a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

جرم مزاحمت – وکیل مشهد

جرم مزاحمت – وکیل مشهد

ماده619:

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود

یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید

به حبس از دو تا شش ماه و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

نظریه(شماره: 7/4859 مورخه 10/8/1373)

چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.

 

نظریه(شماره:7/3799 مورخه 13/6/1376)

نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619 ق.م.ا.

منطبق با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد

توجها به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/3 ریال بدهد

ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده

لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه می تواند

حسب مورد اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم طبق ماده 22 ق.م.ا. عمل نماید.

 

نظریه:

فلسفه تصویب ماده 619 ق.م.ا. که از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد،

آن است که افراد نامحرم،مزاحم زنان و کودکان نشوند

مثلا تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی می شود.

اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند

و مصرانه در کوی و برزن پیگیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است

تعرض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمی شود

بیشتر بدانید :
وکیل کیفری ترک انفاق در مشهد

چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی توان در حوزه مشمول ماده مذکور قرار داد.

وکیل دادگستری مشهد

 

نشست های قضایی:

سوال:

آیا عبارت «هرکس» در ماده 619 قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی

صرفا اختصاص به «مردان» دارد یا زنانی را که مرتکب چنین جرمی شوند(تعرض-مزاحمت و توهین) نیز در برمیگیرد؟

جواب(نظر اکثریت – نشست قضایی دادگستری گرگان، آبان 81)

مجنی علیه این بزه اطفال و زنان هستند اما از اطلاق کلمه «هرکس» در صدر ماده چنین مستفاد می شود.

که اگر زنی هم با احراز شرایط مقرر در این ماده متعرض یا مزاحم زن دیگر یا طفلی شود و یا به آنها اهانت کند، مشمول حکم این ماده واقع می شود.

 

سوال:

آیا جرائم مندرج در ماده 619 قانون مجازات اسلامی صرفا با گزارش ضابطین( بدون شکایت شاکی یا وکیل کیفری  متضرر از جرم)  قابل تعقیب است؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری کلیبر، آبان 85)

جرائم موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائمی نیستندکه تعقیب کیفری مرتکب مستلزم شکایت شاکی خصوصی باشد

و درماده 727 قانون مجازات اسلامی نیز به این ماده اشاره نشده است.ب

ه علاوه این ماده برای مجازات افرادی وضع شده که در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و زنان می شوندیا در این محل ها با الفاظ و حرکات

مخالف شئون و حیثیت عمومی به آنان توهین می کنند.

به عبارت دیگر جنبه عمومی جرم به اعتبار عمومی بودن محل وقوع آن مدنظر قانونگذار است.

بیشتر بدانید :
بهترین وکیل جعل در مشهد

و از جمله جرائم موضوع بند 2 ماده 2 و بند 1 ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی و انقلاب(در امور کیفری) هستند. بنابراین، نظر اقلیت تایید می شود.

 

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915