وکیل ضرب و جرح در مشهد

وکیل ضرب و جرح در مشهد

وکیل ضرب و جرح در مشهد ؛ جرم ضرب و جرح عمدی چه برای شاکی و چه برای متهم از جهت حضور در مراحل مختلف رسیدگی مانند پزشکی قانونی، کلانتری، دادسرا، دادگاه و … شرایط بسیار سختی را ایجاد می کند. علاوه بر این موارد برای شاکی مقدار دیه و برای متهم کاهش میزان مجازات و یا گرفتن برائت در صورت بی ‌گناهی بسیار مهم است. به همین دلایل باید با بهترین وکیل دعاوی ضرب و جرح در مشهد مشورت نمایید و از او کمک بگیرید.

وکیل ضرب و جرح در مشهد

وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

متخصص و مجرب در دعاوی مهم کیفری

وکیل ضرب و جرح

آستانه ی تحمل و توانایی کنترل خشم افراد با هم متفاوت است، به همین دلیل گاهی اوقات این مسئله باعث ضرب و جرح در دعوا ها به خصوص دعواهای خیابانی می شود. جرم ضرب و جرح در گروه جرایمی که علیه جسم اشخاص است، قرار می گیرد. در ادامه این مطلب به بررسی دقیق تر جرم ضرب و جرح و نقش وکیل خوب در مشهد پرونده ضرب و جرح در مشهد در این زمینه خواهیم پرداخت.

ضرب به چه معناست؟
ضرب در لغت له معنی زدن است و در حقوق به آسیب های وارد شده ای باعث جاری شدن خون از بدن نشود ضرب می گویند، تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌ مردگی و… از نمونه های ضرب است. ضرب در وکیل نزاع دسته جمعی ممکن است با دست، پا یا تمام سنگینی بدن و یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ انجام شود، پس ملاک تشخیص، صدمه وارد کردن بدون خونریزی در ظاهر است.

جرح به چه معناست؟
در حقوق به صدمه های وارد شده ای که باعث از هم گسیختگی بافت‌ها و خونریزی در ظاهر شود، جرح می گویند. به عنوان مثال خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست یا پا که ممکن است همراه با شکستگی باشد در گروه جرح قرار می گیرند.

شتم به چه معناست؟
شتم به معنای دشنام دادن است و در گروه توهین و اهانت قرار می گیرد. ضرب و شتم با ضرب و جرح متفاوت است اما در بین مردم ممکن است به جای یکدیگر به کار برده شوند.پرونده خود را به وکیل ضرب و جرح در مشهد بسپارید.

طلاق به دلیل ضرب و شتم

 

وکیل ضرب و جرح درمشهد

طلاق به دلیل ضرب و شتم مرد، از جمله مهم ترین و شایع‌ ترین موارد طلاق در ایران محسوب می شود.
بر اساس قانون ایران و فقه اسلامی، طلاق در اختیار مرد است. به همین دلیل زنی که خواهات طلاق باشد اما مرد با آن مخالف باشد، باید خواسته خود را با دلایل محکمی اثبات کند.
زن باید با دلایل مستحکمی دادگاه و قاضی را مجاب کند که ادامه زندگی برای او دشواری‌های جدی به دنبال دارد. یکی از مهم‌ ترین دلایل در این زمینه برای زن در زندگی مشترک، ضرب و شتم و دست بزن مرد است.

چنانچه خواهان طلاق به دلیل ضرب و شتم هستید آن را به وکیل طلاق در مشهد یا وکیل ضرب و جرح در مشهد بسپارید.

تحقق جرم ضرب و جرح 

به سه شرط برای تحقق جرم ضرب و شتم نیاز است:
الف) زنده بودن منجی علیه (شخصی که به او آسیب رسیده) اولین و مهم ترین شرط است.
چنانچه فردی، به جنازه شخص دیگری صدمه و آسیب وارد کند، جرمی مستقل از ضرب و جرح به عنوان جرم جنایت بر میت مرتکب شده است.
ب) آسیب رساندن باید به صورت فعل مثبت باشد. به این معنا که فرد ذاتاً آسیب رساننده باشد.
ج) مشخص بودن وسیله ارتکاب جرم ضرب و جرح که می تواند شامل هر چیزی از جمله دست و پا باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل متخصص ضرب و جرح در مشهد مشورت نمایبد.

مجازات جرم ضرب و جرح

جرم ضرب و جرح شامل قوانین و مجازات های متفاوت است:
۱- مواردی که در درگیری مرتکب، آسیبی به طرف مقابل وارد کند که باعث آسیب و عیبی در بدن او و یا اثری از خون در بدنش نشود، ضارب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت، یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه محکوم می شود.
۲- اگر ضارب، آسیبی وارد کند که باعث ایجاد آثاری در بدن منجی علیه شود، به عنوان مثال کبودی یا خراش ایجاد و یا نقص عضو کند، علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس بر طبق شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد‌.
۳- مجازات شرکت در نزاع یا شرکت در درگیری دسته جمعی در صورتی که درگیری باعث قتل شود، وکیل قتل در مشهد علاوه بر مجازات قصاص برای مرتکب به قتل، همه ی شرکت کنندگان در درگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند و اگر درگیری منجر به نقص عضو شود، همه ی شرکت کنندگان در درگیری به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

