وکیل اثبات زوجیت در مشهد

وکیل اثبات زوجیت در مشهد

وکیل اثبات زوجیت در مشهد ، یکی از دعاوی که امروزه در دادگاه های خانواده بررسی می‌شود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اثبات زوجیت در ازدواج های موقت است. در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولاً خانم ها هستند به دلیل بچه‌دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می‌کنند، چراکه با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند وکیل شناشنامه همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می‌شوند.

وکیل اثبات زوجیت در مشهد

ثبت ازدواج دائم

 مطابق قانون سابق هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج  به ثبت نرساند به مجازات حبس تعزیری تایک سال محکوم می شود که در واقع عنصر مادی جرم عدم ثبت نکاح امتناع از به ثبت رساندن واقعه نکاح به صورتترک فعل می باشد که مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نسخ گردیده است.

فلذا مطابق با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج به ثبتنرساند ضمن الزام به ثبت واقعه نکاح به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ «بیش از ۸ میلیون تومان الی هیجدهمیلیون تومان» و یا حبس تعزیری درجه ۷ «حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه» محکوم خواهد شد.

ثبت ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر در موارد ذیل :

۱- باردار شدن زوجه:

چنانچه ضمن عقد موقت زوجه از زوج باردار گردد با عنایت به آثار حقوقی آن این عقد می بایست به ثبت برسد.

۲- توافق طرفین:

چنانچه طرفین بنا به دلائلی توافق به ثبت نکاح موقت داشته باشند می بایست عقد نکاح به ثبت برسد.

۳- شرط ضمن عقد:

چنانچه یکی از شروط ضمن عقد نکاح موقت به ثبت رسیدن آن باشد می بایست مطابق با توافق طرفین به ثبت برسد.

مالی یا غیر مالی بودن دعوا

دعوای اثبات زوجیت یک دعوای «غیرمالی» محسوب می شود و خواهان باید هزینه دعاوی غیرمالی را به دادخواست خود الصاق نماید تا دعوای وی در مراجع قضائی ذی صلاح پذیرفته شود. هزینه دادرسی در این دعاوی بر اساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی واحدهای قضائی در سال ۹۶ که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید بدین شرح است:

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثنای دعاوی قابل فرجام در مرحله بدوی ۴۰۰۰۰۰ ریال، در زمان واخواهی ۶۰۰۰۰۰ ریال، در زمان تجدیدنظر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، در زمان اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد. (هرساله این مبالغ بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد.)

طریق تقدیم دادخواست

اثبات زوجیت یک دعوا محسوب می شود که باید با تقدیم دادخواست نه درخواست صورت پذیرد.

خواهان و خوانده دعوا

در دعوای اثبات زوجیت سمت خواهان حسب مورد به مرد یا زن تعلق می گیرد و به طرفیت طرف مقابل به عنوان خانواده طرح دعوا می شود.

نحوه تنظیم خواسته دعوا

خواسته این دعوا اساسا صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی می باشد.

اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا

همان گونه که در مبحث قبلی ذکر گردید ادله عام اثبات دعوای اثبات زوجیت همان ادله مذکور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی است. لذا مدعی رابطه زوجیت می بایست هرگونه مدرکی در این خصوص دارد ارائه نماید. از جمله گواهی عاقد، استشهادیه و شهادت شهود و …

انکار زوجیت و ضمانت اجرای قانونی

اگر کسی به هر دلیلی در دادگاه رابطه ی زوجیت را منکر شود و پس از آن رابطه زوجیت اثبات شود. منکر رابطه زوجیت به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ماه تا ۲ سال ) و یا جزای نقدی درجه ی ۶ (جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال ) محکوم خواهد شد.

قانون گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی مانند وراث و اشخاصی که با علم به وجود رابطه زوجیت آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری می کند. اگرچه کسانی که نیز به صورت واهی و باطل مدعی رابطه زوجیت با دیگری باشند نیز در قانون مجازات خواهند شد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *