a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

ورشکستگی به تقلب – وکیل مشهد

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب : ماده 670

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

 

رای دیوان عالی کشور

رای اصراری (شماره: 205 مورخه 1349/2/26)

دادگاه اجازه دارد قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی تاجر در این مورد تصمیم بگیرد

و مورد را از موارد صدور قرار اناطه ندانسته است درحالیکه با توجه به ماهیت ورشکستگی که یک دعوای حقوقی است

بهتر به نظر می رسد که ابتدا ورشکستگی در دادگاه حقوقی احراز شود و سپس رسیدگی به دادگاه کیفری احاله گردد.

 

آرای اصول قضایی عبده

(شماره: 9526/2083 مورخه 17/9/1316)

تعقیب ورشکسته به تقلب موقوف به ثبوت ورشکستگی او در محکمه حقوق نیست.

(شماره: 2671 مورخه 1317/12/1)

اگر شخصی به وسیله قرضی که برای تاجر ورشکسته در حال ورشکستگی او نموده مانع از ظهور آن شود و تا چندی آن را به تاخیر اندازد

چون از این راه امر ورشکستگی را تسهیل کرده است در تطبیق عملشو صدق عنون معاونت برآن اشکالی وارد نیست.

 

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

(شماره: 2575 مورخه 1318/9/29)

اگر کسی ورشکسته به تقصیر باشد نباید هریک از دو فقره علت ورشکستگی او را (تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت) جرم مستقلی دانست

و تعدد جرم جاری کرد، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم بوده، منتهی علت آن دو فقره تخلف بوده است.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور

(شماره: 261 مورخه 1320/3/31)

موضوع ماده 549 قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت دارایی خود را مخفی نماید

بیشتر بدانید :
سرقت تعزیری - وکیل مشهد

و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی در صورت دارایی خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد

و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد.

بنابراین دادگاه باید از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به  منظور مخفی نگهداشتن جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده

رسیدگی و اعمال نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر نماید.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور

(شماره: 2642 مورخه 1327/10/25)

احکام مقرر در ماده 553 و 554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد 551 و 552 و 553 را اشخاصی در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی توان به صرف اینکه تاجر مزبور عملا متوقف بوده رای به محکومیت جزایی داد.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور

(شماره: 261)

موضوع ماده 549 قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت دارایی خود را مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض و جهات دیگری باشد.بنابراین دادگاه باید از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی نگه داشتن جزء صورت نیاورده یا به منظور دیگری بوده،رسییدگی و امعان نظر نموده و سپس رای مقتضی صادر کند.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور

(شماره: 2621)

خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد

بیشتر بدانید :
صدور اجراییه

در حکم پنهان کردن مال تاجر ورشکسته است.

 

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور

(شماره: 658 مورخه 1319/3/2)

مراد از وقفه در امر تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است

از تادیه دیون و تعهدات خود ولی اگر سرمایه تاجر یا شرکت تجارتی کمتر از دیون او باشد

ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید

چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.

 

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور

(مورخه 1344/2/7 موازین قضایی)

لازمه تحقق بزه ورشکستگی به تقلب ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعا کلاهبرداری نامبده می شودجرم ورشکستی به تقلب منفک از جرم کلاهبرداری نیست.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915