وکیل ضرب و جرح عمدی در مشهد

وکیل ضرب وجرح در مشهد

 

ضرب و جرح عمدی یکی از جرائم کیفری است که قانون گذار مجازات ‌های سنگینی مانند حبس، پرداخت دیه و جریمه نقدی در حق صندوق دولت را برای مجرمان درنظر گرفته است.
جرم ضرب و جرح عمدی بعد از بررسی، مجازاتی برابر با قصاص به دنبال خواهد داشت. طبق ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه امکان قصاص مجرم وجود نداشته باشد، قانون گذار مجدزات پرداخت دیه را برای واوی در نظر می گیرد.

پرداخت دیه در جرم ضرب و جرح:
همان طور که قبل تر گفته شد، به آسیب هایی که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می شوند و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می کنند، ضرب گفته می شود.
قانون گذار در قانون، برای هریک از موارد ذکر شده دیه ای تعیین کرده است که ضارب باید آن را به منجی علیه پرداخت کند.
دیه آسیب های وارد شده که موجب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر می باشد:
● سیاه شدن پوست صورت: شش‌ هزارم دیه کامل
● کبود شدن پوست صورت: سه ‌هزارم دیه کامل
● سرخ شدن پوست صورت: یک ‌و نیم ‌هزارم دیه کامل
● تغییر رنگ پوست بقیه اعضا بدن به صورت دسته بندی شده: نصف مقادیر ذکر شده

برای مطالبه دیه خود، با بهترین وکیل دیه در مشهد مراجعه نمایید.

روند قضایی پرونده ضرب و جرح عمدی در مشهد

به این دلیل که میزان آسیب وارد شده در ضرب و جرح عمدی، در مقدار دیه و مجازات مجرم بسیار حائز اهمیت است، بهتر است که ابتدا فرد به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، نامه ‌ای برای مراجعه به پزشکی قانونی برای تعیین آسیب های وارد شده بگیرد.
پس از انجام مراحل پزشکی، پرونده به دادسرا ارجاع شده و برای متهم ابلاغیه دفاع از اتهام صادر خواهد شد.
متهم همراه یکی از وکلای کیفری مشهد با حضور در دادسرا باید از خود دفاع و دلایل مستحکمی را ارائه کند. در صورتی که دفاعیات متهم بلاوجه باشد، برای او قرار مجرمیت صادر و وثیقه مناسب تعیین می شود و سپس پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
در دادگاه بدوی، قاضی با بررسی روند تحقیقات، دفاعیات متهم و دلایل شاکی، رای خود را صادر می کند. رای دادگاه بدوی طی مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارد.
در صورتی که در ضرب و جرح از سلاح سرد و یا گرم استفاده نشده باشد، روند جرم با شکایت شاکی آغاز شده و در صورت رضایت شاکی، بخش مهمی از مجازات بخشیده خواهد شد.
اما در صورتی که از سلاح سرد و یا گرم استفاده شده باشد، دیگر نیازی به شکایت شاکی خصوصی نبوده و مدعی العموم خود به عنوان شاکی در پرونده حاضر است. در این شرایط، مجازات سختی برای مجرمان درنظر گرفته خواهد شد.

مدارک لازم برای شکایت از ضرب و جرح توسط وکیل

دعوی جرم ضرب و جرح در گروه دعاوی کیفری قرار دارد و کمک گرفتن از وکیل جرفه ای ضرب و جرح در مشهد که مجرب و با سابقه درخشان باشد، به نفع دو طرف دعوا خواهد بود.
زیرا وانتخاب وکیل خوب می تواند با استفاده ازعلم و تجربه ی خود، می تواند دسترسی موکل اش را به حق و حقوق خود آسان تر کند.

مدارک؛

۱. مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی
۲. ارائه مدارک لازم در زمینه ضرب و جرح و در صورت امکان ارائه گواهی پزشکی قانونی

مزایای داشتن وکیل مشهد در پرونده ضرب و جرح

• به دلیل تجربه زیاد وکیل ضرب و جرح در مشهد، روند اثبات جرم در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد‌.

• وکیل ضرب و جرح در مشهد می تواند بدون اینکه به حضور منجی علیه در دادگاه نیازی باشد، در تمام مراحل دادرسی حضور یابد‌.

• در صورت حکم دادگاه بر پرداخت دیه، وکیل ضرب و جرح در مشهد می تواند از طرف مقابل دیه را مطالبه کند.

•   وکیل متهم از دادگاه تقاضای تخقیق و تعلیق مجازات را می نماید.

وکیل اعسار مشهد برای پرداخت دیه تقاضای اقساط را می نماید.

در صورت نیاز به مشاوره و وکالت در خصوص دعاوی نزاع در شهر مشهد می توانید از طریق شماره دفتر وکیل در مشهد نسبت به تعیین وقت حضوری اقدام نماید ما به دنبال حصول بهترین نتیجه هستیم.

ثبت مشاوره حضوری و قبول وکالت پرونده

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *