کفالت در امور کیفری

کفالت در امور کیفری

کفالت در امور کیفری


کفالت در امور کیفری ، کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. قدرت بر تسلیم مکفول ، شرط صحت کفالت نیست و احتمال عرفی جهت اجرای عقد کافی است.

اگر در امور کیفری  ” وکالت کیفری “، کفیل متعهد باشد که در اثر عدم احضار مکفول وجه التزامی بپردازد ، با عدم انجام تعهد ، باید وجه التزام را بپردازد ، هرچند مکفول تبرئه شود ، ولی در امور مدنی ، دادن وجه التزام مقید به این است که مکفول به واقع مدیون باشد ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

کفالت در امور کیفری

در موارد ذیل کفیل بری می شود

در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

در صورت فوت مکفول .

در صورت نیاز به وکیل در امور حقوقی ، وکیل در امور کیفری ، وکیل در امور خانواده و وکیل طلاق توافقی در مشهد می توانید از طریق لینک شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری با ما تیم در ارتباط باشید.

رجوع کفیل به مکفول

هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار ، حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

در صورتی که کفالت به اذن یا درخواست مکفول اتجام گیرد ،

این اذن و درخواست حاوی تعهد به حضور یا کفیل است.

اگر مکفول از اجرای تعهد خود امتناع کند ،

و از این راه خسارتی به کفیل وارد آید ، باید آن را جبران سازد.

زمانی مکفول باید خسارت ناشی از عدم حضور را جبران کند که از نظر قراردادی مقصر باشد. وکیل خوب در مشهد بنابراین اگر از هنگام حضور بی اطلاع بماند ، یا کفیل در صورت وجود قوه قاهره برای مکفول ، دین او را بپردازد ، حق رجوع به مکفول را ندارد. کفیلی که امکان احضار مکفول را داشته است و با وجود این طلب مکفول له را پرداخته است، در حکم متبرع است و دلیلی برای رجوع او به مکفول وجود ندارد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *