مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت رای که پس از آن متهم دیگر قابل تعقیب نیست و یا رای دیگر قابل اجرا نخواهد بود. چهار نوع مرور زمان در جرایم کیفری جود دارد مرور زمان شکایت ، تعقیب ، صدور حکم و اجرا که مرور زمان هر جرم بر اساس درجه بندی جرم در قانون مجازات اسلامی است که در این زمینهب با وکیل متخصص کیفری مشورت نمایید.

 

 مشاوره با وکیل کیفری در مشهد ( کلیک نمایید )

 

مرور زمان شکایت

عبارت از انقضای مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم که بعد از آن شاکی دیگر نمی تواند از متهم شکایت کند در واقع از حق شکایت کیفری خود صرف نظر نموده است.در این خصوص ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد” در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او صاحب میشود، مشمول مروز زمان کیفری می شود.

 

مرور زمان تعقیب

یعنی بعد از از گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم متهم دیگر قابل تعقیب نیست در این خصوص ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می دارد” مرور زمان در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را قطع می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تعقیب نشده باشد

 در جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ۱۵ سال ب

جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ۱۰ سال ب

جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

جرایم تعزیری درجه شش با گذشت پنج سال

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تا انقضای سه سال.

 

مرور زمان صدور حکم

مرور زمان مربوط به پرونده های تشکیل شده است در این مرور زمان با انقضای مدتی از انجام آخرین اقدام تحقیقی یا تغییری در پرونده تا صدور حکم قطعی شکل می گیرد به طوری که اگر در این مدت پرونده منجر به صدور حکم قطعی نگردد مشمول مرور زمان شده و دیگر نمی توان رسیدگی نمود.

در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدتهای پیش بینی شده برای مرور زمان کیفری تعقیب، همان مدت های پیش بینی شده برای مرور زمان حکم است. وکیل دادگستری مشهد بسیاری از مجرمان یا متهمان از نهاد مروز زمان کیفری اطلاع ندارند.

 

مرور زمان کیفری

 

 مروز زمان اجرای مجازات

عبارت از گذشت مدتی از تاریخ قطعی شدن حکم که پس از آن دیگر امکان اجرای آن نسبت به محکوم علیه وجود ندارد مرور زمان اجرای مجازات از مرور زمان های دیگر بیشتر است. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان اجرای مجازات را اینگونه مقرر نموده است مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موظف می کند و مدت آن از قطعیت حکم به قرار زیر است:

جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ۲۰ سال

جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای  ۱۵ سال

جرایم تعزیری درجه ۵ با انقضای ۱۰ سال

جرایم تعزیری درجه ۶ با انقضای ۷ سال

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

 

مبدا مرور زمان در مرور زمان شکایت تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است در مرور زمان تعقیب ، تاریخ وقوع جرم است در مرور زمان صدور حکم، آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی است. اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی ار قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان و تحقیقات یا معاینه محلی انجام می دهند. مبدا مرور زمان اجرای مجازات، تاریخ قطعیت حکم است.

 

وکیل مشهد ، تیم تخصصی مشاوره و وکالت

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *