خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

فهرست مطالب

تحقق جرم خیانت در امانت همسر منوط به تحقق عناصر و ارکان جرم می باشد از جمله عنصر مادی که همان سپردن مال به شخص دیگر به عنوان امانت است و عنصر و رکن معنوی که همان سوء نیت امین در تلف یا استفاده و… مال سپرده شده به شخص می باشد و امین می تواند زوج یا زوجه باشد.

چنانچه ثابت شود یکی از زوجین مال خود را نزد طرف دیگر به امانت سپرده است و آن شخص برخلاف توافق صریح یا ضمنی از مال سپرده شده به عنوان امانت استفاده نماید یا آن را تلف کند و یا منتقل نماید و سوء نیت فرد امین احراز شود، در این صورت جرم خیانت در امانت محقق شده و شخص امین قابل تعقیب به این علت خواهد بود.

خیانت در امانت مابین زوجین چه زمانی تحقق می یابد؟

در جرم خیانت در امانت لازم نیست که تصریح گردد که یکی از طرفین نسبت به مالی که در نزد ایشان سپرده شده است ، امین باشد بلکه رابطه امانی می تواند با توجه به اوضاع و احوال احراز شود لذا همانطور که مستاجر نسبت به مورد اجاره امین است و در صورت تعدی و تفریط در ( عین مستاجره ) ضامن است.

در روابط بین زوجین نیز هریک از زوجین می تواند نسبت به اموال طرف دیگر امین تلقی شود و در صورتی که شخص امین نسبت به مورد امانت تعدی یا تفریط کند ، مثلا از آن بدون اینکه حق استفاده از آن را داشته باشد ، استفاده کند یا آن را تلف یا منتقل نماید بدون اینکه نسبت به این اقدامات اختیاراتی از سوی امانت گذار داشته باشد ، جرم خیانت در امانت تحقق یافته است.

آیا چنانچه پس از بروز اختلاف زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه خانواده توسط وکیل جهیزیه تقدیم کند تا به حق خود برسد.

لکن اگر زوج نسبت به اقلام جهیزیه که فقط اذن در انتفاع از آنها را از سوی زوجه  تا زمانی که زوجه به اذن خود باقی است دارد، تعدی یا تفریط کند مثلا بدون اینکه اختیار نقل و انتقال آنها را داشته باشد ، آنها را به فروش برساند یا آنها را تلف نماید وکیل جرم خیانت امانت در صورتی که تمامی ارکان جرم محقق شده باشد ، می توان زوج را تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کیفری نمود.

آیا به وسیله شاهد می توان جرم خیانت در امانت را احراز کرد؟

در خیانت باید سپردن احراز گردد تحت هر عقدی که این کار بیشتر کتبی است و اثبات عنصر سپردن با شاهد امری تقریبا بعید است اما بازهم به نظر قاضی بستگی دارد.

خیانت در امانت قابل گذشت است؟

این جرم از جمله جرایم مضر به حق مردم و مصلحت عمومی است و رضایت مدعی خصوصی و استرداد شکایت فقط موضوع حق الناس را در این جرم منتفی میکند و حق جامعه به قوت خود باقیست.

برای طرح دعوی خیانت در امانت از کجا باید اقدام نمود؟

طی ماه های اخیر دفاتر خدمات قضائی پذیرای طرح شکایت هستند و دیگر لازم نیست برای طرح شکایت به دادسرا رجوع کرد. خود دفتر شکایت را ثبت و آنرا به دادسرا منتقل میکند.

نمونه شکایت خیانت در امانت زوج نسبت به جهیزیه

بسمه تعالی

برگ شکوائیه
شماره رایانه ۱۶رقمی
تاریخ ….
شماره پرونده. ….

شاکی : نام / نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت – نام پدر / نوع شرکت – تاریخ تولد / ثبت – شماره شناسنامه/ثبت – شماره ملی
جنسیت / تابعیت / دین / شغل / تلفن ثابت / تلفن همراه / آدرس پست الکترونیک
آدرس دقیق پستی / شهرستان / بخش / آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد / کد پستی ده رقمی

نام و نام خانوادگی – شماره ملی : وکیل / قیم / ولی / وصی

مشتکی عنه : (متهم) : نام / نام خانوادگی/ نام شخصیت حقوقی/ نام شرکت / نام پدر / نوع شرکت / تاریخ تولد / ثبت / شماره شناسنامه/ثبت / شماره ملی
جنسیت / تابعیت / دین / شغل / تلفن ثابت / تلفن همراه / آدرس پست الکترونیک
آدرس دقیق پستی / شهرستان / بخش / آدرس دقیق به تفکیک خیابان، کوچه، پلاک، واحد / کد پستی ده رقمی

موضوع
تاریخ وقوع جرم:  ساعت           روز            ماه             سال
محل وقوع جرم:

شرح شکایت خیانت در امانت شوهر

با سلام و تحیت خدمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان …
به استحضار حضرتعالی می رساند :
در مورخه … مشتکی­ عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ­گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن­ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ­گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت هیچ گونه حقی بر استعمال آن­ها خارج از محل زندگی مشترک ندارد. با وجود اینکه هنگام خروج وسایل از محل زندگی یکی از همسایگان شاهد تحقق چنین بزهی بوده است. لذا مشروح وسایل خارج شده به قرار ذیل می­باشد : ۱- .، ۲-… ۳- … و….
حال با عنایت شهادت شهود و نیز به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، از آن مقام محترم تعقیب و مجازات مشتکی­ عنه به اتهام خیانت در امانت نسبت به خروج وسایل زندگی مشترک را استدعا دارم.
ضمناً پیش از رسیدگی ماهوی به شکواییه فوق، دادخواست تأمین خواسته به ارزش مندرج در شکواییه استدعا دارم.

نمونه رای خیانت در امانت همسر

این نمونه رای که در شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است ؛ چکیده رای:

ظاهر در زندگی زناشویی، استفاده مشترک از اموال می باشد، لذا اتهام خیانت در امانت متوجه طرفین نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام م.م. دایر بر ضرب و جرح عمدی حسب شکایت خانم ب.ع.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم، لوث حاصله و ادای سوگند شاکیه به‌عنوان قسامه، نظریه پزشکی قانونی و کیفرخواست صادره، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۴۸۰-۳۶۷ -۲۵۴ و ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت جمعاً ۲ درصد دیه کامله در حق شاکیه ظرف یک سال از زمان بزه محکوم می‌نماید

و اما در خصوص مابقی صدمات به لحاظ عدم امکان ثبوت با قسامه و در خصوص جنبه عمومی ضرب و جرح به لحاظ عدم احراز و در خصوص خیانت در امانت همسر به لحاظ اینکه زوجه اظهار داشته رسید بر امانی تحویل دادن ندارم و ظاهر در زندگی زناشویی هم استفاده مشترک از اموال می‌باشد، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی به برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۸۸۳ مورخ ۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دیه معینه در دادنامه تجدیدنظرخواسته کمتر از حد نصاب بند د از ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قطعی می‌باشد؛ فلذا قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار   علوی‌فر ـ طهماسبی

وکیل مشهد، وکالت و مشاوره

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت