وکیل مرحله دادسرا در مشهد

وکیل مرحله دادسرا در مشهد

وکیل مرحله دادسرا در مشهد


وکیل مرحله دادسرا در مشهد

 

 

تحقیقات مقدماتی جرایم (به استثناء جرایم منافی عفت و نوجوانان) در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس و تحت نظارت دادستان انجام می شود، دادسرا در کنار دادگاه‌های کیفری به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول می باشد .تحقیقات مقدماتی کلیه اقدامات و تصمیمات است که به منظور کشف جرم ، جمع آوری دلایل و آثار جرم و تسلیم متهم به مراجع قضایی انجام می گردد.

ویژگی تحقیقات مقدماتی

۱.غیرعلنی و سری بودن غیرعلنی بودن شامل اصحاب دعوا یعنی وکیل کیفری در مشهد آنان نمی شود

۲.غیر ترافعی بودن : یعنی سوال و جواب در دادسرا به صورت یکجانبه است

البته در مواردی که جهت کشف حقیقت بازپرس یا دادیار اقدام به جلسه مواجهه حضوری با شاکی، متهم و شهود و وکیل خوب در مشهد آنها می نماید

شروع به تحقیقات

۱.شکایت شاکی

۲.اعلام ضابطین دادگستری

۳.جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد

۴. اظهار و اقرار متهم

نقش وکیل در دادسرا

در سیستم دادرسی عادلانه شاکی و متهم از حقوق کامل برای پیگیری شکایت و دفاع از اتهام انتسابی خود برخوردار هستند و عدالت ایجاب می کند که متهم با برخورداری از وکیل در مشهد بتواند از اتهامات وارده به خوبی دفاع نماید در دعاوی کیفری شکایت ممکن است در کلانتری یا دادسرا مطرح شود در قانون اساسی نیز حق برخورداری از وکیل در مرحله دادرسی به رسمیت شناخته شده است بنابراین متهم حق برخورداری از وکیل را در مرحله دادسرا نیز دارد و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد که این  وکیل نباید در تحقیقات مقدماتی مداخله کند و صرفاً در انتهای جلسه مطالبی را که برای کشف حقیقت لازم است به مقام قضایی متذکر شود.

مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفتهاست. حق ملاقات با وکیل و پزشک و شماره تلفن وکیل در مشهد با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *