جلب ثالث – وکیل حقوقی

جلب ثالث ، اقامه دعوی از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثال را جلب ثالث گویند . وکیل ملکی در مشهد ، برای مثال شخصی با سند عادی ملکی را به دیگری می فروشد و خریدار علیه فروشنده دادخواست الزم به تنظیم سند رسمی را بدهد ولی معلوم شود که سند ملک به نام فروشنده نیست و فروشنده نیز خود، ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است در این حالت خواهان ممکن است نسبت به شخصی که  سند به نام اوست اقدام به  دعوی جلب ثالث می کند زیرا نهایتا سند رسمی باید توسط او تنظیم شود.

جلب ثالث

 

تشریفات جلب ثالث

طرح این دعوی دارای تشریفات زیر است

نیاز به تفدیم دادخواست دارد

۱.دادخواست جلب ثالث و منضمات آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با الکترونیکی شدن دادخواست دعوی جلب ثالث از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود.

۲.تقدیم این دادخواست بر خلاف ورود ثالث محدود به زمان خاصی است متقاضی جلب شخص ثالث باید نهایتا تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب را بیان کند و سپس ظرف ۳ روز بعد از جلسه اول قابل تقدیم است .

۳.متقاضی جلب شخص ثالث را جالب ثالث و به شخص ثالثی که به دادرسی جلب شده مجلوب ثالث گوییم.

۴.در دعوای جلب شخص  ثالث لازم نیست که اصخحاب دعوی اصلی به عنوان خواندگان جلب ثالث درج شوند.

 

 جلب ثالث در مرحله بدوی

 

هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند

می تواند نهایتا تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده

و نهایتا ظرف ۳ روز پس از جلسه اول دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم کند

این مهلت آخرین موعد تقدیم جلب شخص ثالث است

قبل از آن نیز می توان دادخواست جلب شخص ثالث داد.

متقاضی می تواند ثبل از تشکیل جلسه اول دادرسی

دادخواست را تقدیم کند. وکیل حقوقی در مشهد

 

 جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

 

در مرحله تجدیدنظر همانند مرحله بدوی تا پایان جلسه دادرسی دادخواست خود را تقدیم نماید از آنجا که دادگاه تجدیدنظر مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نیست بنابراین بهتر است که شحصی که قصد جلب شخص ثالث دارد برای تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث خود منتظر جلسه اول دادرسی مرحله تجدیدنظر نباشد.

 

جلب ثالث در مرحله واخواهی

 

بستگی به آن دارد که واخواه اقدام به جلب شخص ثالث کند یا واخوانده

 از طرف واخواه : واخواه باید دادخواست جلب شخص ثالث و دادخواست واخواهی را باهم و به صورت توامان تقدیم دادگاه کند.

از جانب واخوانده : در این حالت مهلت واخوانده برای جلب  شخص ثالث مانند همان است که در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر بیان شد یعنی واخوانده باید نهایتا  تا پایان جلسه اول دادرسی جهات را اظهار نماید و ظرف ۳ روز دادخواست تقدیم نماید.

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *