a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل اثبات زوجیت در مشهد

وکیل اثبات زوجیت در مشهد ، یکی از دعاوی که امروزه در دادگاه های خانواده بررسی می‌شود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص می‌دهد، اثبات زوجیت در ازدواج های موقت است. در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولاً خانم ها هستند به دلیل بچه‌دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می‌کنند، چراکه با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می‌شوند.

وکیل جسینی مقدم – پایه یک دادگستری

وکیل اثبات زوجیت در مشهد

ثبت ازدواج دائم

 مطابق قانون سابق هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج  به ثبت نرساند به مجازات حبس تعزیری تایک سال محکوم می شود که در واقع عنصر مادی جرم عدم ثبت نکاح امتناع از به ثبت رساندن واقعه نکاح به صورتترک فعل می باشد که مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیراتنسخ گردیده است.

فلذا مطابق با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرگاه زوج واقعه نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج به ثبتنرساند ضمن الزام به ثبت واقعه نکاح به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ «بیش از ۸ میلیون تومان الی هیجدهمیلیون تومان» و یا حبس تعزیری درجه ۷ «حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه» محکوم خواهد شد.

ثبت ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر در موارد ذیل :

۱- باردار شدن زوجه:

چنانچه ضمن عقد موقت زوجه از زوج باردار گردد با عنایت به آثار حقوقی آن این عقد می بایست به ثبت برسد.

۲- توافق طرفین:

چنانچه طرفین بنا به دلائلی توافق به ثبت نکاح موقت داشته باشند می بایست عقد نکاح به ثبت برسد.

۳- شرط ضمن عقد:

چنانچه یکی از شروط ضمن عقد نکاح موقت به ثبت رسیدن آن باشد می بایست مطابق با توافق طرفین به ثبت برسد.

انکار زوجیت و ضمانت اجرای قانونی

اگر کسی به هر دلیلی در دادگاه رابطه ی زوجیت را منکر شود و پس از آن رابطه زوجیت اثبات شود. منکر رابطه زوجیت به حبس تعزیری درجه 6 (حبس بیش از 6ماه تا 2 سال ) و یا جزای نقدی درجه ی 6 (جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال ) محکوم خواهد شد.

قانون گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی مانند وراث و اشخاصی که با علم به وجود رابطه زوجیت آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری می کند. اگرچه کسانی که نیز به صورت واهی و باطل مدعی رابطه زوجیت با دیگری باشند نیز در قانون مجازات خواهند شد.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915