وکیل جرم زنا در مشهد

وکیل جرم زنا در مشهد ، زنا یعنی رابطه نامشروع زن و مرد نامحرم که بر ۲ قسم زنای محصنه و غیر محصنه است. وکیل زنا هر گاه یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو انها، دارای همسر (متاهل باشند)، این عمل نامشروع نسبت به او محصنه محسوب می شود و هر گاه یکی از انها یا هر دو انها مجرد (فاقد همسر) باشند، نسبت به او غیر محصنه خواهد بود

وکیل پرونده زنا

ماده۲۲۱ : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱ : جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود.

تبصره ۲ : هرگاه طرفین یا یکی از از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و در حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردددر صورت مطالع بیشتر مقالات سایت وکیل پایه یک دادگستری مشهد را مطالعه نماید.

ماده ۲۲۲: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ : هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

حد زنا در موارد زیر اعدام است

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف  است. وکیل جرم زنا در مشهد در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق آدم ربایی تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

وکیل جرم زنا با زن شوهر دار

براساس ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی : زنا با زن شوهر دار موجب حرام ابدی است. بدین معنا که در صورتی که مردی با زنی که دارای شوهر (چه دائم و چه موقت) است زنا کند، چه شرعا و چه قانونا دیگر هرگز نمی تواند با آن زن ازدواج کند حتی اگر آن زن از شوهر خود طلاق ( وکیل طلاق در مشهد ) بگیرد یا مدت ازدواج موقت او به پایان برسد. ضمنا زنی که در مدت عده رجعیه است از این حیث با زن شوهر دار تفاوتی نداشته و زنای با او نیز موجب حرام ابدی می شود.

اکثر مردم تصور می کنند که به صرف اینکه یک شخص متاهل مرتکب زنا شود، سنگسار می شود اما اینگونه نیست، زیرا هم متاهل بودن برای سنگسار کردن فرد کفایت نمی کند، هم اینکه دیگر مانند سابق، علاوه بر سنگسار مجازات های معقول تری برای این عمل در نظر گرفته شده است.

یعنی رابطه جنسی زن و مردی که با هم ازدواج ننموده اند، در حد دخول. پس اعمالی همچون بوسیدن، در آغوش گرفتن و … که اصطلاحا به آن رابطه نامشروع گفته می شود، زنا محسوب نمی شود و مجازات دیگری دارند.

زنای محصنه و محصن

زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.

شرایط تحقق زنای محصنه

در صورتی که یکی از مرتکبین عمل زنا دارای یکی از ۴ شرایط زیر باشد به عمل زنای آن شخص زنای محصنه می گویند.

۱- محصن باشد ( کسی که ازدواج دائم کرده باشد) . (پس کسی که همسر صیغه ای دارد نمی توان به جرم زنای محصنه مجازات کرد)

۲- همسرش بالغ باشد. وکیل جرم طنا در مشهد

۳- قبل از انجام زنا با همسرش نیز رابطه دخول برقرار کرده باشد. (رابطه جنسی مقعدی هم ملاک نیست)

۴- امکان رابطه جنسی با همسر برای او فراهم باشد.

مجازات زنای محصنه

در قدیم هر شخص محصنی که مرتکب زنا می شد، سنگسار می کردند، اما طبق قانون ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، که چند سالی است تصویب شده، در صورتی که زنای محصنه از طریق شهادت ثابت شده باشد، تحت شرایطی، مرتکب سنگسار نگردیده و به جای آن اعدام می شود. و اگر از طریق اقار اثبات شده باشد، تحت شرایطی صد ضربه شلاق به جای سنگسار.

اگر مردی همسر خود را در حال زنا (نزدیکی) با دیگری ببیند، می تواند طبق قانون، مرد غریبه یا همسر خود یا هر دو را به قتل ( وکیل قتل در مشهد ) برساند، مشروط بر اینکه زن با میل و اختیار خود عمل کرده باشد و مجبور نباشد.

وکیل جرم زنا در مشهد

۱- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.

۲- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است

به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.

۳- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرعی

شرایط  تحقق احصان در زنا

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

شرایط تحقق جرم زنا در فقه

زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه مردی آلت تناسلی اصلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است، بدون اینکه او به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم با شرائطی که بیانش می آید نباشد. وکیل جرم زنا در مشهد در دخول لازم نیست تمام آلت فرو رود بلکه فرو رفتن اول آن که حشفه گویند نیز زنا را محقق می سازد،

چه  جلو زن باشد و چه در عقب او و کسی که حشفه ندارد صدق عرفی دخول در تحقق زنا کافی است هرچند به مقدار حشفه نباشد و احتیاط در اجرا حد این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه اگر به مقدار کمتر از حشفه باشد حد بر او جاری نمی گردد.

شرط دوم بنابر احتیاط اینکه در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسری نابالغ هرچند نزدیک به بلوغ در حلال خود داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن.

شرط سوم اینکه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در سلامتی عقل با زنی ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون ( وکیل حجر در مشهد ) با او جماع کند آنگاه در حال سلامتی عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمی شود.

آرای دیوان عالی کشور در جرم زنا

(رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شماره: ۱۱/۸۹۵ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۲۷)

متهمان ادعا کرده اند که به اعتقاد خودشان مرتکب زنا نشده اند و شخصا صیغه عقد را جاری کرده اند، صرف نظر از اینکه آیا زوجیت حاصل شده یا نه به احتمال صحت ادعایشان شبهه دارند حاصل و حد رجم ساقط می شود.

(رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور شماره: ۲۷/۴۳۸ مورخه ۱۳۷۱/۱/۲۰)

به لحاظ اینکه اصل دخول مشکوک و مورد شبهه است به مقتضای ادرو و الحدود بالشبهات رای به رجم نقض می گردد.

(رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور شماره: ۲۷/۵۰۳ مورخه ۱۳۷۱/۲/۱۵)

متهم به زنا اظهار داشته نمی دانستم که ازدواج با متهم باید با اجازه پدرش باشد لذا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمان مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی توسط یک نفر روحانی محلی و عدم احراز بزه به برائت متهم آن رای صادر می شود.

 

  ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *