مطالبه خسارت

مطالبه خسارت

دو نوع مطالبه خسارت قابل بررسی است:

یک مطالبه خسارت توسط خواهان از خوانده

دو مطالبه خسارت توسط خوانده از خواهان

 

مطالبه خسارت

 

خسارت قابل مطالبه توسط خواهان از خوانده

خسارتی که خواهان می تواند از خوانده مطالبه نماید به شرح ذیل است.

 

۱. خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تاخیر انجام تعهد

خسارت عدم انجام تعهد ویژه حالتی است که تعهد در موعد مقرر انجام نشده و در حال حاضر هم قابل اجرا نباشد یعنی به عبارت دیگر رابطه تعهد و زمان انجام تعهد به نحو وحدت مطلوب است.

خسارت تاخیر در انجام تعهد ویژه حالتی است که تعهد در موعد مقرر انجام نشده اما همچنان قابل اجرا است یعنی به عبارت دیگر رابطه تعهد و زمان انجام تعهد به نحو متعدد مطلوب است.

۲ خسارت دادرسی

منظور از خسارت دادرسی خساراتی است که دارای این دو شرط باشد:

اولا مربوط به دادرسی باشد

ثانیا برای اثبات دعوی لازم باشد. مانند هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل دادگستری حق الزحمه کارشناس هزینه های ایاب و ذهاب مانند ایاب و ذهاب شهود

۳. اجرت المثل مالی که خوانده آن را تسلیم نکرده یا با تاخیر تسلیم کرده است.

 

مطالبه خسارات دادرسی

 

نحوه مطالبه خسارت توسط خواهان از خوانده

خواهان می تواند خسارات را به هر سه طریق ذیل مطالبه کند:

 

۱. همراه با دادخواست دعوای اصلی

بدین نحو که در ردیف مربوط به خواسته یا در قسمت شرح دادخواست یا اینکه در هر دو قسمت دادخواست ، خسارت را مطالبه کند

در این خصوص توجه داشته باشید که با توجه به اینکه خسارات در شمار متفرعات دعوی است و می‌تواند در جریان دادرسی نیز آن را مطالبه کرد در صورت مطالبه خسارت در دادخواست صرف درج در قسمت شرح دادخواست نیز کافی است .

مطالبه خسارت در دادخواست نیازمند پرداخت هزینه دادرسی بابت خسارات نیست.

۲. در جریان رسیدگی به دعوی

بدین صورت که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی خسارات نیز مطالبه شود

تقاضای مطالبه خسارت در جلسه دادگاه می تواند کتبی یا شفاهی باشد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد.

و از آنجا که افزایش خواسته تلقی نمی شود و محدود به جلسه اول دادرسی نیست

نیز می تواند قبل از طرح دادرسی نیز تقاضای مطالبه خسارت نمود.

۳. در قالب دادخواست جداگانه

راه سوم مطالبه خسارت آن است که مطالبه خسارت در قالب دادخواست جداگانه صورت گیرد

و بدین صورت که خواهان بعد از پیروزی در اصل دعوی و قطعیت رای صادره جهت مطالبه خسارت خود علیه خوانده شکست‌خورده دادخواست در این خصوص توجه داشته باشید

در این روش باید تشریفات دعوی مانند ارایه دادخواست رعایت شده و هزینه دادرسی نیز  پرداخت شود.

در صورتی که مطالبه خسارت تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و بالاتر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی میباشد.

 

شرط مطالبه خسارت توسط خواهان 

شرط مطالبه خسارت این است که خسارت ار تققصر خوانده حاصل شده باشد.

 

مطالبه خسارات

 

 خسارات قابل مطالبه توسط خواهان از خوانده 

خساراتی که خوانده از خواهان می تواند مطالبه کند، منحصر در خسارات دادرسی است. مانند هزینه دادرسی واخواهی، تجدیدنظر ، حق الوکاله وکیل دادگستری ، حق الزحمه کارشناس بنابر این مطالبه خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بی معنی است.

 

نحوه مطالبه خسارت توسط خوانده از خواهان

برای مطالبه خسارت توسط خوانده می توانذ:

ضمن دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، خسارت دادرسی را مطالبه کند

در جریان رسیدگی به دعوی، مطالبه خسارات کند تا در صورت شکست خواهان در دعوی،  قاضی نسبت به خسارت نیز به صورت توأم با اصل دعوی اقدام به صدور حکم کند.

بعد از ختم رسیدگی به دعوی و در  قالب دادخواست جداگانه ، خسارات خود را مطالبه کند.

 

شرط مطالبه خسارت توسط خواهان از خوانده

قانون گذار مطالبه خسارت توسط  خوانده از خواهان را چنین قرار داده که خواهان با علم به غیر محق بودن خود اقدام به طرح دعوی کند.

 

 وکیل دادگستری  دعوی خسارت (کلیک نمایید)

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *