نوشته‌ها

قرار جلب به دادرسی

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق ، دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار جلب به دادرسی صادر می شود. به منظور یادآوری اینکه در دادسرا فقط در مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهار نظر می شود، نه درباره مجرمیت یا برائت او ، ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک عنوان قرار جلب به دادرسی را جایگزین عنوان سابق یعنی قرار مجرمیت نموده و اعلام کرده است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی … صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

مطرح کردن پرونده در دادگاه با کیفرخواست

اصولا پرونده در دادگاه های کیفری با کیفرخواست مطرح می شود ، بدین صورت که پرونده در دادسرا تشکیل شده و اگر نظر بازپرس مبتنی بر تقصیر متهم باشد پس از صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با این قرار ، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نموده و پرونده از طریق شعبه بازپرسی برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می شود.

علاوه بر این فرض راه های دیگری نیز وجود دارد که در صورت وجود شرایط آن ها ، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه مطرح می شود مانند قرار جلب به دادرسی صادره از سوی قاضی دادگاه و یا مطرح کردن پرونده با ادعای شفاهی دادستان در دادگاه ، و مواردی که پرونده مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا با دستور دادستان در دادگاه مطرح می شود.

قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند.

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تفاوت حکم جلب با قرار جلب به دادرسی

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح است و بازپرس یا دادیار پس از رسیدگی و بررسی دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که دلایل کافی بر اتفاق افتادن جرم و انجام آن بوسیله متهم وجود دارد و باید در دادگاه محاکمه شود، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. پس از صدور این قرار، پرونده نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود.

اگر این قرار مورد تایید دادستان در دادسرا باشد، اقدام به صدور کیفرخواست (تقاضای دادستان در دادسرا از دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام برای تعیین مجازات متهم) می کند و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مواردی نیز بازپرس یا دادیار به این دلیل که «عمل متهم مجرمانه نیست» یا «عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد» و یا به علت سایر دلایل قرار منع تعقیب صادر می کند و موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود.

حال اگر شاکی به این قرار اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض در دادگاهی انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب شاکی را بپذیرد، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال می کند و دادسرا نیز باید متهم را احضار کند و اتهام را به او تفهیم کند و آخرین دفاعیات و تامین مناسب را از او اخذ کند و پرونده را به دادگاه ارسال کند.

دستور جلب

دستور جلب همانطور که گفتیم برگه ای است که در دعاوی حقوقی و کیفری پس از ارسال احضاریه و عدم حضور شخص صادر می شود. به وسیله این دستور، شخص توسط مامور انتظامی جلب و به مرجع قضایی آورده خواهد شد. دستور جلب در دعاوی حقوقی پس از قطعی شدن حکم و به منظور اجرای رای است. دستور جلب در دعاوی کیفری نیز، هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله اجرای حکم و برای اجرای حکم، صادر خواهد شد.

شرایط قرار جلب به دادرسی

مطابق ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک قرار جلب به دادرسی باید مستدل (دارای دلایل توجیه کننده) و مستند (به مواد قانونی) باشد. این قرار الزاما در خاتمه نحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله بین ختم تحقیقات و صدور قرار نباید بیش از پنج روز باشد ، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات صادر می شود.

متهم نمی‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند.

نکته مهم دیگر درباره‌ی قرار جلب به دادرسی آن است که این قرار از سوی متّهم قابل اعتراض نیست. بنابراین، بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متّهم باید در دادگاه به ارائه‌ی دفاعیّات خود بپردازد و با صدور این قرار، پرونده از دسترس دادسرا خارج و به دادگاه صالح سپرده می‌شود.

صدور قرار جلب به دادرسی در نتیجه اعتراض به قرار منع تعقیب

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم توسط شاکی ، یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود ؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند ، در این صورت ، قرار را صادر و پرونده را برای اخذ تامین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد.

در این حالت ، دادسرا پس از احضار متهم ، تفهیم اتهام ، اخذ تامین مناسب و آخرین دفاع از وی ، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد. (ماده ۲۷۶ ق.آ.د.ک)

موافقت یا مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت ، کیفرخواست صادر خواهد شد.

در صورت مخالفت پرونده نزد بازپرس اعاده می شود. چنانچه بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند ، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی ، ابتدائا تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

وکیل مشهد ، وکالت و مشاوره

بهترین وکیل نسب در مشهد

نسَب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به‌ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است. نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به عبارت دیگر، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر دانسته اند که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است در این مقاله بهترین وکیل نسب در مشهد به بررسی اثبات و نفی نسب می پردازد.

بهترین وکیل اثبات نسب

در تعریف نسب آورده اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به‌واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید. از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می‌گردد.»
نسب مشروع ممکن است مورد نزاع و اختلاف قرار بگیرد، به طور مثال ممکن است مردی فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید. در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه مطرح می‌گردد و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می‌گردد.

اثبات نسب چگونه است؟

۱- اثبات نسب مشروع با جمع سه شرط ممکن است :
اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر در زمان انعقاد نطفه و نه در زمان تولد
اثبات نسب مادری به این معنا که:
اولا : ثابت شود زن وضع حمل داشته باشد.
ثانیا: طفلی که اثبات نسب وی مورد نظر است همان طفلی است که وضع حمل شده است.
اثبات نسب پدر که مهمترین دلیل نسب پدری در کنار دلایلی مانند شهادت و آزمایش خون اماره فراش می باشد.

۲- فروض اماره فراش
فرض اول : اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت که در این فرض باید دو شرط وجود داشته باشد:
-بین زن و شوهر مواقعه انجام شده باشد.
-از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتراز ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
فرض دوم : اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح : در این فرض گاه تولد طفل قبل از ازدواج مجدد زن می باشد که در این صورت اگر از زمان انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد طبق اماره فراش به شوهر سابق ملحق می شود.

اثبات نسب در صورت تولد طفل بعد از ازدواج مجدد زن

لیکن گاه طفل بعد از ازدواج مجدد زن متولد می شود که سه فرض قابل تصور است :
الف- الحاق طفل فقط به شوهر اول ممکن است مانند این که زن پس از ۴ ماه از وقوع طلاق ازدواج کرده باشد و ۵ ماه پس از ازدواج وضع حمل کرده باشد که در این صورت طفل فقط به شوهر سابق ملحق می شود.
ب- طفل فقط به شوهر دوم ملحق می شود مانند این که ۷ ماده از انحلال نکاح اول گذشته و سپس زن ازدواج کرده باشد و ۹ ماه پس از ازدواج دوم زن وضع حمل کرده باشد.
ج- فرضی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است : مانند این که ازدواج ۳ ماه بعد از طلاق واقع شده باشد و طفل ۷ ماه پس از ازدواج دوم متولد شده باشد که در این صورت با توجه به ماده ۱۶۰ طفل ملحق به شوهر دوم می شود (اصل تاخر حادث در مورد بارداری مادر و وقوع نزدیکی و مبنای حمایت از طفل)
۳- در صورت تولد طفل در فاصله ۶ تا ۱۰ ماه از تاریخ وقوع نزدیکی دو اماره وجود دارد : یکی طفل محص.ل آن نزدیکی است ، دوم طفل منتسب به شوهر است.
۴- وقوع نزدیکی بین زن و شوهر در مدت نکاح مفروض است مگر خلاف آن ثابت شود.
۵- اماره فراش در صورتی اعتبار دارد که ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد.
۶- اماره فراش در مورد زنا اجرا نمی شود و نمی توان گفت طفلی که در فاصله ی ۶ تا ۱۰ ماه از تاریخ زنا به دنیا آمده ملحق به زانی است.
۷- اماره فراش در نزدیک به شبهه با محارم و غیر محارم اجرا می شود یا این تفاوت که در اینجا وقوع نزدیکی مفروض نیست و باید ثابت شود.

نسب ناشی از شبهه

بهترین وکیل نسب

بهترین وکیل نسب

 

۱- شبهه ممکن است شبهه حکمی باشد یعنی اشتباه در قانون باشد مانند این که تصور شود نکاح با زن در عده صحیح است و شبهه ممکن است شبهه موضوعی باشد یعنی اشتباه در موضوع حکم باشد مثلا نکاح با زنی که در عده است انجام می شود به تصور اینکه عده منقضی شده است.
۲- بر طبق ماده ۱۱۶۵ ق.م طفل متولد از وطی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه باشند ملحق به هر دو خواهد بود و همچنین هرگاه به دلیل وجود یکی از موانع نکاح ازدواج باطل باشد نسب طفل به هریک از ابوین که جاهل بر وجود مانع باشد مشروع بوده و نسب به دیگری نامشروع است و در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
نسب ناشی از زنا
۱- طفل متولد از زنا (در زمان انعقاد نطفه رابطه ی زوجیت نباشد) ملحق به مرد زانی و زن زانیه نمی شود)
۲- در مورد طفل نامشروع صرفا توارث بین طفل و والدین زناکار او منتفی است لیکن سایر تکالیف مانند اخذ شناسنامه، ولایت، حضانت و انفاق به عهده پدر و مادر طبیعی طفل است (رای رویه سال ۷۶)

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

۱- طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن ، ملحق به شوهر است ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه مرد بیگانه به زن ملحق به شوهر زن نیست.
۲- در رحم اجاره ای (زن و شوهر بعد از انعقاد نطفه ، ضمن توافق با زن دیگری ، از رحم وی برای پرورش حمل استفاده می کنند) ، طفل ملحق به مردی می شود که از نطفه او منعقد شده است.

چنین طفلی دو مادر دارد : یکی زنی که طفل در رحم او پرورش یافته و دوم زنی که در انعقاد نطفه طفل دخالت داشته است. لیکن طفل به شوهر زنی که رحم او اجاره شده مالحق نمی شود هرچند محرمیت وجود دارد.

وکیل نفی نسب

نفی نسب به وسیله پدر را نفی ولد می نامند. بدیهی است که پس از اقامه دعوا، در صورتی که شخصی که ادعای نفی ولد کرده فوت نماید، دعوا به طرفیت وراث او جریان می یابد. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

مشاوره با بهترین وکیل نسب در مشهد قبل از طرح دعاوی نسب باعث تسهیل دستیابی به حقوق قانونی می گردد و موفقیت شما را در \رونده به مراتب افزایش می دهد.

مدت زمان اقامه دعوای نفی نسب

مطابق با ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، این دعوی می بایست در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی نفی نسب پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

البته در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد طفل مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

تفاوت نفی ولد با نفی نسب

نفی ولد شکل خاصی از نفی نسب است که دو تفاوت عمده با آن دارد:
۱. دعوای نفی نسب توسط پدر، مادر یا هر شخص ذینفع دیگری می تواند مطرح شود؛ در حالیکه دعوای نفی ولد تنها توسط پدر قابل اقامه است.
۲. دعوای نفی نسب در هر زمانی می تواند مطرح گردد اما دعوای نفی ولد باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن پدر از تولد فرزند مطرح شود.

ادله اثبات دعوای نفی نسب

۱. نفی فراش: زوج می تواند با ارائه ادله و مدارک خود اماره فراش را نفی کند، لازم به ذکر است که در صورتی که ظرف دوماه از تولد طفل زوج دعوای نفی نسب را مطرح نکند، این دعوا از وی پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که زوج ثابت کند که تاریخ تولد طفل را به وی مشتبه نموده اند.
۲. شهادت شهود: دعوای اثبات یا نفی نسب نیز همانند سایر دعاوی، به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است.
۳. امارات قضایی: ارائه مدارک دال بر حرمت رابطه میان والدین، اشتباه در تاریخ تولد طفل و غیره می تواند از جمله امارات قضایی باشد که در دعوای نفی نسب مورد استدال قرار می گیرد.
همچنین پزشکی قانونی می تواند با انجام آزمایش دی ان ای ، انتساب نسب را تشخیص دهد.
لازم به ذکر است که، با توجه به حساسیت عرفی و شرعی جامعه بر روی مساله حرمت زنا و تولد اطفال ناشی از روابط نامشروع؛ در اثبات دعوای نفی نسب در صورتی که برای طفل شناسنامه صادر شده باشد، بسیار مشکل است.

اقامه دعوای نفی نسب توسط ورثه

علاوه بر پدر و مادر، سایر افراد ذینفع نیز می توانند دعوای نفی نسب را مطرح نمایند. ورثه نیز به عنوان ذینفع می توانند چنانچه از نفی نسب فردی نفع ببرند، این دعوا را علیه او مطرح کنند. برای مثال زمانی که نام فرزند خوانده متوفی در گواهی حصر وراثت قید شده و او جزو ورثه شمرده شده باشد، سایر ورثه می توانند دادخواستی به خواسته ی نفی نسب را به طرفیت فرزند خوانده تقدیم دادگاه نمایند.

اقامه دعوی نسب توسط بهترین وکیل نسب در مشهد باعث می شود که زودتر به نتیجه برسید.

ابطال شناسنامه در ادامه حکم نفی نسب

کسی که به موجب رای دادگاه نسب او نفی شده، باید دادخواستی به خواسته ی ابطال شناسنامه به طرفیت اداره ی ثبت احوال به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال شناسنامه صادر می نماید.
دادگاه صالح جهت اقامه دعوای نفی نسب
دادگاه خانواده از نظر ذاتی و دادگاه خانواده محل اقامت خوانده از نظر محلی برای رسیدگی به دعوای نفی نسب و نفی ولد صلاحیت دارد.

 

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

اولین رکن دعوی این است که چک ویژگی «سند مدیونیت» را نداشته باشد وکیل استرداد لاشه چک در مشهد مانند اینکه چک از راه ربا یا کلاهبرداری یا سرقت و … به دست آمده باشد، یا این ویژگی را به دلایلی که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بر شمرده است از دست داده است مانند اینکه مبلغ آن قبلا پرداخت شده یا منشأ صدور چک، مبایعه نامه ای بوده که با اقاله از بین رفته که در این صورت سند خالی از وجه شده است و باید به صادرکننده مسترد گردد.

وکیل استرداد چک در مشهد

دومین موضوع برای طرح دعوای استرداد لاشه چک این است که صادرکننده طی اظهارنامه ای یا پست دوقبضه سفارشی از دارنده، استرداد لاشه چک را خواسته باشد.
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را دارند تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی
قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه با مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود.
۱. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) تا دویست میلیون ریال باشد: در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مقرر می دارد: «… قاضی شورا با مشورت اعضای شورا یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال …» بنابراین، اگر خواسته دعوی مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم.
۲. میزان خواسته دعوی (مطالبه چک) بیش از دویست میلیون ریال باشد: در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است…»  وکیل حقوقی مشهد باید دعوی خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم.

صلاحیت محلی در استرداد لاشه چک

مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذی صلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان باید در تقدیم دادخواست آن هارا رعایت نماید و الا ممکن است وکیل استرداد لاشه چک در مشهد دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود.
مرحله اول (اقامتگاه خوانده): دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
مرحله دوم (محل سکونت موقت خوانده): در ص.رتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.
مرحله سوم ( محل استقرار اموال غیر منقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیر منقول داشته باشد.

مرحله چهارم (محل اقامت خواهان): در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیر منقول داشته باشد، خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند.

وکیل چک

البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان یا وکیل چک در مشهد حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد، حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

ثبت زمان مشاوره و قبول وکالت

وکیل استرداد لاشه چک در مشهد

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

وکیل پایه یک دادگستری خانواده در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری خانواده در مشهد ، مسایل مرتبط با آن امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از مردم با در نظر نگرفتن این مطلب همواره خود را صاحب نظر میدانند و برای خود و حتی افراد دیگر نسخه های اشتباه و زیان بار می نویسند. چه بسیار زوجینی که به دلیل سهل انگاری از اهمیت وکالت و تنها با مشورت کردن با افراد نابلد در این امر دچار مشکلات زیادی در زندگی شده اند و متاسفانه بنیان ازدواج خود را به همین دلیل از دست داده اند.

علم حقوق به طور کلی شامل شاخه ها و زیرمجموعه های بسیاری است. حفظ بنیان خانواده در یک جامعه ارتباط بسیار نزدیکی با ارتقا سطح رشد فرزندان و سلامت جامعه دارد. در علم حقوق شاخه ای اختصاصا به مسایل حقوقی پیرامون خانواده پرداخته است که در این مطلب به بررسی حقوق خانواده و همچنین ویژگی های یک وکیل خوب خانواده در مشهد پرداخته ایم.

وکیل پایه یک دادگستری خانواده در مشهد

امروزه با افزایش مشکلات اقتصادی و همچنین پیچیده تر شدن وضعیت معیشت، فشار های زیادی بر خانواده ها مخصوصا خانواده های نوپا وارد آمده است. این امر سبب بروز اختلافات وسیع در خانواده شده که در بسیاری از موارد توصیه های تخصصی و علمی حقوق میتواند به رفع مشکلات کمک شایانی کند. این موضوع را میتوان به وضوح در آمار طلاق ثبت شده دید.

همچنین کشور ما ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه همواره در معرض تغییر و تحولات بزرگیست. به دلیل تغییر سریع در سبک زندگی و الگوبرداری های بعضا اشتباه از غرب، فرهنگ های نوینی همواره در حال جا افتادن در کشور می باشند. به عنوان مثال گسترش ارتباطات به واسطه شبکه های اجتماعی ” وکیل فضای مجازی ، دسترسی آسان به سبک های زندگی غیر متعارف و … باعث آن شده که روند تغییر فرهنگ در سال های پیش در کشور به طور چشمگیری انجام شود.

این مسائل و مسائل مشابه با آن که شاید بحث مفصل درباره آن در اینجا نگنجد، باعث آن شده که مسائل و امور مربوط به خانواده ها به شکل پیچیده ای تبدیل شود. همین امر لزوم آگاهی بیشتری درباره مسائل حقوق خانواده را برای افراد میطلبد. از این رو نمی توان با درنظر گرفتن سبک زندگی امروزه از همه افراد جامعه انتظار آن را داشت تا به تمام جنبه های حقوقی و بالاخص حقوق خانواده آگاهی و اشراف کامل داشته باشند.

خوشبختانه در راستای تخصصی شدن رشته ها و حرفه ها، امروزه بخش مخصوص حقوق خانواده در علم حقوق دیده می شود وکلای پایه یک خانواده بسیار کارکشته ای در این زمینه حضور دارند که می توانند مشاوران بسیار خوبی برای افراد در زمینه حقوق خانواده باشند.

 مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

همانطور که در سمت قبل اشاره شد امروزه احتیاج به وکیل آشنا به مسایل حقوق خانواده بیش از پیش احساس می شود. اما سوال مهم در اینجا این است که برای چه مسائلی می توان با وکیل خانواده مشورت کرد؟

در اینجا به صورت فهرست وار به بیان متداولترین مسائل مرتبط با حقوق خانواده میپردازیم و در قسمت های بعد با توضیحات آن همراه شماییم:

 • طلاق در تخصص وکیل طلاق در مشهد
 • مسائل مرتبط با مهریه در تخصص وکیل مهریه
 • اجرت المثل ایام زوجیت در تخصص وکیل خانواده
 • نفقه و مسائل مرتبط با آن در تخصص وکیل نفقه
 • ارث و مسائل مرتبط با آن در تخصص وکیل ارث مشهد

طلاق

طلاق به عنوان پرچالش ترین مسئله در بحث حقوق خانواده مطرح است. وجود جنبه های بسیار متفاوت و همچنین شرایط زیادی که ممکن است هنگام طلاق پیش بیاید بر پیچیدگی های این موضوع افزوده است. وکلایی که در زمینه طلاق فعالیت می کنند می توانند گاها با ساده ترین توصیه ها گره های کوری را در زندگی افراد بگشایند. در اینجا به طور خلاصه به برخی مسائل مرتبط با طلاق میپردازیم:

انواع طلاق

طلاق انواع مختلفی دارد. در اینجا انوااع مختلف طلاق را با هم بررسی میکنیم:

 1. طلاق رجعی: متزلزلترین نوع طلاق. مرد در این نوع طلاع تا سه ماه بعد از طلاق (مدت عده زن) می تواند به همسر خود برگردد و طلاق را برهم بزند.
 2. طلاق بائن: در صورتی که زن دوشیزه باشد و یا یائسه باشد. مرد حق رجوع به زن را ندارد و اگر بخواهد برگردد باید دوباره صیغه خوانده شود.
 3. طلاق خلع: اگر زن در هنگام طلاق چیزی مثل مهریه را به همسر خود ببخشد. مال بخشیده شده می تواند مهریه یا هر مال دیگری باشد. احکام این نوع طلاق مانند طلاق بائن است.
 4. طلاق توافقی: کم دردسر ترین نوع طلاق. در این نوع طلاق طرفین در مورد تمام مسائل از جمله نفقه، مهریه، حضانت فرزندان و … به توافق میرسند. توافق زوجین برای دادگاه قابل قبول است. در این موارد بهتر است برای تضییع حقوق خود حتما با یک وکیل طلاق توافقی در مشهد مشورت نمایید.

زن به طور کلی از داشتن حق طلاق محروم است. مگر اینکه وکیل حق طلاق به عنوان یکی از شروط عقد در اختیاز زن قرار گرفته باشد. اما مواردی وجود دارد که زن می تواند درخواست طلاق داده و در صورت اثبات برای دادگاه طلاق جاری شود. در اینجا به متداولترین این موارد اشاره می کنیم اما برای آگاهی بیشتر و دقیق تر با وکیل خانواده مشورت کنید. این موارد عبارتند از:

 • اعتیاد به مواد مخدر
 • ترک زندگی توسط مرد
 • ازدواج مجدد و بدون اجازه مرد
 • بچه دار نشدن مرد
 • سوء رفتار مرد
 • مشکلات زناشویی ناشی از عیب مرد
 • عدم پرداخت نفقه
 • اثبات خیانت مرد
 • مریضی صعب العلاج مرد
 • رابطه جنسی غیر متعارف
 • و موارد دیگری که برای آگاهی از آن با وکیل خانواده خود مشورت نمایید.

مهریه چیست و نحوه اجرا و وصول آن به چه صورت است؟

مهریه امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین دعاوی خانواده ها محسوب می شود. مهر از نظر بهترین وکیل مهریه مشهد از جمله حقوق مالی است که به محض جاری شدن عقد به زن تعلق می گیرد.

در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی عنوان می شود که (به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند مهریه اش را مطالبه کند.)

مهریه عند المطالبه

دراین نوع از مهریه زن می تواند در هر زمان از شوهر خود مهریه اش را طلب نماید. در اینجا نیازی به اثبات توانایی مالی شوهر نمی باشد. این نوع از مهریه امنیت به مراتب بالاتری را برای زن به همراه دارد و در دعاوی معمولا پروسه زمانی کوتاه تری برای زوجه به همراه دارد.

مهریه عند الاستطاعه

نوع دیگری از مهریه که قانون گذار در نظر گرفته است. شرط تمکن مالی شوهر در این نوع از طلاق وجود دارد. در خصوص وصول آن ابتدا زوجه بایستی به اثبات تمکن مالی شوهر بپردازد و بعد از آن می تواند تمام مهر خود را به صورت کامل و در اسرع وقت دریافت نماید.

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مهریه آن است که می توان بخشی از مهریه را به صورت عند المطالبه و بخش دیگری از آن را عند الاستطاعه در نظر گرفت. در این صورت هر بخش از مهریه تابع قواعد و مقررات مربوط به خودش می باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت

برخی از کارها هستند که به طور کلی و شرعا به عهده زن نمی باشد. کارهایی که مخصوصا در عرف برای انجام دادن آنها مزد در نظر گرفته می شود. اگر این دست از کارها توسط زوجه برای دادگاه توسط وکیل اجرت المثل اثبات شود، زوج ملزم به پرداخت اجرت المثل آن می شود. اینکه دقیقا مصادیق و نمونه ها و شرایط دریافت اجرت المثل چیست و چگونه محاسبه می شود در اینجا نمیگنجد اما به زبان ساده باید گفت که اجرت المثل به کارهایی تعلق می گیرد که بر عهده زن نبوده و با درخواست شوهر انجام شده است.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با تقدیم دادخواست از طرف زن به دادگاه خانواده انجام می گیرد. همچنین در پرونده های طلاق یکی از مسائلی که باید توسط وکیل خوب طلاق مشهد تعیین تکلیف شود، اجرت المثل ایام زناشوییست.

نفقه و مسائل مرتبط با آن

نفقه در واقع به مجموع نیاز های متعارف و متناسب با شان و منزلت زن است که مرد مکلف است که آنها را فراهم کند. نیازهایی از قبیل مسکن مناسب، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و … که مرد موظف است آنها را متناسب با شرایط اجتماعی همسر خود برای ایشان فراهم کند.

پرداخت نفقه شرایطی دارد که یکی از شروط اصلی آن انجام تکالیفی است که قانونا بر عهده زن می باشد. اگرچنانچه اثبات شود که زن در انجام امور متعهد به آن کوتاهی کرده است، از گرفتن نفقه محروم میشود. بهتر است از وکیل خوب نفقه مشهد کمک بگیرید

بحث نفقه در هنگام طلاق یکی از مسائل پرچالشی است که باید توسط دادگاه تعیین تکیف شود. پیچیدگی های اثبات بسیاری از مسائل گاها از توانمندی افراد ناآگاه به مسایل حقوق خانواده خارج است. از این رو نفقه به عنوان یکی از مهمترین مسائلیست که یک وکیل پایه یک خانواده در مشهد می تواند در خصوص آن به شما کمک کند.

ارث و مسائل مرتبط با آن

بعد از فوت معمولا از افراد اموال و دارایی هایی می ماند که وارث شخص متوفی، صاحب آن مال می شود. بسیاری از افراد هستند که قبل از فوت به دلیل جلوگیری از مشکلات و پیچیدگی های مرتبط با ارث ، خود اقدام به تعیین وضعیت مال و اموال خود می کنند. بسیاری ترجیح می دهند با اخذ یک وکیل خانواده، وصیت نامه ای رسمی و قانونی را در اختیار وکیل پایه یک خانواده قرار داده که پس از فوتشان به طور مشخص وضعیت سهم الارث وارثان خود مشخص باشد. در این بین دیده شده است که بسیاری افراد بدون مشورت با وکیل خانواده اقدام به تعیین سهم الارث می کنند. توصیه می شود قبل از انجام این کار با یک وکیل خوب مشهد مشورت نمایید.

وکیل مشهد

در مطلب حاضر وکیل پایه یک دادگستری مشهد به متداولترین مسائل مرتبط با حقوق خانواده پرداختیم. مطالب بسیار زیاد دیگری نیز همچنان باقیست که سبب بسیاری از دعاوی دادگاه های خانواده است. امروزه دادگاه های خانواده یکی از پرمراجعه ترین دادگاهای کشور محسوب می شود. از همین رو وجود وکیل خانواده یکی از الزامات زندگی در جامعه امروز محسوب می شود.

 ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