a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

بهترین وکیل قتل در مشهد

بهترین وکیل قتل در مشهد

بهترین وکیل قتل در مشهد ، قتل سنگین ترین جرمی است که در گروه جرایم علیه اشخاص قرار می گیرد، زیرا نسبت به انسان انجام می‌ شود و نیز صدمات جبران ناپذیری را برای فرد مقتول، خانواده وی، خانواده قاتل و جامعه به همراه دارد. به‌ طور کلی جرم قتل به سه دسته تقسیم می شود که در ادامه وکیل در مشهد  انواع و مجازات هرکدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

بهترین وکیل پرونده قتل

هنگامی که شخصی جان شخص دیگری را بدون اجازه ی قانونی بگیرد، جرم قتل نامیده می شود.

قتل عمد:

طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، 4 حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت:
1- شخص قصد کشتن مقتول را دارد، جدا از اینکه عمل مرتکب، کشنده باشد یا نباشد. در این حالت قصد کشتن مهم است و عمل مرتکب باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف است.

2- شخص بدون قصد کشتن مقتول، عملی را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل می شود. این نوع قتل در دعواهای خیابانی بسیار دیده می شود. در این نوع قتل علم و آگاهی قاتل نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.

3- مرتکب نه قصد کشتن دیگری را دارد و نه رفتار و عمل او عرفا کشنده است، اما چون مقتول دارای شرایط خاص مثل بیماری، پیری و یا هر وضعیت دیگر، یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود. اصل بر عدم آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مقتول است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مقتول را می دانسته که انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر این صورت قتل واقع شده عمدی نیست.

4- مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد، بدون اینکه فرد یا جمع مشخص شده ای هدف او باشد، در نهایت جنایت اتفاق بیفتد، مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.

مجازات قتل عمد:

قانون گذار برای قتل عمد، دو نوع مجازات تعیین نموده است:

1- قصاص:
اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است، که طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم (ورثه ” وکبل ارث در مشهد ” مقتول به جز همسرش) و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص می باشد.

2- دیه:
در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص، دیه جایگزین می شود. طبق قانون، دیه ظرف مدت یکسال قمری باید به اولیای دم پرداخت شود و علاوه برآن در صورت عدم قصاص، قاتل به مجازات حبس 3 تا الی 10 سال محکوم می گردد.
با توجه به حساسیت موضوع قتل، پیشنهاد می کنیم حتما با بهترین وکیل قتل در مشهد مشورت نمایید.

کدام موارد قتل صورت گرفته عمدی است اما مجازات قصاص نیست؟

● قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد.
طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ ی مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد.
بنابر ماده 209 این قانون، “هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است”، اما باید اولیا دم زن، قبل از قصاص، نصف دیه مرد قاتل را به او بپردازند، در غیر این صورت قصاص اعمال نخواهد شد.

● قاتل دیوانه یا نابالغ باشد.
هر گاه دیوانه یا فرد نابالغی عمدا شخصی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود، بلکه عاقله ‌ی او باید دیه‌ ی قتل خطا را به ورثه ی مقتول بدهد.

● مقتول دیوانه باشد‌.
هرگاه فرد عاقل، دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه ی مقتول بدهد.

● قاتل مست بوده و به طور کل بی اختیار شده وبرای این کار خود را مست نکرده باشد.

● هر گاه کسی در خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، قصاص نمی شود و باید دیه قتل را به ورثه ی مقتول بپردازد.

● قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن (کسی که خونش باطل بوده و قانون از آن حمایت نمی کند)، عمدا او را کشته باشد.
به دلیل پیچیدگی این موضوع، حتما با  بهترین وکیل قتل در مشهد که حرفه ای و مجرب است، مشورت نمایید.

بهترین وکیل قتل غیر عمد در مشهد

طبق ماده 291 قتل شبه عمد سه حالت دارد:
1 – مرتکب قصد رفتاری را نسبت به مقتول داشته اما قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد. این حالت مصداق بارز قتل غیرعمدی را بیان می کند. در جرایم عمدی رفتار مجرمانه باید منتهی به قتل شود و مرتکب علاوه بر قصد رفتار مجرمانه، قصد قتل را هم داشته باشد ولی اگر فقط قصد رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، قتل غیرعمدی به حساب می آید.

2- مرتکب قصد کشتن مقتول را داشته و رفتارش عرفاً کشنده نباشد، ولی نسبت به موضوع جهل داشته است. به عنوان مثال شخصی قصد داشته رفتاری نسبت به حیوان یا شی انجام دهد، بعداً خلاف آن معلوم می شود که موضوع در حقیقت انسان بوده نه شی یا حیوان و اشتباه کرده است. مثلا شکارچی به گمان اینکه سیاهی از دور، حیوان است به سوی آن شلیک کند، اما معلوم شود که انسان بوده است.

3- شخص مرتکب تقصیر می شود و این تقصیر ممکن است در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و داشتن مهارت باشد و در اینجا شخص مرتکب، نه قصد کشتن را دارد و نه رفتارش عرفاً کشنده است، مانند تصادفات رانندگی.

مجازات قتل شبه عمد:

به دلیل عمدی نبودن، مجازات قصاص منتفی می شود. مجازات قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب است، علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس (در تصادفات رانندگی) نیز اعمال می گردد.
اگر درگیر پرونده ی قتل شبه عمد هستید، آن را به وکیل قتل در مشهد بسپارید.

بهترین وکیل قتل خطای محض در مشهد

این نوع قتل در ماده 292 قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می شود که متهم قصد رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه را ندارد.
1- قتل در خواب یا بیهوشی.

2- قتل به وسیله کودک و مجنون.

3- ارتکاب جرم در اثر اشتباه و خطای شخص: به عنوان مثال شخص تیری را به قصد شکار رها می کند اما به اشتباه به انسان اصابت می کند.

نکته: در حالت 1 و 3 هر گاه مرتکب متوجه باشد که رفتار او نوعاً باعث جنایت بر دیگری می شود، جرم قتل عمد محسوب می شود.

مجازات قتل خطای محض:
صرفا پرداخت دیه توسط عاقله مرتکب به اولیاء دم می باشد که منظور از عاقله مرتکب، به ترتیب طبقاتی ارثی (پدر، پدر بزرگ، فرزند مشترک، برادر، عمو و دایی) می باشند.

تفاوت قتل شبه عمد با خطای محض چیست؟
1- در قتل خطای محض، خطا در فعل، رفتار و نتیجه ای که حاصل می شود صورت می گیرد یعنی شخص قصد رفتار کشنده و در نهایت قتل را ندارد.
اما در قتل شبه عمد، خطا در نتیجه رخ می دهد. به این معنی که شخص مرتکب قصد رفتار دارند ولی نسبت به موضوع جاهل است.

2- در قتل شبه عمد، دیه را مرتکب پرداخت می کند، وکیل دیه در مشهد  اما در خطای محض دیه برعهده عاقله ی مرتکب می باشد.
برای رسیدگی به پرونده ی قتل، آن را به بهترین وکیل قتل در مشهد که با قوانین آشنایی کامل دارد، بسپارید.

اکراه در قتل:

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می‌شود و امر کننده، به حبس ابد محکوم می ‌گردد.

تبصره ۱: اگر اکراه‌ شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌ کننده به قصاص محکوم می شود.
تبصره ۲: اگر اکراه‌ شونده طفل ممیز باشد، نباید قصاص شود و باید عاقله او دیه را پرداخت کند و اکراه‌ کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود.
برای رسیدگی به پرونده ی اکراه در قتل با بهترین وکیل پرونده های قتل در مشهد مشورت نمایید.

شراکت در قتل:

شریک جرم کسی است که خود در عملیات اجرایی جرم، دخالت نداشته باشد، اما با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مرتکب را به انجام آن برانگیخته است. شراکت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری کند.

مجازات شراکت در قتل:
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی «هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده، مشارکت نماید و جرم، مستند به عمل همه آنها باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» و مطابق مواد 214 و 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح ” وکیل نزاع در مشهد “عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد».
برای رسیدگی به پرونده ی شراکت در قتل، آن را به وکیل قتل با تجربه واگذار کنید.

چگونگی طرح شکایت برای جرم قتل در مشهد

ابتدا شاکی پرونده دعوا را در دادسرا محل وقوع جرم مطرح می نماید، سپس بازپرس بعد از انجام تحقیقات لازم و تعقیب متهم، پرونده قتل را به جریان می اندازد. پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود که پس از بررسی های لازم در صورت محکوم شدن متهم به جرم قتل، مجازات کیفری او تعیین می شود. شاکی و متهم هر دو باید برای دفاع از خود در دادگاه  وکیل داشته باشند.

اهمیت وکیل در پرونده قتل:
وکیل قتل با تجربه در امور کیفری توانایی ارائه مشاوره حقوقی به طرفین دعوا در خصوص قتل عمد، شبه عمد و خطای محض را به بهترین شکل دارد. با اطمینان خاطر پرونده قتل خود را به او بسپارید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

09155003417

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915