وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

فهرست مطالب

سایت وکیل مشهد  با تخصصی نمودن پرونده ها، برای حصول بهترین نتیجه، وکیلی را که عنوان بهترین وکیل  در مشهد را در موضوع شما دارد،به کار گیری می نماید.

ماده ۶۷۳:

خیانت در امانت هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است.

یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید .به یک سال تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

بهترین وکیل سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

 آرای دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه(شماره: ۵۹۱ مورخه ۱۳۷۳/۱/۱۶)

خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصیو مصالح عمومی است.رضایت مدعی خصوصی با استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رای شعب ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت داردصحیح تشخیص می شوداین رای بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شدهبه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.

نظریات مشورتی:

نظریه(شماره: ۹۱۱۰/۷ مورخه ۱۳۷۹/۱۰/۴)دادگاه حق توقیف اموال موضوع خیانت در امانت راکه موجود میباشد دارد هرچند که اموال مذکور توسط متهم به دیگران منتقل شده باشد.

نظریه(شماره: ۶۸۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۱/۷/۲۷)

چنانچه مال موضوع خیانت در امانت عینا موجود باشد،حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال میتواند از دادگاه صادر کننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم به رد مال(عینی) بنماید

و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

نظریه حقوقی

حسب ظاهر تعریف سند مبتنی بر اینکه سند نوشته ای استکه ممضی به امضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر متعهد باشد،باید گفت سفید امضاء سند محسوب نمی شود

ولی با توجه به عرف قضایی وبا توجه به مفاد مواد قانون مدنیدر قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانون مذکور،مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چک و رویه قضایی می توان گفت؛سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شده است.با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضاء کردو به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نمایددر حقیقت به دارنده اختیار و وکالت دادهتا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید.با این وصف صدور سند به صورت سفید امضاءفقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرندهسفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم نموده الزام آور است.بنابراین میتوان گفت اصل بر این استکه نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاء کنندهمدعی سوء استفاده از آن شوددر این صورت اثبات ادعا با مدعی است و در صورت اثبات،سند مذکور فاقذ ارزش حقوقی خواهد بود.

وکیل خوب سوء استفاده از سفید امضاء در مشهد

 نشست های قضایی:

سوال: شخص (الف) شکایتی علیه شخص (ب)بر جعل امضاء سند عادی ( برگ تسویه حساب) مطرح میکند.دادگاه بدون ضمن بررسی های خودنظر اداره تشخیص هویت را تصدیق میکند که:«اصالت امضاء شخص (الف)،تاریخ قید شده در برگه تسویه حسابمبین زمان واقعی صدور امضاء نیست؛به عبارت دیگر سند مزبوردر ابتدا به صورت سفید امضاء تهیه شده است.با عنایت به مراتب صدر الذکر دادگاهبدون حکم برائت شخص (ب) را صادر میکند.

و این حکم در دادگاه تجدید نطر ابرام میشود.» وکیل کیفری شاکی مجددا در دادسرا دایر بر استفاده سفید امضاء اعلام جرم میکندو در تحقیقاتی که از شخص (الف) می شود، نامبرده اعلام میداردهرچند امضاء ذیل سند متعلق به او نیست،تقاضای رسیدگی به بزه سفید امضاء را دارد.حال آیا شکایت کیفری  وکیل شاکی محمل قانونی دارد؟

بهترین وکیل کیفری مشهد

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی  دادگستری بابل،تیر ۸۴)

تقدم و تاخر امضاء منعکسه در ذیل سند بامندرجات متن سند مرقوم به تنهایی دلیل وقوع جرم نیستو فقط میتواند اماره ای بر این باشدزیرا ممکن است امضاء متن سنداز ناحیه یک شخص(اصیل) تحریر یافته باشدولی در زمانهای مختلف که به هرحال توجه بهدلایل و قراین دیگر برای کشف حقیقت ضرورت دارد.ثانیا، سوءاستفاده از سفید امضاءمتعلق به دیگری اعم از اینکه به ویسپرده شده باشد یا به هر طریقی به دست آمده باشد

مشمول عنوان خاص  این جرم (سوءاستفاده از سفید امضاء)و منطبق با ماده ۶۷۳ می باشدنه مواد مربوط به جعل سند، هرچند که این امر نوعی سند سازی استو صرف نظر از اینکه قبلا به موضوع این سندتحت عنوان جعل رسیدگی و حکم برائت متهم صادر شدهو علب الاصول نمیتوان با عناوین دیگر همان موضوع را مطرح کرد.اصولا سوء استفاده از سفید امضاء منوط به این استکه شاکی امضاء منتسب به خود را قبول داشته باشدو چون در فرض سوال شاکی امضاء منتسب به خود را قبول نداردبحث سوء استفاده از سفید امضاء منتفی استو وکیل شاکی هم نمی تواند بر خلاف ادعای موکل خود مطالبی اظهار کند.

سوال: در صورتی که شخصی چک امضاء شده  پیدا کرده و  وجه آن را وصول کند آیا عمل مشارالیه وصف مجرمانه دارد؟

جواب(نظر کمیسیون – نشست قضایی دادگستری آذر شهر، بهمن ۸۱) موضوع جرم است و به نظر میرسد از مصادیق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی است

وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نكو داشت نام آوران عرصه هاي گوناگون داراي دو ويژگي متمايز است:  اول آنكه، انسان نكو داشته از اقليم فردی خويش خارج می‌شود و وجهه‌ای اجتماعي می‌يابد، با اين توجيه كه هر بزرگداشتی بزنگاهی است كه سبب می‌شود تا انسان ستوده از قلمرو خويشتن خويش درگذرد و به مقام فرزانگی برسد. نكو داشت لاجرم قرين نيكنامی است و نيكی شانی اخلاقی دارد. بنابراين نكو داشت همانگاه كه رفتار نامداران را چونان معيارهای اخلاقی تعريف می‌كند، در باطن پاسداشت خوبی و رفتار نيك است

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تعیین وقت حضوری مشاوره و وکالت