وکیل امور حسبی در مشهد


امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است. قانون امور حسبی در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است و در آن به اموری نظیر قیمومت ، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، وکیل امور حسبی در مشهد در ادامه به انواع دعاوی مرتبط با امور حسبی می پردازد.

وکیل امور حسبی

به کلیه اموری که شرع و قوانین اسلام تقاضای اجرای آن ها را دارد ولی فرد خاصی را مسئول آن ها ندانسته اند. حمایت از افراد بی سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مرتبط با ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالااثر از جمله امور حسبی محسوب می شوند.

در حقیت امور حسبی اموری است که دادگاه‎‌ها موظف‌اند نسبت به آن امور اقدام لازم را انجام دهد. و همچنین تصمیماتی را صورت دهند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین افراد و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی امور حسبی

 • دادگاه های عمومی
 • دادگاه های خانواده
 • دادسرا ها
 • شوراهای حل اختلاف

حدود اختیارات قاضی در امور حسبی

در رابطه با امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی آزاد است هر گونه تحقیق را بدون درخواست اهل دعوی به عمل آورد. در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایلی را که مورد استناد واقع شده است را قبول کند. دادستان در رابطه با این امور دارای وظایفی است. طبق بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه خواهان به جهتی از جهات قانونی از جمله صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت ار تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت مورد قبول واقع می شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می کند.

البته وکیل او می تواند همان دعوی را مطرح کند و خود فرد نیز بعد از این که دارای اهلیت شد، مجددا می تواند همان دعوی را اقامه کند. علاوه براین قانون آیین دادرسی مدنی طبق ماده ۸۶، در صورتی که شخص احضار شده شایستگی نداشته باشد، می تواند از پاسخ به دعوی اجتناب کند. دادگاه نیز طبق ماده ۵۶ قانون به دادستان اعلام می کند تا برای محجور قیم تعیین شود.

موارد ورود دادستان در امور حسبی

 • امور قیم
 • انتخاب امین برای جنین از نظر اداره سهم الارثی که امکان دارد از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد. چنان چه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
 • انتخاب امین برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص دارد و مدیری ندارد.
 • تعیین ناظر در موارد سه گانه فوق الذکر
 • دادخواست انتخاب امین برای اداره اموال غایب
 • براساس ماده ۱۷۰ قانون این امور مهر و موم طبق ضرورت و اقدام سریع جهت حفظ ترکه تا پیش از مداخله شورای حل اختلاف.
 • براساس ماده ۲۹۶ قانون در زمان ابراز وصیت نامه
 • دادخواست تعیین مدیر ترکه برای ترکه متوفی بلا وارث مسئله براساس ماده ۳۳۶ و ۳۲۷ قانون.
 • در رابطه با ترکه اتباع خارجی طبق ماده ۳۴۲- ۳۴۴- ۳۵۰- ۳۵۲- ۳۵۸.
 • اعتراض به حصر وراثت طبق ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون

دعاوی در تخصص وکیل امور حسبی

 • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
 • درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال
 • تقسیم ترکه،تحدید و مهر موم ترکه
 • ابطال و فوت و رفع آن از اسناد سجلی ثبت احوال
 • تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست
 • الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
 • رسیدگی به اشتباهات اسناد سجلی
 • تقسیم ترکه اگر راجع به اموال ادعای مالکیت گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود
 • الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
 • دعوی اثبات کفالت
 • دعوی حکم کفالت و سرپرستی
 • دعوی صدور حکم رشد
 • دعوی صدور حکم حجر
 • دعوی رفع حجر
 • دعوی غائب مفقود الاثر
 • دعوی صدور حکم موت فرضی
 • دعوی ابطال ثبت واقعه فوت
 • دعوی امور راجع به امین
 • دعوی نصب یا ضم امین
 • دعوی تسلیم اموال غایب به ورثه
 • دعوی ولی قهری
 • دعوی وصی
 • دعوی درخواست تعیین قیم
 • دعوی قیم اتفاقی
 • دعوی عزل و نصب قیم
 • دعوی تعیین دستمزد قیم
 • دعوی عزل و نصب ناظر
 • دعوی تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
 • دعوی اثبات بلوغ

وکیل امور حسبی در مشهد

ممکن است این تصور به ذهن شما خطور کند که کار وکیل امور حسبی کار چندان دشواری نیست که بابت انجام این کار حق الوکاله دریافت کند، در صورتی که کار یک وکیل درخصوص دعاوی امور حسبی تاحدی پیچیده تر از از یک وکیل حقوقی است به علت اینکه نحوه برداشت و قضاوت از قوانین امور حسبی متفاوت است.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

هر یک از مسائل حقوقی به نوبه ی خود دارای پیچیدگی و دشواری های خاص می باشد که ممکن است در طول دعوی برای شما مشکلاتی جبران ناپذیر یوجود آید و ممکن است احقاق حق را بسیار دشوار و در مواردی غیر ممکن نماید پس توصیه می شود قطعاً قبل از هرگونه اقدام و طرح دادخواست نخست کلیه مدارک و مستندات ادعای خود را با مراجعه به وکیل خوب امور حسبی در مشهد بررسی نموده و راهکار مناسب را دریافت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *