وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل فسخ معامله در مشهد ؛ فسخ قرارداد در اصطلاح حقوقی پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است اعلام فسخ توسط وکیل ابتدا به موجب اظهارنامه انجام می شود، از آنجا که اعلام و اثبات فسخ ملک یا قرارداد دارای تشریفات خاص و الزامی است بایستی از بهترین وکیل فسخ معامله کمک گرفت.

مجرب و متخصص دعاوی حقوقی فسخ

یک وکیل خوب فسخ در مشهد در گام اول موکل را به بهترین شکل راهنمایی می کند را که در مواردی فسخ به نفع موکل است و در مواردی به ضرر فسخ کننده بنابراین مدیریت پرونده فسخ معامله از اهمیت زیادی برخوردار است و در مواردی به جای فسخ دعوی الزام به تنطیم سند رسمی مطرح می گردد.

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از این نظر که در علم حقوق درجایگاه مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است، اهمیت بسیاری دارد و باید در این پرونده ها با وکیل برای فسخ قرارداد مشورت شود. فسخ قرارداد، مخصوص عقود لازم است، زیرا در این عقود هر کدام از طرفین می‌ توانند در هر زمانی که اراده کنند، عقد را بر هم بزنند. در ادامه به جزئیات فسخ قرار داد می پردازیم.

فسخ قرارداد به چه معناست؟
فسخ قرارداد در اصطلاح حقوقی به این معناست که یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث به صورت ارادی و حقوقی به آن پایان دهند‌.

ایقاع چیست؟
به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود.
با توجه به معنای فسخ قرارداد، می توان این طور گفت که یک طرف به طور مستقل می ‌تواند قرارداد را فسق کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد ها

مبنای فسخ قرارداد می تواند متفاوت باشد، به این معنا که فسخ قرارداد بر اساس حقی است که یا توسط توافق طرفین ایجاد شده یا توسط حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:

توافق طرفین:
طرفین قرارداد می ‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ را قرار دهند، به عنوان مثال شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت که بخواهند، می توانند به مدت مثلا یک ماه، آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» و هم چنین ماده ۴۰۰ این قانون می‌گوید: «اگر ابتدا، مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است، در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است».

حکم مستقیم قانون:
قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از طرف قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به آنان این حق را می ‌دهد که بتوانند با فسخ قرارداد، از ضرر ذکر شده جلوگیری کند. مثلا اینکه کسی خانه‌ ای را اجاره کرده و پس از مدتی متوجه می شود که سکونت در آن امکان پذیر نیست، که در این مورد فرد طبق مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد که عقد اجاره را فسخ کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مواد فسخ قرارداد قانون مدنی با وکیل فسخ معامله در مشهد مشاوره بگیرید.

موارد فسخ معامله

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند. فسخ و چگونگی اعمال آن یک امر کاملا تخصصی است که در حیطه وکیل مجرب فسخ معامله در مشهد می باشد، برای اگاهی از شرایط فسخ و آثار آن میتواند با کلیک بر روی نوشته شماره وکیل مشهد نسبت به تعیین وقت حضوری اقدام نمایید.

خیار مجلس

خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

خیارغبن

یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

خیارشرط

طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینى هر دو یا یکى از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

خیارتدلیس

فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طورى رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود.

خیارتخلف شرط

فروشنده یا خریدار شرط کند که کارى انجام دهد، یا شرط کند مالى را که مى‌دهد به طور مخصوصى باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

خیارعیب

در جنس یا عوض آن عیبى باشد.

در صورت تصمیم به فسخ قرارداد اجاره، خرید آپارتمان، ملک و … موضوع را با یک وکیل متخصص فسخ قرارداد در مشهد درمیان گذاشته و از راهنمایی ایشان بهره گرفته و سپس اقدام نمایید و در صورت تمکن مالی توصیه می شود به دفتر وکالت  وکیل فسخ مراجعه نمایید .

شرایط فسخ کننده قرارداد

برای فسخ معامله شرایطی لازم است:

۱- قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

۲- رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد

و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

۳- اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند،

باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

در صورت که فسخ کننده اهلیت نداشته باشد نمی تواند وکیل دادگستری نیز انتخاب نماید.

بهترین وکیل فسخ معامله : اثر فسخ

اثر فسخ قرارداد مربوط به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ قرارداد باعث منحل شدن عقد از همان ابتدای نگارش و قطع شدن آثار آن می شود. بنابراین منافعی که معامله داشته، تا زمان فسخ قرارداد، متعلق به کسی است که به واسطه عقد، مالک شده اما به این دلیل که منافع متصله‌ را نمی ‌توان از مورد معامله جدا کرد، گفته می شود منافع منفصله آن تا زمان فسخ قرارداد، متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت حقیقی آن بخرد، اگر به قدری گران خریده که مردم به کمی یا زیادی آن اهمیت می‌ دهند، می ‌تواند معامله را به هم بزند. برای اطلاعات بیشتر از آثار فسخ قرارداد با وکیل ملکی مشهد مشورت نمایید.

فسخ قرارداد در هنگام غبن:

▪︎ چنان چه فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

▪︎ در معامله بیع شرط، مثلا جنس صد تومانی را به صد تومان یا کمتر می‌ فروشند و قرار می‌ گذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین، پول را بدهد، بتوانند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

▪︎ اگر فروشنده چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌ تواند معامله را به هم بزند.

▪︎ اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته، عیبی دارد، مثلا حیوانی را بخرد و بعد بفهمد که یک چشم آن کور است، چنان چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی ‌دانسته، می ‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و یا مابه ‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد. اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق فسخ معامله را ندارد. برای فسخ قرارداد کافی است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این امر ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
در صورت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فسخ قرارداد غبن با وکیل حقوقی مشهد مشورت نمایید.

مواردی که امکان فسخ قرارداد یا گرفتن قیمت نیست:

1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.

2- به عیب مال راضی شود.

3- در زمان معامله ذکر کند در صورتی که مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌ دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌ گیرم.

4- فروشنده در زمان معامله مشخص کند که این مال را با هر عیبی که دارد می ‌فروشم، اما اگر عیبی را معین کند و بگوید که مال را با فلان عیب می‌ فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگری هم دارد، در این مورد خریدار می‌ تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

مواردی که امکان فسخ قرارداد نیست اما می توان تفاوت قیمت را دریافت کرد:

1- بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند، آن گونه که خریداری کرده و تحویل داده شده، نیست.

2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط برگرداندن آن را منع کرده باشد.

3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می ‌تواند آن را پس دهد.

4- فقط خریدار تا زمانی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

به دلیل پیچیدگی های قوانین قرارداد قبل از انعقاد آن، ضروری است که با وکیل فسخ قرارداد در مشهد مشورت نمایید و امورات پرونده ی خود را با خیال آسوده به او بسپارید.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

شماره تلفن ۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *