقدر حوزه ی اختیارات وکیل گسترده تر باشد قدرت مانور بیشتری در دادگاه خواهد داشت. منبع: سایت وکلای ایرانی

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی