حساب زمان وکالت

حساب زمان وکالت ، وکیل علاوه بر گزارش اقدامات انجام شده به موکل، اگر پولی بابت وکالت دریافت کرده به موکل اعلام و پرداخت نماید در صورت عدم انجام چنین کاری موکل می تواند ابتدا به موجب اظهارنامه و سپس از طریق طرح دادخواست حساب زمان وکالت را از وکیل بخواهد.

ماده ۶۶۸ قانون مدنی درباره دادن حساب زمان وکالت به این صورت مقرر داشته:

” وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد

و آنچه را که به جای او دریافت کرده است رد کند”

با وجود این که به اشتباه دریافت کرده است

باید به صاحب آن رد کند و نمی تواند آن را به موکل بدهد.

موکل می تواند زمان قرارداد وکالت یا پس از آن وکیل را از دادن صورتحساب و معاف کند یعنی ملتزم به شود که گفته وکیل را به عنوان نتیجه محاسبه پذیرد زیرا گفته شد که قانونگذار در تنظیم روابط وکیل و موکل برابر مسامحه نهاده و سختگیری های متعارف در معاملات پرهیز کرده است وکیل امین و نایب برنامه ریزی موکل است و می تواند چندان مورد اعتماد قرار گیرد که از دادن  صورتحساب معاف شود.

گر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.

 

حساب زمان وکالت

 

هرچند وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به ارائه و ایصال ثمن فروشمورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل دادگستری به‌طرفیت آقایان

۱- م.م. ۲- ر.الف. ۳- ف.ع. ۴- م.ذ. ۵- الف.ق.

۶- ع.الف. ۷- ی.م. ۸- ع.ک. ۹- الف.خ. ۱۰- س.د.

به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت

و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی ۶۶۳ فرعی از ۱۶۳۹ اصلی

فعلاً مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی،

با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات

و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه

ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره ۳۴۷۱ مورخ ۷/۸/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره

تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ ۴/۸/۹۰ تنظیمی فیمابین طرفین بوده

و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم

علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی

و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۴ ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد.

 

 حساب تصدی زمان وکالت

 

لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد.

بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۸ و۶۶۷ قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت ورود ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۴ ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم – سوم – و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد .
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

 

 وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

2 پاسخ
  1. مجید خزایی پول
    مجید خزایی پول می گوید:

    سلام،ایا در صورتیکه علاوه بر وکالتنامه ،یک صلحنامه نیز بین طرفین رد و بدل شده باشد و مال الصلح چیزی قید نشده باشد ،میتوان پس از مدت زمان طولانی از گذشت زمان وکالت (۱۵سال) حساب دوران وکالت دریافت کرد

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *