a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

سرقت تعزیری – وکیل مشهد

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری

وکیل سرقت 

سرقت تعزیری : ماده651

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد

مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا جند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالارفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشد یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده

یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 

  در صورت نیز به مشاوره حصو

آرای دیوان عالی کشور:

 

رای وحدت رویه (شماره: 541 مورخه 1369/10/4)

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازک مسکونی مدرم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که

نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

 

رای اصراری (شماره: 62 مورخه 1346/7/25)

بر حکم فرجام خواسته از این جهت که متهمین را به عنوان آنکه حامل چاقو بوده اند

مشمول ماده 222 قانون مجازات عمومی دانسته[ماده 651 ق.م.ا.] این اشکال وارد است،

چه اینکه چاقو که انواع مختلف آن غالبا نزد اشخاص و در اماکن عمومی و خصوصی موجود است

نه عرفا و نه قانونا «با توجه به بند(الف) قانون لغو مجازات شلاق که چاقو را از نوع اسلحه ندانسته» از مصادیق سلاح منظور شق ماده مزبور نبوده

و به آلت مزبور اطلاق سلاحنمی شود تا بتوان عمل انتسابی را جمع تمام شرایط مذکور در آن ماده دانست.

 

رای شعبه  دیوان عالی کشور(شماره: 3169 مورخه 1321/10/30)

سارق اسلحه فقط مستحق مجازات سرقت است عنوان حمل و داشتن اسلحه بر این عمل صادق نیست.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور(شماره: 5756 مورخه 1338/10/29)

بر سلاح خراب و غیر قابل استفاده اطلاق سلاح نمی شود.

 

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور(شماره: 2657 مجموعه متین)

منظور از اسلحه چیزی است که عرفا بر آن سلاح اطلاق شود واین عنوان بر چاقو صدق می کند.

 

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور(شماره: 3795 مورخه 1336/8/23)

در آیین نامه ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، شش پر سلاح سرد شناخته نشده است.

 

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور(شماره: 2731 مجموعه متین)

ماده 222 قانون مجازات عمومی[ 651 ق.م.ا.] صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد

و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری.

 

نظریات مشورتی

نظریه (مشورتی اداره حقوقی  مورخه 1353/12/3 مندرج در شماره 144 مجله هفته دادگستری)

سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقق پیدا می کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود.

 

نظریه (شماره 1667/7 مورخه 1369/4/3)

حمل و نقل و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوز مال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد

بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت و کلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق (سرقت) در نظر گرفته می شود.

 

نظریه (شماره: 5620/7 مورخه 1371/6/9)

بنابر مستفاد از آیین نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27 اسفند 1317 و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری

موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب بهمن 1350 ، ابزار کار اسلحه محسوب نمی گردد.

 

نظریه (شماره: 1971/7 مورخه 1372/4/6)

عدم شناسایی سارق و کشف مال مسروق از موجبات صدور قرار منع تعقیب نیست.

 

نظریه (شماره: 2561/7 مورخه 1373/6/8)

اعمال ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلا مانع است.

 

نشست های قضایی:

سوال: منظور قانونگذار از عبارت «سرقتی که موجب حد نیست» در بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی چیست؟

آیا سرقت تعزیری قابل تعلیق نیست؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری بانه، فروردین 84)

با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی حدود شرعی و از جمله سرقت موجب حد قابل تعلیق نیستند

و تعلیق مجازات فقط در محکومیت های کیفری تعزیری بازدارنده قابل اعمال است.

به علاوه مطابق بند 2 ماده 30 قانون مذکور سرقتی که موجب حد نباشد (سرقت تعزیری) نیز قابل تعلیق نیست.

بنابراین، مجازات جرم سرقت اعم ا اینکه از باب حد اسلامی موارد حکم واقع شده و یا به عنوان تعزیر اساسا قابل تعلیق نیست.

 

سوال: با توجه به تعریف سرقت در ماده 197 قانون مجازات اسلامی که در آن پنهانی بودن شرط شده است

آیا سرقت در مواردی که نسبت به خود مال باخته آزار صورت پذیرفته، مصداق دارد؟

به عبارت دیگر با توجه به قید پنهانی بودن در تعریف سرقت، سرقت های مقرون به آزار و تهدید چگونه قابل توجیه است؟

جواب (نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری قائم شهر، آبان 81)

شرط پنهانی بودن سرقت که در ماده 197 قانون مجازات اسلامی آمده است مربوط به سرقت های مشمول حد (موضوع ماده 198) می باشد

و سرقت های تعزیری موضوع مواد 651 به بعد، دارای شرایط خاص مندرج در آن مواد بوده و تحقق آنها مشروط به پنهانی بودن سرقت نیست.

 

وکیل مشهد ، مشاوره و  وکالت تخضضی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915