وکیل جرم تهدید در مشهد

وکیل جرم تهدید در مشهد

وکیل جرم تهدید در مشهد

فهرست مطالب

وکیل جرم تهدید در مشهد ؛ ترساندن و ایجاد واهمه، نوعی خدشه وارد کردن به زندگی اجتماعی افراد است. تهدید از جمله جرایمی است که بزه کاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می شوند. این جرم در گروه جرایم برعلیه شخص قرار می گیرد. برای مرتکب، مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی مجازات این جرم توسط وکیل تهدید و بر اساس قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

وکیل جرم تهدید در مشهد
وکیل حسینی مقدم – پایه یک دادگستری

بهترین وکیل پرونده تهدید در مشهد

متخصص و مجرب دعاوی مهم کیفری

وکیل تهدید در مشهد

تهدید در علم حقوق به معنای وادار نمودن فردی به ارتکاب جرم، گرفتن مال و یا ترساندن شخص از آسیب جانی، مالی، حیثیتی و… است به‌ طوری که تهدید شونده از ترس عاقبت کار یا ترک آن، اطاعت از تهدید کننده مجبور به باشد.

تهدید به ‌منظور گرفتن نوشته، سند، مدرک و…

طبق ماده‌ ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»  وکیل مشهد این جرم، از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً متوقف می‌شود.

تهدید به ضرر‌های آبرویی،جسمانی، مالی و…

بر اساس قانون، هر کس دیگری را به قتل، ضرر‌های جسمی، شرافتی، مالی یا به افشای اسرار وی یا بستگان او تهدید کند، اعم از این‌ که به این واسطه، تقاضای تهدید کننده انجام شده باشد یا خیر، وی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای مثال اگر شخصی دیگری را به شکستن دست و یا چاقو زدن تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های جسمی است، و اگر آن فرد را تهدید به بردن آبرو و ناموس یا تهدید به افشای اسرار او یا بستگان وی کند، این عمل، تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه این است که ملاک تشخیص این‌ که چه اموری برای چه کسانی جزء اسرار محسوب می‌شود، به طور عرفی مشخص می شود. این تهدید نیز، از جرائم قابل گذشت است.

تهدید اجبار با استفاده از سلاح

به‌ موجب ماده‌ ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به ‌وسیله‌ چاقو و یا هر نوع سلاح تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله‌ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب (شخصی که با حکومت در ستیز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این تهدید، از جمله جرائم غیرقابل گذشت است به این معنا که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست.

تهدید به وادار کردن دیگران به ارتکاب جرم

گاهی مجرمان برای رسیدن به اهداف خود، فرد یا افرادی را تهدید کرده و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه زده و مرتکب عمل مورد نظر آن ها می شوند.
البته بر اساس قانون مجازات اسلامی، تهدید شونده نمی ‌تواند به دلیل تهدید، فردی را به قتل برساند زیرا تهدید هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را هر چند از روی اکراه به قتل برساند، قصاص و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود، وکیل جرم قتل مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز (کودک زیر هفت سال که قوه درک و تشخیص و اختیاری برای کار خلاف ندارد) یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌ کننده محکوم به قصاص می گردد.

شرایط تهدید:

1- تهدید باید شفاف و بدون ابهام باشد. البته مهم نیست که عمل مورد نظر صراحتا به مخاطب اعلام شده باشد، بلکه اشاره ای که ابهام را رفع کند و مخاطب آن را درک کند، کافی است. هم چنین مورد تهدید می ‌تواند دروغ و یا واقعیت باشد. در مورد اسرار نیز باید گفت که موضوع سر باید از جمله موضوعاتی باشد که در صورت افشای آن ضرر مادی، معنوی و حیثیتی شدیدی بر تهدید شونده وارد شود.
2- این جرم، عمدی و همراه با سوءنیت است، به علاوه ضرورت ندارد که تهدید کننده واقعا قصد اجرای تهدید را داشته باشد. همچنین نیازی نیست که نتیجه تهدید به نفع خود تهدید کننده باشد، ممکن است شخص ثالثی از این جرم نفع ببرد. همین‌ طور انگیزه واقعی متهم در انجام جرم و تاثیر تهدید در طرف مقابل در وقوع جرم موثر نیست.

اثبات جرم تهدید چگونه انجام می گیرد؟

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی «ادله ی اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی».
شهادت شهود یکی از موارد مهم است. اگر در هنگام وقوع تهدید شاهدینی حضور داشته که می توانند با یقین، اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی و در دادگاه شرح دهند، می توان از آن ها در اثبات جرم تهدید استفاده نمود.
علم قاضی از دیگر موارد مهم در اثبات جرم است. می توان از مدارک و مستنداتی هم چون تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که موجود است، در جهت افزایش آگاهی علم قاضی بهره برد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و‌… دلیل قطعی نیستند. اما می توان آن ها را به عنوان کمک کننده به علم قاضی، به دادگاه ارائه نمود.
به یاد داشته باشید که جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما از وکیل جرم تهدید در مشهد همفکری نمایید.
دادگاه صالح به رسیدگی به جرم تهدید:
صلاحیت رسیدگی به هر جرمی جزء وظایف دادسرای عمومی «محل وقوع جرم» است. برای شکایت تهدید به منظور رسیدگی به جرم تهدید، باید به دادسرای محلی که جرم در آن منطقه رخ داده است، مراجعه نمایید.

نحوه شکایت تهدید در مشهد

ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شکواییه را ثبت نمایید. برای ثبت شکواییه تهدید، مشخصات فرد تهدید کننده، محل وقوع جرم و نیز ادله طرح شکایت مانند شهود، پیامک، متن‌های فضای مجازی و… لازم است.
سپس براساس محل وقوع جرم، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع شده و تحقیقات از شاکی برای بررسی صحت ادعا و ادله وی آغاز می‌ گردد.
در صورت تشخیص، برای متهم ابلاغیه جلب به دادرسی صادر می‌گردد. در این مرحله استفاده از یک وکیل کیفری خوب در مشهد بسیار ضروری است. این حکم تا ۱۰ روز قابل اعتراض خواهد بود. پس از آن پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود تا قاضی برای آن وقت رسیدگی تعیین نماید.
در جلسه رسیدگی باز هم ادله شاکی و دفاعیات متهم بررسی شده و پس از آن، دادگاه رای اولیه را صادر می ‌نماید که تا ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین در مهلت قانونی مقرر به رای صادر شده، پرونده به دادگاه تجدید نظر، ارجاع می‌شود. پس از صدور رای تجدیدنظر، رای قطعی گردیده و برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه ارجاع می‌شود.

وکیل تهدید ؛ مجازات جرم تهدید

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: “هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننمود باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد”. تعیین مجازات بستگی به نظر قاضی دارد.

شرایط و ویژگی‌های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در میزان مجازات موثر است.

چنانچه جرم تهدید همراه با جرایمی دیگر، مانند اخاذی، توهین و… باشد، اشد مجازات در رابطه با هر کدام از جرایم برای فرد مجرم درنظر گرفته می‌شود.
برای شکایت یا دفاع با یک وکیل جرم تهدید در مشهد که با تجربه نیز باشد مشورت نمایید.

مجازات تهدید همراه با اجبار:

اگر کسی با جبر، اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته هرگاه تهدید به ‌قدری قوی باشد که علاوه بر رضایت، اراده نیز از تهدید شونده سلب شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. مجازات این جرم با مجازات جرم تهدید تنها در یک ماه حبسِ بیشتر تفاوت دارد، در حالی کخ هر دو در یک درجه مجازات تعزیری قرار دارند.
برای رسیدگی به پرونده ی تهدید به اجبار با وکیل حرفه ای تهدید مشورت نمایید.

مجازات تهدید اینترنتی:

قانون گذار افشای اسرار خصوصی دیگران در فضای مجازی و توسط سیستم های رایانه ای جرم و مجازات آن را تا ۲ سال حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با وکیل متخصص رایانه ای در مشهد مشورت نمایید‌.

در آخر
جرم تهدید کردن به دلیل ماهیت کیفری و مجازات آن معمولا در دادگاه، با تردید نسبت به شاکی بررسی می‌شود. یعنی شاکی باید دلایل بسیار محکمی برای اثبات جرم داشته باشد. مشاوره حقوقی اختصاصی و سپردن کار به وکیل جرم تهدید در مشهد می ‌تواند در اثبات جرم و یا تبرئه نمودن فرد متهم بسیار موثر باشد.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت