وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد ؛ کودکان برای رشد و نمو خود نیازمند پرورش و مراقبت در محیط امنی به نام خانواده هستند. اهمیت مسئله حضانت فرزند، موضوع واضحی ست که نیازی به دلیل و برهان ندارد و اهمیت تربیت فرزندان و تاثیر آن در آینده ی جامعه بر هیچ فردی پوشیده نیست، به همین دلیل قانون گذار به این موضوع، توجه خاصی داشته است. در ادامه به بررسی قوانین حاکم بر حضانت فرزند خواهیم پرداخت.

وکیل خوب حضانت فرزند

حضانت فرزند به معنای مراقبت و تربیت روحی و جسمی کودک، تهیه تمام لوازم و وسایل مورد نیاز برای ادامه ی زندگی او مانند تهیه ی البسه، خوراک، مسکن و خدمات بهداشتی و.. است. هرچند که قانون به جنبه پرورش جسمی کودک نسبت به جنبه تربیتی و پرورش اخلاقی او توجه بیشتری دارد.

تفاوت حضانت با ولایت:

حضانت با ولایت تفاوت دارد.

۱. حضانت فرزند شامل مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت او می باشد.

۲. برای ولایت فرزند، اولویت با پدر است و در نبود پدر، بر عهده ی جد پدری است، اما در خصوص حضانت فرزند، در نبود پدر، در صورت صلاحیت مادر بر عهده اوست.

۳. حضانت فرزند بر مبنای قانون مشخص شده است و با حکم دادگاه یا با توافق والدین می توان آن را تغییر داد، اما ولایت یا همان ولایت قهری را نمی توان با توافق یا حکم قانون تغییر داد.

۴. در بحث حضانت فرزند، وکیل نفقه در مشهد : هزینه ی نگهداری و نفقه فرزند به عهده پدر و در نبود او با جد پدری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با وکیل خوب در مشهد برای امر حضانت مشورت نمایید‌.

پس از طلاق حضانت فرزند به عهده کیست؟

حضانت فرزند برای پدر و مادر در قانون مشخص است. طبق ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی، بعد از طلاق (به هر نوغی که باشد) هنگامی که حضانت فرزند بر عهده ی یکی از والدین است،

هیچکدام از آنها حق سرپیچی کردن از حضانت فرزند یا این وظیفه را به والد دیگر تحمیل کردن را ندارد

و هر یک از آن ها می توانند توسط وکیل حضانت فرزند اقدام نمایند.

اگر یکی از والدین از نگهداری کودک امتناع کرد،

دادگاه باید حضانت فرزند را به قیم دیگر یا به یکی از بستگانی که حضانت فرزند بعد از بستگان درجه اول به عهده اوست بسپارد

و اگر هیچکدام ممکن نبود حضانت فرزند را به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد به خرج مادر تأمین کند.

به دلیل اهمیت موضوع حضانت فرزند پس از طلاق، از وکیل حضانت فرزند در مشهد کمک بگیرید.

شرایط حضانت فرزند پس از طلاق چیست؟

قانون این شرایط را با توجه به سن فرزند تعریف می کند:

● حضانت فرزند با سن کمتر از ۷ سال:
اگر سن فرزند کمتر از ۷ سال بود و پدر و مادر طلاق گرفته بودند، در این حالت فرزند نه به سن بلوغ رسیده است و نه رشید محسوب می شود، در این شرایط، کودک به دلیل وابستگی و حساسیت سنی باید نزد مادر خود باشد. پس تا ۷ سالگی، حضانت فرزند به عهده مادر است.

● حضانت فرزند با سن بیشتر از ۷ سال (غیر رشید):
بعد از تمام شدن ۷ سالگی، پدر حضانت فرزند را به عهده خواهد گرفت اما چنانچه والدین در مورد حضانت فرزند، دچار مشکل شوند، طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، دادگاه مصلحت کودک را در الویت قرار داده و با توجه به شرایط تصمیم می گیرد که چه کسی صلاحیت نگه داری و حضانت فرزند را خواهد داشت.

● حضانت فرزند با سن بیشتر از ۷ سال و عدم صلاحیت پدر:
در صورتی که پدر از نظر قانون صلاحیت حضانت فرزند را نداشته باشد، حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و تا سن بلوغ شرعی ادامه پیدا می کند.

● حضانت فرزند پس از سن بلوغ شرعی:
سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال تمام قمری است که در این سن از حضانت والدین خارج شده و تصمیم برای چگونگی زندگی بر عهده ی خودشان می باشد و دادگاه از این سن به بعد در مورد حضانت فرزند نقشی نخواهد داشت.

شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین به چه صورت است؟

بر طبق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود. یعنی در صورت فوت پدر، مادر حضانت طفل را بر عهده خواهد گرفت و به جد پدری واگذار نمی شود. در صورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مادر را دارای صلاحیت لازم برای حضانت فرزند نداند، حضانت فرزند را از او خواهد گرفت.

چناتچه درگیر پرونده حضانت فرزند با فوت والدین هستید، آن را به وکیل حضانت فرزند در مشهد بسپارید.

حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی:

در خصوص طلاق به صورت توافقی شرایط تا حدودی متفاوت می باشد، به این صورت که تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند و شرایط آن از جمله میزان ملاقات طرف مقابل با فرزند، نحوه ی پرداخت نفقه و میزان آن تا قبل از سن بلوغ فرزند مانند سایر شرایط موجود در طلاق توافقی، حاصل توافق زوجین می باشد، از نظر وکیل مهریه مشهد در  بعضی طلاق هاتی توافقی زوجه در قبال بخشش مهریه حضانت می گیرد.

اما در مورد شرایط حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ مانند سایر انواع طلاق خواهد بود

به دلیل تفاوت هایی که طلاق توافقی با انواع دیگر طلاق دارد، حتما پرونده حضانت فرزند خود بعد از انجام آن توسط وکیل طلاق توافقی مشهد بسپارید.

موارد عدم صلاحیت حضانت فرزند:

● اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا قمار
● مشهور بودن در فحشا و یا فساد اخلاقی مانند رابطه نامشروع
● داشتن بیماری روانی و جنون یا مشابه آن که باید توسط پزشک قانونی تشخیص داده شود.
● سوء استفاده از کودک در مشاغلی مانند قاچاق یا تکدی گری یا اجبار او به انجام کارهای غیر اخلاقی
● تنبیه کردن یا کتک زدن مداوم و بیش از حد کودک
● ازدواج مجدد مادر
اگر مادر ازدواج کند و شووهر سابق او در قید حیات باشد، حضانت فرزند به پدر واگذار می شود اما در صورتی که در قید حیات نباشد حضانت فرزند به مادر داده شده و به جد پدری نمی رسد.

● ارتداد (خارج شدن از دین اسلام) مادر یا پدر

برای کسب اطلاعات بیشتر از مصادیق عدم صلاحیت حضانت فرزند، با وکیل خوب حضانت در مشهد مشورت کنید.

وکیل حضانت

● پدر یا مادر یا کسانی که حق حضانت فرزند به آن ها واگذار شده است، حق بردن کودک را به شهری غیر از محل اقامت مقرر یا به خارج کشور بدون رضایت والدین ندارند، مگر اینکه ضرورتی در کار باشد یا کسب اجازه کنند.
● اگر طرفی که دارای حق حضانت فرزند است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) خودداری کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود. در صورت لزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد.
با استناد به این قانون و ماده مربوط به حق حضانت، مصوب ۱۳۶۵: اگر کسی که حضانت فرزند بر عهده اوست، از ارتباط فرزند با اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع کند:
به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر درگیر پرونده حضانت فرزند هستید، برای اطلاعات بیشتر پیرامون قوانین حاکم بر آن، با  بهترین وکیل حضانت فرزند در مشهد مشورت نمایید.

اهمیت وکیل در پرونده حضانت فرزند

شهد به عنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر های ایران است. با توجه به شرایط اقتصادی این سالها و افزایش شدید نرخ طلاق در کشور، پرونده های حضانت فرزند یکی از پر تعداد ترین پرونده های وکیل دادگاه خانواده مشهد محسوب میشود. از این روی آشنایی به مراحل دادگاهی در مشهد یکی از مهمترین مسائلی است که وکیل خوب برای گرفتن حضانت فرزند در مشهد باید بدان آشنا باشد. از این روی هر کدام از والدین مدعی شوند که طرف دیگر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، باید توسط وکیل خوب برای

رفتن حضانت در مشهد اسناد و مدارک بسیار معتبر و قانع کننده ای را به دادگاه ارائه دهند و طبق قاعده ” البینه علی المدعی ” حضانت فرزند را از طرف مقابل سلب کنند.

مدارک و اسناد برای حضانت فرزند در مشهد

● به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است اما مدارک اختیاری شامل:
تصویر مصدق سند ازدواج، تصویر مصدق سند طلاق، تصویر مصدق شناسنامه است.

● در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌ توانید یکی از موارد زیر را ارائه نمایید:
درخواست استعلام، درخواست جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین، استعلام نظر پزشکی قانونی، سوگند دادن.

جهت تکمیل پرونده حضانت فرزند، مدارک خود را به وکیل ارائه دهید.

با توجه به روند صعودی طلاق در کشور، موضوع حضانت فرزند و حفظ سلامت روانی و جسمانی او از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است، به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتما پرونده ی حضانت فرزند خود را یه وکیل خوب و  مجرب و کاردان سپرده تا بهترین نتیجه را در دادگاه برای آینده ی فرزند خود کسب کنید.

ثبت زمان مشاوره حضوری و قبول وکالت

۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷ 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *