بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

فهرست مطالب

حضانت کلمه ای عربی است و از ریشه “حضن” به معنی در آغوش گرفتن مادر می باشد. حضانت در لغت به معنای در بغل گرفتن کودک ، پروریدن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگاهداری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند. بهترین وکیل در زمینه حضانت فرزند در مشهد می تواند راهکارهای بسیار خوب ارائه نماید.

بهترین وکیل حضانت

در قانون مدنی تعریفی از کلمه حضانت ارایه نشده است. اما برخی از فقهاء در ارتباط با مفهوم حضانت مصادیقی از آن را ذکر کرده اند :
حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک ، گذاردن او در بستر ، سرمه کشیدن ، پاکیزه کردن ، شستن لباس های کودک و مانند آن .

حضانت فرزند دختر

تا ۷ سالگی: بر اساس ماده قانون مدنی ، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد . بر اساس این ماده ، در صورتی که والدین از هم طلاق بگیرند ، یا به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ، حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن هفت سالگی با مادر است و پدر در این خصوص حقی نخواهد داشت.

بهترین وکیل حضانت فرزند در مشهد در واقع ، قانونگذار حضانت فرزند دختر و همچنین حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی را به این دلیل بر عهده مادر قرار داده است که عواطف مادری اقتضا می کند که فرزند نزد خودش باشد ؛ وکیل خوب در مشهد همچنین اینکه مادر در این سن قادر است که بهتر نیازهای فرزندان خود را برطرف کند .

از ۷ تا ۹ سالگی: بر اساس قانون مدنی ، برای نگه داشتن طفل مادر تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با پدر است . بنابراین ، حضانت فرزند دختر بعد از سن هفت سالگی بر عهده پدر قرار خواهد گرفت . ذکراین نکته ضروری است که فرزندان به محض اینکه به سن بلوغ می رسند ، از حضانت خارج می شوند.

بنابراین ، دختر تا سن بلوغ یعنی نه سال تمام قمری ، همچنان تحت حضانت پدر خود قرار دارد. البته در این سن ، کماکان مادر کودک از حق ملاقات با فرزند خود بهره مند است و نمی توان این حق را از او سلب کرد.

بعد از ۹ سالگی: همانطور که گفتیم ، فرزند دختر بعد از سن نه سالگی از حضانت والدین خود خارج می شود ؛ چرا که به سن بلوغ رسیده است . منظور این است که قانون در خصوص حضانت دختر بعد از نه سالگی تکلیف خاصی تعیین نکرده است . لذا فرزند دختر به محض اینکه به سن نه سال تمام قمری رسید ، خودش می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند.

حضانت فرزند پسر

تا ۷ سالگی: قانون حضانت فرزند پسر را تا سن ۷ سالگی به مادر سپرده است. در قانون سابق حضانت فرزند پسر فقط تا سن ۲ سالگی با مادر بود وکیل طلاق توافقی مشهد اما در عمل بسیاری از والدین با توافق یکدیگر برای مدت بیشتری حضانت طفل را به مادر می سپردند زیرا مادر بسیار بهتر نیازهای جسمانی و عاطفی کودک را برطرف میکرد. از این رو مقنن در صدد اصلاح این موضوع برآمد. تا در نهایت حضانت فرزند پسر را تا سن ۷ سالگی به مادر سپرد.

از ۷ تا ۱۵ سالگی: بر اساس قانون حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است.  حضانت در این سن حق و تکلیف پدر است. نکته ایی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که حضانت پسر تا ۷ سالگی که حق و تکلیف مادر است به صورت شمسی محاسبه می شود و ۱۵ سالگی که سن بلوغ است به سال قمری محاسبه می شود.

بعد از ۱۵ سالگی: طبق قانون فرزند پسر پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت خارج می شود و خود اوست که می بایست انتخاب کند که با کدامیک از والدین خود تمایل به زندگی کردن دارد.

• دادگاه صالح در این مورد دادگاه خانواده است و در جایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه عمومی حقوقی صالح است.
• بنا به فوریت و ضرورت در تعیین تکلیف در نگهداری کودک میتوان از دادگاه دستور موقت مبنی بر نگهداری موقت از کودک گرفت.
• در مدتی که حضانت با پدر یا مادر است طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت و نمیتواند وی را از این حق محروم کند.

فرزند چه زمانی از حضانت والدین خارج می شود؟

در صورت اختلاف بین زوجین ، حضانت طفل بعد از ۷ سالگی با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. مطابق تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری است؛ به این معنی که پس از اتمام ۹ سال قمری که کمتر از سال شمسی است ( حدود ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه) کودک از دایره شمول حضانت خارج می شود . بهترین وکیل حضانت در مشهد  به دلیلی که مقرره صریحی در قانون برای زمان خروج از حضانت تعیین نشده و قانون از این حیث ساکت است و نظرات مختلفی بین قضات وارد شده است .

بنابر رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۶۴ رسیدن دختر به سن بلوغ را دلیل بر رشد قرار داده اند اما در امور مالی این امر استثناء شده که رشد باید احراز شود. بنابراین زمان خروج از حضانت ، بلوغ فرزند همراه با رشد وی است.

برابر قانون حمایت از خانواده ۹۱ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است . بنابراین دادگاه باید در تصمیمات خود به گونه ای حکم کند که مصلحت فرزند رعایت شود. لزوما فردی که به سن بلوغ رسیده باشد از حضانت خارج نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن ۱۸ سال را برای پایان دوره کودکی تعیین نموده است و ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
اما نظر اقلیتی دیگری نیز موجود است که معتقدند فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خارج شده و در نتیجه او می تواند انتخاب کند که با کدامیک از آنان زندگی کند. چون حضانت امر غیر مالی است و مشمول این تبصره نیست .

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حکم رشد در مشهد هریک از زوجین می توانند از دادگاه ( اداره سرپرستی دادگستری ) و ارجاع به یکی از شعب دادیاری سرپرستی تقاضا ی رسیدگی و صدور حکم رشد را نمایند تا پس از بررسی های به عمل آمده و چنانچه ضرورت داشته باشد انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات، دادگاه حکم رشد فرزند را صادر نماید تا مشخص شود وی نزد چه کسی زندگی خواهد کرد .

شرایط دادخواست حکم حضانت

برای اینکه دادخواست قبول شود و به دادگاه ارجاع یابد باید شرایط شکلی و محتوایی آن رعایت گردد وگرنه دادخواست دارای نقص اعلام میشود و پرنده متوقف می شود ودوباره برای پیگیری مجدد باید دادخواست با رعایت تمام شرایط آن طرح گردد که زمان و هزینه بر است.
اولین نکته در طرح دادخواست حضانت، طرح دادخواست در برگ های مخصوص دادخواست می باشد. هزینه دادخواست حضانت چون موضوع دعوا غیر مالی می باشد برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

در قسمت خواسته دادخواست باید عبارت”صدور حکم حضانت فرزند به انضمام تمام خسارات قانونی” نوشته شود. وکیل خوب خانواده در مشهد کپی مصدق عقد نامه،طلاق نامه، شناسنامه خودتان وفرزندتان نیز در قسمت دلایل نوشته شود و متصل به برگ گردد.

نمونه متن دادخواست صدور حکم حضانت

ریاست محترم مجتمع قضائی……….
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره………. عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم که حاصل این ازدواج تعداد………. فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی……….. می‌باشد نظر به وقوع متارکه و طلاق فی‌مابین اینجانبان در دفترخانه شماره………. طی سند طلاق شماره………. مورخ / / و تعیین تکلیف نشدن بابت حضانت فرزندان وفق اصلاحیه مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند/ فرزندان به اسم/ اسامی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/ این جانبه مورد استدعاست. بهتر است از طریق وکیل حضانت اقدام گردد.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

 شماره وکیل پایه یک مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت