جرم مزاحمت – وکیل مشهد

جرم مزاحمت – وکیل مشهد

ماده۶۱۹:

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود

یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید

به حبس از دو تا شش ماه و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

نظریه(شماره: ۷/۴۸۵۹ مورخه ۱۰/۸/۱۳۷۳)

چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.

 

نظریه(شماره:۷/۳۷۹۹ مورخه ۱۳/۶/۱۳۷۶)

نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۹ ق.م.ا.

منطبق با بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد

توجها به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بدهد

ولی چون در ماده ۶۱۹ علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده

لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه می تواند

حسب مورد اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم طبق ماده ۲۲ ق.م.ا. عمل نماید.

 

نظریه:

فلسفه تصویب ماده ۶۱۹ ق.م.ا. که از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد،

آن است که افراد نامحرم،مزاحم زنان و کودکان نشوند

مثلا تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی می شود.

اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند

و مصرانه در کوی و برزن پیگیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است

تعرض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمی شود

چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی توان در حوزه مشمول ماده مذکور قرار داد.

وکیل دادگستری مشهد

 

نشست های قضایی:

سوال:

آیا عبارت «هرکس» در ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی

صرفا اختصاص به «مردان» دارد یا زنانی را که مرتکب چنین جرمی شوند(تعرض-مزاحمت و توهین) نیز در برمیگیرد؟

جواب(نظر اکثریت – نشست قضایی دادگستری گرگان، آبان ۸۱)

مجنی علیه این بزه اطفال و زنان هستند اما از اطلاق کلمه «هرکس» در صدر ماده چنین مستفاد می شود.

که اگر زنی هم با احراز شرایط مقرر در این ماده متعرض یا مزاحم زن دیگر یا طفلی شود و یا به آنها اهانت کند، مشمول حکم این ماده واقع می شود.

 

سوال:

آیا جرائم مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی صرفا با گزارش ضابطین( بدون شکایت شاکی یا وکیل کیفری  متضرر از جرم)  قابل تعقیب است؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری کلیبر، آبان ۸۵)

جرائم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از جمله جرائمی نیستندکه تعقیب کیفری مرتکب مستلزم شکایت شاکی خصوصی باشد

و درماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نیز به این ماده اشاره نشده است.ب

ه علاوه این ماده برای مجازات افرادی وضع شده که در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و زنان می شوندیا در این محل ها با الفاظ و حرکات

مخالف شئون و حیثیت عمومی به آنان توهین می کنند.

به عبارت دیگر جنبه عمومی جرم به اعتبار عمومی بودن محل وقوع آن مدنظر قانونگذار است.

و از جمله جرائم موضوع بند ۲ ماده ۲ و بند ۱ ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی و انقلاب(در امور کیفری) هستند. بنابراین، نظر اقلیت تایید می شود.

 

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت تخصصی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *