a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل صلح نامه در مشهد

وکیل صلح نامه در مشهد ، عقد صلح از عقودی است که فانونگذار سخت گیری نداشته و  احکام خاص عقود را نیز ندارد. در عمل بعد از عقد صلح  مصالح یا متصالح به اختلاف می خورند و برای اثبات عقد صلح یا ابطال عقد صلح به دنبال وکیل متخصص و خوب دادگستری در مشهد جهت صلح نامه هستند.

وکیل صلح نامه در مشهد

وکیل صلح نامه در مشهد

 

درخواست وکیل پایه یک متخصص  (کلیک نمایید)

وکیل صلح نامه در مشهد

 

صلح در لغت به معنای سازش کردن آمده است، در صورتی که صلح به منظور رفع تنازع و پایان بخشیدن به دعوا انجام شود تا به احکام خاص قانون مدنی و سازش در آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها است، ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح گویند و صلح چون عقد است و یکی از تعهدات می‌باشد. وکیل مشهد برای صحت آن طرفین صلح طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی و ماده فوق باید دارای اهلیت باشند.در ماده ۷۵۲ قانون مدنی قانونگذار صلح  را به این صورت تعریف نموده است:

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود

و یا جلوگیری از تنازع احتمالی را در مورد معامله و غیر آن واقع شود

در ماده758 آمده است که  صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ای را که به جای آن واقعه شده است، می دهد اما شرایط و خواسته آن معامله را ندارد و بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام و خواسته بی در آن جاری شود.

 

وکیل عقد صلح در مشهد

 

در صورتی که صلح به منظور رفع تناقض‌ها و پایان بخشیدن به دعوا انجام شود تابع احکام خاص قانون مدنی و سازش در آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها از در موردی هم که صلح در مقام معامله است نمی‌توان به تناسب ماهیت عمل حقوقی انجام شده

قواعد یکی از عقود معین را درباره طرفین اجرا کرد.

صلح در هر  حال عقدی لازم است وکیل صلح نامه در مشهد

در مواردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد

و دعوایی را پایان می بخشد عقد لازم است

که جز در مورد تخلف شرط یا تخلف و یا شرط خیار قابل فسخ نیست

ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام می‌کند

که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ کس نمی‌تواند آن را  فسخ نماید، ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می‌کند از نظر اجرایی مانند احکام دادگاه می‌داند.

 

وکیل اثبات صلح نامه در مشهد

 

در قانون ثبت نیز قانونگذار صلح‌نامه را به طور مستقل در بند 2 ماده 47 آورده است و بیان می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است».
1 ـ کلیه عقود و معاملات…
2 ـ صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
آحاد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده چنانچه منع قانونی و شرعی نداشته باشند وکیل صلح نامه در مشهد می‌توانند در برخی از عقود و وقایع حقوقی خود از عقد صلح بهره جسته و از آثار آن استفاده کنند.

 

صلح عقد معاوضی یا غیر معاوضی

اگر صلح در مفهوم اصلی خود باقی می‌ماند اختصاص به رفع تنازل ممی یافت بی گمان در شمار عقود معوض قرار می گرفت  زیرا در موردی که اشخاص درباره وجود و قلمرو حقی اختلافی دارند برای روشن شدن آن وضع باهم صلح می کنند

و برای صلح از وکیل مشاوره نیز می گیرند

و از وکیل صلح در مشهد تقاضای تنطیم صلح نامه نیز می نمایند.

هر کدام امتیازی به طرف خود می دهد

از بعضی از ادعاهای خود می‌گذرد

تا از زحمت و اقامه دعوا و آثار دادرسی رها پیدا کند

با مفهوم گسترده ای که قانون مدنی برای صلح برگزیده

از این وسیله می توان برای تملیک مجانی نیز سود برد

و صلح به عنوان عقد مستقل وصف خاصی ندارد و

در تقسیم عقود معوض و مجانی نمی گنجد

و بر همین مبنا نیز در مادخ 757 آمده است که صلح بلاعوض نیز جایز است

در عمل کمتر اتفاق می‌افتد که صلح بلاعوض باشد و دوطرفه برای پرهیز از دادن  مالیات پیشتر یا پیروی از مفهوم واقعی صلح ، آن را به صورت صلح محاباتی در می‌آورد و  عوض ناچیزی در برابر آن قرار می دهند تا صورت معاوضه را بیابد. وکیل صلح در مشهد در بسیاری مواقغ یک شل خ نبات نیز بعنوان عوض قرار داده می شود..

 

 وکیل اثبات و تنفیذ صلح نامه در مشهد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915