وکیل حسینی مقدم

وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد ، حق طلاق براساس قانون مدنی با مرد است اما می تواند به زن وکالت در طلاق دهد تا از طریق وکیل دادگستری نسبت به اجرای حق طلاق اقدام نماید. مرد می تواند اچرای حق طلاق خود را به هر کسی وکالت دهد اما از آنجا که برای طلاق گرفتن حتی با داشتن وکالت در طلاق اولا باید به یک وکیل خانواده وکالت اعطاء نمود، ثانیا بایستی به دادگاه خانواده مراجعه نمود و حکم گواهی عدم امکان سازش اخذ نمود.

درخواست وکیل حق طلاق در مشهد

مهم : در صورت داشتن وکالت طلاق نوع طلاق توافقی است

 حق طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن  عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳ صریحا نسخ شده است. ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ی ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. جهت مشاوره با وکیل حق طلاق در مشهد می توانید از مشاوره تلفنی وکیل استفاده نمایید.

به موجب ماده ی مذکور : طرفین عقد ازدواج  می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد

که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه  و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ی ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده ی مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

وکالت حق طلاق

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمل وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

وکیل حق طلاق در مشهد

در قانون ما زن حق طلاق ندارد مگر در دو مورد:

اول: قانون شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به زن حق طلاق بدهد.این شروط شامل مواردی مثل: نفقه ندادن مرد اعتیاد، مرد به الکل یا مواد مخدر، سوء رفتار مرد، بیماری خطرناک مرد ازدواج مجدد بدون اجازه همسر، بچه دار نشدن مرد بعد از پنج سال و …. است.

دوم: زن حق طلاق داشته باشد. یعنی به صورت شرط ضمن عقد، برای اجرای صیفه ی طلاق، وکالت بلاغزل گرفته باشد. اگر زنی وکالت طلاق از همسرش داشته باشد چه این وکالت به عنوان شرط در سند ازدواج درج شده باشد و یا در طول زندگی مشترک به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اخذ شده باشد و یا توسط کنسولگری (سفارت) ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد،به منزله بی نیازی زن از مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

مراحل گرفتن طلاق با وکالت طلاق در شهر مشهد  اینگونه است که به اجبار، زوجه می بایستی با وکالت خود با  وکیل دادگستریقرارداد ببندد و از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد. اگرچه خود نیز می تواند برای طی مراحل طلاق توافقی وکیل اختیار کند اما انتخاب وکیل دادگستری طلاق توافقی در موارد وکالت حق طلاق برای شوهر اجبار قانونی است و با بودن وکیل با واسطه شوهر نیاز به مراجعه و حضور شوهر نیست.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *