a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وجه التزام و خسارت تاخیر دیه – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه  وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو...

ادامه مطلب

افزایش و کاهش خواسته – وکیل مشهد

افزایش و کاهش خواسته تعریف خواسته تعیین خواسته و بهای آن از شرایط دادخواست است. تقدیم دادخواست به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می کند، اعلام نسبی را می خواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را می خواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست می کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا می کند و… با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد....

ادامه مطلب

شرایط و مراحل تغییر اسم – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

شرایط و مراحل تغییر اسم هر شخص می تواند برای یکبار نسبت به تغییر نام خود از طریق مراجعه به ادارة ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام نماید.چنانچه به هر دلیل ادارة ثبت احوال مربوطه درخواست مزبور را نپذیرفت شخص می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست خود را مطرح نماید.شرایط تغییر اسم در شناسنامه چگونه است؟علاوه بر موارد مزکور در بند 1 شرایط دیگر اینکه درخواست تغییر نام برای اولین بار باشد،نامی که درخواست تغییر آن داده می شود جزو اسامی مقدس نباشد و یا چنانچه نام مقدس است با نام مقدس دیگری تقاضای تغییر داده شود،هزینه تغییر اسم...

ادامه مطلب

وکیل واخواهی در مشهد – اعتراض به رای غیابی – وکیل مشهد – وکیل پایه یک در مشهد

وکیل واخواهی در مشهد  واخواهی چیست واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر شده، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. واخواهی و اعتراض به رای غیابی . وکیل واخواهی در مشهد  شرایط غیابی بودن رای دادگاه1. خوانده یا وکیل یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد2.به طور کتبی دفاع نکرده باشد.3.اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. آثار واخواهي 1-  اثر تعليقي بر اجراي حكم:  واخواهي مانند تجديد نظر اثر تعليقي دارد. بدين معني كه تا انقضاء مهلت واخواهي صدور دستور...

ادامه مطلب

تجدید نظرخواهی – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تجدیدنظرخواهی  تجدید نظر به معنای دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است؛یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 330 تا 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.   جهات تجدید نظرخواهی  در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از:1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. 2-  ادعای فقدان شرایط قانونی...

ادامه مطلب

حکم ورشکستگی – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

 حکم ورشکستگی ورشکستگی حکمی است مختص اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی که در صورت عجز از پرداخت دیون حالبه درخواست خود تاجر، طلبکاران یا اشخاص ذینفع و مدعی العموم صادر می گرددو پس از احراز تاریخ توقف تاجر از دخالت در امور مالی خود قانونا منع خواهد شد.اگرچه ورشکستگی از لحاظ دسته بندی ماهوی در بین دعاوی حقوقی قرار می گیرد  تفاوت حکم ورشکستگی با سایر دعاوی حقوقی بردخلاف سایر دعاوی در ورشکستگی اصل نسبی بودن حکم، حاکمیت ندارد.به این معنی که حکم ورشکستگی علاوه بر طرفین دعوی نسبت به همه اشخاصی هم که از نظر مالی به هر نحوی با...

ادامه مطلب

وکیل و وکالت – وکیل مشهد

وکیل و وکالت وکالت در لغت:به معنای واگذار کردن ، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است .وکالت در اصطلاح فقهیعقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار دهد.وکالت در اصطلاح حقوقیوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نمایدوکالت دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می شود را وکیل می گویند. وکالت در قانون مدنی وکالت در ماده 656 قانون مدنی ( عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود...

ادامه مطلب

خط زدن حواله کرد در چک

خط زدن حواله کرد در چک دادنامه هاى صادره در خصوص(خط زدن عبارت "به حواله کرد" در متن چک) 1.هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشداما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند . به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده استو حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است. ?تاریخ رای نهایی: 1393/03/17 ?شماره رای نهایی: 9309970269400286 ?شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2.در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و...

ادامه مطلب

ابطال رای داوری – وکیل مشهد

ابطال رای داوری مبحث اول : توضیح دعوی مطابق با ماده 454 قانون آئین دارسی مدنی كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند و به شرح ماده 489 قانون فوق الذکر :رأي داوري در مـوارد زيـر بـاطل اسـت و قـابليت اجرايي ندارد: 1- رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد. 2- داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است. 3- داور خارج از حدود اختيار خود...

ادامه مطلب

وکالت در دعاوی – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 وکالت در دعاوي دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت و همچنین وکالت از ناحیه موکل می باشد. تعداد وکیل در دعاوی حقوقی ماده 31 - هریک از متداعیین میتوانند براي خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. ارگانهایی که می توانند نماینده حقوقی داشته باشند ماده 32 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتی،نهادهاي انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکهامیتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا یادفاع و تعقیب دعاوي مربوطاز اداره حقوقی خود یاکارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده...

ادامه مطلب
Call Now Buttonتماس