a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

در واقع به میراث و آنچه از شخص متوفی باقی می ماند ترکه می گویند. وکیل تقسیم ترکه موجب ارث دو امر است: سبب و نسب (ماده ۸۶۱ قانون مدنی). نسب مبتنی بر خون و سبب مبتنی بر ازدواج است.بر طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه نماید که این دعوی تقسیم ترکه نام دارد و اصولا توسط وکیل دادگستری صورت می گیرد.

بازماندگان متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه باید ثابت کند که در زمان فوت از وراث متوفی بوده‌اند. این اثبات لزوماً از طریق گواهی انحصار وراثت انجام می شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور به همراه گواهی فوت و شناسنامه متوفی کپی شناسنامه وارث استشهادیه محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود بعد از بررسی مدارک اقدام به نشر آگهی می کند و چنانچه بعد از یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی به آن نشده باشد گواهی مزبور را صادر می نماید ر اینصورت صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص تشکیل می‌دهد اشخاصی که گواهی یا تصدیق مذکور را دریافت کردند می‌توانند ترکه و مطالبات متوسطی را از کسانی که مدیون ایام تصرف مال هستند مطالبه کنند.

 

تقسیم ترکه

 

اولین مرحله جهت انجام امور تقسیم ترکه مشخص شدن اشخاصی است که از ماترک ارث می برند لذا مطابق قانون می بایست عملیات قانونی تحت عنوان انحصار وراثت انجام گیرد که این عملیات حقوقی خود دارای ضوابط و مقررات خاص و انحصاری می باشد و بسیار مهم و ضروری است که این ضواط رعایت گردد تا از تبعات قانونی آن جلوگیری شود. اشخاص که می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت دهند عبارتند از وراث متوفی، هر شخص ذینفع به جز وراث، کسانی که از متوفی طلبکار بوده اند، وصی و اشخاصی که از طرف وراث مالی از ماترک به آنان منتقل شده باشد.

 

مهر و موم ترکه

مهر و موم ماترک  اقدامی است که حفظ ماترک از هرگونه دخل و تصرف مادی و حقوقی انجام می شود به این صورت که بنابر درخواست اشخاص یا وکیل تقسیم ترکه در مشهد ، شورای حل اختلاف  اقدام به صورت برداری و مهر و موم آنها می کند.چه اشخاصی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بکند؟

ورثه یا قائم مقام قانونی آنها، موصی له، طلبکاری که سندش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه از و ترس از تضییع اموال ندارد، اگر بین ورثه متوفی محجوری باشد که ولی یا قیم نداشته باشد دادرس باید مراتب را به دادستان جهت نصب قیم اطلاع دهد اموالی که  مهر و موم آنان ممکن نیست صورت اجمالی آنان برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی و آن می گمارند.

 

وکیل ترکه

 

تحریر ماترک یعنی تعیین میزان دارایی و بدهی‌های متوفی،

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا قائم مقام قانونی آنان و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.

تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد وکیل تقسیم ترکه در مشهد

که به فاصله زمانی کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد تعیین

و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

تا ورثه، بستانکاران، مدیونین متوفی و هر کس که حقی بر ترک دارد در ساعت و روز معین حاضر شود

 

قبول یا رد ترکه

وارثان در برابر ترکه یکی از سه موضع را دارند:

قبول بی قید ترکه: بدین معنی که میراث را ببرند

و دیون و واجبات مالی را بدهند و قبول در حدود

صورت ترکه: در این فرض نیز وارث ترکه را می پذیرد

ولی با قید حدود صورت ترکه خاطر نشان می کند

که تنها تا میزان آنچه از ترکه به او می رسد، مسئول پرداخت دیون است.

رد ترکه: در این فرض، وراث عطای میراث را به لقایش می بخشد

و در تصفیه و اداره ی ترکه دخالت نمی کند با وجود این،

اگر پس از تصفیه ی ترکه، چیزی از آن باقی بماند به او داده می شود.

پس رد ترکه به معنی رد مالکیت آن نیست، بلکه به معنی رد تصفیه ی ترکه است.

 

تصفیه ی ماترک

مقصود از تصفیه ی ماترک تعیین بدهی ها  و حقوق بر عهده ی متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. وصی و هریک از ورثه یا وکیل مشهد می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ی ترکه را بخواهند. عملیات تصفیه حسب مورد بر عهده وصی یا ورثه ای است که ترکه را قبول کرده اند و در صورت نبود آنها دادگاه اقدام به تعیین مدیر تصفیه می کند. مسئول تصفیه به موجب قانون امور حسبی می توانند هر اقدامی را که برای اداره ترکه لازم می داند، انجام دهد. وکیل خوب دادگستری  بر تمام قوانین ارث تسلط دازرد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس