وکیل قصور پزشکی در مشهد

وکیل قصور پزشکی در مشهد

 وکیل قصور پزشکی در مشهد : جرایم پزشکی از غفلت نشات گرفته و متفاوت از تقصیر پزشکی است چرا که در تقصیر عمد و اراده وجود دارد و مصادیق آن را قانونگذار بیان نموده که می توان به بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره کرد.

اکثر دعاوی که علیه پزشکان مطرح می گردد، در خصوص بی احتیاطی ، بی مبالاتی در درمان، اشتباه در تشخیص ، بی توجهی و عدم مراقبت بعد از عمل جراحی می باشد که متأسفانه باعث عیب و یا نقص در بیمار می گردد و یا مرگ بیمار را در پی دارد. از سوی دیگر برخی اعمال از سوی پزشکان قانونا تخلف می باشد از جمله عدم رعایت موازین علمی ، افشای سر، انجام اعمال خلاف شئون و فریب بیمار است.

وکیل قصور پزشکی

یکی دیگر از دعاوی مطرح در حوزه حقوق پزشکی اتفاقات منجر به فوت یا صدمه بدنی به بیمار است که شاکی دعوایی را تحت عنوان مطالبه دیه فوت و صدمات ناشی از قصور پزشکی مطرح می نماید.

در صورتی که عمل و اقدام پزشک و کادر درمان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی به بیمار وارد گردد می توان با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اثبات تقصیر مقصرین و مطالبه دیه و خسارتهای مالی وارده اقدام نمود.

در این خصوص به لحاظ تخصصی بودن موضوع از نظریات سازمان پزشکی قانونی استفاده می گردد که در نهایت تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا میزان آن و یا بی گناهی آنان بر عهده قاضی صادرکننده حکم می باشد.

در حالی که تخلف صورت پذیرفته ، متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل و جرح و نقص عضو باشد با مرتکب آن برابر قانون برخورد خواهد شد. بنابراین می توان از جنبه حقوقی و کیفری نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمود.

کوتاهی کادر درمان در اتاق عمل، عفونی بودن اتاق عمل، تزریق دوز نامناسب دارو و… میتواند در مرگ بیمار تأثیرگذار باشد که قصور پزشکی بوده و باعث ضمان و مسئولیت افراد دخیل می باشد. همانطور که بیان گردید موضوع دعاوی پزشکی تخصصی و حضور وکیل امور پزشکی و وکیل جرایم پزشکی بسیار تعیین کننده در نتیجه خواهد بود.

مرجع رسیدگی به جرایم پزشکی

رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود ، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود ، محاکم دادگستری و هیات های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند .

به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند،چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز،یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست میتوانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند :

۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از۲۰ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.

۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

باز هم باید تاکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچکدام مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

وکیل کیفری جرایم پزشکی

تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.

رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت مجاکم عمومی دادگستری است.جرائم بهداشتی جزء جرایم عمومی و غیر قابل بخشش می باشد و از این جهت که به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت زیادی برخوردار است.

این جرایم از حساسیت موضوعی خاصی برخوردار است و از این حیث رسیدگی به آن اهمیت فراوانی دارد.

از سویی مطابق قانون هرکس بدون داشتن پروانه رسمی و قانونی به امور پزشکی ، داروئی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و… اشتغال ورزد و یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر اینکه بلافاصله محل کار آن ها توسط وزارت بهداشت تعطیل می گردد به مجازات متعدد محکوم خواهند شد.

بخشنامه جرایم پزشکی

با توجه به وجوب کاهش زندانیان قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس برای پزشکان را حذف و مجازاتهای جایگزین را برای این مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ :«مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

از این رو بهتر است به جای آنکه قشر سالم و تحصیل کرده سالهایی از عمر خود را در کنار مجرمین حرفه ای بگذرانند با مجازات های جایگزین تنبیه شوند.

*بخش نامه رییس قوه قضاییه در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس در خصوص جرائم پزشکان:

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

شماری از جرائم مربوط به پزشکان

  • سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی
  • افشا اسرار مربوط به بیماری افراد
  • انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی
  • جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
  • فریفتن بیمار
  • صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک

اکثر افراد میپندارند چون پزشکان برای شروع اعمال جراحی از خانواده بیمارامضا میگیرند دیگر نمیتوانند نسبت به آن پزشک و اعمال او اعتراضی داشته باشند وکیل قصور پزشکی در مشهد حال آنکه آنها همچنان این حق را دارند تا درصورت قصور و سهل انگاری پزشک و یا تیم پزشکی اعلام شکایت نموده و آن را پیگیری نمایند.جرائم مربوط به پزشکان اغلب نیاز به شاکی خصوصی دارند و با شکایت شاکی خصوصی به مرجع ذی صلاح روند رسیدگی آغاز میگردد.

مراحل شکایت قصور پزشکی در مشهد

برای شکایت از پزشکان از طرق مختلفی میتوانید استفاده کنید.

۱٫در جرائم ساده میتوانید با شماره ۱۶۹۰ تماس بگیرید.این شماره مربوط به سازمان نطام پزشکی میباشد که از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده است.با تماس شما با این ساامانه شکایت شما ثبت شده و جلسه ای مبنی بر رسیدگی به شکایت شما تشکیل خواهد شد.مطابق آمار ۶۸ درصد از شکایات در جلسه اول منجر به مصالحه خواهند شد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که به هر نوع شکایت مربوط به پزشکان رسیدگی میکند.

شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت(در صورتی میتواند مرجع شکایت باشد که پزشکی با همکاران خود مشکلی داشته باشد که هزینه دادرسی آن کمتر از ۲۰ میلیون باشد.همچنین در مواقعی پزشک و بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند این مجموعه رسیدگی به پرونده انها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی را بررسی میکند.

در تمامی انواع شکایت از پزشکان نظر پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است چرا که نظر دادن و صدور رای در مورد این مطالب تخصصی است و نظریه کارشناسان پزشکی مبنای رای قاضی است.

آدرس و تلفن سازمان نظام پزشکی مشهد

در نوشته وکیل قصور پزشکی در مشهد به جهت سهولت دسترسی مرذم و بیماران، آدرس و شماره تماس سامان نظام پزشکی مشهد را در ادامه آورده ایم. شما می توانید به راحتی با این سازمان در ارتباط باشید.

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی، حامد ۹، سازمان نظام پزشکی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۰ – ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۲

وکیل قصور پزشکی در مشهد

تنوع جرایم درمانی ، بهداشتی و داروئی ، پراکندگی قوانین و مراجع رسیدگی مختلف در این خصوص ، لزوم حضور وکیل در چنین دعاوی را بسیار حائز اهمیت نموده است. وکیل مشهد با بهره مندی از وکیل متخصص در جرایم پزشکی خدمات صفر تا صد در خصوص مشاوره حقوقی جرایم پزشکی، نحوه شکایت از پزشک، وکالت جرایم پزشکی در مشهد و وکیل برای پرونده پزشکی را توسط بهترین وکیل جرایم پزشکی برای شما محیا نموده است.

دعاوی پزشکی از دعاوی مبتلا به حقوقی می باشد که امروزه مصادیق بسیار زیادی پیدا نموده است که می توان به قصورات پزشکی منجر به فوت یا نقص همچنین جرائم بهداشتی و داروئی ، مداخله در امور پزشکی، مطالبه دیه فوت و صدمات ناشی از قصور پزشکی اشاره نمود.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *