a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2019 آکسون وب.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

با تعیین وقت قبلی

05136020253

09155003417

جستجو
فهرست

وکیل تخریب در مشهد

وکیل تخریب در مشهد

وکیل تخریب در مشهد

وکیل تخریب در مشهد، تخریب از جمله جرایم عمدی است و تحقق آن موکول به از بین بردن یا ایجاد نقصان و ورود ضرر و زیان و یا از کار انداختن و از حیز انتفاع انداختن مال متعلق به غیر است.وکیل متخصص جرم تخریب از جرایم قابل گدشت هست یعنی با رضایت شاکی در هر مرحلهرونده مختومه می شود.

 

 مشاوره با وکیل کیفری در مشهد

 

ماده 677 : هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

 وکیل تخریب در مشهد

 

آرای دیوان عالی کشور:

1- اتلاف و تخریب توسط شریک چنانچه مقرون به قصد اضرار یا جلب منفعت غیر مجاز یا سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است.

2- شرط تحقق بزه تخریب احراز قصد مرتکب است.

3- تصرف غیر مجاز مستاجر اگر بدون نیاز و ضرورت باشد،

حاکی از سوءنیت مرتکب وده و به عنوان تخریب قابل تعقیب است.

4- تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عمل از روی تعمد و قصد واقع شده باشد.

5- ماده 257 قاون مجازات عمومی در صورتی صادق است

که به قصد تخریب مال غیر و اضرار به او عمل ارتکاب شده باشد،

اما در موردی که عمل به قصد تخریب واقع نشده و فقط مقدمه سرقت یوده

نمی توان گفت متهم درتکب دو عمل مستقل شده که یکی مقدمه دیگری بوده

بلکه عرف و عادت چنین کسی را مرتکب سرقت می نامد.

 

وکیل جرم تخریب

 

6- احداث چاه در ملک غیر مطابق ماده 3 قانون قنوات

مصوب 1309 مادام که قیمت زمین قبلا به مالک آن تایده نشده باشد

مقتضی مالکیت حفر کننده نسبت به چاه احداثی نخواهد بود

تا تخریب آن از طرف مالک زمین مشمول ماده 257 قانون کیفر

شده و مالک بزهکار شناخته شود.

7- اگر متهم به قطع اشجار دیگری، مدعی مالکیت شد و اظهار داشت

که در این موضوع با شاکی خصوصی ذر دادگاه محاکمه دارند

و وجود چنین پرونده نیز احراز شد مورد از مصادیق صدور قرار اناطه است

بنابراین اگر دادنامه به محکومیت متهم صادر شود نقض خواهد شد.

8- در موردی که رای قطعی و قابل اجرا به قلع دیواری از طرف دادگاه

صادر می شود برداشتن دیوار از طرف محکوم له قبل از

اجرای رای با این ماده قابل تطبیق نیست

چون این ماده ناظر به تخریب مال غیر است و شامل هر عمل خودسرانه نمی شود.

9- اگر تخریب به وسیله عمله و کارگر انجام شود

دستور دهنده معاون بزه محسوب است.

 

وکیل تخریب در مشهد

 

10- سوءنیت از ارکان بزه تخریب است بنابراین اگر

مستاجر با حسن نیت برای استیفاء منافع در عین مستاجر

تصرفاتی کند عمل او مشمول این ماده نخواهد بود.

11- اگر موجر در اجاره نامه حق تغییرات و ساختمان به مستاجر داده باشد

و مستاجر به منظور تغییر شکل بنا قسمتی از مورد اجاره را خراب کند

و احراز شود که تخریب از نظر ایجاد ضرر برای موجر نبوده تعقیب قضایی مستاجر مجوزی ندارد.

12- استدلال دادگاه بر برائت متهم به تخریب ظروف شاکی

به اینکه متهم به قصد ایراد ضرب ظروف را به طرف شاکی پرتاب کرده

و تخریب عمدی نبوده صحیح است.

13- اگر کسی سر خود را به شیشه تاکسی بزند

و در نتیجه شیشه بشکند دادگاه نباید بدون اینکه عمد در

شکستن شیشه را احرار و در این خصوص اظهار عقیده کند صرف

شکستن شیشه را جرم بداند.

14- هجوم و ایراد ضرب و جرح برای بردن مال، غارت است نه تخریب.

15- کندن در امامزاده که یک نحو تنقیص و تخریب نسبت

به بنای بقعه تزئینات است از مصادیق این ماده است.

 

 جرم تخریب

 

16- در بزه تخریب باید به مالکیت توجه کرد.

17- در دعوی تخریب دیوار چنانچه اختلاف در مالکیت باشد

از موارد صدور قرار اناطه است.

18- تخریب درخت در ملک مشاع ولو اینکه متهم مدعی سهیم

بودن آن نیز باشد بزه است.

19- مدافعات متهمین به غارت و تخریب باید کاملا مورد توحهو رسیدگی واقع شود مثلا اگر اظهار داشتند بزه های انتسابی در تاریخ مقدم به وسیله اشخاص دیگری صورت گرفته است و دادگاه به این امر توجهی نکرد دادنامه نقض می شود چه ثبوت این امر در رای دادگاه موثر است و دادنامه ای که با نقض در تحقیقات صادر شود قانونی به شمار نمی رود.

20- دادگاه نباید بدون اینکه از طرف ماموران قضایی محل معاینه و چگونگی عمل تشخیص گردد و با جلب نظر کارشناس تضرر مالک از عمل متهم محرز گردد توسعه منفذ سقف دکان نانوایی و حفر چاه آب در دکان نانوایی را تخریب بداند.

21- شکستن دندان مصنوعی تخریب مال محسوب است و اگر در اثر این شکستن جرمی نیز بر لثه طرف وارد شود مستحق دو مجازات از جهت ایراد ضرب و تخریب مال غیر است.

 

 وکیل مشهد ، مشاوره و وکالت تخصصی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتعیین وقت 3417 500 0915